Utorak, 15. Listopad 2019.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, posredstvom Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), 31. listopada 2017. godine obaviještena da je u Bosnu i Hercegovinu isporučen proizvod „Amaizin slatka organska šalša“. Proizvod nije sukladan odredbama članka 4. Pravilnika o sastavu i označavanju hrane pogodne za osobe netolerantne na gluten (“Službeni glasnik BiH”, broj 105/12).

PODACI O PROIZVODU:

Naziv proizvoda: Amaizin Salsa sweet organic / Amaizin slatka organska šalša

Kategorija proizvoda: supe, bujoni, umaci i začini

Pakiranje: staklenka

Težina: 260 grama

Oznaka „Najbolje upotrijebiti do“: 31.12.2020.

Nesukladni lotovi navedeni u EU RASFF obavijesti: 6x260g; LT171428, E174987;

Nesukladni lot naveden u distribucijskoj listi za BiH: LT171285

Proizvođač: Machandel B.V., Turfsteker 6, 8433 HT Haulerwijk, Nizozemska

Isporučitelj robe iz Nizozemske: Do It B.V., Hermesweg 7, 3771 ND Barneweld, Holandija

Uvoznik u BiH: ECON d.o.o., Esada Midžića 27, 71000 Sarajevo

Utvrđena opasnost: nedeklarirani gluten

Rizik: ozbiljan

Utjecaj: na ljudsko zdravlje

Analitički rezultat: 31 mg/kg – ppm; 71 ± 25 mg/kg – ppm

Najveća dozvoljena razina: 20 mg/kg - ppm

U analitičkom izvješću laboratorija iz Nizozemske navedena je i nesukladnost lota L17220.001751M/1A.

U cilju poduzimanja mjera zaštite zdravlja i interesa potrošača, Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatražena i povratna informacija o rezultatima inspekcijske kontrole.

 

Obavijest o povlačenju proizvoda

Petak, 27 Listopad 2017 12:07

Ledo d.o.o. Čitluk obavijestio je 27. listopada 2017. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da, zbog povećane koncentracije sulfita (alergen), s tržišta Bosne i Hercegovine povlači proizvod „Škampi 500g“, dobavljač: MacDuff Shellfish (Scotland), lot: 15816, zamrznuto dana: 6.6.2016., najbolje upotrijebiti do: 30.6.2018.

O povlačenju proizvoda s tržišta te mogućnosti povrata proizvoda uz naknadu, Ledo d.o.o. Čitluk je, također, obavijestio potrošače, a što je propisano člankom 27., stavak 2. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04).

Agencija je sve raspoložive informacije dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s naprijed navedenim rokom uporabe!

Poveznica na obavijest o povlačenju proizvoda na web stranici Ledo d.o.o Čitluk.

Direktor Odjela za ekonomski razvoj USAID-a Andrew Boegel posjetio je danas Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine gdje je održao radni sastanak s ravnateljem Agencije mr.sc. Džemilom Hajrićem i mr.sc. Draganom Brenjom, zamjenikom ravnatelja.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj suradnji Agencije s USAID-om u okviru FARMA II projekta te je ravnatelj Hajrić ovom prigodom zahvalio Boegelu na veoma značajnoj podršci USAID-a aktivnostima Agencije u području razvoja baze podataka o kemijskim kontaminantima te prikupljanja podataka o konzumaciji hrane što su ključni preduvjeti za jačanje kapaciteta za procjenu rizika porijeklom iz hrane.

U okviru USAID/Sida FARMA II projekta u ovoj godini osigurani su međunarodni eksperti koji su održali obuke službenika Agencije po navedenim temama koje su od velikog značaja za unaprjeđenje procesa procjene rizika sukladno  metodologiji koja se koristi u zemljama članicama EU.

Zajednička je ocjena sudionika sastanka da postoji značajan prostor za unaprjeđenje suradnje u predstojećem razdoblju, te su ovom prilikom od strane Agencije predstavljene konkretne oblasti za koje je potrebna podrška međunarodnih organizacija.

16. listopada, Svjetski dan hrane

Ponedjeljak, 16 Listopad 2017 11:49

Najviše ljudi, još od vremena Drugog svjetskog rata, danas je prisiljeno napustiti svoje domove zbog različitih sukoba i političke nestabilnosti. Glad, siromaštvo i vremenske nepogode povezane s klimatskim promjenama su, također, značajni uzroci koji doprinose migracijskim izazovima.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane, „Promijenimo budućnost migracija. Ulažimo u prehrambenu sigurnost i ruralni razvoj“, izabrana je kako bi se naglasilo da se ulaganjem u održivi ruralni razvoj i poljoprivredu može iskorijeniti glad, ali i potencirati neke od najvažnijih globalnih izazova s kojima se svijet danas suočava – migracije i preseljavanje.

U 2015. godini bilo je 244 milijuna međunarodnih migranata, što predstavlja porast od 40% u odnosu na 2000. godinu, a veliki udio imaju migranti koji potječu iz ruralnih područja. Stoga UN, povodom Svjetskog dana hrane 2017., poziva na veća ulaganja u ruralni razvoj, osobito u zemljama u razvoju, kroz inovativne politike koje će generirati nove poslovne mogućnosti za mlade ljude koje nisu zasnovane isključivo na poljoprivredi.

Prehrambena sigurnost podrazumijeva pouzdan pristup dovoljnoj količini hrane koja je sigurna i nutritivna te zadovoljava prehrambene potrebe za produktivan i zdrav život.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sukladno svojim nadležnostima, svakodnevno provodi aktivnosti s ciljem osiguranja sigurnosti hrane i hrane za životinje. To, pored ostalog, podrazumijeva izradu propisa o hrani usklađenih s pravnom stečevinom EU, razmjenu informacija s međunarodnim sustavima brzog uzbunjivanja kao što je EU RASFF, jačanje kapaciteta inspekcija, laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom te kontinuiranu suradnju i razmjenu iskustva i informacija s referentnim međunarodnim organizacijama kao što su EFSA, FAO, WHO.

Ovim putem svim potrošačima u Bosni i Hercegovini čestitamo Svjetski dan hrane koji se obilježava u spomen na dan utemeljenja Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda.

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva trgovine i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas je održan seminar na kojem su predstavljene Smjernice za označavanje i kontrolu „bez GMO“ hrane u BiH. U ime Agencije, Smjernice je prezentirao mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja.

Smjernicama, koje je donijela Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, definirana su pravila za proizvodnju bez GMO-a za sve faze u prehrambenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentiranja i oglašavanja.

Bosna i Hercegovina je prva od 14 zemalja uključenih u “Dunav soja inicijativu” uspostavila standard za praćenje proizvodnje, kontrolu i sustav certificiranja i označavanja proizvoda s oznakom „bez GMO-a“ (GMO-free).

Da bi hrana nosila oznaku “bez GMO” ili drugu oznaku koja to implicira, za prehranu, aditive ili pomoćna sredstva u preradi hrane ne mogu se koristiti GMO i proizvodi koji nastanu iz ili od GMO-a.

Rukovoditelji i/ili gospodarski subjekti koji plasiraju hranu sukladno Smjernicama trebaju osigurati odgovarajuće dokaze za praćenje poštivanja postavljenih pravila definiranih Smjernicama. To podrazumijeva dokumentaciju o pripremi, tretiranju, preradi i miješanju hrane ili hrane za životinje kojom se potvrđuje da su ispoštovani propisani zahtjevi u pogledu korištenja ove tvrdnje. Kontrolu i certifikaciju usklađenosti mogu provoditi samo certifikacijska tijela koja posjeduju valjanu akreditaciju u skladu sa standardom ISO 17065.

Ovaj standard označavanja može se primjenjivati na proizvode na bazi biljaka, prerađevina i proizvode životinjskog podrijetla, a izrađen je s ciljem omogućavanja slobode izbora hrane potrošačima uz podršku Savezne agencije za okoliš Austrije, Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) i Dunav soja inicijative.

BfR: Objavljen Food Safety Almanac, 4. izdanje

Četvrtak, 12 Listopad 2017 11:25

Njemački savezni institut za procjenu rizika (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) objavio je 4. izdanje priručnika Food Safety Almanac koji sadrži pregled mjerodavnih institucija i strukture sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje u 38 zemalja u Europi s naglaskom na procjenu rizika.

Priručnik je namijenjen svima koji žele saznati nešto više o sustavu sigurnosti hrane i institucijama nadležnim za sigurnost hrane, a osobito uposlenima u institucijama mjerodavnim za sigurnost hrane, medijima, udrugama potrošača, prehrambenoj industriji i znanstvenicima. Food Safety Almanac obuhvaća sve članice EU, Island, Norvešku, Švicarsku te Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku.

Globalizacija proizvodnje i trgovine hranom predstavlja novi izazov za zaštitu zdravlja potrošača. Sigurnost hrane i hrane za životinje mora biti osigurana duž cijelog globalnog i kompleksnog lanca opskrbe hranom. To dovodi do povećanja broja zahtjeva koje je potrebno realizirati kroz znanstvene procjene rizika, reduciranje rizika u hrani i komunikaciju rizika.

Učinkovitom suradnjom nadležnih institucija unaprjeđuje se sigurnost hrane u Europi. Ukoliko su sve zainteresirana strane upoznate s ključnim akterima i zakonodavnim okvirom, moguće je ostvariti učinkovitu zaštitu zdravlja potrošača te izbjeći dupliranje poslova.

Food Safety Almanac možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

 

BiH MENU projekt: Održana obuka trenera

Petak, 06 Listopad 2017 07:35

U okviru Programa posebne namjene „Prehrambene navike stanovništva“ u Mostaru je 25. i 26. rujna 2017. godine održana obuka trenera o primjeni platforme za prikupljanje podataka o potrošnji hrane, sveobuhvatnu procjenu unosa hrane i planiranje prehrane (DIET ASSESS & PLAN – DAP). Ova platforma bit će korištena kroz projekt istraživanja prehrambenih navika odraslih u skladu s EU MENU metodologijom koji Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provodi u razdoblju od 2017.-2021. godine uz financijsku podršku Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Obuka je bila namijenjena članovima tima BiH MENU projekta, kojega čine predstavnici Agencije, entitetskih zavoda za javno zdravstvo te fakulteta koji će sudjelovati u provedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine.

Pored DAP-a, savjetnički tim iz Srbije predstavio je članovima BIH MENU projekta anketne upitnike, knjigu veličine porcija, metodologiju pilot istraživanja prehrambenih navika uz testiranje upitnika, upitnik o učestalosti konzumacije pojedinih skupina hrane te upitnik o tjelesnoj aktivnosti anketiranih osoba.

Održane su i tri vježbe o popunjavanju upitnika, unosu podataka u softver i o kodiranju nove hrane u sustavu FoodEx2.

Značaj BIH MENU projekta ogleda se u razvoju sustava sigurnosti hrane kroz provedbu temeljnih načela analize rizika s ciljem uspostavljanja modernog sustava sigurnosti hrane na čemu se temelji i zaštita zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini. Temeljne informacije na kojima počiva odgovarajuća procjena rizika o sigurnosti hrane neke zemlje su prehrambene navike njenog stanovništva. Ove informacije daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim skupinama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Stoga je ovaj projekt podržan od strane EFSA-e i provodi se u skladu s EU MENU metodologijom, što jamči da su prikupljeni podaci u BiH usklađeni s podacima zemalja članica EU i dio su opće europske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Europe.

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine dalo suglasnost Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, da sukladno metodologiji Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), organizira i provede istraživanje o prehrambenim navikama djece u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 2018.-2023. godine.

Suglasnost Vijeća ministara BiH bila je preduvjet da Agencija za sigurnost hrane BiH pripremi potrebnu dokumentaciju i prijavi se na natječaj EFSA-e do 13. listopada 2017. godine.

Istraživanje bi obuhvatilo tri dobne skupine djece uzrasta od tri mjeseca do devet godina i provodilo bi se u skladu s metodologijom EFSA-e o načinu prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama djece. Uniformnost prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva općenito, a osobito djece, ključna je za razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje sudjeluju u istraživanju i EFSA-e.

Prehrambene navike stanovništva daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim skupinama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Bosna i Hercegovina dosad nije provodila istraživanja prehrambenih navika djece, te ovi podaci nedostaju u bazi podataka za procjenu rizika.

Agencija je početkom 2017. godine, u suradnji s partnerskim institucijama u Bosni i Hercegovini, započela provedbu istraživanja prehrambenih navika odrasle populacije, koje EFSA financira sredstvima u iznosu od 100.000 eura.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Pravilnikom se propisuje ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO koje na jedinstven način provode mjerodavna tijela entiteta i Brčko distrikta BiH. Također je propisano uspostavljanje popisa ovlaštenih laboratorija za područje GMO-a u Bosni i Hercegovini. Obuhvaćen je postupak ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama za hranu, hranu za životinje, reprodukcijski  materijal u poljoprivredi  i šumarstvu te  sredstva za zaštitu bilja.

Sukladno odredbama Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO. Nakon ovlašćivanja, Rješenja o ovlaštenju laboratorija dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane BiH, koja ih upisuje na jedinstveni popis ispitnih laboratorija u BiH za područje GMO. Popis će biti objavljen u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije.

Na temelju članka 16. Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije i uz mišljenje Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine uređuje postupak ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a.

Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole koje je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj 50/17 od 11.7.2017. godine.

Temeljem navedenog Rješenja, za službeni panel Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole ovlašteno je 17 ocjenjivača.

Panel za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja jest skupina odabranih i osposobljenih ocjenjivača senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja.

Službeni paneli provode analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere naznačenih podataka, za potrebe službene kontrole.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravne osobe koje imaju laboratorij akreditiran prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinovog ulja sukladno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i senzorskim ocjenjivačima koji ispunjavaju uvjete Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14).

Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole dostupno je na sljedećoj poveznici.

Kalendar priopćenja

« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba