уторак, 20. март 2018.

Са циљем развоја и унапрјеђења вјештина оцјењивача Панела за органолептичку анализу дјевичанског маслиновог уља у сврху службене контроле, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала је експертску мисију која се одржава у периоду од 12. – 16. марта 2018. године у Мостару. Експертска мисија организована је у оквиру Инструмента за техничку помоћ и размјену информација Европске комисије (Technical Assistance and Information Exchange instrument, TAIEX). Експертску мисију води др.сци Каролина Бркић Бубола, водитељица акредитованог Панела, Институт за пољопривреду и туризам Пореч.

Поводом почетка експертске мисије, учесницима су се обратили мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и проф.др.сци Марко Иванковић, директор Федералног агромедитеранског завода Мостар.

ooil db

ooil mi

ooil1

ooil2

ooil3

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 103. сједници одржаној 30. маја 2017. године, донио је Рјешење за овлашћивање службеног панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља у сврху службене контроле („Службени гласник БиХ“, број 50/17). На основу наведеног Рјешења, за службени панел Федералног агромедитеранског завода Мостар за органолептичку анализу дјевичанског маслиновог уља у сврху службене контроле овлаштено је 17 оцјењивача.

Службени панели спроводе анализе маслинових уља на тржишту ради провјере назначених података, за потребе службене контроле.

Захтјев за овлашћивање службених панела могу поднијети правна лица које имају лабораторију акредитовану према норми BAS EN ISO/IEC 17025 за спровођење анализа маслиновог уља сходно одредбама Правилника о методама анализе маслиновог уља, те која располажу радним простором, неопходном опремом, вођом панела и органолептичким оцјењивачима који испуњавају услове Правилника о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља („Службени гласник БиХ“, број 74/14).

Дневни ред експертске мисије можете погледати и преузети овдје.

 

Око 10% од укупне количине отпада од хране у Европској унији која износи 88 милиона тона годишње повезано је са означавањем рока употребе. Категорије хране које су највише заступљене у отпаду од хране су воће и поврће, пекарски производи, месо, укључујући рибу и месо перади те млијечни производи. Генерални закључак истраживања је да сваки приједлог за смањење количине отпада од хране кроз унапрјеђење декларисања мора бити фокусиран на оне врсте производа за које је вјероватно да ће одлука потрошача да их баци бити заснована на читању садржаја декларације. Такођер, удјел те врсте производа у укупној количини отпада од хране мора бити значајан.

Од свих врста производа који су били обухваћени истраживањем, највише могућности за смањење количине отпада од хране, а које је повезано са навођењем рока употребе, односи се на млијеко, јогурт, свјеже сокове, расхлађено месо и рибу.

Истраживањем на тржишту утврђене су разлике у навођењу рока употребе унутар исте врсте производа као и међу земљама чланицама ЕУ. Тако је нпр. за исту врсту производа у неким чланицама ЕУ кориштена ознака „употријебити до“, а у другим „најбоље употријебити до“.

На основу резултата истраживања препоручено је да се израде техничке смјернице за прехрамбену индустрију којим би се дефинисао рок употребе, начин избора између ознаке „употријебити до“ и „најбоље употријебити до“, специфицирали услови складиштења и преиспитала могућност продужења рока трајности производа.

Општи принципи којима се гарантује висок степен заштите потрошача у погледу информација о храни, узимајући у обзир разлике у перцепцији потрошача и њихове потребе за информацијама, уз истовремено осигуравање несметаног функционисања интерног тржишта у Босни и Херцеговини прописани су Правилником о пружању информација потрошачима о храни („Службени гласник БиХ“, број 68/13). Наведеним правилником преузета је Уредба (ЕУ) 1169/2011 о информисању потрошача о храни те је област информисања потрошача о храни у Босни и Херцеговини регулисана на исти начин као у земљама ЕУ.

Истраживање о означавању рока употребе и других информација на декларацијама хране и превенцији бацања хране доступно је овдје.

Како би се пружила подршка субјектима у пословању са храном и надлежним институцијама ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је организовала обуке под називом „Теоријски и практични тренинг за субјекте у пословању са храном о имплементацији кључних одредби Правилника о пружању обавијести потрошачима о храни („Службени гласник БиХ“, број 68/13), са специфичним освртом на израчунавање нутритивних вриједности“. Учесницима обука пружена је техничка помоћ по питању означавања, оглашавања и презентације хране, и то кроз презентације под сљедећим насловима:

  • Представљање података о саставу хране, доступне базе података и њихова примјена (нутритивна декларација) – др.сци Дарја Соколић, начелница Одјељења за управљање подацима и исхрану, Хрватска агенција за храну;
  • Представљање нутритивне таблице на основу Уредбе (ЕУ) бр. 1169/2011 – проф.др.сци Даниела Чачић Кењерић, Прехрамбено-технолошки факултет Осијек;
  • Практично представљање алата за израчунавање елемената нутритивне декларације (енергетске вриједности и количине храњивих твари) - проф.др.сци Даниела Чачић Кењерић, Прехрамбено-технолошки факултет Осијек;
  • Практични примјери примјене Водича за израчунавање енергетске вриједности храњивих твари - проф.др.сци Даниела Чачић Кењерић, Прехрамбено-технолошки факултет Осијек и
  • Акриламид у храни – ризици и препоруке – мр.сци Зехра Гилић, шеф Одсјека за патогене микроорганизме, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Обуке су одржане 27. фебруара 2018. године у Мостару и 2. марта 2018. године у Бања Луци у оквиру пројекта USAID/Sweden FARMA II, а у њихову организацију биле су укључене Привредна комора Федерације БиХ и Привредна комора Републике Српске.

 

Farma edu2

Farma edu3

Farma edu4

Farma edu5

Farma edu6

Бактерије изолиране код људи и животиња настављају показивати резистентност према антибиотицима, закључак је извјештаја Европске агенције за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA) i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) објављеног 27. фебруара 2018. године. Антимикробна резистентност је овим извјештајем потврђена као једна од главних пријетњи у области јавног здравства с обзиром да умањује ефикасност појединих опција лијечења.

Вyтенис Андриукаитис, комесар Европске комисије за здравље и безбједност хране потврдио је своју опредијељеност за суочавање са изазовима које носи антимикробна резистентност. „Нивои антимикробне резистентности још увијек се разликују од једне до друге земље ЕУ. Важно је да сви заједно обновимо нашу опредијељеност за суочавање са антимикробном резистентношћу кроз фокусирање на кључне сегменте Акционог плана ЕУ за борбу против антимикробне резистентности „One Health“.

Према подацима из 2016. године забиљежена је резистентност код перади на карбапенеме, који нису одобрени за употребу у лијечењу животиња те висок ниво резистентности ESBL- продуцирајуће Salmonella Kentucky на ципрофлоксацин код људи која је по први пут пријављена у четири земље.

Marta Hugas, šefica Odjeljenja za biološke opasnosti i kontaminante (EFSA) упозорила је да је алармантно откриће резистентности на карбапенеме код перади те метицилин резистентне Staphylococcus aureus на линезолид код свиња с обзиром да се ови антибиотици користе за лијечење озбиљних инфекција код људи. Стога је нагласила да је веома значајно да управитељи ризика узму у разматрање ове податке.

Представници ECDC-a изразили су забринутост што бактерије Salmonella i Campylobacter код људи показују висок ниво антимикробне резистентности. Позвали су на наставак истраживања како би се утврдио узрок и превенирало ширење високо резистентних сојева као што је ESBL- продуцирајућа Salmonella Kentucky.

Збирни извјештај ЕУ о антимикробној резистентности у зоонотским бактеријама и бактеријама индикаторима код људи, животиња и у храни за 2016. годину можете прочитати овдје.

У оквиру пројекта USAID/Sweden FARMA II расписани су јавни позиви за ангажман експерта за техничку подршку у изради Правилника о измјенама и допунама правилника о микробиолошким критеријумима за храну и Смјерница о микробиолошким критеријумима за храну и техничку подршку за јачање система анализе и мониторинга меда на тржишту Босне и Херцеговине.

Јавни позиви су отворени до 25. фебруара 2018. године, а могу се преузети на званичној веб страници пројекта USAID/Sweden FARMA II или на сљедећим линковима:

USAID и Влада Шведске осигурали су 16,2 милиона USD за имплементацију пројекта FARMA II у Босни и Херцеговини. Пројекaт се састоји од двије компоненте од којих се једна односи на омогућавање пословних прилика за фармере и пољопривредне предузетнике, а друга на јачање капацитета у јавном сектору за преузимање и проведбу легислативе и стандарда ЕУ у различитим специфичним областима, међу којима је и безбједност хране.

У организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, уз техничку подршку Европске комисије у Бања Луци је у периоду од 12.-16. фебруара 2018. године одржана „Експертска мисија о процјени ризика и управљању ризиком у области безбједности хране.“

Циљ експертске мисије био је обука о легислативи и пракси Европске уније у области безбједности хране са акцентом на успостављање и функционисање процјене ризика, управљања ризиком и комуникације ризика, укључујући размјену информација путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (RASFF).

Надја Шкрк, представница Министарства пољопривреде, шумарства и исххране Републике Словеније пренијела је искуства надлежних институција у овој земљи везано за усклађивање легислативе и функционисање система анализе ризика у области безбједности хране представницима надлежних институција Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

EMBL2

Дневни ред експертске мисије можете погледати и преузети овдје.

Експертска мисија је реализирана у оквиру Инструмента за техничку подршку и размјену информација (Technical Assistance and Information Exchange instrument, ТАIЕX) Европске комисије.

Мр.сци Џемил Хајрић, директор и мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине одржали су 15. фебруара 2018. године у Мостару радни састанак са шефом Канцеларије Свјетске здравствене организације (World Health Organization, WHO) у Босни и Херцеговини. Др. Виктор Олсавсзкy је са руководством Агенције, приликом своје прве службене посјете нашој институцији, разговарао о могућностима подршке Канцеларије Свјетске здравствене организације јачању капацитета Агенције са циљем унапрјеђења заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини.

Размијењене су информације о тренутним активностима Агенције и Канцеларије Свјетске здравствене организације у Босни и Херцеговини те су идентификоване конкретне активности које би се у предстојећем периоду могле реализовати у сарадњи са осталим надлежним институцијама у Босни и Херцеговини.

Договорено је да ће се интензивирати комуникација и сарадња двију институција са посебним акцентом на реализацију Међународне здравствене регулативе, у дијелу који се односи на надлежности Агенције.

Веома значајним је оцијењено учешће Агенције, као контакт тачке за Босну и Херцеговину, у размјени информација у хитним случајевима везаним за безбједност хране у склопу Интернационалне мреже ауторитета за безбједност хране (International Food Safety Authorities Network, INFOSAN) која дјелује у склопу Свјетске здравствене организације.

Sastanak WHO

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 133. сједници одржаној 14. фебруара 2018. године, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, донио Правилник о прехрамбеним адитивима којим се утврђују:

  • листе одобрених прехрамбених адитива утврђених у Анексима II и III овог Правилника,
  • услови кориштења прехрамбених адитива у храни, укључујући у прехрамбеним адитивима, у прехрамбеним ензимима у складу са посебним прописом и у прехрамбеним аромама у складу са посебним прописом,
  • начин означавања прехрамбених адитива који се стављају на тржиште као такви,
  • спецификације прехрамбених адитива.

Циљ Правилника је обезбјеђење ефикасног функционисања тржишта те високог нивоа заштите здравља и интереса потрошача.

Прехрамбени адитив је свака супстанца која се сама по себи не конзумира као храна, нити је препознатљив састојак одређене хране без обзира на храњиву вриједност, а чије је додавање храни намјерно због технолошких разлога у производњи, преради, припреми, обради, паковању, превозу или складиштењу и има за посљедицу, или се може очекивати да ће имати за посљедицу, да ће адитив или његови нуспроизводи постати директно или индиректно састојак хране.

Правилник о прехрамбеним адитивима обједињује цјелокупну област прехрамбених адитива у једном пропису, а његовим доношењем престају важити четири прописа која нормирају област адитива, адитива у храни намијењеној за исхрану људи, заслађивача у храни и боја у храни. Правилник о прехрамбеним адитивима усклађен је са релевантном легислативом Европске уније те је њиме преузето 89 Уредби којима је ова област прописана на нивоу ЕУ.

67. састанак Савјетодавног форума Европске агенције за безбједност хране (European Food Safety Agency, EFSA) одржан је 7. фебруара 2018. године у Утрехту, Холандија, а у име Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине на састанку је учествовао мр.сци Џемил Хајрић, директор.

У поводу одржавања Прве конференције о истраживањима у области процјене ризика (Risk Assessment Research Assembly – RARA) Савјетодавни форум је усвојио „Заједничку изјаву EFSA-e i Савјетодавног форума EFSA-e“ у којој је наглашен значај унапрјеђења сарадње између инвеститора, агенција Европске уније и њихових националних партнера у истраживањима у области безбједности хране. Савјетодавни форум и EFSA наведеном Изјавом траже повећање јавних инвестиција у истраживања у области безбједности хране и обавезују се на пружање подршке истраживањима кроз јачање партнерства и обуке те остале мјере. Изјаву можете прочитати овдје.

Савјетодавни форум је, између осталог, разматрао активности научних одбора EFSA-е те споразуме сa контакт тачкама за период 2019.-2022. године.

Након састанка Савјетодавног форума, 8. фебруара 2018. године одржан је и 34. састанак Мреже контакт тачака EFSA-e на којем је у име Агенције учествовала Нађа Устамујић, асистент националног координатора БиХ за EFSA-у.

34. fp

Меморандум о разумијевању Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Чешке развојне агенције потписан је 31. јануара 2018. године у Мостару.

Меморандумом је исказана спремност потписника за успјешну имплементацију и постизање ефекта пројекта „Унапрјеђење система безбједности хране у Босни и Херцеговини“ који финансира Чешка развојна агенција.

Пројект је у потпуности усклађен са препорукама Европске комисије у области безбједности хране, а циљ је унапрјеђење система безбједности хране и јачање улоге надлежних органа за безбједност хране на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини. У име Чешке развојне агенције, пројект ће водити Централни институт за надзор и контролу у пољопривреди, Брно и Државни ветеринарски институт, Праг, који су такође потписници Меморандума.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, заједно са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, корисник пројекта у дијелу који се односи на подршку успостављању пилот система за контролу адитива у храни. То подразумијева више пројектних активности као што су ревизија прописа у овој области, увођење нових метода лабораторијских анализа адитива у храни, одговарајуће обуке представника надлежних инспекцијских органа и лабораторијског особља те израда контролног програма за надзор употребе адитива у храни.

memor2

Календар саопштења

« March 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

OO OGP OTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba