Utorak, 20. Veljača 2018.

Od početka rada na izradi pravnih propisa u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pridaje se veliki značaj provođenju postupka javnih konzultacija. S tim u svezi, donošenjem Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, borj 5/17), kao i Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14), Agencija za sigurnost hrane BiH je u potpunosti postupala sa navedenim propisima. Doneseno je Uputstvo o pripremi i izradi nacrta pravnih propisa iz oblasti hrane/hrane za životinje u ASH BiH, koje možete preuzeti na ovom linku.

Svi zainteresovani pojedinci i pravne osobe imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa. Procesom javnih konzultacija želimo obezbijediti veći nivo uključenosti interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade pravnih propisa. Popis organizacija i pojedinaca zainteresiranih za zakonodavne aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati na ovom linku.

Svi dostavljeni komentari će biti obrađeni i podaci će biti korišćeni u pripremi prijedloga zakona ili podzakonskih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara BiH.

Pisane komentare ili prijedloge na predložene nacrte možete dostaviti direktno na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na Obrascu za dostavu komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa, koji možete preuzeti na ovom linku.

Planirane normativno-pravne poslove u 2018. godini iz djelokruga rada Agencije za sigurnost hrane BiH možete pogledati u sljedećem pregledu:

Forma Naslov Datum objave
prednacrt Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla  
prednacrt Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu 6.2.2018.
prednacrt Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani  
prednacrt Pravilnik o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani 14.2.2018.
prednacrt Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene ispitne laboratorije koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija  
prednacrt

Pravilnik o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

28.7.2017.
prednacrt

Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

15.2.2018.
prednacrt Pravilnik o dodacima prehrani  
   

 

Nacrt Srednjoročnog plana rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018.-2020. godina

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je postupajući temeljem Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14), Naputkom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15) i Instrukcijom za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018.-2020., sačinila prijedlog Srednjoročnog plana rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018.-2020. godina.

Temeljem obveze provođenja javnih konzultacija predmetni dokument Vam je dostupan na sljedećoj poveznici.

 

Nacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Na temelju članka 23. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 142/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09), članka 60. stavak 1. točka h) i članka 68. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i članka 7. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je Nacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2018. godinu koji je dostupan na sljedećoj poveznici.

Izvješće o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

Na temelju članka 68. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), članka 24. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i članka 11. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvješćavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine čini dostupnim Izvješće o radu za 2017. godinu, koji je dostupan na sljedećoj poveznici.

Kalendar priopćenja

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba