недеља, 15. септембар 2019.

По први пут од 2008. године када је успостављена Мрежа контакт тачака Европске агенције за безбједност хране (EFSA Focal Point Network), редовни састанак ове мреже бит ће одржан у земљи која није чланица ЕУ, а та част припала је Босни и Херцеговини. 39. састанак Мреже контакт тачака која има веома значајну улогу у повезивању EFSA-е, надлежних институција и осталих учесника у систему безбједности хране бит ће одржан 22. и 23. маја 2019. године у Сарајеву.

Мрежа се састоји од чланова из 28 земаља чланица ЕУ, Норвешке и Исланда те посматрача из Швајцарске, држава кандидата и потенцијалних кандидата за приступање ЕУ.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у својству контакт тачке EFSA-e за Босну и Херцеговину, пружа подршку организацији 39. састанка Мреже контакт точака и Б2Б радионице која се одржава уочи састанка с циљем повезивања институција, размјене знања из области безбједности хране те промоције програма и пројеката из фондова ЕУ.

На позив Свјетске трговинске организације (WTO), Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO) и Свјетске здравствене организације (WHO), др.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине присуствовао је "Интернационалном форуму о безбједности хране и трговини" који је одржан у Женеви 23. и 24. априла 2019. године. Представници институција из сектора пољопривреде, здравства и трговине разматрали су трговинске аспекте безбједности хране у свјетлу изазова које доноси дигитализација и убрзани технолошки развој система. Форуму су, између осталих, присуствовали Жозе Грациано да Силва (José Graziano da Silva), генерални директор FAO, Роберто Азеведо (Roberto Azevêdo), генерални директор WTO и Тедрос Адханом Гебрејесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus), генерални директор WHO, а обухваћене су три тематске сесије:

  • Дигитализација и њезин утјецај на безбједност хране и трговину;
  • Омогућавање синергије између безбједности хране и олакшавања трговине и
  • Промоција хармонизације легислативе о безбједности хране у периоду промјена и иновација.

У фокусу скупа био је утицај дигиталних иновација на безбједност хране, а посебна пажња посвећена је разматрању модалитета за учешће земаља са ниским дохотком у глобалним трговинским системима. Такође је разматран значај координисаног рада на унапрјеђењу безбједности хране и олакшавању трговине те је с тим у вези наглашена кључна улога Кодекс стандарда у хармонизацији регулаторног оквира за безбједност хране. Сви говорници истакнули су значај партнерства и заједничког рада на државном и интернационалном нивоу.

С циљем разматрања захтјева и процедура за лабораторије за контролу хране у складу са легислативом ЕУ из области службених контрола хране и акредитације те релевантним интернационалним стандардима за рад лабораторија (EN ISO/IEC 17025:2017), у периоду од 15.-19. априла 2019. године, у Сарајеву и Бања Луци је одржана TAIEX експертска мисија „Успостављање стратегије за лабораторијско испитивање узорака и подршка за akreditovanje metoda”. Primjena legislative i internacionalnih standarda u radu laboratorija omogućava odgovarajuću bezbjednost i kvalitet hrane i ima značajan uticaj na zaštitu prava potrošača.

У првом дијелу експертске мисије, др. Мира Кос Скубиц, експерт Европске комисије, заједно са представницима надлежних институција и лабораторија из Босне и Херцеговине анализирала је тренутно стање лабораторија у Босни и Херцеговини у погледу сертификације, овлашћивања, акредитације и оспособљености лабораторијског особља. Такође је разматрана имплементација стандарда EN ISO/IEC 17025:2017 који се односи на опште захтјеве за компетентност испитних и калибрационих лабораторија.

У другом дијелу експертске мисије извршена је посјета лабораторијама Ветеринарског факултета Универзитета у Сарајеву и Института за јавно здравство Републике Српске у Бања Луци те је том приликом разговарано о организацији и опремљености лабораторија, методама анализа и категоријама хране које су предмет анализа.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 21/19 од 21. марта 2019. године објављен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о максималном нивоу резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла. Правилник је донесен на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља на 164. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 22. јануара 2019. године.

Правилник прописује максимално дозвољене количине резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла које се усклађују са максималним вриједностима прописаним у Европској унији. Циљ овог прописа је осигурати висок ниво заштите потрошача у складу с општим принципима прописаним Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) те омогућити субјектима у пословању са храном једнаке увјете на тржишту.

Правилник је доступан на сљедећем линку.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je poziv mladim naučnicima da prijave učešće na „Ljetnoj školi 2019: Rizik-benefit u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma“ koja će biti održana u periodu od 11-13. juna 2019. godine u Parmi, Italija. Ljetna škola će pružiti priliku mladim naučnicima da uče o rizik-benefit pristupu u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma od najistaknutijih svjetskih eksperata, što obuhvata teoriju, praktične primjere i komunikaciju rezultata rizik-benefit studija. Učešće je besplatno i ograničeno na 150 učesnika, a prijave se mogu podnijeti do 30. maja 2019. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku.

Različiti efekti na zdravlje koji se povezuju s konzumacijom hrane, zajedno sa sve većim brojem zahtjeva za savjetima o zdravoj i sigurnoj ishrani, doveli su do razvoja mnoštva naučnih disciplina u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma. Tako se pojavila i potreba za holističkim pristupom koji će obuhvatiti i usporediti sve relevantne zdravstvene rizike i benefite. Rizik-benefit procjena hrane predstavlja dragocjen pristup ocjenjivanju sveukupnog utjecaja hrane na zdravlje. Ovim pristupom nastoji se procijeniti kombinacija pozitivnih i negativnih efekata na zdravlje koji se povezuju sa hranom kroz integraciju procjene hemijskih i mikrobioloških opasnosti sa procjenom rizika i benefita u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 169. сједници одржаној 21. марта 2019. године донио Одлуку о висини накнаде за поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла и поступак заштите ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа. Одлуком су преузете одредбе члана 47. Уредбе Комисије (ЕУ) број 1151/2012 од 21. 11. 2012. о системима квалитета за пољопривредне и прехрамбене производе.

На овај начин остварен је један од веома значајних предуслова за вођење поступка заштите ознака прехрамбених производа у складу с Правилником о системима квалитета за прехрамбене производе (“Службени гласник БиХ”, број 90/18).

Поступак за регистрацију ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбеног производа покреће се захтјевом који се подноси Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине. Поступак спроводи Комисија коју именује Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Висина накнаде креће се од 30 КМ за подношење захтјева за регистрацију, упис или брисање из регистра до 500 КМ колико износи накнада за спровођење поступка регистрације.   

При доношењу Одлуке сагледан је значај процеса заштите ознака прехрамбених производа у Босни и Херцеговини, посебно са аспекта потенцијала бх. прехрамбених производа који имају посебан квалитет, углед или другу карактеристику која се приписује географском поријеклу. Такође је узета у обзир чињеница да су подноситељи захтјева за заштиту ознака удружења односно групе сачињене удруживањем произвођача или прерађивача истог прехрамбеног производа.

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за поступак регистрације ознаке оригиналности и ознаке географског поријекла хране („Службени гласник БиХ“, број 86/16).

Након објаве у „Службеном гласнику БиХ“, Одлука о висини накнаде за поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла и поступак заштите ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа бит ће доступна путем званичног веб сајта Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Бактерија Salmonella Poona узрочник је 32 потврђена случаја обољења дјеце у Француској, Белгији и Луксембургу која су пријављена у периоду од августа 2018. до фебруара 2019. године. У заједничком извјештају који су тим поводом објавили Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC) и Европска агенција за безбједност хране (EFSA) наведена обољења повезују се са конзумацијом формуле за дојенчад на бази риже која је произведена у Шпанији, а на тржиште стављена од стране компаније из Француске.

Према подацима EFSA-e и ECDC-a, ови производи дистрибуисани су кроз велепродајни ланац и путем интернета у земље Европске уније, EFTA-е и друге земље. У земљама у којим су дистрибуисани производи који се повезују са обољењима издана су јавна упозорења и спроведен је опозив производа, што би, по мишљењу стручњака, требало смањити ризик од нових инфекција.

Све досад спроведене анализе узорака који припадају спорним шаржама производа из творнице у Шпанији биле су негативне на присутност бактерије Salmonella Poona. Према процјени EFSA-e и ECDC-a, разлог може бити чињеница да се Salmonella у сувим производима у правилу тешко детектује, а што захтијева примјену метода узорковања и анализа са високим степеном осјетљивости.

Извјештај EFSA-e и ECDC-a доступан је на сљедећем линку: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1594

Смјернице намијењене надлежним институцијама у систему безбједности хране у Босни и Херцеговини и субјектима у пословању са храном представљене су 22. фебруара 2019. године у Сарајеву. Смјернице је припремила Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, уз подршку пројекта USAID/Sweden FARMA II и Чешке развојне агенције.

„Ови документи представљају један вид подршке Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине субјектима у пословању са храном и надлежним институцијама у имплементацији прописа о храни чиме се штити здравље и интерес потрошача у Босни и Херцеговини и подржава пословање и развој прехрамбеног сектора у нашој земљи“, нагласио је у свом обраћању учесницима презентације смјерница др.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Осим директора Агенције, учесницима презентације обратили су се Ендрју Бигл (Andrew Boegel), директор Одјељења за економски развој USAID BiH, Јана Зелингерова, конзул и шеф Одјељења за развој у Амбасади Републике Чешке у Босни и Херцеговини, Тијана Мухамедагић, секретар Асоцијације за прехрамбену индустрију у Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине те мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране БиХ који је презентовао смјернице.

 DSC 0308

DSC 0312

DSC 0314

DSC 0320

DSC 0322

Међу пет представљених докумената два су намијењена за примјену у сектору живинарства у Босни и Херцеговини који се припрема за извоз пилећег меса на тржиште Европске уније. „Техничке смјернице и упутства за узорковање за критериј хигијене процеса за Campylobacter у труповима бројлера“ пружају субјектима у пословању са храном у овом сектору практична упутства о начину и фреквентности узорковања и лабораторијског испитивања меса живине на Campylobacter spp. Такође су представљене „Смјернице за добру хигијенску праксу и примјену принципа HACCP-a у живинарским клаоницама и расјекаоницама“ које олакшавају развој система управљања безбједношћу хране (FSMS) кроз примјену процедура заснованих на HACCP.

„Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда“ представљају наставак активности Агенције на унапрјеђењу квалитета меда у Босни и Херцеговини, а за широку употребу у прехрамбеној индустрији намијењене су „Смјернице за описивање различитих категорија хране из Дијела Е Прилога II. Правилника о прехрамбеним адитивима“. Како би се успоставио стандардни поступак и олакшало спровођење Вишегодишњег програма контроле резидуа пестицида у Босни и Херцеговини припремљене су „Смјернице за узорковање хране у сврху спровођења Вишегодишњег програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла“ које су намијењене надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини.

DSC 0329

Учесницима презентације уручене су смјернице у принтаној форми, а ови документи доступни су и у електронској форми на званичном веб сајту Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 165. сједници одржаној 30. јануара 2019. године донио Правилник о измјени Правилника о сировом млијеку и Правилник о допуни Правилника о производима од млијека и стартер културама.

Измјене и допуне наведених прописа биле су потребне како би се отклонили проблеми са којима су се, услијед различитог тумачења прописа, суочавали поједини субјекти у пословању са храном приликом извоза млијека из Босне и Херцеговине.

Правилник о измјени Правилника о сировом млијеку усклађен је са одредбом Уредбе (ЕУ) бр. 1308/2013 Европског парламента и Савјета од 17. децембра 2013. године у дијелу који прописује да конзумно млијеко има тачку мржњења приближно једнаку просјечној тачки мржњења сировог млијека забиљежену у подручју поријекла прикупљеног конзумног млијека. Овом измјеном Правилника о сировом млијеку прописано је да тачка мржњења сировог млијека није виша од -0,517 °C.

Правилник о допуни Правилника о производима од млијека и стартер културама усклађен је са Правилником о измјени Правилника о сировом млијеку у дијелу који прописује да „приликом стављања на тржиште конзумног млијека произведеног од сировог млијека откупљеног на подручју Босне и Херцеговине, тачка мржњења не смије бити виша од 2% од тачке мржњења сировог млијека која износи -0,517 °C.“

Наведени прописи ће, након објаве у „Службеном гласнику БиХ“, бити доступни путем званичног веб сајта Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 164. сједници одржаној 22. јануара 2019. године донио Правилник о измјенама и допунама Правилника о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла.

Правилником о измјенама и допунама Правилника о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла прописују се максимално дозвољене количине резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла и усклађују са максималним вриједностима прописаним у Европској унији.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 164. сједници донио и Правилник о стављању ван снаге Правилника о количини брашна утрошеног за производњу пекарских производа, чиме су прихваћене иницијативе субјеката у пословању са храном и надлежних органа. Правилник о стављању ван снаге Правилника о количини брашна утрошеног за производњу пекарских производа је национални пропис те као такав није био предмет усклађивања са легислативом ЕУ.

Наведени прописи ће, након објаве у “Службеном гласнику БиХ”, бити доступни и на веб сајту Агенције.

Календар саопштења

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba