среда, 20. новембар 2019.

У организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, уз техничку подршку Европске комисије у Бања Луци је у периоду од 12.-16. фебруара 2018. године одржана „Експертска мисија о процјени ризика и управљању ризиком у области безбједности хране.“

Циљ експертске мисије био је обука о легислативи и пракси Европске уније у области безбједности хране са акцентом на успостављање и функционисање процјене ризика, управљања ризиком и комуникације ризика, укључујући размјену информација путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (RASFF).

Надја Шкрк, представница Министарства пољопривреде, шумарства и исххране Републике Словеније пренијела је искуства надлежних институција у овој земљи везано за усклађивање легислативе и функционисање система анализе ризика у области безбједности хране представницима надлежних институција Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

EMBL2

Дневни ред експертске мисије можете погледати и преузети овдје.

Експертска мисија је реализирана у оквиру Инструмента за техничку подршку и размјену информација (Technical Assistance and Information Exchange instrument, ТАIЕX) Европске комисије.

Мр.сци Џемил Хајрић, директор и мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине одржали су 15. фебруара 2018. године у Мостару радни састанак са шефом Канцеларије Свјетске здравствене организације (World Health Organization, WHO) у Босни и Херцеговини. Др. Виктор Олсавсзкy је са руководством Агенције, приликом своје прве службене посјете нашој институцији, разговарао о могућностима подршке Канцеларије Свјетске здравствене организације јачању капацитета Агенције са циљем унапрјеђења заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини.

Размијењене су информације о тренутним активностима Агенције и Канцеларије Свјетске здравствене организације у Босни и Херцеговини те су идентификоване конкретне активности које би се у предстојећем периоду могле реализовати у сарадњи са осталим надлежним институцијама у Босни и Херцеговини.

Договорено је да ће се интензивирати комуникација и сарадња двију институција са посебним акцентом на реализацију Међународне здравствене регулативе, у дијелу који се односи на надлежности Агенције.

Веома значајним је оцијењено учешће Агенције, као контакт тачке за Босну и Херцеговину, у размјени информација у хитним случајевима везаним за безбједност хране у склопу Интернационалне мреже ауторитета за безбједност хране (International Food Safety Authorities Network, INFOSAN) која дјелује у склопу Свјетске здравствене организације.

Sastanak WHO

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 133. сједници одржаној 14. фебруара 2018. године, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, донио Правилник о прехрамбеним адитивима којим се утврђују:

 • листе одобрених прехрамбених адитива утврђених у Анексима II и III овог Правилника,
 • услови кориштења прехрамбених адитива у храни, укључујући у прехрамбеним адитивима, у прехрамбеним ензимима у складу са посебним прописом и у прехрамбеним аромама у складу са посебним прописом,
 • начин означавања прехрамбених адитива који се стављају на тржиште као такви,
 • спецификације прехрамбених адитива.

Циљ Правилника је обезбјеђење ефикасног функционисања тржишта те високог нивоа заштите здравља и интереса потрошача.

Прехрамбени адитив је свака супстанца која се сама по себи не конзумира као храна, нити је препознатљив састојак одређене хране без обзира на храњиву вриједност, а чије је додавање храни намјерно због технолошких разлога у производњи, преради, припреми, обради, паковању, превозу или складиштењу и има за посљедицу, или се може очекивати да ће имати за посљедицу, да ће адитив или његови нуспроизводи постати директно или индиректно састојак хране.

Правилник о прехрамбеним адитивима обједињује цјелокупну област прехрамбених адитива у једном пропису, а његовим доношењем престају важити четири прописа која нормирају област адитива, адитива у храни намијењеној за исхрану људи, заслађивача у храни и боја у храни. Правилник о прехрамбеним адитивима усклађен је са релевантном легислативом Европске уније те је њиме преузето 89 Уредби којима је ова област прописана на нивоу ЕУ.

67. састанак Савјетодавног форума Европске агенције за безбједност хране (European Food Safety Agency, EFSA) одржан је 7. фебруара 2018. године у Утрехту, Холандија, а у име Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине на састанку је учествовао мр.сци Џемил Хајрић, директор.

У поводу одржавања Прве конференције о истраживањима у области процјене ризика (Risk Assessment Research Assembly – RARA) Савјетодавни форум је усвојио „Заједничку изјаву EFSA-e i Савјетодавног форума EFSA-e“ у којој је наглашен значај унапрјеђења сарадње између инвеститора, агенција Европске уније и њихових националних партнера у истраживањима у области безбједности хране. Савјетодавни форум и EFSA наведеном Изјавом траже повећање јавних инвестиција у истраживања у области безбједности хране и обавезују се на пружање подршке истраживањима кроз јачање партнерства и обуке те остале мјере. Изјаву можете прочитати овдје.

Савјетодавни форум је, између осталог, разматрао активности научних одбора EFSA-е те споразуме сa контакт тачкама за период 2019.-2022. године.

Након састанка Савјетодавног форума, 8. фебруара 2018. године одржан је и 34. састанак Мреже контакт тачака EFSA-e на којем је у име Агенције учествовала Нађа Устамујић, асистент националног координатора БиХ за EFSA-у.

34. fp

Меморандум о разумијевању Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Чешке развојне агенције потписан је 31. јануара 2018. године у Мостару.

Меморандумом је исказана спремност потписника за успјешну имплементацију и постизање ефекта пројекта „Унапрјеђење система безбједности хране у Босни и Херцеговини“ који финансира Чешка развојна агенција.

Пројект је у потпуности усклађен са препорукама Европске комисије у области безбједности хране, а циљ је унапрјеђење система безбједности хране и јачање улоге надлежних органа за безбједност хране на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини. У име Чешке развојне агенције, пројект ће водити Централни институт за надзор и контролу у пољопривреди, Брно и Државни ветеринарски институт, Праг, који су такође потписници Меморандума.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, заједно са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, корисник пројекта у дијелу који се односи на подршку успостављању пилот система за контролу адитива у храни. То подразумијева више пројектних активности као што су ревизија прописа у овој области, увођење нових метода лабораторијских анализа адитива у храни, одговарајуће обуке представника надлежних инспекцијских органа и лабораторијског особља те израда контролног програма за надзор употребе адитива у храни.

memor2

Састанак на којем је разматран напредак у реализацији пројекта истраживања прехрамбених навика становништва сходно EU MENU методологији одржан је 23. јануара 2018. године у сједишту Европске агенције за безбједност хране (European Food Safety Agency, EFSA) u Parmi. У име Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, једног од корисника пројекта „Подршка националним истраживањима прехрамбених навика сходно EU MENU методологији“, о напретку у реализацији пројекта и главним активностима представнике EFSA-e информисали су мр.сци Драган Брењо, замјеник директора и проф.др. Катица Арар, координатор пројекта.

Истраживање прехрамбених навика сходно EU MENU методологији које се финансира средствима EFSA-е спроводи се у 15 земаља чланица ЕУ и четири земље у претприступном процесу, међу којима је Босна и Херцеговина.

EU Menu EFSA 2

Подаци о прехрамбеним навикама становништва и конзумацији хране су веома значајни за процјену изложености потрошача ризицима поријеклом из хране. Омогућавају прецизнију процјену изложености и помажу управитељима ризика при доношењу одлука о безбједности хране.

Истраживање прехрамбених навика становништва БиХ бит ће спроведено на индивидуалном нивоу методом 24-сатног присјећања (24-hour recall) те поновном посјетом или телефонским контактом (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) зависно од договора са испитаником. Обухватит ће укупно 1188 становника БиХ (758 становника Федерације БиХ, 400 становника РС и 30 становника Брчко Дистрикта БиХ) у двије групе – адолесценти и одрасли. У сврху истраживања бит ће кориштен специјализовани софтвер (Diet Assess & Plan software, DAP), развијен у складу са смјерницама EFSA-е, који омогућава свеобухватну евалуацију исхране и планирање засновано на процјени уноса хране.

Представници Економског одјељења и Одјељења за пољопривреду Амбасаде Сједињених америчких држава у Босни и Херцеговини др. Мариса Смит (Marissa Smith), Пол Фрик (Paul Frick) и Санела Станојчић Еминагић посјетили су 17. јануара 2018. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине и одржали радни састанак са мр.сци Џемилом Хајрићем, директором и мр.сци Драганом Брењом, замјеником директора Агенције за безбједност хране БиХ.

На састанку је разговарано о подршци коју Влада САД-а путем пројеката Америчке агенције за интернационални развој (United States Agency for International Development, USAID) пружа институцијама у систему безбједности хране у Босни и Херцеговини.

Представници Агенције за безбједност хране БиХ захвалили су службеницима Амбасаде САД на досадашњој подршци те презентовали нове могућности пројектне сарадње које би допринијеле јачању капацитета Агенције и субјеката у пословању са храном у Босни и Херцеговини.

SAD vel

Повлачење и/или опозив формула за дојенчад једног француског произвођача значајно ће смањити ризик од додатног оболијевања дјеце који узрокује инфекција бактеријом Salmonella Agona. То је закључак Европске агенције за безбједност хране (EFSA) i Европског центра за спречавање и контролу болести (ECDC) наведен у Заједничкој брзој процјени појаве болести на подручју више држава, узроковане бактеријом Salmonella Agona у формулама за дојенчад.

Појава Salmonella Agona повезана са конзумацијом формула за дојенчад у Француској у току је од августа 2017. године. Досад је у Француској обољело 37 дјеце до једне године старости. Методом секвенцирања укупног генома (Whole genome sequencing, WGS) потврђено је да је један случај обољења у Шпанији блиско повезан са случајевима у Француској, а један могући случај пријављен је у Грчкој. Посљедњи случај обољења пријављен је 2. децембра 2017. године.

На основу доступних података добивених након проведених епидемиолошких истраживања те утврђивањем сљедивости хране, седам различитих робних марки формула за дојенчад из једног производног погона у Француској идентификовано је као преносник (вехикулум) инфекције. Резултати проведених истраживања од 15. јануара 2018. године, показали су да су повучени производи дистрибуисани у 13 земаља Европске уније (Белгија, Бугарска, Кипар, Чешка, Француска, Грчка, Ирска, Холандија, Румунија, Словенија, Словачка, Шпанија и Уједињено Краљевство) и 54 треће земље.

Након прве информације о појави неуобичајеног броја случајева инфекције са Salmonella Agona у Француској од 2. децембра 2017. године, надлежни органи ове земље спровели су истрагу у производном погону имплициране компаније.

Након што је потврђено да су неки од спорних производа дистрибуисани другим земљама, 4. децембра 2017. године обавијештен је Систем брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF). Након истраге у производном погону, сви производи који су произведени до 15. фебруара 2017. године, укључујући формуле за дојенчад те друге производе, у оквиру мјера предострожности повучени су и/или опозвани с тржишта. Надлежни органи у Француској провјеравају јесу ли мјере које је произвођач предузео довољне и прикладне.

Да би се спријечила могућа инфекција, како код саме дојенчади тако и код лица која рукују формулама за дојенчад, EFSA и ECDC препоручују надлежним органима у земљама чланицама давање сљедећих савјета јавности:

• не користити било коју од формула за дојенчад укључених у ове случајеве појаве обољења;
• прати руке прије и након припреме оброка;
• користити кипућу воду која није охлађена испод 70 °C прије додавања формули за дојенчад;
• садржај бочице који није конзумиран унутар два сата од припреме треба бацити.

Технички извјештај EFSA-e и ECDC-a о појави инфекције са Salmonella Agona у више држава повезане са формулама за дојенчад доступан је на сљедећем линку:

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/1365e.pdf

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF) обавијештена да су у Босну и Херцеговину испоручени сљедећи лотови производа Lаctalis произведени у погону Creon, Француска, о чијем је повлачењу Агенција већ обавијестила јавност 15. јануара 2018. године (линк: http://www.fsa.gov.ba/fsa/sr/novosti/item/412-dopunska-obavijest-o-proizvodima-lactalis-creon-francuska):

-      Celia Digex 0-12 400g, лот: 16C0010821;

-      Celia Expert 1 400g, лот: 16C0010425;

-      Celia Prema 400g, лот: 16C0010750.

Према информацији ЕU RASFF-а, одлука Lactalis International од 12.јануара 2018. године је проширење повлачења и опозива за све производе произведене у погону Creon. Сви лотови млијека у праху за дојенчад, житарица и специјализoваних прехрамбених производа који су произведени у погону Creon су под сумњом, што обухвата и брендове Milumel, Picot, Taranis и Delical.

Истрага сљедивости још увијек траје. Агенција редовно обавјештава надлежне инспекцијске органе о свим расположивим информацијама како би се предузеле мјере заштите здравља потрошача у Босни и Херцеговини. 

О свим новим сазнањима ћемо и даље обавјештавати јавност.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине запримила је 15. јануара 2018. године у послијеподневним сатима допунску информацију компаније Amicus farma d.o.o. Sarajevo у којој наводи како са тржишта Босне и Херцеговине повлачи три производа „Celia“, произвођача Lactalis, Creon, Француска. Ови производе не налазе се на доступним дистрибуциoним листама које садрже спорне лотове у којима је утврђено присуство бактерије Salmonella. Ради се о сљедећим производима:

 • Celia Digest 0-12 mj., 400g
 • Серија: 16C0010821
 • Рок трајања: 4/2018
 • Celia Expert 1, 400g
 • Серија: 16C0010425
 • Рок трајања: 1/2018
 • Celia Prema, 400g
 • Серија: 16C0010750
 • Рок трајања: 4/2018

Образложено је дa се ове мјере предузимају на основу одлуке произвођача Lactalis, Француска да са тржишта повуче све производе "Celia" произведене у фабрици у Creonu, Француска.

Подсјећамо да је Amicus Farma д.о.о 12. децембра 2017. године обавијестила Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да „ниједна спорна серија дјечје хране Celia није увезена у Босну и Херцеговину".

Агенција је све расположиве информације доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Календар саопштења

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba