уторак, 15. октобар 2019.

С циљем јачања капацитета надлежних институција и субјеката у пословању са храном у Босни и Херцеговини за имплементацију прописа о пружању обавијести потрошачима о храни које је на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине донио Савјет министара БиХ, уз подршку Генералног директората Европске комисије за проширење, посредством инструмента ТАIЕX, у периоду од 3. до 6. октобра у Мостару је одржана експертска мисија и радионица на тему „Обавезе субјеката у пословању са храном у информисању потрошача за свјеже, расхлађено и смрзнуто месо“.

Након тродневне експертске мисије на којој су разматране обавезе субјеката у пословању са храном сходно Правилнику о пружању информација потрошачима о храни („Службени гласник БиХ“, број 68/13) којим је у законодавство Босне и Херцеговине преузета Уредба (ЕЦ) 1169/2011, на радионици одржаној 6.10.2016. године кроз презентације експерата обрађене су сљедеће тематске цјелине:

  • Увод у законодавство ЕУ о пружању информација потрошачима о храни (Уредба (ЕЦ) 1169/2011),
  • Увод у законодавство ЕУ о пружању информација потрошачима за свјеже, расхлађено и смрзнуто месо,
  • Обавезне и добровољне информације за свјеже, расхлађено и смрзнуто месо,
  • Навођење храњиве вриједности,
  • Изазови прехрамбене индустрије – специфични примјери – рјешавање тренутних и потенцијалних проблема,
  • Процедуре и смјернице за информисање потрошача за свјеже, расхлађено и смрзнуто месо

У оквиру експертске мисије и радионице службеници надлежних институција Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у систему безбједности хране, те представници субјеката у пословању са храном, размијенили су искуства о обавезама информисања потрошача у дијелу који се односи на свјеже, расхлађено и смрзнуто месо са експертима из Њемачке, Италије, Грчке и Словеније, те разјаснили одређене недоумице с којима се суочавају у погледу имплементације Правилника о пружању информација потрошачима о храни.

*Презентације сa радионице можете преузети овдје.

EFSA: Завршена реевалуација боја

петак, 30 септембар 2016 13:34

Европска агенција за безбједност хране (ЕFSА) извршила је реевалуацију свих боја које су до 2009. године одобрене за употребу у храни на подручју Европске уније. На крају реевалуације, експерти ЕFSА-е закључили су да доступни подаци о титанијум диоксиду (Е171) у храни не указују на повезаност са здрављем потрошача. Међутим, препоручили су да се спроведу нова испитивања како би се отклонили недостаци у подацима о могућем ефекту Е171 на репродуктивни систем, што би омогућило одређивање прихватљивог дневног уноса за ову боју (Acceptable Daily Intake, ADI).

Кроз претходних седам година, Панел о адитивима и супстанцама које се додају храни (ANS) преиспитао је безбједност 41 боје имајући у виду све доступне научне студије и податке. Гдје је било могуће, Панел је одредио или измијенио ADI за одређене супстанце.

„Завршетак реевалуације прехрамбених боја је важна прекретница за ЕFSА, али наш посао са тим не завршава. Још увијек постоји значајан број других прехрамбених адитива за које је потребно извршити реевалуацију до краја 2020. године. Ми смо, наравно, спремни да одговоримо на све додатне захтјеве Европске комисије за преиспитивање боја и других адитива уколико буду доступна нова научна сазнања“, изјавио је поводом завршетка реевалуације боја у храни Руд Wутерсен, потпредсједник ANS Панела.

Опширније информације можете пронаћи ОВДЈЕ.

Свјетски лидери усагласили су на састанку на високом нивоу одржаном у сједишту Уједињених нација у Њујорку одржаном 21. септембра 2016. године став да је за рјешавање растућег проблема антимикробне резистенције потребан свеобухватан, мултисекторски приступ.

Допринос борби против антимикробне резистенције кроз осигуравање научних савјета о ризицима по здравље људи и животиња повезаним са ширењем и преносом резистенције у прехрамбени ланац и на животиње даје и Европска агенција за безбједност хране (ЕFSА).

Експерти ЕФСА-е тренутно припремају научно мишљење са препорукама за смањење кориштења и потребе за антимикробним лијековима у лијечењу животиња. Такође се спроводи процјена ризика од антимикробне резистенције која је посљедица исхране телади млијеком које садржи резидуе антибиотика. ЕFSА у свом раду уско сарађује са Европским центром за спрјечавање и контролу болести (ЕCDC) и Европском медицинском агенцијом (ЕМА).

Детаљније информације можете пронаћи овдје.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине започела је консултације са надлежним институцијама Босне и Херцеговине, ентитета, Брчко дистрикта БиХ и кантона у циљу реализације закључка 67. сједнице Савјета министара БиХ одржане 1. аугуста 2016. године којим је задужена да у сарадњи са Управним одбором и Министарством спољне трговине и економских односа БиХ предложи документ којим би се отклонили недостаци при издавању цертификата о здравственој исправности који прате пошиљке хране неживотињског поријекла при извозу.

Наведени закључак донесен је након разматрања Информације Министарства спољне трговине и економских односа БиХ о издавању цертификата о здравственој исправности који прате пошиљке хране неживотињског подријетла при извозу којом се жели системски унаприједити област издавања наведеног цертификата. Наиме, субјекти у пословању са храном при извозу хране неживотињског поријекла из Босне и Херцеговине суочавају се са одређеним проблемима у случају кад им надлежни органи земаља који врше службене контроле хране при увозу захтјевају да су здравствени цертификати издати и овјерени од стране надлежног органа у Босни и Херцеговини.

На радном састанку надлежних институција одржаном 20. септембра у Мостару размотрен је законски основ и тренутно стање у погледу издавања цертификата о здравственој исправности који прате пошиљке хране неживотињског поријекла при извозу, те предложене мјере које је потребно предузети како би се системски унаприједила област издавања цертификата о здравственој исправности који прате пошиљке хране неживотињског поријекла при извозу из Босне и Херцеговине.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 70/16 од 20. септембра 2016. године објављен је Правилник о измјенама и допуни правилника о нежељеним супстанцама у храни за животиње, којим су прописани посебни услови за хигијену хране за животиње, који се односе на нежељене супстанце у храни за животиње.

Преузимањем одговарајућих Уредби ЕУ у легислативу Босне и Херцеговине, прописане су, између осталог, максимално дозвољене количине нитрита, меламина, Амбросиа спп. и пријенос неких кокцидиостатика и хистомоностатика у храни за животиње, максимално дозвољене количине арсена, флуора, олова, живе, ендосулфана, диоксина, диклазурила и ласалоцида А натрија и утврђивање прагова за покретање поступка за диоксин за храну за животиње.

Савјет министара Босне и Херцеговине је наведени правилник донио на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на 68. сједници одржаној 18. аугуста 2016. године.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

На основу сагласности и закључака Савјета министара Босне и Херцеговине са 74. сједнице одржане 22. септембра 2016. године, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине ће припремити сву потребну документацију и поднијети електронску пријаву на јавни позив Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) за спровођење истраживања прехрамбених навика становништва.

ЕFSА је 27. маја 2016. године расписала јавни позив за земље чланице ЕУ које у посљедњих пет година нису спроводиле овакво истраживање, а по први пут су могућност пријаве на јавни позив добиле и неке претприступне земље и потенцијални кандидати, међу којима је Босна и Херцеговина.

Уколико буде одобрено, истраживање би се спровело у складу са методологијом ЕFSА-е о начину прикупљања и обраде података о прехрамбеним навикама становништва одређене земље или региона како је дефинисано јавним позивом. Униформност прикупљања и обраде података о прехрамбеним навикама становништва је кључна за адекватну размјену и кориштење података између земаља које учествују у истраживању и ЕFSА-е.

У циљу благовремене припреме за пријаву на јавни позив, те евентуално спровођење истраживања прехрамбених навика становништва данас је у Мостару, у организацији Агенције за безбједност хране БиХ, одржан састанак са представницима ентитетских институција јавног здравства и академске заједнице у Босни и Херцеговини на којем је исказана подршка учесника састанка пријави на јавни позив ЕFSА-е, те спремност за учешће у спровођењу истраживања прехрамбених навика становништва у Босни и Херцеговини.

Обавијест о повлачењу и опозиву производа

понедељак, 19 септембар 2016 08:44

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине обавјештава потрошаче о повлачењу и опозиву са тржишта додатка исхрани ''органска јечмена трава'' поријеклом из Њемачке. Путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF) примљена је обавијест да је на тржиште Босне и Херцеговине, као и још 12 земаља у Европи, испоручен производ за који је лабораторијском анализом утврђено присуство шига токсин продуцирајуће E. coli. 

Назив производа као на ознаци: Bio Gerstengraspulver

Назив бренда: Ханоју

Категорија: дијететска храна, додатак исхрани

Велетрговац: Ханоју,  Deutschland GmbH, Zum Rennplatz 6, Damme 49401, Germany

Облик: гранулирани фини прах

ЛОТ: 2015-0114Г/1, најбоље употријебити до 30.06.2017.

Увозник у БиХ: Мујезин, Градачачка 1, 71000 Сарајево, БиХ

Утврђени ризик: Микробиолошка контаминација Е. coli, веротоксин продуцирајућа Е. coliИзолирани VТЕC сојеви посједују шигатоксин1 кодирајући ген (stx1)

Агенција је упутила предметну обавијест надлежним инспекцијским органима од којих је затражено хитно поступање, те повратна информација о резултатима инспекцијске контроле.

Потрошачима који евентуално располажу наведеним производом препоручујемо да исти не конзумирају, а о додатним сазнањима јавност ћемо обавијестити након завршетка инспекцијске контроле и пријема повратне информације од надлежних инспекцијских органа.

 

Сликовни приказ производа:

EU RASFF BIOG

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 73. сједници одржаној 15. септембра 2016. године донио Правилник о измјенама и допунама правилника о микробиолошким критеријима за храну, Правилник о измјенама и допунама правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни и Правилник о измјенама и допунама правилника о тржишним стандардима за маслиново уље.

У циљу заштите здравља и интереса потрошача, као и заштите интереса произвођача, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине континуирано прати измјене легислативе Европске уније, те у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, припрема и предлаже Савјету министара Босне и Херцеговине прописе на доношење.

Правилником о измјенама и допунама Правилника о микробиолошким критеријима за храну прописују се измјене и допуне микробиолошких критерија које мора задовољавати храна, као и методологија коју морају примјењивати лабораторије при микробиолошком испитивању узорака хране. Овим прописом у легислативу Босне и Херцеговине преузете су три Уредбе ЕУ којима су прописани микробиолошки критерији за клице и правила узорковања за трупове перади и свјеже месо перади, хистамин у производима рибарства и салмонелу у труповима свиња.

Правилником о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни усклађују се, између осталог, максимално дозвољене количине кадмија, олова и анорганског арсена у храни, тропанских алкалоида у одређеној храни на бази житарица за дојенчад и малу дјецу, те полицикличких ароматских угљиководика у влакнима какаа, чипсу од банане, додацима исхрани, сушеном зачинском биљу и сушеним зачинима. Кроз овај пропис укупно се преузима девет Уредби ЕУ.

Правилником о о измјенама и допунама правилника о тржишним стандардима за маслиново уље усклађују се тржишни стандарди маслиновог уља од плода и комине маслина, јер је дошло до измјене стандарда маслиновог уља која се стављају на тржиште ради продаје крајњем потрошачу у земљама окружења и Европској унији. У циљу заштите интереса потрошача прилагођене су граничне вриједности параметара тржишних стандарда ради исправне категоризације маслиновог уља у складу са новим стандардима које прописује ЕУ.

Агенција за безбједност хране БиХ, на основу члана 54. Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04), иницира, припрема и организује израду проведбених прописа из овог закона, а у циљу заштите интереса потрошача, омогућавања потрошачима да изврше избор у вези са храном коју конзумирају и заштите интереса произвођача. Процес усклађивања прописа прије свега доприноси високом степену заштите здравља потрошача, али исто тако има и значајан финансијски ефект на развој прехрамбене индустрије. Усклађивање прописа је веома значајно и због испуњавања међународних обавеза Босне и Херцеговине, које проистјечу из Споразума о стабилизацији и придруживању, што директно утјече на процес прикључења Босне и Херцеговине Европској унији.

Процес усклађивања легислативe о храни са правном стечевином ЕУ (acquis communautaire) подразумијева сложен и континуиран посао у процесу европских интеграција, будући да се acquis стално развија и проширује, што је, између осталог, условљено новим научним сазнањима о ризицима поријеклом из хране.

На приједлог Агенције за безбједност хране БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је у протеклом периоду донио око 150 прописа о храни, који су постали обавезујући за све учеснике у систему безбједности хране у Босни и Херцеговини, а њиховим доношењем легислатива о храни у нашој земљи је у веома значајној мјери усклађена са правном стечевином ЕУ.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 67/16 од 9. септембра 2016. године објављен је Правилник о стављању ван снаге правилника о освјежавајућим безалкохолним пићима и сличним производима. Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Савјет министара Босне и Херцеговине је наведени правилник донио на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 68. сједници одржаној 18. августа 2016. године, а један од главних заговорника доношења истог била је Групација произвођача безалкохолних пића и вода Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине.

Доношењем прописа којима је у међувремену уређена употреба адитива и заслађивача, максимално дозвољене количине за одређене контаминанте у храни, те пружање информација потрошачима о храни, превазиђени су захтјеви Правилника о освјежавајућим безалкохолним пићима и сличним производима („Службени гласник БиХ“, бр. 85/08, 54/11 и 62/14), што је омогућило стављање ван снаге истог.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у складу са исказаним потребама, а у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 104/14), овим Јавним позивом позивају се сви заинтересовани понуђачи да доставе понуду за услуге хотелског смјештаја у Босни и Херцеговини, на подручју сљедећих градова: Сарајево, Бања Лука и Брчко.

Текст јавног позива можете преузети овдје.

Календар саопштења

« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba