недеља, 15. септембар 2019.

Како би се унаприједила имплементација Правилника о прехрамбеним адитивима („Службени гласник БиХ“, број 33/18), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је у оквиру пројекта „Унапрјеђење система безбједности хране Босне и Херцеговине“ припремила „Смјернице за описивање различитих категорија хране из Дијела Е Прилога II". Правилника о прехрамбеним адитивима“. Смјернице су примарно намијењене субјектима у пословању са храном, али могу бити од помоћи и надлежним институцијама у тумачењу Правилника о прехрамбеним адитивима.

Смјернице садрже листу прехрамбених адитива дозвољених за употребу у храни и услове њихове употребе у складу са Анексом ИИ. Правилника. Адитиви за храну наведени су на основу категорија хране у коју се могу додавати (нпр. риба и рибљи производи, воће и поврће, млијечни производи, кондиторски производи ...).

Листа омогућује једноставно идентифицирање адитива дозвољених за употребу у одређеним прехрамбеним производима, чиме се осигурава већа транспарентност, правилнија и, самим тим, безбједнија употреба прехрамбених адитива.

Смјернице за описивање различитих категорија хране из Дијела Е Прилога ИИ. Правилника о прехрамбеним адитивима доступне су на сљедећем линку.

Јавни позив за пријаву тијела за оцјењивање усаглашености за производе за заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и гарантирано традиционалног специјалитета
У „Службеном гласнику БиХ“, број 90/18, објављен је Правилник о системима квалитете за прехрамбене производе, којим се прописује поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла те поступак заштите ознака гарантирано традиционалног специјалитета прехрамбених производа на територији Босне и Херцеговине, као и поступак за подношење захтјева за регистрацију и подношење приговора за ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантирано традиционалног специјалитета прехрамбених производа на нивоу Европске уније.
У складу са чланом 42. став (1) Правилника о системима квалитете за прехрамбене производе, за заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и гарантирано традиционалног специјалитета које означавају производе, провјеру усаглашености са спецификацијом проводи једно или више контролних тијела која дјелују као тијела за оцјењивање усаглашености за производе овлаштена од Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.
Сви субјекти који су заинтересовани за овлаштивање као контролна тијела за оцјењивање усаглашеност за производе за заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и гарантирано традиционалног специјалитета, могу се јавити на овај Јавни позив и Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), доставити сљедећу документацију:

  • Документ о акредитацији од Института за акредитацију Босне и Херцеговине или другог међународног тијела овлаштеног за акредитацију према захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17065.
  • Документа којима доказујете одговарајуће гаранције објективности и непристрасности те документа да има на располагању оспособљене стручњаке и ресурсе потребне за обављање потврђивања усаглашености са спецификацијом.
  • Тијела за оцјењивање усаглашености из других држава морају доставити доказе на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини да су акредитирана и овлаштена за потврђивање усаглашености са спецификацијом производа и писану изјаву да ће сви поступци и вођење документације бити на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини.

Наведене документе, потребно је доставит у Агенцију, у затвореној коверти путем поште. Контакт особа по наведеном јавном позиву је Амела Исић, шеф Одсјека за правне послове (телефон 036/336-950, е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.), те вас молимо да именовану контактирате у случају било каквих питања. Овај јавни позив је стално отворен за пријаву заинтересованих субјеката.
По подношењу комплетне документације, Агенција припрема Одлуку о овлаштивању једног или више контролних тијела за оцјењивање усаглашености, која се доставља Савјету министара Босне и Херцеговине на доношење.

У склопу практичне наставе, студенти Агромедитеранског факултета Универзитета Џемал Биједић у Мостару, заједно с проф.др Јасмином Алиман, посјетили су 10. децембра 2018. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине како би се упознали са надлежностима и најзначајнијим активностима ове институције.

Мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране БиХ, одржао је тим поводом предавање на тему „Системи квалитета и означавање хране“ у чијем је фокусу била заштита прехрамбених производа са карактеристикама и обиљежјима производа са доданом вриједности.

У склопу предавања студенти су упознати са надлежностима Агенције за иницирање и израду прописа о ознакама поријекла, географског поријекла и "гарантовано традиционални специјалитет". Такође је било ријечи о прехрамбеним производима у Босни и Херцеговини са посебним карактеристикама и обиљежјима који имају велики потенцијал за стицање ознака поријекла и географског поријекла.

 

Agromf2

Др.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине присуствовао је церемонији потписивања Споразума о интернационалној сарадњи између Ветеринарског факултета Универзитета у Сарајеву и Истраживачког института ветеринарства у Ланзхоу при Кинеској академији пољопривредних наука.

Споразум су 7. децембра 2018. године у Сарајеву потписали проф. др. Нихад Фејзић, декан Ветеринарског факултета и Хонг Јин (Hong Yin), генерални директор Истраживачког института ветеринарства у Ланзхоу. Споразумом је предвиђена сарадња наведених институција која ће бити реализована кроз промоцију размјене знања и стручности, пројекте од заједничког интереса у области контроле болести заразе и безбједности хране, размјену особља и истраживача, развој заједничких образовних и истраживачких активности, учешће на научним скуповима, радионицама са заједничким истраживачким резултатима те подршку интернационалној трговини животиња и њихових производа.

У оквиру програма 16+1 између Кине и 16 земаља Средње и Источне Европе у Босни и Херцеговини ће се успоставити центар за ветеринарско истраживање са посебним фокусом на сљедеће области: инфективне болести, One Health програм, безбједност хране, добробит животиња и антимикробна резистенција.

Потписивању Споразума такође су присуствовали представници Амбасаде Народне Републике Кине у Босни и Херцеговини предвођени Њ. Е. Чен Бо (Chen Bo), амбасадорком НР Кине у Босни и Херцеговини те представници Ректората Универзитета у Сарајеву.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 84/18 од 30. новембра 2018. године објављен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни који је Савјет министара Босне и Херцеговине донио на приједлог Агенције за безбједност хране БиХ у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Детаљније информације о легислативи Европске уније са којом је наведени пропис усаглашаван можете да пронађете у тексту на сљедећем линку.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни („Службени гласник БиХ“, број 84/18) можете преузети овдје.

Уз подршку пројекта USAID/Sweden FARMA II, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине припремила је и објавила Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда.

Смјернице представљају допринос Агенције унапређењу квалитета меда у Босни и Херцеговини, а њиховој изради претходило је више активности међу којима издвајамо израду и ажурирање прописа о квалитету меда и методама за контролу меда те имплементацију Мониторинга квалитета меда на тржишту БиХ за 2017. годину.

Квалитетна интерпретација добивених резултата мониторинга дат ће бољи увид у право стање на тржишту меда. Предуслов за то је добра сарадња и одговарајућа спрега између инспекцијских органа (провођење редовног надзора на и око пчелињака, као и у малопродаји), лабораторија (едукације, увођење нових метода) и Агенције која у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине доноси планове праћења – мониторинга хране.

Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда у поглављу „Интерпретација резултата испитивања квалитета меда“ обрађују кључне параметре за органолептичка и физичко-хемијска испитивања квалитета меда. Такође садрже листу законских прописа релевантних за њихову примјену те информације о узорковању меда и аналитичким методама за испитивање узорака.

Праћење квалитета меда важан је алат за заштиту и уређивање тржишта меда у Босни и Херцеговини, а класификација квалитета меда путем физичко-хемијске анализе може бити од великог значаја. Користећи препоручену и циљану анализу параметара квалитета меда, резултати могу помоћи у одређивању да ли је производ дефинисан унутар прописаних граница квалитета, а такође могу помоћи у одређивању и категоризацији самог меда зависно о његовом географском и ботаничком поријеклу.

Контролисање и уклањање неправилно декларисаног или патвореног (фалсификованог) меда са тржишта допринијет ће јачању конкурентности бх. пчелара и заштити здравља и интереса потрошача, а  исто тако значајно ће допринијети јачању повјерења потрошача у босанскохерцеговачки мед.

Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда доступне су на сљедећем линку.

Дани бербе маслина 2018.

уторак, 04 децембар 2018 09:23

Службени панел Федералног агромедитеранског завода Мостар за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља у сврху службене контроле спровео је током новембра 2018. године оцјењивање 56 узорака маслиновог уља. Панел је оцјењиваним узорцима маслиновог уља, у складу са постављеним критеријима, додијелио 16 златних, 37 сребрених и три брончане плакете. Плакете су произвођачима уручене на радионици одржаној 30.новембра 2018. године у Мостару у склопу манифестације Дани бербе маслина 2018.

Службени панел Федералног агромедитеранског завода Мостар за органолептичку анализу дјевичанског маслиновог уља у сврху службене контроле именован је рјешењем које је Савјет министара Босне и Херцеговине донио на 103. сједници одржаној 30. маја 2017. године на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине. Именовање службеног панела једна је од активности коју је Агенција спровела након израде и доношења сета прописа којим су дефинисани тржишни стандарди за маслиново уље, методе анализе маслиновог уља те поступак овлашћивања панела. Коначни циљ активности Агенције у овом сегменту рада је заштита интереса потрошача и произвођача маслиновог уља у Босни и Херцеговини.

У склопу радионице коју је Федерални агромедитерански завод Мостар организовао поводом Дана бербе маслине 2018. представљен је "Преглед маслинарства Херцеговине од 2008. - 2018. године". Произвођачи маслиновог уља су такође информисани о пројекту „Аристоил“ чији је главни циљ обезбјеђење потенцијала за повећање тржишне вриједности маслиновог уља на подручју Медитерана. Уиме Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине радионици је присуствовао Мирко Муса, стручни савјетник. 

Студенти додипломског студија Агромедитеранског факултета Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару, смјер „Екологија и управљање околишом у пољопривреди“ у пратњи професора, посјетили су 25. априла 2018. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине. Посјета Агенцији наставак је сарадње Агенције и Агромедитеранског факултета Универзитета „Џемал Биједић“, а реализована је у склопу практичне наставе.

Уводним обраћањем студентима је добродошлицу пожелио мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, а након тога су одржане сљедеће презентације службеника Агенције:

  • „Легислатива из области ГМО у Босни и Херцеговини“ – Армин Чолаковић, шеф Одсјека за развој и сарадњу са лабораторијама и
  • „ Улога и сарадња са Европском агенцијом за безбједност хране (ЕФСА)“ - Наџа Устамујић – виши стручни сарадник.

DSC 0097

DSC 0096

DSC 0095

Агенција је 27. априла 2011. године потписала Споразум о научно-истраживачкој и стручној сарадњи са Агромедитеранским факултетом Универзитета Џемал Биједић, који омогућава едукацију научног и стручног кадра обје институције у области безбједности хране, заједничке научно-истраживачке пројекте и истраживања, организовање актуелних тематских предавања, радионица, семинара, округлих столова и симпозија.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 157. сједници одржаној 7. новембра 2018. године донио Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе.

Правилником о системима квалитета за прехрамбене производе утврђује се систем квалитета за прехрамбене производе, који служи као основ за означавање, те према потреби, заштиту назива и израза, који се посебно наводе или описују производ са карактеристикама производа са доданом вриједности и/или својствима са доданом вриједности које су посљедица метода прераде које се користе приликом њихове производње, или мјеста њихове производње или промоције.

Сврха овог Правилника је обезбјеђење поштеног тржишног натјецања за произвођаче прехрамбених производа са карактеристикама и обиљежјима производа са доданом вриједности те омогућавање доступности поузданих информација потрошачима везаних за такве производе. Осим тога, овај пропис даје правне претпоставке за поштивање права интелектуалног власништва за прехрамбене производе који су заштићени у складу са истим.

Ступањем на снагу Правилника о системима квалитета за прехрамбене производе бит ће стављени ван снаге Правилник о ознакама оригиналности и ознакама географског поријекла хране („Службени гласник БиХ“, број 27/10) и Правилник о ознакама традиционалног угледа хране („Службени гласник БиХ“, број 27/10).

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 156. сједници одржаној 5. новембра 2018. године донио Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни, који је у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ припремила и предложила Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине. Кроз измјене и допуне наведеног прописа у легислативу Босне и Херцеговине преузете су одредбе из сљедећих Уредби Европске комисије:

  • Уредба Комисије (ЕУ) 2017/1237 од 7. јула 2017. о измјени Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006 у погледу максимално дозвољене количине цијановодичне киселине у непрерађеним цијелим, мрвљеним, мљевеним, гњеченим и сјецканим језграма марелице стављеним на тржиште за крајњег потрошача;
  • Уредба Комисије (ЕУ) 2015/1137 од 13. јула 2015. о измјени Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006 у погледу максимално дозвољене количине охратоксина А у зачинима Capsicum spp.

Циљ Правилника о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни је осигурање високог степена заштите здравља и интереса потрошача.

Доношењу Уредбе Комисије (ЕУ) 2017/1237 од стране Европске комисије претходило је Научно мишљење о акутним здравственим ризицима повезаним са присутношћу цијаногеничних гликозида у сировим језграма марелице и производима добивеним од сирових језгри марелице (EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424) које је донио Научни одбор за контаминанте у прехрамбеном ланцу (CONTAM) Европске агенције за безбједност хране (EFSA). У овом Научном мишљењу утврђено је да се амигдалин, као важан цијаногени гликозид који се налази у непрерађеним језграма марелица, жвакањем разграђује на цијановодичну киселину (цијанид) која може бити штетна по здравље потрошача. Стога је Европска комисија Уредбом дефинисала максимално дозвољену количину цијановодичне киселине (цијанида) у наведеним производима која је Правилником о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни преузета у легислативу Босне и Херцеговине те износи 20.0 мг/кг.

Субјекти у пословању са храном дужни су да обезбједе да све непрерађене цијеле, мрвљене, мљевене, гњечене и сјецкане језгре марелице стављене на тржиште за крајњег потрошача буду у складу са прописаном максимално дозвољеном количином.

Календар саопштења

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba