Nedjelja, 25. Kolovoz 2019.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Njemački savezni institut za procjenu rizika (BfR) pripremaju Radionicu namijenjenu predstavnicima mjerodavnih institucija u Bosni i Hercegovini na kojoj će tema biti epidemije uzrokovane hranom. Kako se pripremiti za kriznu situaciju? Kako procijeniti rizik? Kada je pravo vrijeme za krizno komuniciranje i kako ga pravilno provesti? To su samo neka pitanja koja će biti razmotrena u okviru četverodnevne interaktivne Radionice na kojoj će s teorijskog i praktičnog aspekta biti obrađene sve komponente analize rizika (procjena rizika, upravljanje rizikom i komunikacija rizika).

Tim povodom Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 14. rujna 2018. godine posjetile su predstavnice BfR-a dr. Nicole Gollnick i dr. Anja Buschulte koje su održale sastanak s dr.sc. Džemilom Hajrićem, ravnateljem Agencije, koji ih je upoznao s nadležnostima i trenutačnim aktivnostima koje Agencija provodi s ciljem unaprjeđenja sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.  Također je održan radni sastanak sa službenicima Agencije na kojem je pripremljen program Radionice i definirane tehničke pojedinosti i obveze koje je potrebno realizirati. 

BfRworksh2

U organizaciju je uključen i Njemački savezni ured za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (BVL), a sva potrebna finansijska sredstva osiguralo je Njemačko savezno ministarstvo hrane i poljoprivrede (BMEL).

Ova aktivnost pripremljena je i dogovorena kao jedan od segmenata tehničke podrške njemačke strane za unapređenje poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini koja je dogovorena u okviru procesa prilagodbe trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

S ciljem promocije znanosti i međunarodne suradnje, Savezni institut za procjenu rizika (BfR) sa sjedištem u Berlinu omogućuje tromjesečni boravak gosta znanstvenika tijekom kojeg će u 2019. godini 10 odabranih kandidata iz „novih“ članica EU i zemalja izvan EU steći uvid u rad i rezultate BfR-a u području zaštite zdravlje potrošača.

Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2018. godine, a detaljnije informacije o načinu prijave i potrebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati dostupni su ovdje.

Organizator je osigurao stipendije za ovaj program u okviru Fonda Werner Baltes.

Savezni institut za procjenu rizika je neovisna znanstvena institucija koja djeluje pod okriljem Saveznog ministarstva hrane i poljoprivrede Njemačke. Detaljnije informacije o radu i nadležnostima BfR-a možete pronaći na službenoj web stranici Instituta (www.bfr.bund.de).

Europska komisija usvojila je 28. svibnja 2018. godine nova pravila za označavanje podrijetla primarnih sastojaka u hrani koja su podržana glasovanjem država članica EU. Nova Uredba osigurat će visoku razinu transparentnosti te omogućiti potrošačima jasne informacije o podrijetlu hrane na tržištu EU. Obzirom na različite metode prerade hrane, subjektima u poslovanju s hranom omogućena je određena razina fleksibilnosti te će se Uredba primjenjivati od 1. travnja 2020. godine.

Detaljnije informacije o zakonodavstvu EU o pružanju obavijesti potrošačima o hrani na sljedećoj poveznici:

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en

U skladu s definicijom iz Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13) primarni sastojak je sastojak ili sastojci hrane koji čine više od 50% te hrane ili koji potrošač obično povezuje   s   nazivom   hrane   i za koju je najčešće potrebna količinska oznaka.

Pravilnik o pružanju obavijesti potrošačima o hrani koji se primjenjuje na subjekte u poslovanju s hranom u Bosni i Hercegovini u svim fazama prehrambenog lanca, kada njihovo djelovanje   uključuje   osiguranje   obavijesti   o   hrani   potrošačima dostupan je ovdje.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, na 149. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 18. srpnja 2018. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Ovim propisom mijenja se i dopunjuje Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (''Službeni glasnik BiH'', br. 11/13i 79/16), kojim se utvrđuju mikrobiološki kriteriji za određene mikroorganizme te provedbena pravila kojih se subjekti u poslovanju s hranom moraju pridržavati pri provođenju općih i posebnih higijenskih mjera iz članka 5. Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, br. 04/13). Utvrđuje se i kriterij sigurnosti hrane za Escherichia coli u živim školjkašima i živim bodljikašima, plaštenjacima i puževima.

Također se uvodi kriterij higijene procesa za Campylobacter spp. u trupovima brojlera s ciljem držanja kontaminacije trupova pod kontrolom tijekom klanja.

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, Bosna i Hercegovina prati zakonodavstvo EU i osigurava usklađenost propisa iz ovog područja što omogućava pravne preduvjete za zaštitu zdravlja potrošača i ravnopravan položaj domaćih proizvođača na tržištu.

U okviru projekta USAID/Sweden FARMA II, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz potporu stručnjaka iz Austrije, u suradnji s mjerodavnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH i subjektima u poslovanju s hranom pripremila Nacrt Vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP pri klanju i rasijecanju peradi.

Vodič će zainteresiranim stranama ponuditi upute u vezi s upravljanjem vodom, kontrolom štetočina, čišćenjem, kontrolom temperature, upravljanjem otpadom, higijenom rada i uposlenika, obukom osoblja te informiranju o lancu prehrane, kao i o načelima HACCP-a i mikrobiološkim kriterijima za kontrolu higijene procesa proizvodnje i sigurnosti hrane.

Izrada ovog vodiča veoma je značajna za subjekte u poslovanju s hranom u kontekstu izvoza mesa peradi i proizvoda od mesa peradi iz Bosne i Hercegovine na tržište Europske unije.

U razdoblju od 9.-13. srpnja 2018. godine, dr. Andreas Wunsch je, uz tehničku potporu službenika Agencije, pripremio nacrt vodiča i prezentirao isti predstavnicima mjerodavnih tijela BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH te predstavnicima peradarske industrije.

USAID per2

USAID per3

Nakon lekture i redakture Agencija će vodič na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini učiniti dostupnim svim zainteresiranim stranama putem službene web stranice (www.fsa.gov.ba).

U sklopu EFSA Pretpristupnog programa 2017-2019, dana 5. i 6. srpnja 2018. godine realiziran je stručni posjet Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Tema stručnog posjeta bilo je prikupljanje podataka i izvještavanje EFSA-e o ostacima pesticida i veterinarskih medicinskih proizvoda. Prikupljanje podataka u pretpristupnim zemljama i izvještavanje EFSA-e spadaju među glavne ciljeve EFSA Pretpristupnog programa 2017-2019 kojega financira Europska komisija.

U okviru dvodnevnog stručnog posjeta održan je sastanak s predstavnicima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine i mjerodavnih entitetskih institucija te predstavnicima Bosne i Hercegovine u Znanstvenoj mreži za monitoring pesticida i Znanstvenoj mreži za ostatke veterinarskih medicinskih proizvoda koje djeluju pod okriljem EFSA-e.

Predstavnicima mjerodavnih institucija u Bosni i Hercegovini predstavljen je model SSD2 kojega EFSA koristi za izvještavanje o pesticidima i ostacima veterinarskih medicinskih proizvoda. Također je razmatrano kodiranje grupa hrane u skladu s FoodEx 2 što je od izuzetnog značaja u kontekstu izvještavanja EFSA-e.

Navedenim aktivnostima prethodio je teorijski i praktični trening o metodama i alatima za prikupljanje podataka i izvještavanje EFSA-e koji je održan u listopadu 2017. godine.

Dr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sudjelovao je na svečanom otvorenju i prigodnim govorom obratio se sudionicima Trećeg studentskog kongresa Univerziteta u Sarajevu „Hrana-prehrana-zdravlje“ koji je održan u razdoblju od 5. – 7. srpnja 2017. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Studenti su za ovaj kongres obradili značajne teme iz pet znanstvenih područja te pripremili i prezentirali 74 znanstvena i stručna rada.

Kongres je organiziran s ciljem promocije univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane. Higijenski status i kvaliteta hrane, različiti načini prehrane, kao i mogući utjecaj na zdravlje čovjeka bili su u fokusu Trećeg studentskog kongresa Univerziteta u Sarajevu „Hrana-ishrana-zdravlje“.

Organizatori kongresa su fakulteti iz skupine medicinskih, biotehničkih i humanističkih znanosti te studentske udruge Univerziteta u Sarajevu.

 kongres2

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, posredstvom Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena je da su u Bosnu i Hercegovinu isporučeni proizvodi u kojima je utvrđena prisutnost bakterije Listeria monocytogenes iznad dozvoljene granične vrijednosti. Nesukladnost je utvrđena samokontrolom, a obavijest o nesukladnosti dostavila je Finska.

Podaci o proizvodima:

1. Naziv proizvoda: Zamrznuti kukuruz

Naziv brenda: Rainbow

Zemlja podrijetla: Mađarska

Identifikacija proizvoda: plastična vrećica, 12 vrećica u kutiji (EAN kod u kutiji je različit: 6414893129115)

Bar kod: 6414890300050

Težina: 450.0 g

Temperatura: zamrznuto

 

2. Naziv proizvoda: Coop Xtra Peas, Corn and Red Pepper

Naziv brenda: Coop Xtra

Zemlja podrijetla: Mađarska

Identifikacija proizvoda: zamrznute plastične vrećice

Težina: 1.0 kg

Temperatura: zamrznuto

Rok upotrebe: 9.6.2019.

Proizvođač: Greenyard Frozen Hungary Kft, Nagy Istvan utca 36, 6500 Baja, Mađarska

 

Rizik: ozbiljan

Utjecaj: na ljudsko zdravlje

 

Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo da provedu mjere kontrole, utvrde sljedivost proizvoda i dostave Agenciji povratnu informaciju o poduzetim mjerama i rezultatima kontrole. Detaljnije informacije bit će poznate nakon prijema povratne informacije od strane mjerodavnih inspekcijskih tijela.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) objavili su 2. srpnja 2018. godine ažurirano tehničko izvješće u kojem se zamrznuti kukuruz, a moguće i drugo zamrznuto povrće, navodi kao vjerojatni izvor oboljenja u više zemalja uzrokovanih bakterijom Listeria monocytogenes. U razdoblju od 2015. - 8. lipnja 2018. godine u Austriji, Danskoj, Finskoj, Švedskoj i Ujedinjenom kraljevstvu prijavljeno je 47 slučajeva oboljenja, uključujući devet smrtnih slučajeva.

Dostupne informacije potvrđuju da je hrana kontaminirana u tvornici u Mađarskoj. Međutim, potrebno je nastaviti istragu, uključujući temeljito uzorkovanje i analize, kako bi se utvrdila točna mjesta kontaminacije u mađarskoj tvornici. Ova preporuka odnosi se i na druge tvrtke koje su u vlasništvu iste komercijalne grupe ukoliko se otkrije kontaminacija pogona za preradu.

Mađarski ured za sigurnost lanca prehrane zabranio je 29. lipnja 2018. godine stavljanje na tržište svih vrsta zamrznutog povrća i mješavina smrznutog povrća koje je proizvedeno u navedenoj tvornici između kolovoza 2016. i lipnja 2018. godine. Također je naloženo žurno povlačenje i opoziv proizvoda. Ove mjere vjerojatno će značajno smanjiti rizik po zdravlje. Sve aktivnosti zamrzavanja u ovoj tvornici su obustavljene.

Novi slučajevi još uvijek su mogući obzirom na dugo razdoblje inkubacije listerioze (do 70 dana), rok trajnosti zamrznutih proizvoda od kukuruza, konzumiranje zamrznutog kukuruza kupljenog prije opoziva i konzumiranje istoga bez pravilne termičke obrade.

Kako bi se smanjio rizik od infekcije, potrošačima se preporučuje temeljito kuhanje zamrznutog povrća koje nije pripremljeno za jelo, iako se često ovi proizvodi konzumiraju bez kuhanja (npr. u salatama). Preporuke se posebno odnose na osjetljive skupine potrošača, kao što su starije osobe, trudnice, novorođenčad i odrasli sa slabijim imunološkim sustavom.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici.

U „Službenom glasniku BiH“ broj 33/18 od 22. svibnja 2018. godine objavljen je Pravilnik o prehrambenim aditivima koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 133. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom se propisuje dopuštenost uporabe i drugi zahtjevi za prehrambene aditive koji se koriste u hrani s ciljem osiguravanja učinkovitog funkcioniranja tržišta, visoke razine zaštite zdravlja ljudi, zaštite interesa potrošača, prema potrebi zaštite okoliša i pošteno ponašanje u prometu hranom. Ovim propisom utvrđuju se:

  1. liste odobrenih prehrambenih aditiva utvrđenih u Aneksima II i III ovoga Pravilnika,
  2. uvjeti korištenja prehrambenih aditiva u hrani, uključujući u prehrambenim aditivima, u prehrambenim enzimima u skladu s posebnim propisom i u prehrambenim aromama u skladu s posebnim propisom,
  3. način označivanja prehrambenih aditiva koji se stavljaju na tržište kao takvi,
  4. specifikacije prehrambenih aditiva.

Pravilnik je usklađivan sa zakonodavstvom Europske unije. Stupanjem na snagu novog Pravilnika o prehrambenim aditivima izvan snage stavljaju se četiri pravilnika kojima je dosad bilo regulirano područje aditiva i to:

  • Pravilnik o uvjetima uporabe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj za prehranu ljudi („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08),
  • Pravilnik o uporabi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08)
  • Pravilnik o uporabi zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 83/08, 30/11 i 68/14) i
  • Pravilnik o uporabi boja u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 30/11 i 63/14).

Pravilnik o prehrambenim aditivima stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a dostupan je na sljedećoj poveznici.

Kalendar priopćenja

« August 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba