Utorak, 16. Srpanj 2019.

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj i mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održali su 15. veljače 2018. godine u Mostaru radni sastanak s voditeljem Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO) u Bosni i Hercegovini. Dr. Viktor Olsavszky je s rukovodstvom Agencije prigodom svog prvog službenog posjeta našoj instituciji razgovarao o mogućnostima potpore WHO jačanju kapaciteta Agencije s ciljem unaprjeđenja zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini.

Razmijenjene su informacije o trenutačnim aktivnostima Agencije i Ureda WHO u Bosni i Hercegovini te su identificirane konkretne aktivnosti koje bi se u predstojećem razdoblju mogle realizirati u suradnji s ostalim mjerodavnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Dogovoreno je da će se intenzivirati komunikacija i suradnja dviju institucija s posebnim naglaskom na realizaciju Međunarodne zdravstvene regulative, u dijelu koji se odnosi na mjerodavnosti Agencije.

Veoma značajnim je ocijenjeno sudjelovanje Agencije, kao kontakt točke za Bosnu i Hercegovinu, u razmjeni informacija u žurnim slučajevima vezanim uz sigurnost hrane u okviru Međunarodne mreže autoriteta za sigurnost hrane (International Food Safety Authorities Network, INFOSAN) koja djeluje pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Sastanak WHO

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 133. sjednici održanoj 14. veljače 2018. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Pravilnik o prehrambenim aditivima kojim se utvrđuju:

 • liste odobrenih prehrambenih aditiva utvrđenih u Aneksima II i III ovoga Pravilnika,
 • uvjeti korištenja prehrambenih aditiva u hrani, uključujući u prehrambenim aditivima, u prehrambenim enzimima u skladu s posebnim propisom i u prehrambenim aromama u skladu s posebnim propisom,
 • način označavanja prehrambenih aditiva koji se stavljaju na tržište kao takvi,
 • specifikacije prehrambenih aditiva.

Cilj Pravilnika je osiguravanje učinkovitog funkcioniranja tržišta te visoke razine zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Prehrambeni aditiv je svaka supstanca koja se sama po sebi ne konzumira kao hrana, niti je prepoznatljiv sastojak određene hrane bez obzira na hranjivu vrijednost, a čije je dodavanje hrani namjerno zbog tehnoloških razloga u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakiranju, prijevozu ili skladištenju i ima za posljedicu, ili se može očekivati da će imati za posljedicu, da će aditiv ili njegovi nusproizvodi postati izravno ili neizravno sastojak hrane.

Pravilnik o prehrambenim aditivima objedinjuje cjelokupnu oblast prehrambenih aditiva u jednom propisu, a njegovim donošenjem prestaju važiti četiri propisa koja normiraju oblast aditiva, aditiva u hrani namijenjenoj za ishranu ljudi, zaslađivača u hrani i boja u hrani. Pravilnik o prehrambenim aditivima usklađen je s relevantnim zakonodavstvom Europske unije te je njime preuzeto 89 Uredbi kojima je ova oblast propisana na razini EU.

67. sastanak Savjetodavnog foruma Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 7. veljače 2018. godine u Utrechtu, Nizozemska, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je sudjelovao mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj.

Memorandum o razumijevanju Agencije za sigurnost hrane BiH i Češke razvojne agencije potpisan je 31. siječnja 2018. godine u Mostaru.

Sastanak na kojem je razmatran napredak u realizaciji projekta istraživanja prehrambenih navika stanovništva sukladno EU MENU metodologiji održan je 23. siječnja 2018. godine u sjedištu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi. U ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, jednog od korisnika projekta „Podrška nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji“, o napretku u realizaciji projekta i ključnim aktivnostima predstavnike EFSA-e izvijestili su mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja i prof.dr. Katica Arar, koordinator projekta.

Predstavnici Ekonomskog odjela i Odjela za poljoprivredu Veleposlanstva Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini dr. Marissa Smith, Paul Frick i Sanela Stanojčić Eminagić posjetili su 17. siječnja 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i održali radni sastanak sa mr.sci Džemilom Hajrićem, ravnateljem i mr.sci Draganom Brenjom, zamjenikom ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano o podršci koju Vlada SAD-a putem projekata Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pruža institucijama u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH zahvalili su službenicima Veleposlanstva SAD na dosadašnjoj podršci te predstavili nove mogućnosti projektne suradnje koje bi doprinijele jačanju kapaciteta Agencije i subjekata u poslovanju s hranom u Bosni i Hercegovini.

SAD vel

Povlačenje i/ili opoziv formula za dojenčad jednog francuskog proizvođača značajno će smanjiti rizik od dodatnog obolijevanja djece koji uzrokuje infekcija bakterijom Salmonella Agona. To je zaključak Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA ) i Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) naveden u Zajedničkoj brzoj procjeni pojave bolesti na području više država, uzrokovane bakterijom Salmonella Agona u formulama za dojenčad.

Pojava Salmonella Agona povezana s konzumacijom formula za dojenčad u Francuskoj u tijeku je od kolovoza 2017. godine. Dosad je u Francuskoj oboljelo 37 djece do jedne godine starosti. Metodom sekvenciranja ukupnog genoma (Whole genome sequencing, WGS) potvrđeno je da je jedan slučaj oboljenja u Španjolskoj blisko povezan sa slučajevima u Francuskoj, a jedan mogući slučaj prijavljen je u Grčkoj. Posljednji slučaj oboljenja prijavljen je 2. prosinca 2017. godine.

Na temelju dostupnih podataka dobivenih nakon provedenih epidemioloških istraživanja te utvrđivanjem sljedivosti hrane, sedam različitih robnih marki formula za dojenčad iz jednog proizvodnog pogona u Francuskoj identificirano je kao prijenosnik (vehikulum) infekcije. Rezultati provedenih istraživanja od 15. siječnja 2018. godine, pokazali su kako su  povučeni proizvodi distribuirani u 13 zemalja Europske unije (Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Francuska, Grčka, Irska, Nizozemska, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) i 54 treće zemlje.

Nakon prve obavijesti o pojavi neuobičajenog broja slučajeva infekcije sa Salmonella Agona u Francuskoj od 2. prosinca 2017. godine, mjerodavna tijela ove zemlje provela su istragu u proizvodnom pogonu implicirane tvrtke.

Nakon što je potvrđeno kako su neki od spornih proizvoda distribuirani drugim zemljama, 4. prosinca 2017. godine obaviješten je Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF). Nakon istrage u proizvodnom pogonu, svi proizvodi koji su proizvedeni do 15. veljače 2017. godine, uključujući formule za dojenčad te druge proizvode, u okviru mjera predostrožnosti povučeni su i/ili opozvani s tržišta. Mjerodavna tijela u Francuskoj provjeravaju jesu li mjere koje je proizvođač poduzeo dovoljne i prikladne.

Kako bi se spriječila moguća infekcija, kako kod same dojenčadi tako i kod osoba koje rukuju formulama za dojenčad, EFSA i ECDC preporučuju mjerodavnim tijelima u zemljama članicama davanje sljedećih savjeta javnosti:

• ne koristiti bilo koju od formula za dojenčad uključenih u ove slučajeve pojave oboljenja;
• prati ruke prije i nakon pripreme obroka;
• koristiti kipuću vodu koja nije ohlađena ispod 70 °C prije dodavanja formuli za dojenčad;
• sadržaj bočice koji nije konzumiran unutar dva sata od pripreme treba baciti.

Tehničko izvješće EFSA-e i ECDC-a o pojavi infekcije sa Salmonella Agona u više država povezane s formulama za dojenčad dostupno je na sljedećoj poveznici:

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/1365e.pdf

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su u Bosnu i Hercegovinu isporučeni sljedeći lotovi proizvoda Lactalisa proizvedeni u tvornici u Creonu, Francuska, o čijem je povlačenju Agencija već izvijestila javnost 15. siječnja 2018. godine (poveznica: http://www.fsa.gov.ba/fsa/hr/novosti/item/412-dopunska-obavijest-o-proizvodima-lactalis-creon-francuska):

-      Celia Digex 0-12 400g, Lot: 16C0010821;

-      Celia Expert 1 400g, Lot: 16C0010425;

-      Celia Prema 400g, Lot: 16C0010750.

Prema informaciji EU RASFF-a, odluka Lactalis International od 12. siječnja 2018. godine je proširenje povlačenja i opoziva za sve proizvode proizvedene u pogonu Creon. Svi lotovi mlijeka u prahu za dojenčad, žitarica i specijaliziranih prehrambenih proizvoda koji su proizvedeni u pogonu Creon su pod sumnjom, što obuhvaća i brendove Milumel, Picot, Taranis i Delical.

Istraga sljedivosti još uvijek traje. Agencija redovito obavještava mjerodavna inspekcijska tijela o svim raspoloživim informacijama kako bi se poduzele mjere zaštite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini. 

O svim novim saznanjima ćemo i dalje obavještavati javnost.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zaprimila je 15. siječnja 2018. godine u poslijepodnevnim satima dopunsku informaciju poduzeća Amicus farma d.o.o. Sarajevo u kojoj navodi kako s tržišta Bosne i Hercegovine povlači tri proizvoda „Celia“, proizvođača Lactalis, Creon, Francuska. Ovi proizvode ne nalaze se na dostupnim distribucijskim listama koje sadrže sporne lotove u kojima je utvrđena prisutnost bakterije Salmonella. Radi se o sljedećim proizvodima:

 • Celia Digest 0-12 mj., 400g
 • Serija: 16C0010821
 • Rok trajanja: 4/2018
 • Celia Expert 1, 400g
 • Serija: 16C0010425
 • Rok trajanja: 1/2018
 • Celia Prema, 400g
 • Serija: 16C0010750
 • Rok trajanja: 4/2018

Obrazloženo je kako se ove mjere poduzimaju na temelju odluke proizvođača Lactalis, Francuska da sa tržišta povuče sve proizvode "Celia" proizvedene u tvornici u Creonu, Francuska.

Podsjećamo da je Amicus Farma d.o.o 12. prosinca 2017. godine obavijestila Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da „nijedna sporna serija dječje hrane Celia nije uvezena u Bosnu i Hercegovinu".

Agencija je sve raspoložive informacije dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine putem Sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) dosad nije obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučeni proizvodi (mliječne bebi formule i proizvodi za ishranu beba) koje je Lactalis Nutrition Santé, Creon, Francuska, u posljednjih mjesec dana povukao s tržišta više zemalja zbog utvrđene prisutnosti bakterije Salmonella.

Također, Bosna i Hercegovina se ne nalazi na dostupnim distribucijskim listama Francuske državne agencije za zaštitu potrošača (DGC CRF) na kojima su zemlje za koje je utvrđen izvoz spornih proizvoda.

Obzirom da je sporna hrana namijenjena najosjetljivijoj populaciji, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, odmah po saznanju o povlačenju spornih lotova proizvoda Lactalisa, 11. prosinca 2017. godine dostavila mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH raspoložive informacije o spornim lotovima proizvoda te zatražila provjeru eventualne prisutnosti istih na tržištu Bosne i Hercegovine.

Istovremeno je od poduzeća Lactalis BH d.o.o. Gradačac, člana Lactalis grupe, Agencija zatražila informaciju o eventualnoj distribuciji spornih lotova proizvoda na bosanskohercegovačko tržište. Lactalis BH d.o.o. Gradačac je 11. prosinca 2017. godine Agenciju obavijestio kako „ne uvozi niti distribuira ove proizvode na tržište Bosne i Hercegovine.“

Također, Agencija je od strane poduzeća Amicus Farma d.o.o. Sarajevo, kao nositelja odobrenja za paletu dječje hrane pod nazivom Celia, a koju proizvodi Laiterie de Craon, član grupacije Lactalis, 12. prosinca 2017. godine, obaviještena da nijedna sporna serija nije uvezena u Bosnu i Hercegovinu.

Agencija je 19. prosinca 2017. godine zaprimila INFOSAN alert obavijest po predmetu izbijanja epidemije salmoneloze (infekcija sa Salmonella Agona), povezane sa međunarodnom distribucijom formula za bebe francuskog proizvođača grupacije ''Lactalis Nutrition Sante'' (LNS), a Bosna i Hercegovina  se, prema informaciji dostavljenoj putem INFOSAN-a, nije nalazila na popisu zemalja u koje je došlo do distribucije spornih lotova proizvoda.

Kalendar priopćenja

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba