среда, 17. јул 2019.

Објављен Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе

У „Службеном гласнику БиХ“, број 90/18 од 18. децембра 2018. године објављен је Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе који је донесен на 157. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 7. новембра 2018. године, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Циљ овог Правилника је обезбјеђење поштеног тржишног натјецањa за произвођаче прехрамбених производа са значајкама и обиљежјима производа са доданом вриједношћу, омогућaвaње  доступности поузданих информација везаних уз такве производе потрошачима, поштивање права интелектуалног власништва те цјеловитост унутрашњег тржишта у смислу да произвођачи прехрамбених производа обавјештавају купце и потрошаче о обиљежјима и својствима производње и тих производа.

Правилником се прописују поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла те поступак заштите ознаке гарантовано традиционалних специјалитета прехрамбених производа на подручју Босне и Херцеговине, као и поступак подношења захтјева за регистрацију и подношење приговора за ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа на нивоу Европске уније.

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе:

  • Правилник о ознакама оригиналности и ознакама географског поријекла хране („Службени гласник БиХ“, број 27/10) и
  • Правилник о традиционалном угледу хране („Службени гласник БиХ“, број 27/10).

Доношењем наведеног Правилника реализована је препорука Европске комисије са Другог састанка Пододбора за пољопривреду и рибарство ЕУ-БиХ.

Правилник је доступан на сљедећем линку.

Календар саопштења

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba