Srijeda, 12. Prosinac 2018.

Zaštita oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

Zaštita prehrambenih proizvoda oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla u Bosni i Hercegovini uređena je Pravilnikom o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane („Službeni glasnik BiH˝, broj 27/10) i Pravilnikom o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda prehrambenih proizvoda („Službeni glasnik BiH˝, broj 81/12), koje je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na temelju Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH˝, broj 50/04), donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Zašto bi trebalo registrirati oznaku izvornosti i oznaku zemljopisnog podrijetla?

Na međunarodnom tržištu vlada jaka konkurencija u plasmanu prehrambenih proizvoda. U toj borbi za konkurentnost sve više se cijene tradicionalni proizvodi, odnosno proizvodi čije posebne karakteristike proizilaze iz vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojeg dolaze. Veća edukacija o nutritivnim i protektivnim svojstvima hrane, te povećana kupovna moć potrošača u Europskoj uniji utjecali su na povećanje potražnje za prehrambenim proizvodima koji su nezaobilazan dio kulture i tradicije nekog kraja. Izdvajamo neke od mogućih razloga za registraciju oznaka:

 • prehrambeni proizvodi koji nose jednu od registriranih oznaka na tržištu pripadaju prehrambenim proizvodima više cjenovne kategorije;
 • stvaranje identiteta i prepoznatljivosti takvog prehrambenog proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu;
 • podizanje i postizanje stalne kvalitete prehrambenih proizvoda;
 • izravna veza proizvoda s određenim zemljopisnim područjem daje dodatnu vrijednost i prepoznatljivost tom području, te doprinosi ruralnom razvoju, posebno onih udaljenijih i dislociranih područja;
 • osnivanje interesnih udruga, ako one još ne postoje, u svrhu zajedničkog nastupa na tržištu, odnosno zajedničke promidžbe prehrambenog proizvoda;
 • svi proizvođači i/ili prerađivači koji se nalaze na definiranom zemljopisnom području, a koji udovoljavaju uvjetima navedenim u specifikaciji imaju pravo uporabe registrirane oznake;
 • registrirana oznaka ne može postati generička (uobičajena);
 • registrirana oznaka zaštićena je od:
  • bilo kakve izravne ili neizravne komercijalne uporabe registrirane oznake za prehrambene proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom, kao i proizvoda sličnih proizvodima registriranim pod tom oznakom ili u onoj mjeri u kojoj korištenje oznake iskorištava ugled zaštićene oznake;
  • zlouporabe, oponašanja ili uporabe za stvaranje zablude, čak i kad je naznačeno pravo podrijetlo prehrambenog proizvoda, uključujući uporabu zaštićenog naziva u prijevodu ili popraćenog izrazom kao što je ''stil'', ''tip'', ''način'', ''po postupku'', ''metoda'', ''kao što se proizvodi u'', ''imitacija'' ili slično;
  • bilo kakve lažne informacije koje mogu dovesti u zabludu potrošača u odnosu na pravo podrijetlo, prirodu ili suštinsku kvalitetu prehrambenog proizvoda, istaknute na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, materijalu ili dokumentu koji se odnosi na proizvod i pakiranje proizvoda u kontejner, koji bi dao krivi dojam o podrijetlu proizvoda;
  • bilo kojeg drugog postupka koji može dovesti u zabludu potrošača u odnosu na pravo podrijetlo prehrambenog proizvoda.

Što se može registrirati?

Registraciji oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla podliježu prehrambeni proizvodi namijenjeni ljudskoj ishrani, osim proizvoda vinskog sektora, izuzimajući vinski ocat, i jakih alkoholnih pića koji su uređeni posebnim propisima. Prehrambeni proizvodi namijenjeni ljudskoj prehrani, koji se mogu registrirati oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla, svrstani su u sljedeće kategorije:

 • Svježe meso (i iznutrice);
 • Mesniproizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni, idr.);
 • Sirevi;
 • Ostaliproizvodi životinjskogpodrijetla (jaja, med, mliječniproizvodi, neuključujućimaslac, itd.);
 • Ulja i masti (maslac, margarin, ulja, itd.);
 • Voće i povrće, žitarice u prirodnom stanju ili prerađeni;
 • Ribe, školjkaši, rakoviinjihoviproizvodi;
 • Ostali proizvodi (začini, itd.);
 • Pivo;
 • Pićaproizvedenabiljnihekstrakata;
 • Hljeb, pecivo, kolači, slastice, keksiidrugipekarskiproizvodi;
 • Tjestenina;
 • Prirodne gume i smole;

Kako pokrenuti postupak registracije oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla prehrambenog proizvoda?

Postupak registracije oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla se pokreće zahtjevom koji se podnosi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, i to putem odgovarajućeg obrasca:

 • ANEKS I Kategorije proizvoda
 • ANEKS II Jedinstveni dokument o zaštiti oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla
 • ANEKS III Izjava o prigovoru o zaštiti oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla
 • ANEKS IV Obavjest o okončanju konzultacija pratećeg postupka po prigovoru
 • ANEKS V Dopuna zahtjeva o zaštiti oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla
 • ANEKS VI Zahtjev za brisanje iz Registra

Nakon prijema Vašeg zahtjeva, Agencija isti predaje na dalje postupanje Povjerenstvu za registraciju oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda, koje je osnovana Odlukom o osnivanju Povjerenstva za registraciju oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 68/12).

Certifikacijska tijela za utvrđivanje usklađenosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provedba kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom ovlaštena su Odlukom o davanju ovlasti pravnim osobama za područje oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda („Službeni glasnik BiH“, broj 86/16).

Visina naknade za postupak registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla hrane koji provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine propisana je Odlukom o visini naknade za postupak registracije oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 86/16).

Detaljnije informacije možete pronaći u Smjernicama za registraciju oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane koje je Agencija za sigurnost hrane BiH izradila kako bi na jednostavan i prihvatljiv način dala potrebne informacije vezane za postupak registracije.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Kalendar priopćenja

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba