Nedjelja, 08. Prosinac 2019.

Od početka rada na izradi pravnih propisa u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pridaje se veliki značaj provođenju postupka javnih konzultacija. S tim u svezi, donošenjem Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, borj 5/17), kao i Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14), Agencija za sigurnost hrane BiH je u potpunosti postupala sa navedenim propisima. Doneseno je Uputstvo o pripremi i izradi nacrta pravnih propisa iz oblasti hrane/hrane za životinje u ASH BiH, koje možete preuzeti na ovoj poveznici.

Svi zainteresovani pojedinci i pravne osobe imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa. Procesom javnih konzultacija želimo obezbijediti veći nivo uključenosti interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade pravnih propisa. Popis organizacija i pojedinaca zainteresiranih za zakonodavne aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati na ovoj poveznici.

Svi dostavljeni komentari će biti obrađeni i podaci će biti korišćeni u pripremi prijedloga zakona ili podzakonskih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara BiH.

Pisane komentare ili prijedloge na predložene nacrte možete dostaviti direktno na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na Obrascu za dostavu komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa, koji možete preuzeti na ovoj poveznici.

Planirane normativno-pravne poslove u 2019. godini iz djelokruga rada Agencije za sigurnost hrane BiH možete pogledati u sljedećem pregledu:

Forma Naslov Datum objave
prednacrt Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla  
prednacrt Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi 15.2.2019.
prednacrt Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda 25.2.2019.
prednacrt Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 25.2.2019.
prednacrt Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane na tržište Bosne i Hercegovine 2.7.2019.
   

 

*U javnim konzultacijama o propisima o hrani možete sudjelovati i putem web platforme „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba).

 

Prednacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Sukladno članku 8., stavak (2), točka b) Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Prednacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu dostupan je na sljedećoj poveznici.

 

Nacrt Srednjoročnog plana rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020.-2022. godina

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je postupajući temeljem Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14), Naputkom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15) i Instrukcijom za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020.-2022., sačinila prijedlog Srednjoročnog plana rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020.-2022. godina.

Temeljem obveze provođenja javnih konzultacija predmetni dokument Vam je dostupan na sljedećoj poveznici.

Kalendar priopćenja

« December 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba