Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

Propisi o hrani objavljeni u „Službenom glasniku BiH“, broj 74/14

ProdavnicaPravilnik o tržišnim standardima za meso peradi i Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja objavljeni su u „Službenom glasniku BiH“, broj 74/14 od 16.  rujna 2014. godine. Navedene propise donijelo je Vijeća ministara BiH na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH. (Saznaj više…)

Povlačenje i opoziv dodatka prehrani „Testo Range, lot broj: LO40341300913“

Vlasic_sastanakAgencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava potrošače o povlačenju i opozivu s tržišta Bosne i Hercegovine proizvoda „Testo Range, lot broj: LO40341300913“, koji se koristi kao dodatak prehrani. Razlog povlačenja je utvrđeno prisustvo nedozvoljene tvari tetrahidrocanabiol (THC). Proizvod je distribuiran u Bosnu i Hercegovinu posredstvom poduzeća ”SC Pro Nutrition” registriranog u Engleskoj (Saznaj više…)

Priopćenje za javnost, 01. rujna 2014. godine

Vlasic_sastanakU „Službenom glasniku BiH“, broj 68/14 od 01. rujna 2014. godine objavljena su četiri propisa o hrani, koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, i to Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hrani obogaćenoj nutrijentima, (Saznaj više…)

Obavijest o nabavci usluga laboratorijskih analiza hrane

6918chemical_laboratoryU „Službenom glasniku BiH“, broj 65/14 od 25.08.2014. godine objavljena je obavijest o  nabavci usluga laboratorijskih analiza hrane i hrane za životinje na prisustvo pesticida i kontaminanata u hrani. Procedura javne nabavke bit će provedena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13), (Saznaj više…)

„Brošura o primjeni Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani“ dostavljena na adrese nadležnih institucija i udruženja u BiH

brosuraAgencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je na adresu 21 nadležne institucije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, te tri udruge građana dostavila ukupno 240 primjeraka „Brošure o primjeni Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani“. (Saznaj više…)

Objavljen Pravilnik o uvjetima plana praćenja (monitoring) utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe

Vlasic_sastanakU „Službenom glasniku BiH“, broj 64/14 od 18. kolovoza 2014. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima plana praćenja (monitoring) utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe. (Saznaj više…)