уторак, 19. март 2019.

Са циљем развоја и унапрјеђења вјештина оцјењивача Панела за органолептичку анализу дјевичанског маслиновог уља у сврху службене контроле, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала је експертску мисију која се одржава у периоду од 12. – 16. марта 2018. године у Мостару. Експертска мисија организована је у оквиру Инструмента за техничку помоћ и размјену информација Европске комисије (Technical Assistance and Information Exchange instrument, TAIEX). Експертску мисију води др.сци Каролина Бркић Бубола, водитељица акредитованог Панела, Институт за пољопривреду и туризам Пореч.

Поводом почетка експертске мисије, учесницима су се обратили мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и проф.др.сци Марко Иванковић, директор Федералног агромедитеранског завода Мостар.

ooil db

ooil mi

ooil1

ooil2

ooil3

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 103. сједници одржаној 30. маја 2017. године, донио је Рјешење за овлашћивање службеног панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља у сврху службене контроле („Службени гласник БиХ“, број 50/17). На основу наведеног Рјешења, за службени панел Федералног агромедитеранског завода Мостар за органолептичку анализу дјевичанског маслиновог уља у сврху службене контроле овлаштено је 17 оцјењивача.

Службени панели спроводе анализе маслинових уља на тржишту ради провјере назначених података, за потребе службене контроле.

Захтјев за овлашћивање службених панела могу поднијети правна лица које имају лабораторију акредитовану према норми BAS EN ISO/IEC 17025 за спровођење анализа маслиновог уља сходно одредбама Правилника о методама анализе маслиновог уља, те која располажу радним простором, неопходном опремом, вођом панела и органолептичким оцјењивачима који испуњавају услове Правилника о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља („Службени гласник БиХ“, број 74/14).

Дневни ред експертске мисије можете погледати и преузети овдје.

 

Published in Новости

Око 10% од укупне количине отпада од хране у Европској унији која износи 88 милиона тона годишње повезано је са означавањем рока употребе. Категорије хране које су највише заступљене у отпаду од хране су воће и поврће, пекарски производи, месо, укључујући рибу и месо перади те млијечни производи. Генерални закључак истраживања је да сваки приједлог за смањење количине отпада од хране кроз унапрјеђење декларисања мора бити фокусиран на оне врсте производа за које је вјероватно да ће одлука потрошача да их баци бити заснована на читању садржаја декларације. Такођер, удјел те врсте производа у укупној количини отпада од хране мора бити значајан.

Од свих врста производа који су били обухваћени истраживањем, највише могућности за смањење количине отпада од хране, а које је повезано са навођењем рока употребе, односи се на млијеко, јогурт, свјеже сокове, расхлађено месо и рибу.

Истраживањем на тржишту утврђене су разлике у навођењу рока употребе унутар исте врсте производа као и међу земљама чланицама ЕУ. Тако је нпр. за исту врсту производа у неким чланицама ЕУ кориштена ознака „употријебити до“, а у другим „најбоље употријебити до“.

На основу резултата истраживања препоручено је да се израде техничке смјернице за прехрамбену индустрију којим би се дефинисао рок употребе, начин избора између ознаке „употријебити до“ и „најбоље употријебити до“, специфицирали услови складиштења и преиспитала могућност продужења рока трајности производа.

Општи принципи којима се гарантује висок степен заштите потрошача у погледу информација о храни, узимајући у обзир разлике у перцепцији потрошача и њихове потребе за информацијама, уз истовремено осигуравање несметаног функционисања интерног тржишта у Босни и Херцеговини прописани су Правилником о пружању информација потрошачима о храни („Службени гласник БиХ“, број 68/13). Наведеним правилником преузета је Уредба (ЕУ) 1169/2011 о информисању потрошача о храни те је област информисања потрошача о храни у Босни и Херцеговини регулисана на исти начин као у земљама ЕУ.

Истраживање о означавању рока употребе и других информација на декларацијама хране и превенцији бацања хране доступно је овдје.

Published in Новости

Календар саопштења

« March 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba