петак, 19. април 2019.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 157. сједници одржаној 7. новембра 2018. године донио Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе.

Правилником о системима квалитета за прехрамбене производе утврђује се систем квалитета за прехрамбене производе, који служи као основ за означавање, те према потреби, заштиту назива и израза, који се посебно наводе или описују производ са карактеристикама производа са доданом вриједности и/или својствима са доданом вриједности које су посљедица метода прераде које се користе приликом њихове производње, или мјеста њихове производње или промоције.

Сврха овог Правилника је обезбјеђење поштеног тржишног натјецања за произвођаче прехрамбених производа са карактеристикама и обиљежјима производа са доданом вриједности те омогућавање доступности поузданих информација потрошачима везаних за такве производе. Осим тога, овај пропис даје правне претпоставке за поштивање права интелектуалног власништва за прехрамбене производе који су заштићени у складу са истим.

Ступањем на снагу Правилника о системима квалитета за прехрамбене производе бит ће стављени ван снаге Правилник о ознакама оригиналности и ознакама географског поријекла хране („Службени гласник БиХ“, број 27/10) и Правилник о ознакама традиционалног угледа хране („Службени гласник БиХ“, број 27/10).

Published in Новости

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 156. сједници одржаној 5. новембра 2018. године донио Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни, који је у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ припремила и предложила Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине. Кроз измјене и допуне наведеног прописа у легислативу Босне и Херцеговине преузете су одредбе из сљедећих Уредби Европске комисије:

  • Уредба Комисије (ЕУ) 2017/1237 од 7. јула 2017. о измјени Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006 у погледу максимално дозвољене количине цијановодичне киселине у непрерађеним цијелим, мрвљеним, мљевеним, гњеченим и сјецканим језграма марелице стављеним на тржиште за крајњег потрошача;
  • Уредба Комисије (ЕУ) 2015/1137 од 13. јула 2015. о измјени Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006 у погледу максимално дозвољене количине охратоксина А у зачинима Capsicum spp.

Циљ Правилника о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни је осигурање високог степена заштите здравља и интереса потрошача.

Доношењу Уредбе Комисије (ЕУ) 2017/1237 од стране Европске комисије претходило је Научно мишљење о акутним здравственим ризицима повезаним са присутношћу цијаногеничних гликозида у сировим језграма марелице и производима добивеним од сирових језгри марелице (EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424) које је донио Научни одбор за контаминанте у прехрамбеном ланцу (CONTAM) Европске агенције за безбједност хране (EFSA). У овом Научном мишљењу утврђено је да се амигдалин, као важан цијаногени гликозид који се налази у непрерађеним језграма марелица, жвакањем разграђује на цијановодичну киселину (цијанид) која може бити штетна по здравље потрошача. Стога је Европска комисија Уредбом дефинисала максимално дозвољену количину цијановодичне киселине (цијанида) у наведеним производима која је Правилником о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни преузета у легислативу Босне и Херцеговине те износи 20.0 мг/кг.

Субјекти у пословању са храном дужни су да обезбједе да све непрерађене цијеле, мрвљене, мљевене, гњечене и сјецкане језгре марелице стављене на тржиште за крајњег потрошача буду у складу са прописаном максимално дозвољеном количином.

Published in Новости

У склопу пројекта „Унапређење система безбједности хране у Босни и Херцеговини“ који финансира Чешка развојна агенција у периоду од 17.-19. октобра 2018. године спроведене су активности на анализи потреба за техничким опремањем лабораторија укључених у пројект, а које дјелују у саставу Института за јавно здравство ФБиХ, Ветеринарског факултета у Сарајеву, Ветеринарског института „Др. Васо Бутозан“ Бања Лука, Института за јавно здравство РС у Бања Луци те Федералног агромедитеранског завода у Мостару. Приликом званичног обиласка и радних састанака, представници појединих лабораторија исказали су и потребе за стручном едукацијом особља које ће спроводити лабораторијске анализе адитива у храни.

Након тога, у периоду од 22.-26. октобра 2018. године, у Сарајеву и Лакташима одржане су обуке представника надлежних ентитетских, кантоналних те инспекцијских органа Брчко дистрикта који спроводе службене контроле адитива у храни. На обукама је представљена легислатива ЕУ о адитивима у храни, те практични аспекти имплементације ове легислативе у сегменту службених контрола, анализа адитива и нутритивних вриједности хране и декларисања адитива.

CRAg2

Пројекат „Унапређење система безбједности хране у Босни и Херцеговини, у дијелу који реализује Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, односи се на подршку успостављању пилот система за контролу адитива у храни. То обухвата више пројектних активности као што су ревизија прописа у овој области, увођење нових метода лабораторијских анализа адитива у храни, одговарајуће обуке представника надлежних инспекцијских органа и лабораторијског особља те израду контролног програма за надзор употребе адитива у храни.

Пројекат је у потпуности усклађен са препорукама Европске комисије у области безбједности хране, а циљ је унапређење система безбједности хране и јачање улоге надлежних органа за безбједност хране на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини. У име Чешке развојне агенције, пројекат реализују Централни институт за надзор и контролу у пољопривреди, Брно и Државни ветеринарски институт, Праг.

Published in Новости

Календар саопштења

« November 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

ZOP ZOGP GTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba