недеља, 15. септембар 2019.

Имајући у виду да Одлука о обнови овлаштења испитним лабораторијима у БиХ за испитивање, контролу и праћење присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње („Службени гласник БиХ“, број 61/14) престаје да важи 8. јула 2017. године, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала је састанак са представницима овлаштених испитних лабораторија за контролу ГМО-а у храни и храни за животиње. Представници Агенције, Института за генетичко инжењерство и биотехнологију, Пољопривредног института РС, Федералног агромедитеранског завода и Федералног завода за пољопривреду су на састанку одржаном 10. марта 2017. године у Мостару заједнички разматрали све потенцијалне модалитете за благовремено и адекватно рјешење овлашћивања испитних лабораторија за испитивање, контролу и праћење присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње.

Учесници састанка усагласили су се да је неопходно усвајање Правилника о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење ГМО и производа који се састоје, садрже или потичу од ГМО, којим ће се регулисати питање овлашћивања испитних лабораторија за испитивање, контролу и праћење присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње.

На састанку су разматрана и друга актуелна питања са циљем унапређења области контроле присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње у Босни и Херцеговини.

 

 

Примарни циљ свих активности које спроводи Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, је заштита здравља и интереса потрошача. Стога поводом 15. марта, Свјетског дана права потрошача желимо упознати јавност са неколико најзначајнијих актуелних пројеката Агенције у чијем је фокусу спречавање нечеститих или обмањујућих поступака, патворења прехрамбених производа и свих других поступака који могу довести потрошача у заблуду.

Агенција за безбједност хране БиХ, у сарадњи са надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини, у 2017. години планира спровести циљане мониторинге хране којима ће се испитати количина резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла, те квалитета меда и кафе на тржишту БиХ. На основу резултата мониторинга бит ће дате одговарајуће препоруке надлежним органима, законодавству и политици БиХ са циљем унапрјеђења система безбједности хране у наведеним сегментима. Такође, уз подршку UNICEF-а планирано је истраживање квалитета соли на тржишту БиХ за 2017. годину, што ће бити основ за даљње активности, посебно у погледу процјене ризика изложености потрошача од недостатка јода, имајући у виду податке Свјетске здравствене организације која недовољан унос јода сматра један од већих глобалних здравствених проблема.

Такође, као контакт тачка међународних система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње, у сарадњи са надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини, благовремено ћемо предузимати мјере отклањања или минимизирања ризика поријеклом из хране у случају запримљених информација о здравствено неисправној храни на тржишту Босне и Херцеговине.

Обзиром да су стандарди о храни који су на снази у ЕУ најповољнији за потрошаче, а имајући у виду и обавезе у процесу европских интеграција, Агенција ће и даље радити на усаглашавању прописа о храни са легислативом ЕУ. С аспекта права на информације, пажњи потрошача препоручујемо одредбе Правилника о пружању информација потрошачима о храни који је донесен како би се потрошачима осигурале исправне и јасне информације о храни, посебно у погледу карактеристика, ефеката и својстава хране.

Свим потрошачима честитамо Свјетски дан права потрошача, те их овим путем позивамо и охрабрујемо да користе механизме сарадње са Агенцијом и другим надлежним органима у систему безбједности хране, као и сва права која им омогућују позитивни законски прописи у Босни и Херцеговини.

Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, на 93. сједници одржаној 8. марта 2017. године, разматрао је и усвојило Информацију о активностима на успостављању система контроле присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње у Босни и Херцеговини.

Закључком Савјета министара, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине задужена је да по хитној процедури припреми Правилник о допунама правилника о службеним контролама које се проводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња, те да исти достави Савјету министара Босне и Херцеговине на доношење.

Допуне правилника инициране су због прецизнијег дефинисања надлежности инспекцијских органа у дијелу који се односи на службене контроле генетички модификоване хране и хране за животиње у свим фазама, укључујући и службену контролу при увозу.

Мр.сци. Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине присуствовао је 63. састанку Савјетодавног форума Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА), који је одржан на Малти 7. и 8. марта 2017. године под предсједавањем Бернарда Урла, извршног директора ЕFSА-е, што је било прво званично учешће представника Босне и Херцеговине на састанку Савјетодавног форума.

На састанку су, између осталог, разматране кључне тренутне активности ЕFSА-е, попут попут сарадње са државама чланицама ЕУ у области нове хране и резултата националних прехрамбених студија (2012-2014).

Такође је анализиран Нацрт плана интернационалне научне сарадње ЕFSА-е 2017-2020, те је вођена дискусија о јачању капацитета за процјену ризика на интернационалном нивоу.

Савјетодавни форум је орган који има савјетодавну функцију према извршном директору ЕFSА-е, а посебно у процесу израде Приједлога Програма рада ЕFSА-е. Састоји се од представника националних органа надлежних за процјену ризика у државама чланицама ЕУ-а, док Босна и Херцеговина, представници земаља кандидата за чланство у ЕУ, Норвешке, Исланда, Швајцарске и Европске комисије учествују на састанцима у својству посматрача.

На иницијативу Амбасаде Републике Француске у Босни и Херцеговини, 3. марта 2017. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине посјетиле су Цатхерине Палпант, савјетница за научну сарадњу у Амбасади Републике Француске у Босни и Херцеговини и Цлаире Бернард – Монинг, представница ICAMAS (International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies).

Приликом наведене посјете одржан је радни састанак у циљу покретања и развоја регионалних програма сарадње у области пољопривреде и ознака географског поријекла хране.

Директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине мр.сци. Џемил Хајрић упознао је гошће са надлежностима и активностима Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, док је замјеник директора мр.сци. Драган Брењо представио активности, као и будуће планове када је у питању област заштите ознака оригиналности, ознака географског поријекла и ознака традиционалног угледа хране у Босни и Херцеговини. На састанку је наглашено да Република Француска придаје велики значај заштити ознака оригиналности, ознака географског поријекла и ознака традиционалног угледа хране, а такође је исказана спремност за успостављање билатералне или мултилатералне сарадње у предметној области, која би укључила све заинтересoване стране.

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, бр. 78/12 и 62/15) обавјештавамо јавност да је 28. фебруара 2017. године Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила захтјев предузећа WINGS d.о.о., И Крајишког корпуса 140, 78000 Бања Лука за стављање на тржиште хране за животиње која садржи генетички модификовану соју (МОN-Ø4Ø32-6) под трговачким називом „Сојина сачма 46%“ на тржиште Босне и Херцеговине.

Сходно одредбама члана 16. став (3) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, Агенција је доставила на разматрање Савјету за ГМО копију захтјева за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Савјет за ГМО, сходно члану 56. Закона о генетички модификованим организмима (“Службени гласник БиХ”, број 23/09) и члану 18. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, даје мишљење о поднесеном захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Обавјештење потрошачима

понедељак, 06 март 2017 14:15

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је својим актом дана 03.03.2017. године, обавијестила надлежне инспекцијске органе да подузму мјере и радње на утврђивању чињеница да ли се на бх. тржиште било увоза спорног лота ''ХИПП Био Инстант кашица-пиринчане пахуљице, 20г нето, лот 6001791, датум производње: 04.05.2016. године, рок употребе: 30.11.2017. године, ХИПП ГмбХ & Цо. Еxпорт КГ Аустрија".

Након обављене инспекцијске контроле, дана 06.03.2017. године, од стране Управе за инспекцијске послове Западнохерцеговачког кантона у друштву Атацо д.о.о. Мостар - подружница Широки Бријег, надлежни инспектори су констатовали, што је у свом изјашњењу навео и увозник, да се напријед наведни производ не налази у складишту, нити је увезен испред Друштва "Атацо" д.о.о. Мостар на тржиште Босне и Херцеговине, нити је дистрибуиран купцима од стране Друштва "Атацо" д.о.о. Мостар.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, ће по пристизању нових информација са терена од надлежних инспекцијских органа о истим информисати јавност.

У међувремену, потрошачима који евентуално посједују наведени спорни лот производа (6001791) препоручујемо да се исти не конзумира, те да обавијесте надлежни инспекцијски орган према мјесту пребивалишта.

На захтјев Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине од 3. марта 2017. године, увозник и дистрибутер производа "HIPP" за Босну и Херцеговину, "Аtaco d.o.o. Mostar", доставио је информацију сљедећег садржаја:

''HIPP Био Инстант кашица-пиринчане пахуљице, 20г нето, лот 6001791, датум производње : 04.05.2016., рок употребе: 30.11.2017. године, HIPP GmbH & Co. Export KG Austrija ', није увезен испред Друштва "АТАCO d.o.o. Mostar" на тржиште Босне и Херцеговине, нити је дистрибуисан купцима од стране Друштва ATACO d.o.o. Mostar."

Коначну информацију о овом случају Агенција ће објавити по окончању инспекцијског надзора и пријему повратне информације од стране надлежних инспекцијских органа.

Агенција за безбједност хране БиХ је одмах по сазнању о забрани увоза у Србију једног лота (бр. лота: 6001791) производа „HIPP Био Инстант кашица – пиринчане пахуљице“, 20г нето, извозника HIPP GmbH & Co. Export KG Austrija, због утврђене недозвољене количине арсена, доставила надлежним инспекцијским органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ све информације којима располаже, те затражила од истих да провјере да ли је евентуално дошло до увоза спорног лота наведеног производа у Босну и Херцеговину, а од увозника производа HIPP у Босну и Херцеговину затражила хитно очитовање.

Обавјештење потрошачима

петак, 03 март 2017 15:18

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, одмах по сазнању о забрани увоза у Србију једног лота (бр. лота: 6001791) производа „HIPP Био Инстант кашица – пиринчане пахуљице“, 20г нето, извозника HIPP GmbH&Co. Export KG Austrija, због утврђене недозвољене количине арсена, доставила надлежним инспекцијским органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ све информације којима располаже, те затражила од истих да провјере да ли је евентуално дошло до увоза спорног лота наведеног производа у Босну и Херцеговину.

Обзиром да је ријеч о храни намијењеној осјетљивој популацији становништва, упућен је и захтјев увознику производа из асортимана HIPP-а за подручје Босне и Херцеговине да изврши провјеру и хитно достави Агенцији информацију о евентуалном увозу и даљој дистрибуцији спорног лота производа на тржиште Босне и Херцеговине.

Након изјашњења увозника, окончања провјера које тренутно спроводе надлежни инспекцијски органи и пријема повратних информација обавијестит ћемо потрошаче да ли је било увоза спорног лота наведеног производа у Босну и Херцеговину.

У међувремену, потрошачима који евентуално посједују наведени спорни лот производа (6001791) препоручујемо да се исти не конзумира, те да обавијесте надлежни инспекцијски орган према мјесту пребивалишта. Молимо да исто подузмете и у случају да на полицама трговина примијетите наведени спорни лот производа.

У складу са Правилником о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни („Службени гласник БиХ“, бр. 68/14 и 79/16), максимално дозвољена количина арсена у дјечјој храни на бази воћа, поврћа и житарица за дојенчад и малу дјецу износи 0,1 mg/kg.

Бактерије изоловане код људи, животиња и из хране и даље показују резистентност на антибиотике који су у широкој употреби, потврђено је у посљедњем извјештају о антимикробној резистентности, који су припремили Европска агенција за безбједност хране (EFSA) и Европски центар за спречавање и контролу болести (ECDC). Према наводима из наведеног извјештаја, антимикробна резистентност представља озбиљну пријетњу по здравље људи и животиња. Инфекције узроковане бактеријама отпорним на антибиотике довеле су до 25 000 смртних случајева годишње на подручју ЕУ.

„Антимикробна резистентност је алармантна пријетња која доводи здравље људи и животиња у опасност. Уложили смо значајан напор да зауставимо њезин раст, али то није довољно. Морамо бити бржи, снажнији и дјеловати на више фронтова. Стога ће Европска комисија овог љета покренути акциони план који ће представљати нови оквир за будуће координисане активности како би се редуцирало ширење антимикробне резистентности“, изјавио је Витенис Андриукаитис, комесар ЕУ за здравство и безбједност хране.

Извјештај показује да је резистентност на више лијекова код бактерије Salmonella велика широм ЕУ. Међутим, експерти наглашавају да је и даље ниска стопа резистентности на антибиотике који су од кључног значења за третирање тешких обољења људи узрокованих бактеријом Salmonella. Салмонелоза, болест узрокована споменутом бактеријом, на другом је мјесту најчешће пријављиваних обољења поријеклом из хране у ЕУ.

Мајк Кечпол, ECDC, тврди како је изузетно забрињавајуће што је код појединих уобичајених сојева Salmonella код људи, као што су монофазни сојеви Salmonella Typhimurium, доказана изузетно висока резистентност на различите лијекове. „Рационална употреба антибиотика у лијечењу људи, као и у ветеринарској медицини, изузетно је значајна како би се одговорило на изазове које доноси антимикробна резистентност“, сматра Кечпол.

У извјештају је, такође, наглашено да стопа антимикробне резистентности у Европи наставља варирати овисно о географским регионима, те је у земљама сјеверне и западне Европе опћенито ниска у односу на земље јужне и источне Еуропе. Марта Хугас, шефица Одсјека за биолошке опасности и контаминанте при EFSA-и, сматра да су те географске варијације највјероватније повезане са различитим приступом употреби антибиотика у Европи, те наводи како је стопа антимикробне резистентности нижа у земљама које су смањиле употребу антибиотика или пронашле алтернативу истој при лијечењу животиња.

Детаљније информације, као и комплетан извјештај можете пронаћи на сљедећем линку.

Календар саопштења

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba