Utorak, 15. Listopad 2019.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 157. sjednici održanoj 7. studenoga 2018. godine donijelo Pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode.

Pravilnikom o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode utvrđuje se sustav kvalitete za prehrambene proizvode, koji služi kao temelj za označavanje te prema potrebi, zaštitu naziva i izraza, koji se posebno navode ili opisuju proizvod s karakteristikama proizvoda s dodanom vrijednosti i/ili svojstvima s dodanom vrijednosti koje su posljedica metoda prerade koje se koriste prilikom njihove proizvodnje, ili mjesta njihove proizvodnje ili promidžbe.

Svrha ovog Pravilnika je osiguranje poštenog tržišnog natjecanja za proizvođače prehrambenih proizvoda s karakteristikama i obilježjima proizvoda s dodanom vrijednosti te omogućavanje dostupnosti pouzdanih informacija potrošačima vezanih za takve proizvode. Pored toga, ovaj propis daje pravne pretpostavke za poštivanje prava intelektualnog vlasništva za prehrambene proizvode koji su zaštićeni u skladu s istim.

Stupanjem na snagu Pravilnika o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode bit će stavljeni van snage Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10) i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10).

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 156. sjednici održanoj 5. studenoga 2018. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, koji je u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH pripremila i predložila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Kroz izmjene i dopune navedenog propisa u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su odredbe iz sljedećih Uredbi Europske komisije:

  • Uredba Komisije (EU) 2017/1237 оd 7. srpnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine cijanovodične kiseline u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljenima na tržište za krajnjeg potrošača;
  • Uredba Komisije (EU) 2015/1137 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine okratoksina A u začinima Capsicum spp.

Cilj Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani je osiguranje visokog stupnja zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Donošenju Uredbe Komisije (EU) 2017/1237 od strane Europske komisije prethodilo je Znanstveno mišljenje o akutnim zdravstvenim rizicima povezanima s prisutnošću cijanogeničnih glikozida u sirovim jezgrama marelice i proizvodima dobivenim od sirovih jezgri marelice (EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424) koje je donio Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U ovom Znanstvenom mišljenju utvrđeno je da se amigdalin, kao važan cijanogeni glikozid koji se nalazi u neprerađenim jezgrama marelica žvakanjem razgrađuje na cijanovodičnu kiselinu (cijanid) koja može biti štetna po zdravlje potrošača. Stoga je Europska komisija Uredbom definirala najveću dopuštenu količinu cijanovodične kiseline (cijanida) u navedenim proizvodima koja je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani preuzeta u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine te iznosi 20.0 mg/kg.

Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati da sve neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice stavljene na tržište za krajnjeg potrošača budu u skladu s propisanom najvećom dopuštenom količinom.

U okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji financira Češka razvojna agencija u razdoblju od 17.-19. listopada 2018. godine provedene su aktivnosti na analizi potreba za tehničkim opremanjem laboratorija koje sudjeluju u projektu, a koje djeluju u sastavu Instituta za javno zdravstvo FBiH i Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Veterinarskog instituta „Dr. Vaso Butozan“ i Instituta za javno zdravstvo RS u Banja Luci te Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru. Prilikom službenog obilaska i radnih sastanaka, predstavnici pojedinih laboratorija iskazali su i potrebe za stručnom edukacijom osoblja koje će provoditi laboratorijske analize aditiva u hrani.

Nakon toga, u razdoblju od 22.-26. listopada 2018. godine, u Sarajevu i Laktašima održane su obuke predstavnika mjerodavnih entitetskih, županijskih te inspekcijskih tijela Brčko distrikta koji provode službene kontrole aditiva u hrani. Na obukama je predstavljeno zakonodavstvo EU o aditivima u hrani, te praktični aspekti provedbe spomenutog zakonodavstva u segmentu službenih kontrola, analiza aditiva i hranjivih vrijednosti hrane i deklariranja aditiva.

CRAg2

Projekt „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji realizira Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, odnosi se na podršku uspostavljanju pilot sustava za kontrolu aditiva u hrani. To obuhvaća više projektnih aktivnosti kao što su revizija propisa u ovoj oblasti, uvođenje novih metoda laboratorijskih analiza aditiva u hrani, odgovarajuće obuke predstavnika mjerodavnih inspekcijskih tijela i laboratorijskog osoblja te izradu kontrolnog programa za nadzor upotrebe aditiva u hrani.

Projekt je u potpunosti usklađen s preporukama Europske komisije u području sigurnosti hrane, a cilj je unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane i jačanje uloge mjerodavnih tijela za sigurnost hrane na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. U ime Češke razvojne agencije, projekt realiziraju Centralni institut za nadzor i kontrolu u poljoprivredi, Brno i Državni veterinarski institut, Prag.

Radionica o upravljanju epidemijama čiji je uzrok ili put prijenosa hrana na kojoj su predstavnici mjerodavnih institucija iz Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine razmatrali ključne aspekte procjene i komunikacije rizika te upravljanja rizikom u kriznim situacijama održana je u periodu od 22.-26. listopada 2018. godine na Ilidži. Organizirana je u suradnji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sa Saveznim institutom za procjenu rizika (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) i Saveznim uredom za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL) i uz financijsku potporu Saveznog ministarstva hrane i poljoprivrede (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL).

Ova aktivnost pripremljena je i realizirana u okviru tehničke potpore Vlade Savezne Republike Njemačke za unaprjeđenje poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini, a dogovorena je u procesu prilagodbe trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Učesnicima Radionice uvodnim govorima obratili su se dr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, prim. dr. Draženka Malićbegović, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Zlatan Vujanović, ministar trgovine u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Jonas Türk, predstavnik Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini te dr. Nicole Gollnick (BfR). Svi govornici istaknuli su značaj međusektorske suradnje u Bosni i Hercegovini u prevenciji i odgovoru na epidemije čiji je uzrok ili put prijenosa hrana.

bfr2

Interaktivna Radionica pružila je predstavnicima mjerodavnih institucija u Bosni i Hercegovini, kao ciljnoj skupini, detaljan uvid u iskustva mjerodavnih institucija u Saveznoj Republici Njemačkoj u upravljanju epidemijama čiji je uzrok ili put prijenosa hrana. Kroz kombinaciju teoretskog i praktičnog rada razmijenjena su iskustva i predstavljene prednosti koje donosi učinkovita primjena procedura analize rizika te pravovremena i dosljedna komunikacija rizika.

bfr3

bfr4

U okviru radionice provedena je simulacija epidemije čiji je uzročnik Salmonella Enteritidis koja je, u skladu sa zamišljenim scenarijem, obuhvatila 34 oboljele osobe u oba entiteta i Brčko distriktu. Na ovom primjeru ukazano je na zdravstvene i socio-ekonomske aspekte kriznih situacija u području sigurnosti hrane i javnog zdravstva.

 

Dr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održao je 17. listopada 2018. godine u Mostaru radni sastanak s predstavnicima projekta USAID/Sweden FARMA II na čelu s Billom Maysom, voditeljem projekta.

Na sastanku je razgovarano o međusobnoj suradnji koja je u proteklom razdoblju rezultirala značajnom podrškom navedenog projekta mjerodavnim institucijama u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini i subjektima u poslovanju s hranom. U okviru projekta USAID/ Sweden FARMA II, kroz ciklus specijaliziranih treninga, omogućena je stručna podrška jačanju kapaciteta za nadzor i kontrolu ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini.

Projekt USAID/Sweden FARMA II podržao je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mjerodavne institucije entiteta i Brčko distrikta BiH u izradi Programa praćenja za Campylobacter na razini proizvodnog procesa (klaonice) i Vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter koji će doprinijeti provedbi Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Agencija je, također u suradnji s ovim projektom, pružila pomoć subjektima u poslovanju s hranom u sektoru peradarstva te se uskoro očekuje službena objava Vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP pri klanju i rasijecanju peradi koji je izrađen u okviru tehničke pomoći.

Svjetski dan hrane 2018

Petak, 12 Listopad 2018 13:08

Povodom Svjetskog dana hrane koji se obilježava 16. listopada, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) objavila je kako je u prethodnoj godini 821 milijun ljudi u svijetu patio od kronične neuhranjenosti. Razina gojaznosti u svijetu također ubrzano raste, a mnoge zemlje istovremeno se suočavaju s oba navedena izazova. Stoga FAO poziva na udruživanje svih zemalja, kontinenata, sektora i profesija kako bi se omogućio „Svijet bez gladi“ (Zero hunger), što je tema Svjetskog dana hrane 2018. i jedan od glavnih ciljeva održivog razvoja koje je razvio UN.

Kako bi se osigurala dovoljna količina hrane u svijetu, poljoprivredni sektor će 2050. godine morati proizvesti 50% više hrane, hrane za životinje i biogoriva u odnosu na 2012. godinu. Usporedno s potrebom za povećanjem proizvodnje hrane raste i potreba za jačanjem nacionalnih i međunarodnih sustava sigurnosti hrane.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini te relevantnim međunarodnim institucijama kontinuirano radi na unaprjeđenju sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini kroz razvoj pravnog okvira, jačanje kapaciteta institucija i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu propisa o hrani.

Upravo ovih dana, uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II provode se specijalizirane obuke predstavnika nadležnih inspekcijskih organa s ciljem jačanja kapaciteta za nadzor i kontrolu ostataka pesticida u i na hrani. Trenutačno se, u suradnji s Češkom razvojnom agencijom, provode aktivnosti u okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“, u dijelu koji se odnosi na kontrolu aditiva u hrani, a krajem ovog mjeseca, u suradnji s Njemačkim saveznim institutom za procjenu rizika (BfR), bit će održana Radionica o epidemijama uzrokovanim hranom na kojoj će, uz multisektorski pristup, biti razmotreni institucionalni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za odgovor na epidemije čiji je uzrok ili put prijenosa hrana.

S ciljem unaprjeđenja sustava kontrole ostataka pesticida u hrani, u razdoblju od 8. – 12. listopada 2018. godine, u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci održan je ciklus specijaliziranih treninga pod nazivom „Jačanje kapaciteta za nadzor i kontrolu ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla“, koji je organizirala Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II.

Trening je primarno namijenjen predstavnicima mjerodavnih inspekcijskih tijela u Bosni i Hercegovini koja provode službene kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla, a također su sudjelovali predstavnici subjekata u poslovanju s hranom.

pesticidi BL

pesticidi sa

Međunarodni ekspert predstavio je zakonodavstvo Europske unije koje se odnosi na pripremu i provedbu Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani bilјnog i životinjskog podrijetla.

Sudionicima treninga prikazani su praktični primjeri uzorkovanja hrane na ostatke pesticida. Obrađene su i teme koje se odnose na pojačani nadzor pesticida pri uvozu, funkcioniranje Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), procjenu rizika i dostavljanje podataka Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).

Program treninga dostupan je na sljedećoj poveznici.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Njemački savezni institut za procjenu rizika (BfR) pripremaju Radionicu namijenjenu predstavnicima mjerodavnih institucija u Bosni i Hercegovini na kojoj će tema biti epidemije uzrokovane hranom. Kako se pripremiti za kriznu situaciju? Kako procijeniti rizik? Kada je pravo vrijeme za krizno komuniciranje i kako ga pravilno provesti? To su samo neka pitanja koja će biti razmotrena u okviru četverodnevne interaktivne Radionice na kojoj će s teorijskog i praktičnog aspekta biti obrađene sve komponente analize rizika (procjena rizika, upravljanje rizikom i komunikacija rizika).

Tim povodom Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 14. rujna 2018. godine posjetile su predstavnice BfR-a dr. Nicole Gollnick i dr. Anja Buschulte koje su održale sastanak s dr.sc. Džemilom Hajrićem, ravnateljem Agencije, koji ih je upoznao s nadležnostima i trenutačnim aktivnostima koje Agencija provodi s ciljem unaprjeđenja sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.  Također je održan radni sastanak sa službenicima Agencije na kojem je pripremljen program Radionice i definirane tehničke pojedinosti i obveze koje je potrebno realizirati. 

BfRworksh2

U organizaciju je uključen i Njemački savezni ured za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (BVL), a sva potrebna finansijska sredstva osiguralo je Njemačko savezno ministarstvo hrane i poljoprivrede (BMEL).

Ova aktivnost pripremljena je i dogovorena kao jedan od segmenata tehničke podrške njemačke strane za unapređenje poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini koja je dogovorena u okviru procesa prilagodbe trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

S ciljem promocije znanosti i međunarodne suradnje, Savezni institut za procjenu rizika (BfR) sa sjedištem u Berlinu omogućuje tromjesečni boravak gosta znanstvenika tijekom kojeg će u 2019. godini 10 odabranih kandidata iz „novih“ članica EU i zemalja izvan EU steći uvid u rad i rezultate BfR-a u području zaštite zdravlje potrošača.

Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2018. godine, a detaljnije informacije o načinu prijave i potrebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati dostupni su ovdje.

Organizator je osigurao stipendije za ovaj program u okviru Fonda Werner Baltes.

Savezni institut za procjenu rizika je neovisna znanstvena institucija koja djeluje pod okriljem Saveznog ministarstva hrane i poljoprivrede Njemačke. Detaljnije informacije o radu i nadležnostima BfR-a možete pronaći na službenoj web stranici Instituta (www.bfr.bund.de).

Europska komisija usvojila je 28. svibnja 2018. godine nova pravila za označavanje podrijetla primarnih sastojaka u hrani koja su podržana glasovanjem država članica EU. Nova Uredba osigurat će visoku razinu transparentnosti te omogućiti potrošačima jasne informacije o podrijetlu hrane na tržištu EU. Obzirom na različite metode prerade hrane, subjektima u poslovanju s hranom omogućena je određena razina fleksibilnosti te će se Uredba primjenjivati od 1. travnja 2020. godine.

Detaljnije informacije o zakonodavstvu EU o pružanju obavijesti potrošačima o hrani na sljedećoj poveznici:

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en

U skladu s definicijom iz Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13) primarni sastojak je sastojak ili sastojci hrane koji čine više od 50% te hrane ili koji potrošač obično povezuje   s   nazivom   hrane   i za koju je najčešće potrebna količinska oznaka.

Pravilnik o pružanju obavijesti potrošačima o hrani koji se primjenjuje na subjekte u poslovanju s hranom u Bosni i Hercegovini u svim fazama prehrambenog lanca, kada njihovo djelovanje   uključuje   osiguranje   obavijesti   o   hrani   potrošačima dostupan je ovdje.

Kalendar priopćenja

« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba