петак, 19. април 2019.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 21/19 od 21.3.2019. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnom nivou ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla. Pravilnik je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja na 164. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 22.1.2019. godine.

Pravilnik propisuje maksimalno dozvoljene količine ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla koje se usklađuju s maksimalnim vrijednostima propisanim u Evropskoj uniji. Cilj ovog propisa je osigurati visok nivo zaštite potrošača u skladu s općim principima propisanim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) te omogućiti subjektima u poslovanju s hranom jednake uvjete na tržištu.

Pravilnik je dostupan na sljedećem linku.

 

*Tekst je dostupan samo na bosanskom jeziku.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je poziv mladim naučnicima da prijave učešće na „Ljetnoj školi 2019: Rizik-benefit u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma“ koja će biti održana u periodu od 11-13. juna 2019. godine u Parmi, Italija. Ljetna škola će pružiti priliku mladim naučnicima da uče o rizik-benefit pristupu u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma od najistaknutijih svjetskih eksperata, što obuhvata teoriju, praktične primjere i komunikaciju rezultata rizik-benefit studija. Učešće je besplatno i ograničeno na 150 učesnika, a prijave se mogu podnijeti do 30. maja 2019. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku.

Različiti efekti na zdravlje koji se povezuju s konzumacijom hrane, zajedno sa sve većim brojem zahtjeva za savjetima o zdravoj i sigurnoj ishrani, doveli su do razvoja mnoštva naučnih disciplina u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma. Tako se pojavila i potreba za holističkim pristupom koji će obuhvatiti i usporediti sve relevantne zdravstvene rizike i benefite. Rizik-benefit procjena hrane predstavlja dragocjen pristup ocjenjivanju sveukupnog utjecaja hrane na zdravlje. Ovim pristupom nastoji se procijeniti kombinacija pozitivnih i negativnih efekata na zdravlje koji se povezuju sa hranom kroz integraciju procjene hemijskih i mikrobioloških opasnosti sa procjenom rizika i benefita u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma.

 

*Tekst je dostupan samo na bosanskom jeziku.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 169. sjednici održanoj 21. marta 2019. godine donijelo Odluku o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda. Odlukom su preuzete odredbe člana 47. Uredbe Komisije (EU) broj 1151/2012 od 21. 11. 2012. o sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Na ovaj način ostvaren je jedan od veoma značajnih preduslova za vođenje postupka zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u skladu s Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/18).

Postupak za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda pokreće se zahtjevom koji se podnosi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Postupak provodi Komisija koju imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Visina naknade kreće se od 30 KM za podnošenje zahtjeva za registraciju, upis ili brisanje iz registra do 500 KM koliko iznosi naknada za provođenje postupka registracije.   

Pri donošenju Odluke sagledan je značaj procesa zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini, posebno s aspekta potencijala bh. prehrambenih proizvoda koji imaju poseban kvalitet, ugled ili drugu karakteristiku koja se pripisuje geografskom porijeklu. Također je uzeta u obzir činjenica da su podnositelji zahtjeva za zaštitu oznaka udruženja odnosno grupe sačinjene udruživanjem proizvođača ili prerađivača istog prehrambenog proizvoda.

Donošenjem ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade za postupak registracije oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 86/16).

Nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, Odluka o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda bit će dostupna putem zvanične web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

 

*Tekst je dostupan samo na bosanskom jeziku.

Бактерија Salmonella Poona узрочник је 32 потврђена случаја обољења дјеце у Француској, Белгији и Луксембургу која су пријављена у периоду од августа 2018. до фебруара 2019. године. У заједничком извјештају који су тим поводом објавили Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC) и Европска агенција за безбједност хране (EFSA) наведена обољења повезују се са конзумацијом формуле за дојенчад на бази риже која је произведена у Шпанији, а на тржиште стављена од стране компаније из Француске.

Према подацима EFSA-e и ECDC-a, ови производи дистрибуисани су кроз велепродајни ланац и путем интернета у земље Европске уније, EFTA-е и друге земље. У земљама у којим су дистрибуисани производи који се повезују са обољењима издана су јавна упозорења и спроведен је опозив производа, што би, по мишљењу стручњака, требало смањити ризик од нових инфекција.

Све досад спроведене анализе узорака који припадају спорним шаржама производа из творнице у Шпанији биле су негативне на присутност бактерије Salmonella Poona. Према процјени EFSA-e и ECDC-a, разлог може бити чињеница да се Salmonella у сувим производима у правилу тешко детектује, а што захтијева примјену метода узорковања и анализа са високим степеном осјетљивости.

Извјештај EFSA-e и ECDC-a доступан је на сљедећем линку: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1594

Смјернице намијењене надлежним институцијама у систему безбједности хране у Босни и Херцеговини и субјектима у пословању са храном представљене су 22. фебруара 2019. године у Сарајеву. Смјернице је припремила Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, уз подршку пројекта USAID/Sweden FARMA II и Чешке развојне агенције.

„Ови документи представљају један вид подршке Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине субјектима у пословању са храном и надлежним институцијама у имплементацији прописа о храни чиме се штити здравље и интерес потрошача у Босни и Херцеговини и подржава пословање и развој прехрамбеног сектора у нашој земљи“, нагласио је у свом обраћању учесницима презентације смјерница др.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Осим директора Агенције, учесницима презентације обратили су се Ендрју Бигл (Andrew Boegel), директор Одјељења за економски развој USAID BiH, Јана Зелингерова, конзул и шеф Одјељења за развој у Амбасади Републике Чешке у Босни и Херцеговини, Тијана Мухамедагић, секретар Асоцијације за прехрамбену индустрију у Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине те мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране БиХ који је презентовао смјернице.

 DSC 0308

DSC 0312

DSC 0314

DSC 0320

DSC 0322

Међу пет представљених докумената два су намијењена за примјену у сектору живинарства у Босни и Херцеговини који се припрема за извоз пилећег меса на тржиште Европске уније. „Техничке смјернице и упутства за узорковање за критериј хигијене процеса за Campylobacter у труповима бројлера“ пружају субјектима у пословању са храном у овом сектору практична упутства о начину и фреквентности узорковања и лабораторијског испитивања меса живине на Campylobacter spp. Такође су представљене „Смјернице за добру хигијенску праксу и примјену принципа HACCP-a у живинарским клаоницама и расјекаоницама“ које олакшавају развој система управљања безбједношћу хране (FSMS) кроз примјену процедура заснованих на HACCP.

„Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда“ представљају наставак активности Агенције на унапрјеђењу квалитета меда у Босни и Херцеговини, а за широку употребу у прехрамбеној индустрији намијењене су „Смјернице за описивање различитих категорија хране из Дијела Е Прилога II. Правилника о прехрамбеним адитивима“. Како би се успоставио стандардни поступак и олакшало спровођење Вишегодишњег програма контроле резидуа пестицида у Босни и Херцеговини припремљене су „Смјернице за узорковање хране у сврху спровођења Вишегодишњег програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла“ које су намијењене надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини.

DSC 0329

Учесницима презентације уручене су смјернице у принтаној форми, а ови документи доступни су и у електронској форми на званичном веб сајту Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 165. сједници одржаној 30. јануара 2019. године донио Правилник о измјени Правилника о сировом млијеку и Правилник о допуни Правилника о производима од млијека и стартер културама.

Измјене и допуне наведених прописа биле су потребне како би се отклонили проблеми са којима су се, услијед различитог тумачења прописа, суочавали поједини субјекти у пословању са храном приликом извоза млијека из Босне и Херцеговине.

Правилник о измјени Правилника о сировом млијеку усклађен је са одредбом Уредбе (ЕУ) бр. 1308/2013 Европског парламента и Савјета од 17. децембра 2013. године у дијелу који прописује да конзумно млијеко има тачку мржњења приближно једнаку просјечној тачки мржњења сировог млијека забиљежену у подручју поријекла прикупљеног конзумног млијека. Овом измјеном Правилника о сировом млијеку прописано је да тачка мржњења сировог млијека није виша од -0,517 °C.

Правилник о допуни Правилника о производима од млијека и стартер културама усклађен је са Правилником о измјени Правилника о сировом млијеку у дијелу који прописује да „приликом стављања на тржиште конзумног млијека произведеног од сировог млијека откупљеног на подручју Босне и Херцеговине, тачка мржњења не смије бити виша од 2% од тачке мржњења сировог млијека која износи -0,517 °C.“

Наведени прописи ће, након објаве у „Службеном гласнику БиХ“, бити доступни путем званичног веб сајта Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 164. сједници одржаној 22. јануара 2019. године донио Правилник о измјенама и допунама Правилника о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла.

Правилником о измјенама и допунама Правилника о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла прописују се максимално дозвољене количине резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла и усклађују са максималним вриједностима прописаним у Европској унији.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 164. сједници донио и Правилник о стављању ван снаге Правилника о количини брашна утрошеног за производњу пекарских производа, чиме су прихваћене иницијативе субјеката у пословању са храном и надлежних органа. Правилник о стављању ван снаге Правилника о количини брашна утрошеног за производњу пекарских производа је национални пропис те као такав није био предмет усклађивања са легислативом ЕУ.

Наведени прописи ће, након објаве у “Службеном гласнику БиХ”, бити доступни и на веб сајту Агенције.

Уз подршку пројекта USAID/Sweden FARMA II припремљене су „Техничке смјернице и упутства за узорковање за критеријум хигијене процеса за Campylobacter у труповима бројлера које су намијењене за примјену у објектима за клање живине одобреним од надлежних органа у складу са чланом 7. Правилника о хигијени хране („Службени гласник БиХ“, број 4/13).

Европска агенција за безбједност хране (EFSA) је након доношења низа научних мишљења која третирају ову тематику предложила увођење критеријума хигијене процеса за Campylobacter у труповима бројлера.

Европска комисија анализирала је трошкове и користи у погледу утврђивања одређених контролних мјера за смањење учесталости Campylobacter у месу бројлера у различитим дијеловима прехрамбеног ланца. Главни закључак анализе је да би се утврђивањем критеријума хигијене процеса обезбједила веома добра равнотежа између смањења кампилобактериозе код људи узроковане конзумирањем меса живине и економских посљедица примјене тог критерија.

У сврху контроле Campylobacter у прехрамбеном ланцу у Босни и Херцеговини, сви подаци везани уз испитивање живине на ову бактерију, добијени из критерија хигијене процеса, требају бити достављени Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Подаци прикупљени на мјесечном нивоу, заједно са одговарајућим информацијама о прехрамбеном ланцу, допринијели би ефикасном праћењу и процјени ризика, те формирању базе података на нивоу Босне и Херцеговине за Campylobacter у месу живине.

Ови подаци омогућили би анализу трендова и оцјену успјеха интервентних мјера, те би олакшали надзор над испитивањима у приватним лабораторијима и над поузданошћу података. Подаци би били доступни другим надлежним органима, у складу са захтјевима из њихове надлежности.

Документ је доступан на сљедећем линку.

Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је на 73. засједању одржаном 20. децембра 2018. године резолуцију којом се проглашава Свјетски дан безбједности хране. Почевши од 2019. године, 7. јуна ће сваке године бити дан посвећен промоцији значаја безбједности хране.

Успостављањем Свјетског дана безбједности хране Уједињене нације желе усмјерити глобалну пажњу на утјецај небезбједне хране на здравље људи поткрепљујући то сљедећим подацима:

  • више од 200 различитих болести преноси се путем хране,
  • један од 10 људи оболијева од небезбједне хране сваке године, а око 420.000 људи умире, од чега је 125.000 дјеце млађе од пет година;
  • ширење пријетњи као што је антимикробна резистенција.

Небезбједна храна представља пријетњу људском здрављу и економији те погађа осјетљиве и маргинализоване групе становништва, поготово жене и дјецу, становнике подручја захваћених сукобима и мигранте. Такође наноси штету трговини и доводи до бацања хране што се не може толерирати обзиром да велики број људи истовремено пати од глади.

Свјетски дан безбједности хране требао би потакнути на заустављање болести које се преносе путем хране од којих на годишњем нивоу оболијева око 600 милиона људи у свијету.

Održana TAIEX Radionica o implementaciji „higijenskog paketa“

понедељак, 31 децембар 2018 08:44

TAIEX Radionica o implementaciji „higijenskog paketa“ na kojoj su učestvovali službenici nadležnih institucija u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini održana je 18. i 19. decembra 2018. godine u Mostaru.

Eksperti iz Austrije i Španije upoznali su predstavnike nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini s odredbama „higijenskog paketa“ i najboljim praksama EU koje se odnose na zahtjeve za implementaciju Sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points) i fleksibilnost njegove primjene u subjektima s malim obimom proizvodnje.

Pravilnikom o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13) subjektima u poslovanju s hranom propisana je obaveza uspostavljanja, implementacije i održavanja stalnog postupka ili postupaka zasnovanih na principima HACCP. Ovaj koncept omogućava da se postupak baziran na HACCP principima primjeni sa fleksibilnošću kako bi se osigurala primjena u svim situacijama, uključujući i subjekte s malim obimom proizvodnje.

Na Radionici su također predstavljeni zahtjevi za implementaciju Sistema upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Management System, FSMS) čiji je cilj osigurati sigurnost hrane shodno važećem zakonodavstvu.

Rad.hp2

Rad.hp3

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala je ovu radionicu uz podršku Evropske komisije u okviru TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) Instrumenta koji služi za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva EU i njegove implementacije.

Dnevni red radionice i održane prezentacije možete pogledati i preuzeti na linku:

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/67766

Календар саопштења

« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba