понедељак, 18. новембар 2019.

СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ ХРАНЕ ЗА ПОСЕБНЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ПОТРЕБЕ И ДОДАТАКА ИСХРАНИ И ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА

Храна за посебне прехрамбене потребе

Правилником о храни за посебне прехрамбене потребе („Службени гласник БиХ“, број 72/11) (у даљњем тексту: Правилник) прописују се услови које треба да испуњава храна за посебне прехрамбене потребе приликом стављања на тржиште. Правилник можете да преузмете на овом линку. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, сходно члану 13. Правилника, води Регистар хране за посебне прехрамбене потребе која је стављена на тржиште Босне и Херцеговине. Регистар можете преузети на овом linku.

Храна за посебне прехрамбене потребе је храна која се, захваљујући свом посебном саставу или посебном начину производње, јасно разликује од прехрамбених производа намијењених за уобичајену употребу, који су подобни за њихове прехрамбене сврхе и који су рекламирани на такав начин да укажу на такву подобност.

У храну за посебне прехрамбене потребе, у смислу Правилника, спадају:

 • формуле за дојенчад и формуле након дојења,
 • прерађена храна на бази житарица и дјечија храна за дојенчад и малу дјецу,
 • храна намијењена за употребу у енергетски ограниченим дијетама за смањење тјелесне тежине,
 • храна намијењена лицима са сметњама у метаболизму угљикохидрата (дијабетес),
 • храна намијењена за стања повећаних тјелесних активности, посебно за спорташе,
 • дијетална храна за посебне медицинске потребе,
 • храна прикладна за посебне прехрамбене потребе која не припада напријед наведеним категоријама.

Храна за посебне прехрамбене потребе приликом стављања на тржиште треба да буде у складу са свим обавезним одредбама примјењивим на прехрамбене производе за уобичајену употребу, као и условима из Правилника, те треба да испуњава и специфичне услове ако су прописани посебним прописима. Посебни прописи односе се на:

 • посебне захтјеве у погледу природе или састава,
 • одредбе у погледу квалитета сировина,
 • хигијенске захтјеве,
 • листу адитива,
 • одредбе о означавању, презентацији и рекламирању,
 • поступке узорковања и методе анализа потребне за провјеру усклађености са захтјевима посебних прописа,
 • смањен садржај или одсуство натрија или соли (натријев клорид, кухињска со),
 • одсуство глутена, и
 • друге дозвољене примјене.

За храну за посебне прехрамбене потребе (формуле за дојенчад и формуле након дојења, прерађена храна на бази житарица и дјечја храна за дојенчад и малу дјецу, храна намијењена за употребу у енергетски ограниченим дијетама за смањење тјелесне тежине, храна намијењена лицима са сметњама у метаболизму угљикохидрата (дијабетес) и храна намијењена за стања повећаних тјелесних активности, посебно за спорташе), која се први пут ставља на тржиште Босне и Херцеговине, субјекат у пословању са храном мора о томе да обавијести надлежна министарства ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, која о томе морају да обавијесте Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине у року од седам дана, а ради вођења Регистра хране за посебне прехрамбене потребе која је стављена на тржиште Босне и Херцеговине.

За храну за посебне прехрамбене потребе (дијетална храна за посебне медицинске потребе и храна за посебне прехрамбене потребе која не припада напријед наведеним категоријама) субјекат у пословању са храном прије првог стављања на тржиште Босне и Херцеговине мора да добије одобрење надлежних министарстава здравства ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, која о томе морају да обавијесте Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине. Одобрења дају, односно ускраћују надлежна министарства здравства ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Ако се након детаљне процјене утврди да храна за посебне прехрамбене потребе, која не припада ниједној групи наведеној у Правилнику или да угрожава здравље људи, а налази се у слободном промету у Босни и Херцеговини, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине може привремено обуставити или ограничити стављање на тржиште такве хране на територији Босне и Херцеговине.

Ако се за поједине групе хране за посебне прехрамбене потребе, на основу нових информација или поновне процјене постојећих информација, утврди да одређена храна за посебне прехрамбене потребе угрожава здравље људи, иако је у складу са одговарајућим посебним прописима, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, може привремено да обустави или да ограничи стављање на тржиште те хране на територији Босне и Херцеговине. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине обавјештава о привременој обустави или ограничавању стављања на тржиште Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине и Савјет министара Босне и Херцеговине.

Додаци исхрани

Стављање на тржиште Босне и Херцеговине додатака исхрани је у надлежности органа надлежних за здравство ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Начин стављање на тржиште додатака исхрани на територији ентитета Федерација Босне и Херцеговине прописан је Правилником о здравственој исправности дијететских намирница које се могу стављати у промет („Службене новине ФБиХ“ бр. 07/04, 45/04, 02/13 и 96/17), који можете да погледате на овом линку. Према одредбама овог Правилника, приликом стављања на тржиште додатака исхрани на територију ентитета Федерација Босне и Херцеговине потребно је да се поднесе захтјев за одобравање стављања на тржиште Комисији за додатке исхрани и друге приправке Федералног министарства здравства.

У ентитету Република Српска тренутно важеће прописе којим је регулисано стављања на тржиште додатака исхрани можете погледати на овом линку. Надлежни орган за његово спровођење је Министарство здравства и социјалне заштите Републике Српске.

Календар саопштења

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba