Subota, 21. Rujan 2019.

BfR: Objavljen Food Safety Almanac, 4. izdanje

Četvrtak, 12 Listopad 2017 11:25

Njemački savezni institut za procjenu rizika (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) objavio je 4. izdanje priručnika Food Safety Almanac koji sadrži pregled mjerodavnih institucija i strukture sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje u 38 zemalja u Europi s naglaskom na procjenu rizika.

Priručnik je namijenjen svima koji žele saznati nešto više o sustavu sigurnosti hrane i institucijama nadležnim za sigurnost hrane, a osobito uposlenima u institucijama mjerodavnim za sigurnost hrane, medijima, udrugama potrošača, prehrambenoj industriji i znanstvenicima. Food Safety Almanac obuhvaća sve članice EU, Island, Norvešku, Švicarsku te Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku.

Globalizacija proizvodnje i trgovine hranom predstavlja novi izazov za zaštitu zdravlja potrošača. Sigurnost hrane i hrane za životinje mora biti osigurana duž cijelog globalnog i kompleksnog lanca opskrbe hranom. To dovodi do povećanja broja zahtjeva koje je potrebno realizirati kroz znanstvene procjene rizika, reduciranje rizika u hrani i komunikaciju rizika.

Učinkovitom suradnjom nadležnih institucija unaprjeđuje se sigurnost hrane u Europi. Ukoliko su sve zainteresirana strane upoznate s ključnim akterima i zakonodavnim okvirom, moguće je ostvariti učinkovitu zaštitu zdravlja potrošača te izbjeći dupliranje poslova.

Food Safety Almanac možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

 

BiH MENU projekt: Održana obuka trenera

Petak, 06 Listopad 2017 07:35

U okviru Programa posebne namjene „Prehrambene navike stanovništva“ u Mostaru je 25. i 26. rujna 2017. godine održana obuka trenera o primjeni platforme za prikupljanje podataka o potrošnji hrane, sveobuhvatnu procjenu unosa hrane i planiranje prehrane (DIET ASSESS & PLAN – DAP). Ova platforma bit će korištena kroz projekt istraživanja prehrambenih navika odraslih u skladu s EU MENU metodologijom koji Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provodi u razdoblju od 2017.-2021. godine uz financijsku podršku Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Obuka je bila namijenjena članovima tima BiH MENU projekta, kojega čine predstavnici Agencije, entitetskih zavoda za javno zdravstvo te fakulteta koji će sudjelovati u provedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine.

Pored DAP-a, savjetnički tim iz Srbije predstavio je članovima BIH MENU projekta anketne upitnike, knjigu veličine porcija, metodologiju pilot istraživanja prehrambenih navika uz testiranje upitnika, upitnik o učestalosti konzumacije pojedinih skupina hrane te upitnik o tjelesnoj aktivnosti anketiranih osoba.

Održane su i tri vježbe o popunjavanju upitnika, unosu podataka u softver i o kodiranju nove hrane u sustavu FoodEx2.

Značaj BIH MENU projekta ogleda se u razvoju sustava sigurnosti hrane kroz provedbu temeljnih načela analize rizika s ciljem uspostavljanja modernog sustava sigurnosti hrane na čemu se temelji i zaštita zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini. Temeljne informacije na kojima počiva odgovarajuća procjena rizika o sigurnosti hrane neke zemlje su prehrambene navike njenog stanovništva. Ove informacije daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim skupinama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Stoga je ovaj projekt podržan od strane EFSA-e i provodi se u skladu s EU MENU metodologijom, što jamči da su prikupljeni podaci u BiH usklađeni s podacima zemalja članica EU i dio su opće europske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Europe.

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine dalo suglasnost Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, da sukladno metodologiji Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), organizira i provede istraživanje o prehrambenim navikama djece u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 2018.-2023. godine.

Suglasnost Vijeća ministara BiH bila je preduvjet da Agencija za sigurnost hrane BiH pripremi potrebnu dokumentaciju i prijavi se na natječaj EFSA-e do 13. listopada 2017. godine.

Istraživanje bi obuhvatilo tri dobne skupine djece uzrasta od tri mjeseca do devet godina i provodilo bi se u skladu s metodologijom EFSA-e o načinu prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama djece. Uniformnost prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva općenito, a osobito djece, ključna je za razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje sudjeluju u istraživanju i EFSA-e.

Prehrambene navike stanovništva daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim skupinama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Bosna i Hercegovina dosad nije provodila istraživanja prehrambenih navika djece, te ovi podaci nedostaju u bazi podataka za procjenu rizika.

Agencija je početkom 2017. godine, u suradnji s partnerskim institucijama u Bosni i Hercegovini, započela provedbu istraživanja prehrambenih navika odrasle populacije, koje EFSA financira sredstvima u iznosu od 100.000 eura.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Pravilnikom se propisuje ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO koje na jedinstven način provode mjerodavna tijela entiteta i Brčko distrikta BiH. Također je propisano uspostavljanje popisa ovlaštenih laboratorija za područje GMO-a u Bosni i Hercegovini. Obuhvaćen je postupak ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama za hranu, hranu za životinje, reprodukcijski  materijal u poljoprivredi  i šumarstvu te  sredstva za zaštitu bilja.

Sukladno odredbama Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO. Nakon ovlašćivanja, Rješenja o ovlaštenju laboratorija dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane BiH, koja ih upisuje na jedinstveni popis ispitnih laboratorija u BiH za područje GMO. Popis će biti objavljen u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije.

Na temelju članka 16. Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije i uz mišljenje Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine uređuje postupak ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a.

Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole koje je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj 50/17 od 11.7.2017. godine.

Temeljem navedenog Rješenja, za službeni panel Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole ovlašteno je 17 ocjenjivača.

Panel za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja jest skupina odabranih i osposobljenih ocjenjivača senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja.

Službeni paneli provode analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere naznačenih podataka, za potrebe službene kontrole.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravne osobe koje imaju laboratorij akreditiran prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinovog ulja sukladno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i senzorskim ocjenjivačima koji ispunjavaju uvjete Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14).

Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole dostupno je na sljedećoj poveznici.

BfR: Informacije o fipronilu

Utorak, 15 Kolovoz 2017 12:37

Njemački institut za procjenu rizika (BfR) napravio je procjenu utjecaja na zdravlje za insekticid fipronil na temelju količina ove tvari izmjerene u kokošjim jajima i mesu, te povezanosti s prekoračivanjem akutne referentne doze (ARfD). ARfD dobivena je na temelju neurotoksičnih studija na štakorima, uz korekciju sa sigurnosnim faktorom 100. Vrijednost ARfD iznosi 0,009 mg/kg tjelesne mase. ARfD predstavlja količinu tvari po kilogramu tjelesne mase koja se može unijeti hranom tijekom jednog dana bez vidljivog rizika za potrošača.

Prekoračenje ARfD-a ne znači da odmah dolazi do štetnog utjecaja na zdravlje, ali prema trenutnim znanstvenim spoznajama, ukazuje na mogućnost povećanog rizika za zdravlje ljudi nakon konzumacije kontaminiranih kokošjih jaja.

Prema prehrambenim navikama Nijemaca ARfD nije prekoračena niti u jednoj dobnoj skupini, dok je prema europskim prehrambenim navikama prekoračena u slučaju djece kada iznosi 1,6 za kokošja jaja. To bi otprilike značilo da dijete čija je tjelesna masa 10 kg pojede u jednom danu 2 jajeta s količinom od 1,2 mg/kg fipronila (u ovom slučaju najveća utvrđena količina u kokošjim jajima).

Osim toga izračunato je da najveća količina kod koje ne bi bilo zdravstvenog rizika ni za koju dobnu skupinu iznosi 0,72 mg/kg fipronila (ili suma fipronila i njegovih metabolita izraženih kao fipronil). Sve ostale, do sada utvrđene količine fipronila u jajima i mesu, neće dovesti do prekoračivanja ARfD.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici.

Europska agencija za sigurnost hrane, Europska agencija za lijekove i Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti izrazili su zabrinutost zbog utjecaja antibiotika na umnožavanje bakterija otpornih na antibiotike. U posljednjem izvješću ovih triju agencija EU predstavljeni su novi podaci o uporabi antibiotika i otpornosti na antibiotike te utjecaju poboljšanog nadzora nad uporabom antibiotika u Europi.

Izvješće potvrđuje vezu između potrošnje antibiotika i otpornosti na antibiotike kod ljudi i životinja za proizvodnju hrane. Upozorava da je otpornost na kinolone koji se koriste za liječenje salmoneloza i kampilobakterioza kod ljudi povezana s uporabom antibiotika kod životinja. Uporaba cefalosporina treće i četvrte generacije za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijom E. coli i drugih bakterija kod ljudi također je povezana s otpornošću E. coli na ove antibiotike.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici.

Povećanje prepoznatljivosti proizvoda, sprječavanje neovlaštenog korištenja registriranog naziva te postizanje veće tržišne cijene samo su neki od benefita koje proizvođačima prehrambenih proizvoda s posebnim karakteristikama može donijeti registracija oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane.  O ostalim prednostima koje ove oznake donose proizvođačima i zemljopisnom području s kojeg zaštićeni proizvodi potječu razgovarano je na Radionici o politici kvalitete hrane koja je, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, održana danas na Ilidži.

web2

Radionica na kojoj su se okupili predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, proizvođači i predstavnici ovlaštenih certifikacijskih tijela iskorištena je za razmjenu iskustva u ovoj oblasti s predstavnicima ministarstava poljoprivrede koja su nadležna za registraciju oznaka u Italiji i Hrvatskoj. Italija je, s ukupno 293 zaštićena proizvoda, jedan od lidera po broju registriranih oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane u Europskoj uniji. Prema posljednjim službenim podacima, ukupna vrijednost trgovine svih prehrambenih proizvoda sa zaštićenim oznakama na razini EU iznosi 54,3 milijarde eura.

Bosna i Hercegovina ima pravne preduvjete za obradu zahtjeva subjekata u poslovanju s hranom za registraciju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla hrane. Zainteresirani proizvođači mogu podnijeti odgovarajući zahtjev Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kako bi pokrenuli proces registracije jedne od navedenih oznaka. Nakon završetka procesa registracije oznake u Bosni i Hercegovini moguće je podnijeti i zahtjev za registraciju oznake na razini EU.

Priprema proizvođačke specifikacije koja je za proizvođače jedan od ključnih koraka u procesu registracije oznaka bila je jedna od tema radionice na kojoj su predstavljeni i konkretni primjeri zaštite prehrambenih proizvoda u zemljama EU registracijom oznaka izvornosti, zemljopisnog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane.

 

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) u Mostaru su 29. lipnja 2017. godine predstavljeni rezultati istraživanja kvalitete soli na tržištu BiH za 2017. godinu koje je provedeno u 16 općina i gradova u Bosni i Hercegovini u razdoblju svibanj/lipanj 2017. godine. Na prezentaciju rezultata istraživanja bili su pozvani predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, inspekcijskih tijela, udruga potrošača i subjekata u poslovanju s hranom.

Uvodnim govorima nazočnima su se obratili mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Zlatan Vujanović, ministar trgovine u Vladi Federacije BiH i Ana Riatti, zamjenica predstavnika UNICEF-a u BiH.

Ravnatelj Agencije zahvalio je predstavnicima UNICEF-a u Bosni i Hercegovini na podršci za provedbu istraživanja, te naglasio kako ovo istraživanje kvalitete soli predstavlja nastavak kontinuiranog rada mjerodavnih institucija u Bosni i Hercegovini na pravnom reguliranju, ispitivanju kvalitete soli i prevenciji jod deficitarnih poremećaja. Pozvao je sve nazočne da rezultate istraživanja shvate kao dobar temelj za nove projekte, što je, u prvom redu, značajno zbog zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, jer je to ključni zadatak Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i drugih institucija koje sudjeluju u sustavu sigurnosti hrane.

sol2

S rezultatima istraživanja, značajem unosa joda i prevencije jod deficitarnih poremećaja nazočni su upoznati kroz prezentacije predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine i predstavnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

sol3

U okviru istraživanja kvalitete soli na tržištu BiH za 2017. godinu obavljena je provjera sukladnosti soli na tržištu Bosne i Hercegovine s Pravilnikom o pružanju obavijesti potrošačima o hrani, Pravilnikom o soli za ljudsku prehranu i Pravilnikom o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani. Istraživanje je obuhvatilo uzorkovanje i laboratorijske analize 260 uzoraka soli. Cilj je bio prikupljanje podataka o kvaliteti soli koji će poslužiti za izradu strateških dokumenata ili znanstveno/stručnih studija u formi izvješća, preporuka, obavijesti ili savjeta. Prikupljeni podaci također mogu poslužiti kao temelj za planiranje i provedbu aktivnosti koje će dovesti do postupnog smanjivanja unosa soli kako bi se Bosna i Hercegovina pridružila skupini zemalja koje su prihvatile ciljeve Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Ujedinjenih naroda (UN) o postupnom smanjivanju unosa soli za 30% do 2025. godine.

Detaljnije informacije o istraživanju možete pronaći u Brošuri o istraživanju kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine.

U okviru EFSA Pretpristupnog programa 2015-2017 u prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je 21. i 22. lipnja 2017. godine održan Trening o bazama podataka za procjenu rizika kojem su nazočili predstavnici mjerodavnih institucija iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Turske, Srbije i Crne Gore. Trening su vodili eksperti iz Španjolske, Elena Carrasco, Fernando Perez i Arturo Anadón.

Da bi se postigao glavni cilj, odnosno visoka razina zaštite života i zdravlja ljudi, sve mjere koje se primjenjuju sukladno propisima o hrani moraju se temeljiti na procjeni rizika, osim kada to nije primjereno okolnostima ili prirodi same mjere.

Procjena rizika je zahtjevan, znanstveno utemeljen proces, koji zahtjeva multisektorski i multidisciplinaran pristup i evaluaciju dostupnih podataka od strane stručnjaka iz različitih područja – mikrobiologije, epidemiologije, medicine, veterinarstva, kemije, toksikologije, prehrambene tehnologije i drugih.

EFSAtren2

Jedan od preduvjeta za procjenu rizika su relevantni podaci za koje je, također, potrebno osigurati kvalitetu, usporedivost i obnovljivost kao realan temelj svakog znanstvenog istraživanja. Izgrađen učinkovit sigurnosti hrane i hrane za životinje duž cjelokupnog prehrambenog lanca baziran na procjeni rizika koji će osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i interesa potrošača je vizija Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Kalendar priopćenja

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba