понедељак, 18. новембар 2019.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 103. сједници, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, усвојио Извјештај о стању у области безбједности хране у Босни и Херцеговини за 2016. годину, те донио сљедеће закључке:

•    задужује се Агенција за безбједност хране БиХ да настави сарадњу са надлежним органима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, кантона, лабораторијама за контролу хране у Босни и Херцеговини из области јавног здравља, ветеринарства, пољопривреде и приватног сектора, у вези са прикупљањем и обрадом података о лабораторијским анализама хране у Босни и Херцеговини, епидемиолошких података о обољењима чији је пут преноса храна, података о пријављеним случајевима зооноза и у 2017. години;

•    препоручује се надлежним органима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и кантона, лабораторијама за контролу хране у Босни и Херцеговини из области јавног здравља, ветеринарства, пољопривреде и приватног сектора да наставе доставу података о лабораторијским анализама хране у Босни и Херцеговини, епидемиолошких података о обољењима чији је пут преноса храна, података о пријављеним случајевима зооноза, Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине и у 2017. години;

•    препоручује се надлежним инспекцијским органима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и кантона да приликом израде контролних планова и планирања службених контрола користе податке достављене у Извјештају о стању у области безбједности хране у Босни и Херцеговини за 2016. годину, како би били засновани на процјени ризика.

Европска агенција за безбједност хране (EFSA) објавила је јавни позив намијењен научницима са искуством у области безбједности хране који су заинтересовани за рад у научним одборима и Научном савјету EFSA-е.

На позив се могу пријавити искусни и независни научници који, између осталог, имају седам година професионалног искуства у научној области блиској безбједности хране.

Сваке три године обнавља се чланство у 10 научних одбора и Научном вијећу EFSA-e, а нови сазиви ових органа почет ће са радом у јулу 2018. године. Процедура пријаве званично почиње 1. јуна, а завршава 8. септембра 2017. године.

Детаљније информације можете прочитати на сљедећем линку.

Мр.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране БиХ, учествовао је, на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, у име Босне и Херцеговине, на Интернационалној министарској конференцији “Пољопривреда без ГМО-а: Шанса за рурални развој у средњој и југоисточној Европи”, која је одржана 10. маја 2017. године у Бечу, Аустрија. Конференцију је организовало Савезно министарство за пољопривреду, шумарство, околиш и водопривреду Републике Аустрије у сарадњи са Сталном радном групом за регионални рурални развој у Југоисточној Европи (Regional Rural Development Standing Working Group in South East Europe, SWG) и Дунав Соја иницијативом.

Циљ конференције био је потицај одрживом руралном развоју и пољопривреди без ГМО-а, која је веома значајна за безбједност хране, социо-економске прилике у региону, одрживост породичних пољопривредних газдинстава, као и за укупну популацију у региону.

Bec

 

Директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине упознао је учеснике конференције са недавним доношењем “Смјерница за утврђивање процеса производње и означавања хране произведене без генетички модификованих организама (ГМО)” и “Смјерница за контролу производње без генетички модификованих организама (ГМО) засноване на ризику”. Овим документима утврђена су правила за производњу без ГМО-а за све фазе у хранидбеном ланцу, као и за кориштење адекватних термина за потребе означавања, презентовања и оглашавања. Донесене су како би се осигурала сљедивост, транспарентност и контрола производних процеса, те заштита интереса потрошача.

На маргинама конференције разговарано је и о превазилажењу нецаринских баријера при трговини храном са којима се суочавају чланице Средњоевропског уговора о слободној трговини (Central European Free Trade Association, CEFTA), међу којима је и Босна и Херцеговина.

Мр.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и др. Миодраг Марјановић, директор Института за јавно здравство Републике Српске потписали су данас у Мостару Уговор за лабораторијске услуге анализа квалитета соли на тржишту Босне и Херцеговине.

Агенција за безбједност хране БиХ, уз финансијску подршку УНИЦЕФ-а, у наредна два мјесеца спровест ће истраживање квалитета соли на тржишту БиХ за 2017. годину, којим ће се утврдити усклађеност соли на тржишту Босне и Херцеговине са важећом легислативом.

У склопу истраживања, на подручју 17 градова и општина у Босни и Херцеговини, бит ће узето 260 узорака доступних комерцијалних паковања соли за људску исхрану, која ће сe анализирати на физичко-хемијске параметре (садржај јода, NaCl, воде, арсена и бакра, реакција на 20% воденог раствора лакмус папира, средства јодирања и декларисање рока употребе).

Циљ овог истраживања је заштита здравља потрошача кроз процјену ризика изложености потрошача од недостатка јода, подизање свијести потрошача о значају квалитета соли за људску исхрану, те предузимање одговарајућих административних мјера. Истраживање квалитета соли на тржишту Босне и Херцеговине допринијет ће информисању потрошача о квалитету соли на тржишту Босне и Херцеговине, те значају адекватног уноса јода као веома важног микроелемента за људски организам.

Према подацима Свјетске здравствене организације, недовољан унос јода представља један од глобалних здравствених проблема. Мањак јода у организму узрокује повећање штитњаче, односно обољење које је у широј јавности познато као гуша или струма.

Прикупљени подаци о квалитети соли ће бити основ за израду стратешких докумената, научних и стручних студија, те давање одговарајућих препорука надлежним органима у Босни и Херцеговини с циљем заштите здравља и интереса потрошача.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 98. сједници одржаној 12. априла 2017. године, размотрио и усвојио Извјештај о раду Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини за 2016. годину.

Све природне минералне и природне изворске воде које се стављају на тржиште Босне и Херцеговине морају бити признате од стране Комисије и морају имати Рјешење Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине да је вода произведена, ускладиштена и стављена у промет у складу са одредбама Правилника о природним минералним и природним изворским водама („Службени гласник БиХ“, број 26/10).

У 2016. години Комисија је разматрала 28 захтјева за поступак признавања вода и стављања истих на тржиште Босне и Херцеговине, те донијела 24 Мишљења о признавању, а за још 4 предмета настављено је рјешавање у 2017. години.

У извјештајном периоду у „Службеном гласнику БиХ, број 74/16” објављена је ажурирана Листа признатих природних минералних вода и природних изворских вода у Босни и Херцеговини и Попис стоних вода у Босни и Херцеговини. Листа и Попис објављени су благовремено и на веб страници Агенције, а о свему су обавјештавани надлежни инспекцијски органи у циљу осигуравања имплементације прописа у овој области.

У Босни и Херцеговини су досад признате укупно 62 воде, од чега 29 природних минералних вода, 24 природне изворских воде и 9 стоних вода. Све признате воде уписане су у Регистар Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Након разматрања Извјештаја о раду Савјета за ГМО за 2016. годину, Савјет министара Босне и Херцеговине је закључком задужио Савјет  за ГМО да пружи сву неопходну научну и стручну помоћ надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у вези са имплементацијом законских и подзаконских прописа и даљег јачања службених контрола у области генетички модификованих организама. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине обавезује се да у својству централног надлежног органа за генетички модификоване организме, настави активну координацију са надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, као и Савјетом за ГМО са циљем јачања система у области генетички модификованих организама.

Од самог почетка претприступног програма представницима надлежних институција за безбједност хране из Босне и Херцеговине омогућено је учешће на састанцима различитих научних радних група Европске агенције за безбједност хране (EFSA), а руководство Агенције за безбједност хране БиХ, откако је именована као званична контакт тачка, учествује на редовним састанцима Савјетодавног форума EFSA-е у својству посматрача.

Агенција за безбједност хране БиХ именована је контакт тачком EFSA-e за БиХ са основном задаћом јачања научне сарадње, институционалног повезивања и размјене научних података. EFSA земљама корисницама претприступног програма пружа могућност развијања сарадње, а једна од тих могућности односи се на упућене националне експерте (Sеcondеd National Expеrts).

Ови експерти имају двоструку улогу: својом стручношћу доприносе EFSA-i, а надлежним органима своје матичне државе касније ће моћи да понудe знање стечено током периода упућивања, те ће на тај начин да подстичу међусобну размјену и јачање сарадње између EFSA-е и њезиних партнера.

Позив за упућене националне експерте (Sеcondеd National Expеrts Call) доступан је на сљедећем  линку:

http://carееrs.еfsa.еuropa.еu/Sеcondmеnt/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/еfsa-sеcondеd-national-еxpеrts-call-37

Представнице Управе квалитета хране и фитосанитарне политике при Министарству пољопривреде Републике Хрватске др.сци Јелена Ђугум, помоћница министра и Патриција Хегедушић, те Крунослав Дугалић, директор Хрватског центра за пољопривреду, храну и село посјетили су данас Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине, те одржали радно-консултативни састанак са мр.сци Џемилом Хајрићем, директором Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и мр.сци Драганом Брењом, замјеником директора.

Учесници састанка размијенили су информације о организацији и функционисању система безбједности хране у двјема државама, те разговарали о тренутним активностима и могућностима сарадње институција надлежних за безбједност хране у Босни и Херцеговини и Хрватској.

Обзиром да Хрватска и Босна и Херцеговина имају изузетно развијену трговинску размјену прехрамбених производа, наглашена је потреба интензивне комуникације, особито у погледу благовремене размјене информација о ризицима поријеклом из хране.

Такође је разговарано о искуствима у процесу регистрације ознака оригиналности, географског поријекла и традиционалног угледа хране, те је оцијењено да у овом сегменту постоји могућност значајнијег унапређења сарадње у будућем периоду.  

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Херцеговачко-неретванског кантона обавијестило је 28. марта 2017. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да је кантонална ветеринарска инспекција, на основу захтјева Агенције од 24.3.2017. године, спровела инспекцијски надзор у компанији Ледо д.о.о. Читлук.

Како се наводи у достављеној информацији,  увидом у документацију у оквиру инспекцијског надзора утврђено је да ова компанија није увезла у Босну и Херцеговину производ „Ослић без главе“, 500 г, ЛОТ: 25011711, датум замрзавања: 8.4.2016., рок трајања 03/2018, поријеклом из Шпаније у којем је у Републици Хрватској утврђено присуство ендопаразита Anisakis sp.

На основу EU RASFF обавијести достављене посредством Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Кантонална управа за инспекцијске послове Зеничко-добојског кантона спровела је инспекцијски надзор у подузећу Делтатраде д.о.о. Зеница. Том приликом потврђено је да је Делтатраде д.о.о. Зеница увезао производ под називом „Насјецкани оригано (мажуран)“, лот: 29/4315, добављач: P. Visser&Zoon BV (NL), Einsteinstraat 30 G, Purmerend 1446 VG, Holandija у којем је утврђено присуство комада метала.

Према информацији достављеној Агенцији, увозник је обавијестио два идентификована купца наведеног производа да изврше поврат како би исти био уништен под надзором инспектора.

Подсјећамо, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је 22. марта 2017. године, посредством EU RASFF-a, обавијештена да је производ са горе наведеним бројем лота за који је утврђено да садржи комаде метала, поред осталих земаља, испоручен и на тржиште Босне и Херцеговине, након чега су у сарадњи са надлежним инспекцијским органима спроведене мјере у циљу заштите здравља и интереса потрошача.

Агенција за безбједност хране БиХ представља контакт ауторитет Босне и Херцеговине, као треће земље, за EU RASFF Европске комисије и координира бх. системом брзог узбуњивања за храну и храну за животиње. Агенција путем RASFF-a добија информације уколико се зна да је производ који је предмет RASFF обавијести извезен у Босну и Херцеговину или је поријеклом из Босне и Херцеговине.

Информација за потрошаче

петак, 24 март 2017 10:45

С обзиром на повећан интерес јавности у вези са повлачењем са тржишта Републике Хрватске производа „Ослић без главе“, 500 г, ЛОТ: 25011711, датум замрзавања: 8.4.2016., рок трајања 03/2018, поријеклом из Шпаније, овим путем информишемо Вас о сљедећем:

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине обавијештена је дана 24.3.2017. године од стране Ледо д.о.о. Читлук да ова компанија није увозила нити дистрибуисала на тржишту Босне и Херцеговине производ „Ослић без главе“, 500 г, ЛОТ: 25011711, датум замрзавања: 8.4.2016., рок трајања 03/2018, поријеклом из Шпаније у којем је у Републици Хрватској утврђено присуство ендопаразита Anisakis sp.

Коначну информацију о овом случају Агенција ће објавити по окончању инспекцијског надзора и пријему повратне информације од стране надлежних инспекцијских органа од којих је затражено спровођење одговарајућих мјера и повратно информисање Агенције.

Анисакиди, у чију породицу спада Anisakis sp., укључују велик број различитих нематода који се налазе у риби и различитим морским сисарима који се хране рибом. У циљу смањења ризика, комерцијални произвођачи су обавезни промптно смрзавати рибу, што онемогућава миграцију ларви из цријева у мишићно ткиво. Ризик се може смањити уколико се конзумира темељно кувана риба.

Календар саопштења

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba