недеља, 08. децембар 2019.

У складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) и чл. 4. и 5. Правилника о јавним набавкама у Агенцији за безбједност хране БиХ (број: 01-1-02-3-86/15 од 23.01.2015. године) сачињен је План набавки у Агенцији за безбједност хране БиХ за 2018. годину.

План јавних набавки сачињен је према реалном сагледавању потреба Агенције за набавком одређених роба, услуга или радова, а у складу са исказаним потребама у захтјеву за додјелу средстава из Буџета као и одобреним буџетским средствима за текућу годину. Планом набавка обухваћене су јавне набавке које Агенција планира спровести у текућој буџетској години, укључујући и набавке које спадају у мале вриједносне разреде, а све у циљу транспарентности и јавности рада Агенције. У случају новонасталих потреба Агенције или услијед других оправданих околности које нису постојале или се нису могле предвидјети у вријеме доношења Плана јавних набавки, врше се измјене и допуне Плана јавних набавка Агенције, под условом да су претходно осигурана буџетска средства. Све евентуалне измјене и допуне Плана набавки благовремено ће се објавити на web страници.

План набавки у Агенцији за безбједност хране БиХ за 2018. годину можете преузети на овом linku.

Одлука о измјенама Плана набавки за 2018. годину Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине доступна је на сљедећем линку.

Привремени План набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период јануар-март 2019. године доступан је овдје.

Привремени План набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период јануар-јуни 2019. године

Привремени План набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период јануар-септембар 2019. године

Календар саопштења

« December 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba