Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

Priopćenje za javnost, 13.11.2014.

Vlasic_sastanakAgencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je dana 12.11.2014. godine zaprimila informaciju nadležnih inspekcijskih organa Brčko distrikta BiH o obavljenom inspekcijskom nadzoru i laboratorijskim analizama mandarina na prisustvo aktivne tvari imazalil, koja se koristi kao zaštitno sredstvo protiv procesa truljenja. (Saznaj više…)

Priopćenje za javnost, 03.11.2014.

Vlasic_sastanakPovodom informacija u vezi s uporabom i utjecajem na zdravlje aktivne tvari imazalil, koja je već desetljećima dozvoljena u sredstvima za zaštitu bilja, a koje su izazvale povećanu pozornost javnosti u Bosni i Hercegovini i zemljama regije, u cilju istinitog i profesionalnog izvještavanja javnosti obavještavamo Vas o sljedećem: (Saznaj više…)

U suradnji s akademskom zajednicom obilježen Svjetski dan hrane

IMG_20141016_111118Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je povodom 16. listopada, Svjetskog dana hrane, u suradnji s Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, održala prezentacije kojima su nastavno osoblje i studenti upoznati s trenutačnim aktivnostima Agencije, te sa aktualnim stanjem i suvremenim trendovima u području sigurnosti hrane na nacionalnoj i globalnoj razini. (Saznaj više…)

Priopćenje za javnost u povodu 16. listopada, Svjetskog dana hrane

Vlasic_sastanakU povodu 16. listopada, Svjetskog dana hrane, želimo upoznati javnost da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH u kontinuitetu poduzima mjere zaštite zdravlja i interesa potrošača, kao i zaštite interesa proizvođača. (Saznaj više…)

Obavijest o nabavci broj 494-1-2-1-27/14

LabU „Službenom glasniku BiH“, broj 80/14 od 13. listopada 2014. godine objavljena je obavijest o  nabavci usluga laboratorijskih analiza hrane i hrane za životinje na prisustvo pesticida i kontaminanata u hrani. Procedura javne nabavke bit će provedena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13), podzakonskim aktima koji su doneseni sukladno  Zakonu i natječajnom dokumentacijom. (Saznaj više…)

Propisi o hrani objavljeni u „Službenom glasniku BiH“, broj 74/14

ProdavnicaPravilnik o tržišnim standardima za meso peradi i Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja objavljeni su u „Službenom glasniku BiH“, broj 74/14 od 16.  rujna 2014. godine. Navedene propise donijelo je Vijeća ministara BiH na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH. (Saznaj više…)