понедељак, 22. октобар 2018.

У посљедњем кварталу 2017. године на тржишту Босне и Херцеговине су, акредитованим лабораторијским методама, спроведена испитивања меда којим је обухваћено одређивање хидроксиметилфурфурола-HMF, активности дијастазе, редукованих шећера, сахарозе, воде у меду, материја нерастворивих у води, пепела, киселости и електричне проводљивости у меду.

Од 100 анализираних узорака, по 45 узорака узето је на територију Федерације БиХ и Републике Српске, а 10 на територију Брчко дистрикта БиХ. Обухваћено је укупно 14 врста меда, а најчешће неправилности утврђене су за мијешани мед, мед сa комадима саћа и мед сa додацима.

Посматрано према поријеклу узорака, од 73 узорка домаћег меда неодговарајућих је било 43 узорка, а од 27 узорака из увоза неодговарајућих је било 10.

Разлози неусклађености су били повећан садржај HMF-a, активности дијастазе, смањен садржај редукованих шећера, електрична проводљивост, садржај сахарозе, садржај минералних материја и садржај материја нерастворивих у води.

Надлежни инспекцијски органи располажу свим резултатима физичко-хемијских анализа меда добијеним кроз Мониторинг квалитета меда на тржишту БиХ за 2017. годину, што омогућује предузимање одговарајућих мјера у циљу заштите интереса потрошача у Босни и Херцеговини.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, на основу детаљне анализе резултата утврђених Мониторингом квалитета меда на тржишту БиХ за 2017. годину, спроводи додатне конзултације с надлежним органима и експертима из ове области како би се утврдило да ли су резултати овог мониторинга посљедица патворења и/или неправилног поступања субјеката у пословању са храном те како би се ове неправилности у предстојећем периоду значајно смањиле.

Published in Новости

Око 98% uзорака hране анализираниh u оквирu Програма конtроле резидуа песtиcида u и на hрани биљног поријекла u Босни и Херcеговини за 2017. годинu не садржи резидуe песtиcида или иh садржи u tраговима који сu u дозвољеним граниcама.

Процјеном ризика утврђено је да је мало вјероватно да дуготрајна и краткотрајна изложеност утврђеним концентрацијама пестицида представља ризик за јавно здравље те се ризик од изложености потрошача резидуама пестицида путем испитиваних производа може сматрати ниским.

У оквиру Програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у Босни и Херцеговини који је спроведен у три фазе током 2017. године узето је 105 узорака воћа, 70 узорака поврћа и 20 узорака осталих категорија хране (воћне каше за дјецу на бази поврћа, пшеница у зрну/брашно пшенично и култивисане гљиве). Обухваћено је укупно 20 врста производа међу којима су и пет кључних извозних производа биљног поријекла из Босне и Херцеговине (крушка, јабука, шљива, корнишон, малина).

Од укупно 195 анализираних узорака, четири су садржавала резидуе пестицида у концентрацији изнад прописане максимално дозвољене количине (Maximum Residue level, MRL), што укупно чини 2,05%, а ради се о два узорка увозног стоног грожђа, те по једном узорку домаћих култивисаних гљива и домаће шљиве.

Када је у питању поријекло узорака, 109 или 56% анализираних узорака је из Босне и Херцеговине, док је 86 или 44% анализираних узорака из увоза.

Не рачунајући узорке који су садржавали резидуе пестицида у концентрацији изнад прописане MRL вриједности, код 60 узорака су пронађени остаци испод MRL вриједности (у дозвољеним границама), а код 131 узорка нису утврђенe резидуе пестицида.

MRL не представља безбједносну границу изнад које је храна опасна по здравље потрошача, јер су MRL вриједности постављене вишеструко ниже од стварних концентрација пестицида опасних по здравље потрошача (безбједносни фактори износе најчешће 1:100). Ипак, свако прекорачење MRL вриједности указује на потребу:

  • процјене ризика за потрошаче тог производа,
  • упозорења произвођачу да примјењује пестицид у складу са добром пољопривредном праксом, односно упутствима за примјену пестицида,
  • препоруке инспекцијским службама да појачају контролу производа код којих је анализом утврђено прекорачење MRL као и произвођача који тим производима снабдијевају тржиште.

Све ове мјере су благовремено предузете, а Савјет министара Босне и Херцеговине је на 129. сједници одржаној 11. јануара 2018. године усвојио Извјештај о спроведеном Програму контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у Босни и Херцеговини за 2017. годину.

Published in Новости

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 129. сједници одржаној 11. јануара 2018. године усвојио Програм рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2018. годину.

Програм рада Агенције за 2018. годину конципиран је као наставак активности из претходног периода са циљем обезбјеђења високог нивоа заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини, те омогућавања несметаног функционисања трговине храном.

Како би се унаприједио систем безбједности хране, што је Програмом рада дефинисано као специфични циљ Агенције, у овој години ће, између осталог, бити настављене активности Агенције на процјени ризика у области безбједности хране, координисању израде прописа усуглашених са легислативом ЕУ како би се заштитило здравље и интереси потрошача и обезбједио извоз хране и хране за животиње те активности на имплементацији прописа из области безбједности хране.

Published in Новости

Календар саопштења

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije cir

izvoz RF cir

propisi

OO OGP OTU sr

bez GMO sr

obr cir

priznate vode cir

konsultacije cir

GMO registar

baza exp c

Адреса:
Кнеза Вишеслава бб, 
88 000 Мостар,
Босна и Херцеговина
Телефон:
Факc:
е-маил:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba