недеља, 16. децембар 2018.

Заштита ознаке оригиналности и ознаке географског поријекла прехрамбених производа у Босни и Херцеговини

Област заштите прехрамбених производа ознакама оригиналности и географског поријекла у Босни и Херцеговини уређена је Правилником о ознакама оригиналности и ознакама географског поријекла хране („Службени гласник БиХ˝, број 27/10) и Правилником о изгледу и начину кориштења знака ознаке оригиналности, ознаке географског поријекла и ознаке традиционалног угледа прехрамбених производа („Службени гласник БиХ˝, број 81/12), које је на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу Закона о храни („Службени гласник БиХ˝, број 50/04), донио Савјет министара Босне и Херцеговине.

Зашто би требало регистровати ознаку оригиналности и ознаку географског поријекла?

На међународном тржишту влада јака конкуренција у пласману прехрамбених производа. У тој борби за конкурентност све више се цијене традиционални производи, односно производи чије посебне карактеристике произилазе из вриједности њихових састојака, начина производње и прераде, те поднебља из којег долазе. Већа едукација о нутритивним и протективним својствима хране, те повећана куповна моћ потрошача у Европској унији утјецали су на повећање потражње за прехрамбеним производима који су незаобилазан дио културе и традиције неког краја. Издвајамо неке од могућих разлога за регистрацију ознака:

 • прехрамбени производи који носе једну од регистрованих ознака на тржишту спадају у прехрамбене производе више цјеновне категорије;
 • стварање идентитета и препознатљивости таквог прехрамбеног производа на домаћем и међународном тржишту;
 • подизање и постизање сталног квалитета прехрамбених производа;
 • директна веза производа са одређеним географским подручјем даје додатну вриједност и препознатљивост том подручју, те доприноси руралном развоју, посебно оних удаљенијих и дислоцираних подручја;
 • оснивање интересних удружења, ако она још не постоје у сврху заједничког наступа на тржишту, односно заједничке промоције прехрамбеног производа;
 • сви произвођачи и/или прерађивачи који се налазе на дефинисаном географском подручју, а који задовољавају услове наведене у спецификацији имају право употребе регистроване ознаке;
 • регистрована ознака не може постати генеричка (уобичајена);
 • регистрована ознака заштићена је од:
  • било какве директне или индиректне комерцијалне употребе регистроване ознаке за прехрамбене производе који нису обухваћени регистрацијом, као и оних производа сличних производима регистрованим под том ознаком или у оној мјери у којој кориштење ознаке искориштава углед заштићене ознаке;
  • злоупотребљавања, опонашања или употребе за стварање заблуде, чак и кад је назначено право поријекло прехрамбеног производа, укључујући употребу заштићеног назива у преводу или попраћеног изразом као што је ''стил'', ''тип'', ''начин'', ''по поступку'', ''метод'', ''као што се производи у'', ''имитација'' или слично;
  • било какве лажне информације које могу довести у заблуду потрошача у односу на право поријекло, природу или суштински квалитет прехрамбеног производа, истакнуте на унутрашњој или вањској амбалажи, материјалу или документу који се односи на производ и паковање производа у контејнер, који би дао криви дојам о поријеклу производа;
  • било којег другог поступка који може довести у заблуду потрошача у односу на право поријекло прехрамбеног производа.

Шта се може регистровати?

Регистрацији ознака оригиналности и географског поријекла подлијежу прехрамбени производи намијењени људској исхрани, осим производа винског сектора, изузимајући винско сирће, и јаких алкохолних пића који су уређени посебним прописима. Прехрамбени производи намијењени људској исхрани, који се могу регистровати ознакама оригиналности и географског поријекла, сврстани су у сљедеће категорије:

 • Свјеже месо (и изнутрице);
 • Месни производи (кувани, сољени, димљени, и др.);
 • Сиреви;
 • Остали производи животињског поријекла (јаја, мед, остали млијечни производи, не укључујући маслац, итд.);
 • Уља и масти (маслац, маргарин, уља, итд.);
 • Воће и поврће, житарице у природном стању или прерађени;
 • Рибе, шкољкаши, ракови и њихови производи;
 • Остали производи (зачини, итд.);
 • Пиво;
 • Пића произведена од биљних екстраката;
 • Хљеб, пециво, колачи, сластице, кекси и други пекарски производи;
 • Тјестенина;
 • Природне гуме и смоле;
 • Сенф.

Како покренути поступак регистрације ознаке оригиналности и ознаке географског поријекла прехрамбеног производа?

Поступак регистрације ознаке оригиналности и ознаке географског поријекла се покреће захтјевом који се подноси Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, и то путем одговарајућег обрасца:

 • АНЕКС I Категорије производа
 • АНЕКС II Јединствени документ о заштити ознака оригиналности и ознака географског поријекла
 • АНЕКС III Изјава о приговору о заштити ознака оригиналности и ознака географског поријекла
 • АНЕКС IV Обавјештење о крају консултација пратеће приговорне процедуре
 • АНЕКС V Допуна захтјева о заштити ознака оригиналности и ознака географског поријекла
 • АНЕКС VI Захтјев за брисање из Регистра

Након пријема Вашег захтјева, Агенција исти предаје на даље поступање Комисији за регистрацију ознака оригиналности и ознака географског поријекла прехрамбених производа, која је основана Одлуком о формирању Комисије за регистрацију ознака оригиналности и ознака географског поријекла прехрамбених производа у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 68/12).

Цертификацијска тијела за утврђивање усклађености производње, прераде и самог прехрамбеног производа са спецификацијом и провођење контроле над производњом, прерадом и самим прехрамбеним производом овлаштена су Одлуком о давању овлаштења правним лицима за област ознака оригиналности и ознака географског поријекла прехрамбених производа („Службени гласник БиХ“, број 86/16).

Висина накнаде за поступак регистрације ознака оригиналности и ознака географског поријекла хране који проводи Агенција за сигурност хране Босне и Херцеговине прописана је Одлуком о висини накнаде за поступак регистрације ознаке оригиналности и ознаке географског поријекла хране („Службени гласник БиХ“, број 86/16).

Детаљније информације можете пронаћи у Смјерницама за регистрацију ознака оригиналности, географског поријекла и традиционалног угледа хране које је Агенција за безбједност хране БиХ израдила како би на једноставан и прихватљив начин дала потребне информације везане за поступак регистрације.

Све додатне информације можете добити у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Календар саопштења

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

OO OGP OTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba