Nedjelja, 22. Rujan 2019.

U “Službenom glasniku BiH”, broj 24/16 od 5.4.2016. godine objavljena je Odluka o uspostavi Odbora za koordinaciju informacija u poljoprivredi, kojom je članom Odbora u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine imenovan Dragan Tomović, a zamjenskim članom Ivan Bubalo.

Zadaci Odbora propisani navedenom Odlukom, uz ostalo, obuhvaćaju koordiniranje razvoja usklađenog i integriranog informacijskog sustava u poljoprivredi BiH, uz konzultacije nadležnih državnih, entitetskih i tijela Brčko Distrikta BiH, te koordiniranje između različitih struktura koje rade na statističkim pitanjima u poljoprivredi i službama informiranja na svim razinama.

Odbor koji je formirao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, također je zadužen za koordiniranje postupnog uvođenja informacijskog sustava u poljoprivredi sukladno EU koji uključuje, ali se ne ograničava na: popis u poljoprivredi BiH, Mrežu računovodstvenih podataka BiH (u daljnjem teksu: MRP) i Komitet za praćenje MRP-a, Poljoprivredni tržišni informacijski servis, te druge informacije koje zahtijeva EU i druge međunarodne organizacije.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će, kao i dosad, pružati podršku svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u cilju što bržeg i učinkovitijeg preuzimanja i primjene standarda EU u našoj zemlji.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poziva sve znanstvenike specijalizirane za oblast sigurnosti hrane da se prijave u bazu eksperata, koja će, pored ostalog, biti jedan od izvora podataka za formiranje Znanstvenog vijeća i Znanstvenih odbora, tijela Agencije u skladu s člankom 55. i 62. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH,“ broj 50/04). Prijava se obavlja elektronskim putem, popunjavanjem obrasca koji je dostupan na službenoj web stranici Agencije (www.fsa.gov.ba)  i prilaganjem životopisa i bibliografije kandidata, a navedeni dokumenti dostavljaju se na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

U skladu s odredbama članka 53., stavak 5. Zakona o hrani, zadaci Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obuhvaćaju i pružanje:

 • znanstvenih savjeta, te znanstvene i tehničke potpore vezano uz ljudsku prehranu u vezi sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, kao i pomoći u komunikaciji vezano uz pitanja prehrane u okviru programa zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini,
 • znanstvenih mišljenja o drugim pitanjima vezanima uz zdravlje i dobrobit životinja i zdravlje bilja,
 • znanstvenih mišljenja o proizvodima, uključujući hranu i hranu za životinje vezano uz genetski modificirane organizme.

Prijavom u bazu eksperata i uključivanjem u aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pomoći ćete nam u postizanju našeg cilja – osiguranju visoke razine zaštite života i zdravlja ljudi.

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

http://www.fsa.gov.ba/fsa/bs/propisi-i-javne-konsultacije/javne-konsultacije?id=149

Zaštita zdravlja i interesa potrošača primarni je cilj svih aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Propisi o hrani koje Agencija kontinuirano priprema u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, a dosad ih je doneseno i objavljeno oko 140, usmjereni su na zaštitu interesa potrošača i osiguravaju temelj za informiranje potrošača prije izbora prehrambenih proizvoda koje će konzumirati. Cilj ovih propisa je sprječavanje nečestitih ili obmanjujućih postupaka, patvorenja prehrambenih proizvoda i svih drugih postupaka koji mogu dovesti potrošača u zabludu.

Pored toga, Agencija, kao kontakt točka međunarodnih sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, kao što su RASFF EC i INFOSAN WHO/FAO, u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini kontinuirano i pravovremeno poduzima mjere otklanjanja ili minimiziranja rizika porijeklom iz hrane u slučaju zaprimljenih informacija o zdravstveno neispravnoj hrani na tržištu Bosne i Hercegovine.

U cilju zaštitite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini kroz utvrđivanje razine ostataka pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog podrijetla, te provjere usklađenosti s propisima koji određuju najveće razine ostataka (MRL) pesticida, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i ove godine, u suradnji s mjerodavnim entitetskim, županijskim i inspekcijskim tijelima Brčko distrikta BiH, planira provesti Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini.

Svim potrošačima čestitamo 15.3., Svjetski dan prava potrošača, te im preporučujemo da se, u cilju prevencije oboljenja koja se prenose putem hrane, pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih institucija i da obrate pozornost na sadržaj deklaracije i organoleptička svojstva proizvoda.

Predstavnici  organizacije „Sustainable Food Systems Ireland“ (SFSI), direktor David Butler i projekt manager John Rae, posjetili su 10.3.2016. godine  Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, te su održali radni sastanak s mr.sc. Džemilom Hajrićem, direktorom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i suradnicima.

Direktor Agencije je upoznao goste iz Republike Irske s nadležnostima i aktivnostima koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano poduzima od svog osnivanja u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, te omogućavanja ravnopravnog položaja bh. proizvođača na domaćem i međunarodnom tržištu. Također je prezentirao projekte koje Agencija provodi u suradnji s institucijama Europske unije, te partnerskim međunarodnim institucijama u cilju jačanja kapaciteta mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, uključenih u sustav sigurnosti hrane.

Zajednička je ocjena kako Bosna i Hercegovina i Republika Irska, odnosno njihove nadležne institucije, obzirom na decentraliziran sustav sigurnosti hrane imaju  veoma dobru osnovu za suradnju i razmjenu znanja i iskustva u području sigurnosti hrane.

Na temelju članka 16., stavak (4) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, br. 78/12 i 62/15) obavještavamo javnost da je u razdoblju siječanj/veljača 2016. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila tri zahtjeva za stavljanje hrane za životinje koja sadrži genetski modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6) na tržište Bosne i Hercegovine, i to od strane sljedećih poduzeća:

 • Megamarket Kompani d.o.o., Gorice bb, 76100 Brčko,
 • Agro group d.o.o., Ive Andrića 4, 76100 Brčko i
 • Ilić trgovina d.o.o., Svetog Save 67, 75400 Zvornik.

Sukladno odredbama članka 16. stavak (3) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO preslik  cjelovitih zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, u skladu s člankom 56. Zakona o genetski modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i člankom 18. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Na temelju točke 49. Akcijskog plana za realizaciju prioriteta iz Izvješća Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, na inicijativu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dana 2.3.2016. godine u Mostaru je održan sastanak Radne skupine za realizaciju zadataka oko izrade konačnog teksta Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama.

Na sastanku je predstavljena i zajednički razmotrena radna verzija dokumenta koju je Agencija  za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila u skladu s odredbama važećih propisa u Bosni i Hercegovini i zakonodavstvom EU koje regulira to područje.

U skladu s Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz Izvješća Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama zadužene su nadležne institucije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, a predviđeni rok za realizaciju aktivnosti je prosinac 2016. godine.

Cilj navedenog dokumenta je utvrđivanje mjera koje se bez odgode primjenjuju kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan rizik za ljude ili životinje, bilo izravno ili putem okoliša, a isti određuje tijela koja će biti uključena, njihove ovlasti i dužnosti, te način i postupke razmjene informacija između relevantnih strana. Pravni temelj za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama sadržan je u članku 42. Zakona o hrani (''Službeni glasnik BiH'' broj 50/04) i članku 13. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13).

Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održana je 27. veljače 2016. godine u Mostaru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 35. sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine donijelo Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/16), kojom su članovima Upravnog odbora imenovani:

 • Ljiljana Lovrić, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
 • Ljubomir Kalaba, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine;
 • Seid Uzunović, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja;
 • Branko Nikolić, Federalno ministarstvo zdravstva;
 • Jelena Đaković - Dević, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske;
 • Edina Sijerčić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
 • Viktor Lasić, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru;
 • Božana Vranješ, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske;
 • Dragana Oklješa, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske;
 • Amra Vučjak, Federalno ministarstvo trgovine;
 • Dušanka Tegeltija, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske;
 • Jozo Veselčić, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
 • Emir Đedović;
 • Senad Huseinagić i
 • Pavo Radić.

Upravni odbor je za predsjednicu izabrao Dušanku Tegeltiju, predstavnicu Ministarstva trgovine i turizma RS, a tajnicom Upravnog odbora, na prijedlog direktora Agencije, imenovana je Amela Isić, stručna saradnica za pravne poslove u Agenciji. Upravni odbor je razmatrao i prihvatio Informaciju o stanju realizacije aktivnosti na izradi pravnih propisa Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao i Izvješće o provedenom Planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu u Bosni i Hercegovini.

Prije priključenja Europskoj uniji, zemlje u pretpristupnom procesu moraju ispuniti određene uvjete. Sigurnost hrane ima veoma značajnu ulogu u pregovorima za članstvo u EU. U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fondovi) koji se financira iz fondova Europske komisije, Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) surađuje s pretpristupnim zemljama.

Intenzivna suradnja EFSA-e s institucijama Bosne i Hercegovine mjerodavnim za sigurnost hrane uspostavljena je 2009. godine.  Predstavnici nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine sudjelovali su na brojnim radionicama o procjeni rizika i treninzima o upravljanju krizama, studijskim putovanjima u zemlje EU i specifičnim sastancima znanstvene mreže EFSA-e, znanstvenim kolokvijima i konferencijama.

Cilj novog IPA programa (2015-2017) je izgradnja kapaciteta i jačanje spremnosti nacionalnih autoriteta za mogućnost buduće suradnje s EFSA-om u svojstvu punopravnih članica EU.

Sljedeća faza suradnje bit će usmjerena na podršku prikupljanju i razmjeni podataka o zoonozama,  antimikrobnoj rezistenciji, bolestima koje se prenose hranom i ostacima veterinarskih lijekova. Cilj zajedničkih projektnih aktivnosti u suradnji s EFSA-om i znanstvenom zajednicom EU je jačanje spremnosti struktura u Bosni i Hercegovini za predviđanje i reakciju na trenutačne, kao i na rizike porijeklom iz hrane u predstojećem razdoblju.

Poveznica na web stranicu EFSA-e: http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/international

U cilju zaštitite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini kroz utvrđivanje razine ostataka pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog podrijetla, te provjere usklađenosti s propisima koji određuju najveće razine ostataka (MRL) pesticida, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim entitetskim, županijskim i inspekcijskim tijelima Brčko distrikta BiH, priprema Operativni plan za provedbu Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Na zajedničkom sastanku predstavnika Agencije i mjerodavnih inspekcijskih tijela održanom 24. veljače 2016. godine u Mostaru razmatrana je radna verzija Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u BiH za 2016. godinu, te je, pored ostaloga, dogovoreno da će Agencija, nakon prijema i obrade prijedloga i komentara mjerodavnih inspekcijskih tijela, pripremiti konačnu verziju Operativnog plana za provedbu Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u BiH za 2016. godinu.

Programom kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u BiH za 2016. godinu planirano je uzorkovanje 139 uzoraka hrane koja će biti ispitivana na ostatke 190 aktivnih tvari. Na taj način će se provjeriti pridržavaju li se proizvođači načela dobre poljoprivredne prakse (GAP) i koriste li se fitofarmaceutska sredstva u skladu s odobrenjem.

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

Srijeda, 24 Veljača 2016 16:53

Tijekom provjere eventualnog prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine proizvoda proizvođača „Mars Incorporated“, koji su predmet povlačenja u više zemalja EU i drugih zemalja, a koja je pokrenuta od strane mjerodavnih inspekcijskih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH na zahtjev Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 23. veljače 2016. godine, Agencija je kao kontakt točka Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (DG SANTE EU RASFF) dana 24. veljače2016. godine u poslijepodnevnim satima primila obavijest da je na tržište Bosne i Hercegovine isporučen proizvod ''Snickers Multipack'' LOT: /07-08-16/601A2NLD03, proizvođača ''Mars Nederland B.V.'', Veghel, Nizozemska.

Sve podatke kojima raspolaže Agencija je po žurnom postupku dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i mjerodavnom inspekcijskom tijelu prema mjestu sjedišta uvoznika proizvoda iz asortimana „Mars Incorporated“ za Bosnu i Hercegovinu.

Potrošačima koji eventualno posjeduju navedeni lot proizvoda preporučujemo da iste ne konzumiraju, te da obavijeste najbliže inspekcijsko tijelo. Molimo da isto poduzmu i u slučaju da na policama u trgovinama primijete navedene sporne lotove proizvoda.

Obavijest se odnosi isključivo na gore naznačeni proizvod i oznaku serije/LOT-a!

Kalendar priopćenja

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba