уторак, 15. октобар 2019.

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Херцеговачко-неретванског кантона обавијестило је 28. марта 2017. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да је кантонална ветеринарска инспекција, на основу захтјева Агенције од 24.3.2017. године, спровела инспекцијски надзор у компанији Ледо д.о.о. Читлук.

Како се наводи у достављеној информацији,  увидом у документацију у оквиру инспекцијског надзора утврђено је да ова компанија није увезла у Босну и Херцеговину производ „Ослић без главе“, 500 г, ЛОТ: 25011711, датум замрзавања: 8.4.2016., рок трајања 03/2018, поријеклом из Шпаније у којем је у Републици Хрватској утврђено присуство ендопаразита Anisakis sp.

На основу EU RASFF обавијести достављене посредством Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Кантонална управа за инспекцијске послове Зеничко-добојског кантона спровела је инспекцијски надзор у подузећу Делтатраде д.о.о. Зеница. Том приликом потврђено је да је Делтатраде д.о.о. Зеница увезао производ под називом „Насјецкани оригано (мажуран)“, лот: 29/4315, добављач: P. Visser&Zoon BV (NL), Einsteinstraat 30 G, Purmerend 1446 VG, Holandija у којем је утврђено присуство комада метала.

Према информацији достављеној Агенцији, увозник је обавијестио два идентификована купца наведеног производа да изврше поврат како би исти био уништен под надзором инспектора.

Подсјећамо, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је 22. марта 2017. године, посредством EU RASFF-a, обавијештена да је производ са горе наведеним бројем лота за који је утврђено да садржи комаде метала, поред осталих земаља, испоручен и на тржиште Босне и Херцеговине, након чега су у сарадњи са надлежним инспекцијским органима спроведене мјере у циљу заштите здравља и интереса потрошача.

Агенција за безбједност хране БиХ представља контакт ауторитет Босне и Херцеговине, као треће земље, за EU RASFF Европске комисије и координира бх. системом брзог узбуњивања за храну и храну за животиње. Агенција путем RASFF-a добија информације уколико се зна да је производ који је предмет RASFF обавијести извезен у Босну и Херцеговину или је поријеклом из Босне и Херцеговине.

Информација за потрошаче

петак, 24 март 2017 10:45

С обзиром на повећан интерес јавности у вези са повлачењем са тржишта Републике Хрватске производа „Ослић без главе“, 500 г, ЛОТ: 25011711, датум замрзавања: 8.4.2016., рок трајања 03/2018, поријеклом из Шпаније, овим путем информишемо Вас о сљедећем:

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине обавијештена је дана 24.3.2017. године од стране Ледо д.о.о. Читлук да ова компанија није увозила нити дистрибуисала на тржишту Босне и Херцеговине производ „Ослић без главе“, 500 г, ЛОТ: 25011711, датум замрзавања: 8.4.2016., рок трајања 03/2018, поријеклом из Шпаније у којем је у Републици Хрватској утврђено присуство ендопаразита Anisakis sp.

Коначну информацију о овом случају Агенција ће објавити по окончању инспекцијског надзора и пријему повратне информације од стране надлежних инспекцијских органа од којих је затражено спровођење одговарајућих мјера и повратно информисање Агенције.

Анисакиди, у чију породицу спада Anisakis sp., укључују велик број различитих нематода који се налазе у риби и различитим морским сисарима који се хране рибом. У циљу смањења ризика, комерцијални произвођачи су обавезни промптно смрзавати рибу, што онемогућава миграцију ларви из цријева у мишићно ткиво. Ризик се може смањити уколико се конзумира темељно кувана риба.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, посредством Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF), обавијештена да је у Босну и Херцеговину испоручен производ који представља потенцијални ризик по здравље потрошача због утврђеног присуства комада метала у истом.

ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДУ:

Назив производа: Насјецкани оригано (мажуран),

Назив производа (као на ознаци): Majoran, gerebelt

Опис лота: 29/4315

Пакoвање:  1 кг

Добављач: P. Visser&Zoon BV (NL), Einsteinstraat 30 G, Purmerend 1446 VG, Netherlands,

Увозник у БиХ: Делтатраде д.о.о., Сарајевска 263А, 72 000 Зеница

 

У циљу предузимања мјера заштите здравља и интереса потрошача, Агенција је сву расположиву документацију доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражена повратна информација о предузетим мјерама и резултатима контроле. 

Комисија за овлашћивање панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља је на састанку одржаном 20. марта 2017. године у Мостару разматрала и усвојила захтјев Федералног агромедитеранског завода Мостар за допуну претходно предложеног службеног панела новим члановима.

Након прибављања мишљења Министарства финансија и трезора БиХ и Канцеларије за законодавство БиХ, сходно члану 3. Правилника о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља („Службени гласник БиХ“, број 74/14), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине ће упутити Савјету министара Босне и Херцеговине Приједлог за овлашћивање Панела.

Панел за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља је група одабраних и оспособљених оцјењивача органолептичких својстава дјевичанских маслинових уља.

Захтјев за овлашћивање службених панела могу поднијети правна лица која имају лабораторију акредитовану према норми BAS EN ISO/IEC 17025 за спровођење анализа маслиновог уља у складу са одредбама Правилника о методама анализе маслиновог уља, те које располажу радним простором, потребном опремом, вођом панела и органолептичким оцјењивачима који испуњавају услове Правилника о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља.

У склопу EFSA Претприступног програма 2015-2017, који финансира Европска комисија, у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у Мостару је 13. и 14. марта 2017. године, одржана експертска мисија на тему прикупљања података и извјештавања о зоонозама, узрочницима зооноза, антимикробној резистенцији и епидемијама узрокованим храном, коју је водила Анца Стоицесцу (EFSA). Циљ експертске мисије био је подршка надлежним институцијама у Босни и Херцеговини у процесу прикупљања података и извјештавања EFSA-е у складу са Директивом 2003/99/ЕЦ о мониторингу зооноза и узрочника зооноза, која је у легислативу Босне и Херцеговине преузета кроз Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза („Службени гласник БиХ“, бр. 46/10 и 90/13).

У склопу експертске мисије, на којој су активно учествовали именовани представници Агенције, Канцеларије за ветеринарство БиХ, Института за јавно здравство РС, Федералног завода за јавно здравство и Одјељења за јавно здравство Брчко дистрикта БиХ, у базе података EFSA-е (DWH, Data Warehouse) унесени су подаци о броју и здравственом статусу животиња, епидемијама узрокованим храном и преваленци.

em2

Експертској мисији претходио је тренинг који је EFSA организовала у октобру 2016. године на којем су претприступне земље упознате са захтјевима за прикупљање података, алатима и систему за извјештавање о зоонозама, узрочницима зооноза, броју и здравственом статусу животиња, антимикробној резистенцији и епидемијама узрокованим храном. Након тога је, у фебруару 2017. године, експерт из Хрватске агенције за храну посјетио Босну и Херцеговину, те том приликом подијелио сa представницима надлежних институција искуства Републике Хрватске о процесу прикупљања података и извјештавања EFSA-е у складу са Директивом 2003/99/ЕЦ о мониторингу зооноза и узрочника зооноза и успостављања националног система за прикупљање података.

Имајући у виду да Одлука о обнови овлаштења испитним лабораторијима у БиХ за испитивање, контролу и праћење присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње („Службени гласник БиХ“, број 61/14) престаје да важи 8. јула 2017. године, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала је састанак са представницима овлаштених испитних лабораторија за контролу ГМО-а у храни и храни за животиње. Представници Агенције, Института за генетичко инжењерство и биотехнологију, Пољопривредног института РС, Федералног агромедитеранског завода и Федералног завода за пољопривреду су на састанку одржаном 10. марта 2017. године у Мостару заједнички разматрали све потенцијалне модалитете за благовремено и адекватно рјешење овлашћивања испитних лабораторија за испитивање, контролу и праћење присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње.

Учесници састанка усагласили су се да је неопходно усвајање Правилника о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење ГМО и производа који се састоје, садрже или потичу од ГМО, којим ће се регулисати питање овлашћивања испитних лабораторија за испитивање, контролу и праћење присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње.

На састанку су разматрана и друга актуелна питања са циљем унапређења области контроле присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње у Босни и Херцеговини.

 

 

Примарни циљ свих активности које спроводи Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, је заштита здравља и интереса потрошача. Стога поводом 15. марта, Свјетског дана права потрошача желимо упознати јавност са неколико најзначајнијих актуелних пројеката Агенције у чијем је фокусу спречавање нечеститих или обмањујућих поступака, патворења прехрамбених производа и свих других поступака који могу довести потрошача у заблуду.

Агенција за безбједност хране БиХ, у сарадњи са надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини, у 2017. години планира спровести циљане мониторинге хране којима ће се испитати количина резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла, те квалитета меда и кафе на тржишту БиХ. На основу резултата мониторинга бит ће дате одговарајуће препоруке надлежним органима, законодавству и политици БиХ са циљем унапрјеђења система безбједности хране у наведеним сегментима. Такође, уз подршку UNICEF-а планирано је истраживање квалитета соли на тржишту БиХ за 2017. годину, што ће бити основ за даљње активности, посебно у погледу процјене ризика изложености потрошача од недостатка јода, имајући у виду податке Свјетске здравствене организације која недовољан унос јода сматра један од већих глобалних здравствених проблема.

Такође, као контакт тачка међународних система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње, у сарадњи са надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини, благовремено ћемо предузимати мјере отклањања или минимизирања ризика поријеклом из хране у случају запримљених информација о здравствено неисправној храни на тржишту Босне и Херцеговине.

Обзиром да су стандарди о храни који су на снази у ЕУ најповољнији за потрошаче, а имајући у виду и обавезе у процесу европских интеграција, Агенција ће и даље радити на усаглашавању прописа о храни са легислативом ЕУ. С аспекта права на информације, пажњи потрошача препоручујемо одредбе Правилника о пружању информација потрошачима о храни који је донесен како би се потрошачима осигурале исправне и јасне информације о храни, посебно у погледу карактеристика, ефеката и својстава хране.

Свим потрошачима честитамо Свјетски дан права потрошача, те их овим путем позивамо и охрабрујемо да користе механизме сарадње са Агенцијом и другим надлежним органима у систему безбједности хране, као и сва права која им омогућују позитивни законски прописи у Босни и Херцеговини.

Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, на 93. сједници одржаној 8. марта 2017. године, разматрао је и усвојило Информацију о активностима на успостављању система контроле присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње у Босни и Херцеговини.

Закључком Савјета министара, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине задужена је да по хитној процедури припреми Правилник о допунама правилника о службеним контролама које се проводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња, те да исти достави Савјету министара Босне и Херцеговине на доношење.

Допуне правилника инициране су због прецизнијег дефинисања надлежности инспекцијских органа у дијелу који се односи на службене контроле генетички модификоване хране и хране за животиње у свим фазама, укључујући и службену контролу при увозу.

Мр.сци. Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине присуствовао је 63. састанку Савјетодавног форума Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА), који је одржан на Малти 7. и 8. марта 2017. године под предсједавањем Бернарда Урла, извршног директора ЕFSА-е, што је било прво званично учешће представника Босне и Херцеговине на састанку Савјетодавног форума.

На састанку су, између осталог, разматране кључне тренутне активности ЕFSА-е, попут попут сарадње са државама чланицама ЕУ у области нове хране и резултата националних прехрамбених студија (2012-2014).

Такође је анализиран Нацрт плана интернационалне научне сарадње ЕFSА-е 2017-2020, те је вођена дискусија о јачању капацитета за процјену ризика на интернационалном нивоу.

Савјетодавни форум је орган који има савјетодавну функцију према извршном директору ЕFSА-е, а посебно у процесу израде Приједлога Програма рада ЕFSА-е. Састоји се од представника националних органа надлежних за процјену ризика у државама чланицама ЕУ-а, док Босна и Херцеговина, представници земаља кандидата за чланство у ЕУ, Норвешке, Исланда, Швајцарске и Европске комисије учествују на састанцима у својству посматрача.

Календар саопштења

« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba