Utorak, 16. Srpanj 2019.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da je na tržište više zemalja EU stavljen proizvod podrijetlom iz Bosne i Hercegovine koji sadrži nedeklariranu soju te nije u skladu s važećim zakonodavstvom EU.

Detalji o proizvodu:

Naziv proizvoda na oznaci: TIMA Oblatne vafel listovi – Waffelblätter

Ostale oznake/pošiljka/lot: svi proizvodi s rokom uporabe od 17.04.2018. do 30.06.2020. godine

Pakiranje: 200.0 g

Proizvođač: Voćar d.o.o., Gornji Rahić 112, 76207 Gornji Rahić, BiH

Utvrđena opasnost: nedeklarirana soja

Ozbiljan rizik: DA – nedeklarirani alergen soja

Utjecaj: ljudsko zdravlje

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, kao i Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13), na deklaraciji hrane obvezno je navođenje svakog sastojka ili pomoćnog tehnološkog sredstva u proizvodnji koje može prouzročiti alergijske reakcije ili intolerancije, a koje se koristi u proizvodnji ili preradi hrane i koje je prisutno u gotovome proizvodu, čak i u promijenjenom obliku.

Agencija je raspoložive informacije potrebne za identifikaciju proizvoda i utvrđivanje sljedivosti dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Studenti dodiplomskog studija Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, smjer „Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi“ u pratnji profesora, posjetili su 25. travnja 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Posjet Agenciji nastavak je suradnje Agencije i Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“, a realiziran je u okviru praktične nastave.

Uvodnim obraćanjem studentima je dobrodošlicu poželio mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a nakon toga su održane sljedeće prezentacije službenika Agencije:

  •  „Zakonodavstvo iz područja GMO u Bosni i Hercegovini“ – Armin Čolaković, šef Odsjela za razvoj i suradnju s laboratorijima i
  • „ Uloga i suradnja s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA)“ - Nadža Ustamujić– viši stručni suradnik.

DSC 0097

DSC 0096

DSC 0095

Agencija je 27. travnja 2011. godine potpisala Sporazum o znanstveno-istraživačkoj i stručnoj suradnji s Agromediteranskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić, koji omogućava edukaciju znanstvenog i stručnog kadra obje institucije u području sigurnosti hrane, zajedničke znanstveno-istraživačke projekte i istraživanja, organiziranje aktualnih tematskih predavanja, radionica, seminara, okruglih stolova i simpozija.

Inspektorat Brčko distrikta BiH obavijestio je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da se zbog utvrđene prisutnosti genetski modificiranih organizama s tržišta povlači sljedeći proizvod:

Naziv proizvoda: Palenta kukuruzna krupica

Proizvođač: Briž d.o.o. Brčko, Bosna i Hercegovina

Broj lota: L050 (rok trajanja: 10.7.2018.); L052 (rok trajanja: 10.11.2018.); L051 i L053.

 

Laboratorijskim analizama provedenim u ovlaštenom laboratoriju za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a utvrđeno je prisustvo GMO u lotu L052, a obzirom da je sirovina nabavljena od istog dobavljača, Briž d.o.o dobrovoljno povlači i ostala tri prethodno navedena lota.

Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na daljnje postupanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove F BiH i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS.

Nijedan genetski modificirani organizam nema Rješenje o odobrenju za uporabu u hrani za prehranu ljudi na tržištu Bosne i Hercegovine. To znači da se na tržište Bosne i Hercegovine trenutačno ne može stavljati hrana namijenjena za prehranu ljudi koja se sastoji, sadrži ili vodi podrijetlo od GMO-a.

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

Ponedjeljak, 16 Travanj 2018 14:28

Poduzeće „dm drogerie markt d.o.o.“ obavijestilo je 16. travnja 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine o dobrovoljnom povlačenju s tržišta i opozivu sljedećeg proizvoda:

Naziv proizvoda: dmBio napitak od soje s kalcijem

pakiranje: 1 l

rok trajanja: 18.1.2019.

Razlog povlačenja proizvoda s tržišta i opoziva od potrošača je utvrđeno mikrobiološko odstupanje koje može dovesti do promjene u konzistenciji proizvoda.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je sve raspoložive informacije dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima. Detaljnije informacije bit će dostupne po završetku inspekcijske kontrole i prijemu povratne informacije.

Na temelju rezultata Monitoringa kvalitete meda na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini, koji je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provela u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima, nastavljene su aktivnosti na zaštiti interesa potrošača kroz službene kontrole kvalitete meda.

Kako je priopćila Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalni veterinarski inspektorat kontrolirao je skladišta i punionice meda gospodarskih društava za čije je proizvode monitoringom utvrđeno da ne ispunjavaju propisane uvjete kvalitete.

Dva gospodarska društva kod kojih su provedene inspekcijske kontrole, u skladu s vlastitim procedurama, zaustavila su daljnju prodaju i poduzela aktivnosti u vezi povlačenja s tržišta proizvoda koji ne odgovaraju propisanim uvjetima kvalitete.

Detaljnije informacije dostupne su u priopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove od 12. travnja 2018. godine.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, na temelju preporuka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine nakon provedenog Istraživanja kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini, u okviru službenih kontrola pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu, naložila povrat 24.000 kg himalajske soli podrijetlom iz Pakistana, nabavne vrijednosti oko 17.000,00 KM, jer je laboratorijskim analizama parametara kvalitete utvrđeno da ista ne udovoljava kriterijima za stavljanje u promet na tržištu BiH.

S tržišta Bosne i Hercegovine povlače se sljedeći proizvodi proizvođača DIM Komerc, Valandovo, Makedonija, svih rokova trajanja:

  • K PLUS FEFERONI BLAGI, staklenka, 370 ml (160 g) i
  • K PLUS FEFERONI LJUTI, staklenka, 370 ml (160 g).

Na unutarnjoj strani metalnih zatvarača staklenki ovih proizvoda uočena je korozija te isti ne udovoljavaju propisanim uvjetima za materijale i predmete u kontaktu s hranom.

Prema informaciji koju je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila Županijska uprava za inspekcijske poslove Županije Sarajevo, generalni distributer navedenih proizvoda za Bosnu i Hercegovinu obavijestio je sve kupce i započeo povlačenje proizvoda s tržišta.

Obavijest za potrošače

Petak, 30 Ožujak 2018 12:31

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zatražila je od mjerodavnih inspekcijskih tijela u Bosni i Hercegovini da utvrde nalazi li se na tržištu Bosne i Hercegovine proizvod „VINDON“ mljeveno pureće meso, 500g, LOT 300318, barkod 3850339413043, roka trajanja do 30.3.2018., proizvođača Vindon d.o.o., Bjeliš bb, Slavonski Brod.

Ovaj proizvod povlači se s tržišta Republike Hrvatske radi utvrđene prisutnosti bakterije iz roda Salmonella spp.

Uporedo s ovim aktivnostima, od uvoznika proizvoda Vindon za BiH zatraženo je očitovanje o eventualnom uvozu spornoga lota u Bosnu i Hercegovinu.

Po okončanju inspekcijske kontrole i prijemu povratnih informacija, Agencija će obavijestiti javnost o poduzetim mjerama i rezultatima inspekcijske kontrole.

*Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je od strane Vindije d.o.o. Sarajevo, uvoznika i distributera proizvoda Vindon, 2. travnja 2018. godine obaviještena da proizvod iz šarže koja je bila predmetom povlačenja i opoziva s tržišta Republike Hrvatske zbog utvrđene prisutnosti bakterije Salmonella spp., nije uvezen i stavljen na tržište Bosne i Hercegovine.

Ova informacija dostavljena je na znanje i dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima.

Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila Agencije za sigurnost hrane BiH broj: 01-1-16-3-250-1/18 od 09.02.2018. godine, a u svezi s člankom 12. stavak (3) Pravilnika o uslovima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17 i 62/17) i Instrukcije o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila trezorskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Komisija za provođenje procedure prodaje službenog vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine broj: 01-1-16-3-250-2/18 od 09.02.2018. godine objavljuje: Javnu licitacija za prodaju motornog vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji možete preuzeti na ovoj poveznici.

Obrazac za cijenu ponude možete preuzeti na ovoj poveznici.

S ciljem razvoja i unaprjeđenja vještina ocjenjivača Panela za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je ekspertsku misiju koja se održava u razdoblju od 12. – 16. ožujka 2018. godine u Mostaru. Ekspertska misija organizirana je u okviru Instrumenta za tehničku podršku i razmjenu informacija (Technical Assistance and Information Exchange instrument, TAIEX) Europske komisije. Ekspertsku misiju vodi dr.sc. Karolina Brkić Bubola, voditeljica akreditiranog Panela, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.

Povodom početka ekspertske misije, sudionicima su se obratili mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i prof.dr.sc. Marko Ivanković, ravnatelj Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.

ooil db

ooil mi

ooil1

ooil2

ooil3

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici održanoj 30. svibnja 2017. godine, donijelo je Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole („Službeni glasnik BiH“, broj 50/17). Temeljem navedenog Rješenja, za službeni panel Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole ovlašteno je 17 ocjenjivača.

Službeni paneli provode analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere naznačenih podataka, za potrebe službene kontrole.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravne osobe koje imaju laboratorij akreditiran prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinovog ulja sukladno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i senzorskim ocjenjivačima koji ispunjavaju uvjete Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14).

Dnevni red ekspertske misije možete pogledati i preuzeti ovdje.

Oko 10% od ukupne količine otpada od hrane u Europskoj uniji koja iznosi 88 milijuna tona godišnje povezano je s označavanjem roka uporabe. Kategorije hrane koje su najviše zastupljene u otpadu od hrane su voće i povrće, pekarski proizvodi, meso, uključujući ribu i meso peradi te mliječni proizvodi. Opći zaključak istraživanja je da svaki prijedlog za smanjenje količine otpada od hrane kroz unaprjeđenje deklariranja mora biti fokusiran na one vrste proizvoda za koje je vjerojatno da će odluka potrošača da ih baci biti utemeljena na čitanju sadržaja deklaracije. Također, udio te vrste proizvoda u ukupnoj količini otpada od hrane mora biti značajan.

Od svih vrsta proizvoda koji su bili obuhvaćeni istraživanjem, najviše mogućnosti za smanjenje količine otpada od hrane, a koje je povezano s navođenjem roka uporabe, odnosi se na mlijeko, jogurt, svježe sokove, rashlađeno meso i ribu.

Istraživanjem na tržištu utvrđene su razlike u navođenju roka uporabe unutar iste vrste proizvoda kao i među zemljama članicama EU. Tako je npr. za istu vrstu proizvoda u pojedinim članicama EU korištena oznaka „upotrijebiti do“, a u drugim „najbolje upotrijebiti do“.

Na temelju rezultata istraživanja preporučena je izrada tehničkih smjernica za prehrambenu industriju kojima bi se definirao rok uporabe, izbor između oznake „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“, specificirali uvjeti skladištenja i preispitala mogućnost produljenja roka valjanosti proizvoda.

Opća načela kojima se jamči visok stupanj zaštite potrošača u pogledu obavijesti o hrani, uzimajući u obzir razlike u percepciji potrošača i njihove potrebe za obavijestima, uz istovremeno osiguravanje nesmetanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta u Bosni i Hercegovini propisana su Pravilnikom o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13). Spomenutim pravilnikom preuzeta je Uredba (EU) 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani te je područje informiranja potrošača o hrani u Bosni i Hercegovini regulirano na isti način kao u zemljama EU.

Istraživanje o označavanju roka uporabe i drugih podataka na deklaracijama hrane i prevenciji bacanja hrane dostupno je ovdje.

Kalendar priopćenja

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba