недеља, 19. мај 2019.

СМ БиХ: Донесен Правилник о измјенама и допунама Правилника о микробиолошким критеријумима за храну

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, на 149. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 18. јула 2018. године донесен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о микробиолошким критеријумима за храну.

Наведеним прописом мијења се и допуњује Правилник о микробиолошким критеријумима за храну (''Службени гласник БиХ'', бр. 11/13и 79/16), којим се утврђују микробиолошки критеријуми за одређене микроорганизме те правила којих се субјекти у пословању са храном морају придржавати при имплементацији општих и посебних хигијенских мјера из члана 5. Правилника о хигијени хране („Службени гласник БиХ“, бр. 04/13). Утврђује се и критериј безбједности хране за Escherichia coli у живим шкољкашима и живим бодљикашима, плаштењацима и пужевима.

Такође се уводи критериј хигијене процеса за Campylobacter spp. у труповима бројлера са циљем држања контаминације трупова под контролом током клања.

Доношењем Правилника о измјенама и допунама Правилника о микробиолошким критеријумима за храну, Босна и Херцеговина прати легислативу ЕУ и обезбјеђује усаглашеност прописа из ове области што омогућава правне предуслове за заштиту здравља потрошача и равноправан третман домаћих произвођача на тржишту.

Календар саопштења

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba