уторак, 15. октобар 2019.

Обавјештење потрошачима

петак, 03 март 2017 15:18

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, одмах по сазнању о забрани увоза у Србију једног лота (бр. лота: 6001791) производа „HIPP Био Инстант кашица – пиринчане пахуљице“, 20г нето, извозника HIPP GmbH&Co. Export KG Austrija, због утврђене недозвољене количине арсена, доставила надлежним инспекцијским органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ све информације којима располаже, те затражила од истих да провјере да ли је евентуално дошло до увоза спорног лота наведеног производа у Босну и Херцеговину.

Обзиром да је ријеч о храни намијењеној осјетљивој популацији становништва, упућен је и захтјев увознику производа из асортимана HIPP-а за подручје Босне и Херцеговине да изврши провјеру и хитно достави Агенцији информацију о евентуалном увозу и даљој дистрибуцији спорног лота производа на тржиште Босне и Херцеговине.

Након изјашњења увозника, окончања провјера које тренутно спроводе надлежни инспекцијски органи и пријема повратних информација обавијестит ћемо потрошаче да ли је било увоза спорног лота наведеног производа у Босну и Херцеговину.

У међувремену, потрошачима који евентуално посједују наведени спорни лот производа (6001791) препоручујемо да се исти не конзумира, те да обавијесте надлежни инспекцијски орган према мјесту пребивалишта. Молимо да исто подузмете и у случају да на полицама трговина примијетите наведени спорни лот производа.

У складу са Правилником о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни („Службени гласник БиХ“, бр. 68/14 и 79/16), максимално дозвољена количина арсена у дјечјој храни на бази воћа, поврћа и житарица за дојенчад и малу дјецу износи 0,1 mg/kg.

Бактерије изоловане код људи, животиња и из хране и даље показују резистентност на антибиотике који су у широкој употреби, потврђено је у посљедњем извјештају о антимикробној резистентности, који су припремили Европска агенција за безбједност хране (EFSA) и Европски центар за спречавање и контролу болести (ECDC). Према наводима из наведеног извјештаја, антимикробна резистентност представља озбиљну пријетњу по здравље људи и животиња. Инфекције узроковане бактеријама отпорним на антибиотике довеле су до 25 000 смртних случајева годишње на подручју ЕУ.

„Антимикробна резистентност је алармантна пријетња која доводи здравље људи и животиња у опасност. Уложили смо значајан напор да зауставимо њезин раст, али то није довољно. Морамо бити бржи, снажнији и дјеловати на више фронтова. Стога ће Европска комисија овог љета покренути акциони план који ће представљати нови оквир за будуће координисане активности како би се редуцирало ширење антимикробне резистентности“, изјавио је Витенис Андриукаитис, комесар ЕУ за здравство и безбједност хране.

Извјештај показује да је резистентност на више лијекова код бактерије Salmonella велика широм ЕУ. Међутим, експерти наглашавају да је и даље ниска стопа резистентности на антибиотике који су од кључног значења за третирање тешких обољења људи узрокованих бактеријом Salmonella. Салмонелоза, болест узрокована споменутом бактеријом, на другом је мјесту најчешће пријављиваних обољења поријеклом из хране у ЕУ.

Мајк Кечпол, ECDC, тврди како је изузетно забрињавајуће што је код појединих уобичајених сојева Salmonella код људи, као што су монофазни сојеви Salmonella Typhimurium, доказана изузетно висока резистентност на различите лијекове. „Рационална употреба антибиотика у лијечењу људи, као и у ветеринарској медицини, изузетно је значајна како би се одговорило на изазове које доноси антимикробна резистентност“, сматра Кечпол.

У извјештају је, такође, наглашено да стопа антимикробне резистентности у Европи наставља варирати овисно о географским регионима, те је у земљама сјеверне и западне Европе опћенито ниска у односу на земље јужне и источне Еуропе. Марта Хугас, шефица Одсјека за биолошке опасности и контаминанте при EFSA-и, сматра да су те географске варијације највјероватније повезане са различитим приступом употреби антибиотика у Европи, те наводи како је стопа антимикробне резистентности нижа у земљама које су смањиле употребу антибиотика или пронашле алтернативу истој при лијечењу животиња.

Детаљније информације, као и комплетан извјештај можете пронаћи на сљедећем линку.

Сходно позиву Европске агенције за безбједност хране (EFSA), у периоду 7.-9.2.2017. године, представник Агенције за безбједност хране БиХ учествовао је на састанку Мреже асистената кординатора земаља претприступног процеса и 30. састанку контакт тачака ЕFSА-е, који је одржан у Парми, Италија.

На састанцима је разматрана сарадња земаља претприступног процеса са EFSA-ом, те је презентoвана тренутна ситуација у институцијама надлежним за безбједност хране и заједничке предстојеће активности. Од земаља из претприступног програма, састанцима су, поред представника Босне и Херцеговине, присуствовали представници институција надлежних за безбједност хране из Турске, Србије, Македоније, Црне Горе и Албаније.

Иако је Агенција за безбједност хране БиХ, као национално координационо тијело за безбједност хране, досад веома успјешно сарађивала с EFSA-ом, по први пут је на састанку контакт тачака EFSA-е, који је одржан 8. и 9.2.2017. године, учествовала као званично именована контакт тачка (Focal Point) Босне и Херцеговине. Састанку су присуствовали представници 37 земаља.

Контакт тачке су на 30. састанку упознате с планираним активностима, начином кооресподенције и системом функционисања EFSA-е, те са моделом сарадње кроз различите пројекте које ће у предстојећем периоду финансирати ЕУ.

Друга сједница Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини одржана је 17. фебруара 2017. године у Мостару. На сједници је припремљен и одобрен Извјештај о раду Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини за 2016. годину, који ће, након прибављања мишљења, бити достављен Савјету министара Босне и Херцеговине на усвајање.

На сједници су такође разматрани захтјеви за признавање:

  • природне изворске воде Aqua Voda, име извора Горњи Срђевићи и мјесто кориштења Горњи Срђевићи Општина Србац, произвођач воде АQUА ТIM д.о.о. Лакташи;
  • природне минералне воде Мagnesia, газирана, произвођача Karlovarske mineralni vody, Чешка, увозник у БиХ  Džajić Commerce д.о.о. Љубушки и
  • стоне воде Аqua Bianca, име извора Невра и мјесто кориштења Невра Дежевице, произвођач Невра д.о.о.

Комисија је донијела Мишљење о признавању по сва три наведена предмета, те ће наведене воде, сходно прописаној процедури, бити уписане о одговарајући регистар који води Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Резултати успостављања система финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине представљени су на радионици одржаној 16. фебруара 2017. године у Сарајеву, а као примјер добре праксе успостављања и развоја система финансијског управљања и контроле представљен је модел овог система у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Радионица је одржана у организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине (ЦХЈ МФиТ БиХ), а резултат је договора руководстава ЦХЈ МФиТ БиХ и Уреда за ревизију институција БиХ о јачању институционалне сарадње како би се и кроз размјену искустава унаприједио систем контрола и управљања буџетским средствима.

ЦХЈ МФиТ БиХ, у складу са Законом о финансирању институција БиХ, креирала је модел и смјернице за систем финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине, а на споменутој радионици ревизорима Уреда за ревизију институција БиХ представници ЦХЈ МФиТ БиХ презентовали су резултате успостављања система финансијског управљања и контроле у свим институцијама Босне и Херцеговине.

У оквиру ЕFSА Предприступног програма 2015-2017, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, уз подршку Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) организовала експертску мисију о прикупљању података и извјештавању о зоонозама, узрочницима зооноза, антимикробној резистенцији и епидемијама узрокованим храном, која је одржана 14. и 15. фебруара 2017. године у Мостару.

Циљ експертске мисије био је пружање помоћи Босни и Херцеговини за успостављање система прикупљања података и извјештавања ЕFSА-е у складу са Директивом 2003/99/ЕЦ о мониторингу зооноза и узрочника зооноза, која је у легислативу Босне и Херцеговине преузета кроз Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза („Службени гласник БиХ“, бр. 46/10 и 90/13).

На експертској мисији, коју је водио Дражен Кнежевић, члан Научне мреже за праћење података о зоонозама ЕFSА-е, учествовали су представници Агенције за безбједност хране БиХ, Канцеларије за ветеринарство БиХ, Завода за јавно здравство Федерације БиХ, Института за јавно здравство Републике Српске и Одјељења за здравство и остале услуге Брчко дистрикта БиХ.

Прикупљање прецизних и поузданих података је један од предуслова за ефикасну процјену и управљање ризиком. Хармонизован приступ прикупљању релевантних података пружа могућност њихове успоредбе и размјене међу надлежним институцијама у Босни и Херцеговини, као и са институцијама земаља у регији и ЕУ.

Јавни позиви USAID/Sida FARMA пројекта

среда, 15 фебруар 2017 09:03

У оквиру Пројекта развоја тржишне пољопривреде (USAID/Sida FARMA II) расписани су јавни позиви за ангажман експерата за реализацију сљедећих компоненти пројекта:

  • развој капацитета за процјену ризика поријеклом из хране и хране за животиње и успостављање националне базе за прикупљање података о конзумацији хране и
  • развој капацитета за процјену ризика поријеклом из хране и хране за животиње и успостављање националне базе за прикупљање података о хемијским контаминантима.

Главни циљ наведених компоненти пројекта је јачање административних капацитета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине са циљем успостављања база података о конзумацији хране и хемијским контаминантима, што је основ за пружање најбољих научних мишљења, управљање ризицима, те припрему и усвајање мјера у складу са Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04).

Детаљније информације о јавним позивима можете погледати на сљедећим линковима:

http://farmabih.ba/assets/content/sow-expert-for-consumption-data-collection-fsa-1486735079.pdf

http://farmabih.ba/assets/content/sow-expert-for-chemical-data-collection-fsa-1486735337.pdf

Јавни позиви су отворени до 20. фебруара 2017. године.

 

У „Службеном гласнику БиХ“, број 9/17 од 10. фебруара 2017. године објављена је исправка Правилника о измјенама и допунама правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни.

Текст исправке Правилника о измјенама и допунама правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни доступан је на званичној веб страници Агенције за безбједност хране БиХ, у дијелу "прописи о храни" или на сљедећем линку.

У периоду од 8.-10. фебруара 2017. године, у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у Мостару, Бања Луци и Брчком одржане су стручне обуке надлежних инспекцијских органа ентитета и Брчко дистрикта БиХ о имплементацији Одлуке о увођењу посебних услова којима се уређује увоз неке хране и хране за животиње из одређених земаља због ризика од контаминираности афлатоксинима („Службени гласник БиХ“, број 90/16). Циљ ове одлуке, као и других прописа о храни, које Агенција припрема у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, је заштита здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини, као и заштита интереса произвођача. Одлука је ступила на снагу 10. децембра 2016. године, а усклађена је са Уредбом Комисије (ЕУ) 2016/24 од 8. јануара 2016. о увођењу посебних услова за увоз кикирикија из Бразила, слатке паприке (Capsicum annuum) и мушкатног орашчића из Индонезије и измјени Уредби (ЕЗ) 669/2009 и 884/2014.

obuka2

Сходно одредбама одлуке, за сваку пошиљку хране и хране за животиње која је обухваћена истом, потребно је приложити резултате узорковања и анализе које су провели надлежни органи државе поријекла или државе из које је пошиљка отпремљена ако то није држава поријекла, како би се провјерила усаглашеност са прописима Босне и Херцеговине о максимално дозвољеним количинама афлатоксина.

Сваку пошиљку која се увози у Босну и Херцеговину такође мора пратити и здравствени сертификат у складу са обрасцем из Анекса I., који је саставни дио ове одлуке.

Како би се омогућила несметана трговина, путем Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине, Агенција је доставила информацију о доношењу и ступању на снагу наведене одлуке амбасадама свих земаља на које се иста односи.

Одлука о увођењу посебних услова којима се уређује увоз неке хране и хране за животиње из одређених земаља због ризика од контаминираности афлатоксинима доступна је на сљедећем линку.

Европска агенција за безбједност хране (Еuropean Food Safety Agency, EFSA) и Европска агенција за лијекове (European Medicines Agency, ЕМА) разматрале су мјере које се спроводе у Европској унији са циљем смањења употребе антибиотика у лијечењу животиња.

Закључили су да је неопходно да сe употребa антибиотика сведе на најмању могућу мјеру која је неопходна за лијечење заразних обољења животиња. Осим у изузетним случајевима, у превенцији заразних обољења потребно је дати предност алтернативним мјерама, а кључни антибиотици који се користе и у хуманој медицини требали би се при лијечењу животиња користити само уколико не постоје друга рјешења.

Као алтернатива антибиотицима, којом се може унаприједити здравље животиња и смањити употреба антибиотика, могу послужити вакцине, пробиотици, пребиотици, бактериофаги и органске киселине.

Антимикробна резистенција је један од највећих проблема јавног здравства на глобалном нивоу, чијем ширењу доприноси и употреба антибиотика у лијечењу животиња, те је стога од кључног значаја ограничење употребе антибиотика на најмању неопходну мјеру.

Заједничко научно мишљење ЕFSА-е и ЕМА-е о мјерама за смањење употребе антимикробних агенса у сточарству на подручју ЕУ и утицају на безбједност хране доступно је на сљедећем линку:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4666/full

 

Календар саопштења

« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba