среда, 20. новембар 2019.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине и Њемачки савезни институт за процјену ризика (BfR) припремају Радионицу намијењену представницима надлежних институција у Босни и Херцеговини на којој ће тема бити епидемије узроковане храном. Како се припремити за кризну ситуацију? Како процијенити ризик? Када је право вријеме за кризно комуницирање комуникацију и како га правилно провести? То су само нека питања која ће бити размотрена у оквиру четверодневне интерактивне Радионице на којој ће са теоријског и практичног аспекта бити обрађене све компоненте анализе ризика (процјена ризика, управљање ризиком и комуникација ризика).

Тим поводом Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине 14. септембра 2018. године посјетиле су представнице BfR-a др. Никол Голник (Nicole Gollnick) и др. Ања Бушулте (Anja Buschulte) које су одржале састанак са др.сци Џемилом Хајрићем, директором Агенције, који их је упознао са надлежностима и тренутним активностима које Агенција спроводи са циљем унапрјеђења система безбједности хране у Босни и Херцеговини. Такође је одржан радни састанак са службеницима Агенције на којем је припремљен програм Радионице и дефинисани технички детаљи и обавезе које је потребно реализиовати.

BfRworksh2

У организацију је укључена и Њемачка савезна канцеларија за заштиту потрошача и безбједност хране (BVL), а сва потребна финансијска средства осигурало је Њемачко савезно министарство хране и пољопривреде (BMEL).

Ова активност припремљена је и договорена као један од сегмената техничке подршке њемачке стране за унапређење пољопривредног сектора у Босни и Херцеговини у склопу процеса адаптације трговачког дијела Споразума о стабилизацији и придруживању након приступања Републике Хрватске Европској унији.

BfR: Објављен јавни позив за госте научнике

понедељак, 10 септембар 2018 11:13

Са циљем промоције науке и интернационалне сарадње, Савезни институт за процјену ризика (BfR) са сједиштем у Берлину обезбједиће тромјесечни боравак госта научника током којег ће у 2019. години 10 изабраних кандидата из „нових“ чланица ЕУ и земаља изван ЕУ стећи увид у рад и резултате BfR-a у области заштите здравље потрошача.

Јавни позив отворен је до 1. децембра 2018. године, а детаљније информације о начину пријаве и потребни услови које кандидати морају да испуњавају доступни су овдје.

Организатор је обезбједио стипендије за овај програм у оквиру Фонда Werner Baltes.

Савезни институт за процјену ризика је независна научна институција у оквиру Савезног министарства хране и пољопривреде Њемачке. Детаљније информације о раду и надлежностима BfR-a можете да нађете на званичном веб сајту Института (www.bfr.bund.de).

Европска комисија усвојила је 28. маја 2018. године нова правила за означавање поријекла примарних састојака у храни која су подржана гласовима представника држава чланица ЕУ. Нова Уредба обезбједит ће висок ниво транспарентности те омогућити потрошачима јасне информације о поријеклу хране на тржишту ЕУ. С обзиром на различите методе прераде хране, субјектима у пословању са храном омогућен је одређен ниво флексибилности. Уредба ће се примјењивати од 1. априла 2020. године.

Више информација о легислативи ЕУ о пружању информација потрошачима о храни доступно је на сљедећем линку:

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en

У складу са дефиницијом из Правилника о пружању информација потрошачима о храни („Службени гласник БиХ“, број 68/13) примарни састојак је састојак или састојци хране који чине више од 50% те хране или који потрошач обично повезује   са   називом   хране   и   за   коју   је   најчешће потребна количинска ознака.

Правилник о пружању информација потрошачима о храни који се примјењује на субјекте у пословању са храном у Босни и Херцеговини у свим фазама прехрамбеног ланца, када њихово дјеловање   укључује   обезбјеђење   информација   о   храни   потрошачима доступан је овдје..

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, на 149. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 18. јула 2018. године донесен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о микробиолошким критеријумима за храну.

Наведеним прописом мијења се и допуњује Правилник о микробиолошким критеријумима за храну (''Службени гласник БиХ'', бр. 11/13и 79/16), којим се утврђују микробиолошки критеријуми за одређене микроорганизме те правила којих се субјекти у пословању са храном морају придржавати при имплементацији општих и посебних хигијенских мјера из члана 5. Правилника о хигијени хране („Службени гласник БиХ“, бр. 04/13). Утврђује се и критериј безбједности хране за Escherichia coli у живим шкољкашима и живим бодљикашима, плаштењацима и пужевима.

Такође се уводи критериј хигијене процеса за Campylobacter spp. у труповима бројлера са циљем држања контаминације трупова под контролом током клања.

Доношењем Правилника о измјенама и допунама Правилника о микробиолошким критеријумима за храну, Босна и Херцеговина прати легислативу ЕУ и обезбјеђује усаглашеност прописа из ове области што омогућава правне предуслове за заштиту здравља потрошача и равноправан третман домаћих произвођача на тржишту.

У склопу пројекта USAID/Sweden FARMA II, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, уз подршку експерта из Аустрије, у сарадњи са надлежним институцијама Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ и субјектима у пословању са храном припремила Нацрт Водича за добру хигијенску праксу и примјену HACCP принципа приликом клања и расијецања живине.

Водич ће заинтересованим странама понудити упутства у вези са управљањем водом, контролом штеточина, чишћењем, контролом температуре, управљањем отпадом, хигијеном рада и запосленика, обуком особља те информисању о ланцу исхране, као и о принципима HACCP-a и микробиолошким критеријумима за контролу хигијене процеса производње и безбједности хране.

Израда овог водича веома је значајна за субјекте у пословању са храном у контексту извоза меса живине и производа од меса живине из Босне и Херцеговине на тржиште Европске уније.

У периоду од 9.-13. јула 2018. године, др. Андреас Вунш је, уз техничку подршку службеника Агенције, припремио нацрт водича и презентовао исти представницима надлежних институција БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ те представницима сектора живинарске индустрије.

USAID per2

USAID per3

Након лектуре и редактуре Агенција ће водич на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини учинити доступним свим заинтересованим странама путем званичног веб-сајта (www.fsa.gov.ba).

У склопу EFSA Претприступног програма 2017-2019, дана 5. и 6. јула 2018. године реализирана је експертска посјета Европске агенције за безбједност хране (EFSA) Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине. Тема експертске посјете било је прикупљање података и извјештавање EFSA-e о резидуама пестицида и ветеринарских медицинских производа. Прикупљање података у претприступним земљама и извјештавање EFSA-e спадају међу главне циљеве EFSA Претприступног програма 2017-2019 којег финансира Европска комисија.

У склопу дводневне експертске посјете одржан је састанак са представницима Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине и надлежних ентитетских институција те представницима Босне и Херцеговине у Научној мрежи за мониторинг пестицида и Научној мрежи за резидуе ветеринарских медицинских производа које дјелују у оквиру EFSA-e.

Представницима надлежних институција у Босни и Херцеговини презентован је модел SSD2 који EFSA користи за извјештавање о пестицидима и резидуама ветеринарских медицинских производа. Такође је разматрано кодирање група хране у складу са FoodEx 2 што је од изузетног значаја у контексту извјештавања EFSA-e.

Наведеним активностима претходио је теоријски и практични тренинг о методама и алатима за прикупљање података и извјештавање EFSA-e који је одржан у октобру 2017. године.

Др.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине учествовао је на свечаном отворењу и прикладним говором обратио се учесницима Трећег студентског конгреса Универзитета у Сарајеву „Храна-исхрана-здравље“ који је одржан у периоду од 5. – 7. јула 2017. године на Ветеринарском факултету Универзитета у Сарајеву.

Студенти су за овај kонгрес обрадили значајне теме из пет научних области те припремили и презентовали 74 научна и стручна рада.

Конгрес је организован са циљем промоције универзалних вриједности заједништва и мултидисциплинарног приступа у производњи хране. Хигијенски статус и квалитет хране, различити начини исхране, као и могући утицај на здравље човјека били су у фокусу Трећег студентског конгреса Универзитета у Сарајеву „Храна-исхрана-здравље“.

Организатори конгреса су факултети из групације медицинских, биотехничких и хуманистичких наука те студентске асоцијације Универзитета у Сарајеву.

 kongres2

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, посредством Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF), обавијештена је да су у Босну и Херцеговину испоручени производи у којима је утврђена присутност бактерије Listeria monocytogenes изнад дозвољене граничне вриједности. Неусклађеност је утврђена самоконтролом, а обавијест о неусклађености доставила је Финска.

Подаци о производима:

1. Назив производа: Замрзнути кукуруз

Назив бренда: Rainbow

Земља поријекла: Мађарска

Идентификација производа: пластична кесица, 12 кесица у кутији (EAN код у кутији је различит: 6414893129115)

Бар код: 6414890300050

Тежина: 450.0 g

Температура: замрзнуто

 

2. Назив производа: Coop Xtra Peas, Corn and Red Pepper

Назив бренда: Coop Xtra

Земља поријекла: Мађарска

Идентификација производа: замрзнуте пластичне кесице

Тежина: 1.0 kg

Температура: замрзнуто

Рок употребе: 9.6.2019.

Произвођач: Greenyard Frozen Hungary Kft, Nagy Istvan utca 36, 6500 Baja, Mađarska

Ризик: озбиљан

Утјецај: на људско здравље

 

Агенција је сву расположиву документацију доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражено да спроведу мјере контроле, утврде сљедивост производа и доставе Агенцији повратну информацију о предузетим мјерама и резултатима контроле. Детаљније информације бит ће познате након пријема повратне информације од стране надлежних инспекцијских органа.

Европска агенција за безбједност хране (EFSA) и Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC) објавили су 2. јула 2018. године ажурирани технички извјештај у којем се замрзнути кукуруз, а могуће и друго замрзнуто поврће, наводи као вјероватни извор обољења у више земаља узрокованих бактеријом Listeria monocytogenes. У периоду од 2015. - 8. јуна 2018. године у Аустрији, Данској, Финској, Шведској и Уједињеном краљевству пријављено је 47 случајева обољења, укључујући девет смртних случајева.

Доступне информације потврђују да је храна контаминирана у фабрици у Мађарској. Међутим, потребно је наставити истрагу, укључујући детаљно узорковање и анализе, како би се утврдила тачна мјеста контаминације у мађарској творници. Ова препорука односи се и на друге компаније које су у власништву исте комерцијалне групе уколико се открије контаминација погона за прераду.

Мађарска канцеларија за безбједност ланца исхране забранила је 29. јуна 2018. године стављање на тржиште свих врста замрзнутог поврћа и мјешавина замрзнутог поврћа које је произведено у наведеној фабрици између августа 2016. и јуна 2018. године. Такође је наложено хитно повлачење и опозив производа. Ове мјере вјероватно ће значајно смањити ризик по здравље. Све активности замрзавања у овој фабрици су заустављене.

Нови случајеви још увијек су могући обзиром на дуг период инкубације листериозе (до 70 дана), рок трајања замрзнутих производа од кукуруза, конзумирање замрзнутог кукуруза купљеног прије опозива и конзумирање истог без правилне термичке обраде.

Како би се смањио ризик од инфекције, потрошачима се препоручује детаљно кухање замрзнутог поврћа које није припремљено за јело, иако се често ови производи конзумирају без кухања (нпр. у салатама). Препоруке се посебно односе на осјетљиве групе потрошача, као што су старије особе, труднице, дојенчад и одрасли са слабијим имунолошким системом.

Детаљније информације доступне су на сљедећем линку.

У „Службеном гласнику БиХ“ број 33/18 од 22. маја 2018. године објављен је Правилник о прехрамбеним адитивима који је донесен на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 133. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине.

Правилником се прописује дозвољеност употребе и други захтјеви за прехрамбене адитиве који се користе у храни са циљем осигуравања ефикасног функционисања тржишта, високог нивоа заштите здравља људи, заштите интереса потрошача, према потреби заштите околиша и поштено понашање у промету храном. Овим прописом утврђују се:

а) листе одобрених прехрамбених адитива утврђених у Анексима II и III овог Правилника, 

б) услови кориштења прехрамбених адитива у храни, укључујући у прехрамбеним адитивима, у прехрамбеним ензимима у складу са посебним прописом и у прехрамбеним аромама у складу са посебним прописом,

ц) начин означивања прехрамбених адитива који се стављају на тржиште као такви, 

д) спецификације прехрамбених адитива.

Правилник је усклађиван са легислативом Европске уније. Ступањем на снагу новог Правилника о прехрамбеним адитивима ван снаге стављају се четири правилника којима је досад била регулисана област адитива и то:

  • Правилник о условима употребе прехрамбених адитива у храни намијењеној за исхрану људи („Службени гласник БиХ“, број 83/08),
  • Правилник о употреби прехрамбених адитива, осим боја и заслађивача у храни („Службениг ласник БиХ“, број 83/08),
  • Правилник о употреби заслађивача у храни („Службени гласникБиХ“, бр. 83/08, 30/11 и 68/14) и
  • Правилник о употреби боја у храни („СлужбенигласникБиХ“, бр. 85/08, 30/11 и 63/14).

Правилник о прехрамбеним адитивима ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а доступан је на сљедећем линку.

Календар саопштења

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba