Nedjelja, 27. Svibanj 2018.

Na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila Agencije za sigurnost hrane BiH broj: 01-1-02-3-31/15 od 13.01.2015. godine, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14 i 81/14), Komisija za provođenje procedure prodaje službenih vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine broj: 01-1-02-3-31-1/15 od 13.01.2015. godine objavljuje

U cilju pružanja stručne podrške pojedinim entitetskim institucijama koje su iskazale nejasnoće u pogledu primjenePravilnika o uporabi prehrambenih aditiva, osim boja i sladila u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08), predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održali su 24. ožujka 2015. godine u Mostaru sastanak s predstavnicima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - Ured za veterinarstvo BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS, Federalne uprave za inspekcijske poslove FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS i Veterinarskog fakulteta Sarajevo.

Predstavnici Agencije su predstavili „Stručno mišljenje o upotrebi fosfata u proizvodima od mesa i ribe“, kojim su pojasnili sve nejasnoće oko upotrebe fosfata u proizvodima od mesa i ribe nastale različitim tumačenjem važećih propisa u Bosni i Hercegovini i donošenjem Naredbe o zabrani prometa namirnica proizvođača „Pekabesko“ i Pravilnika o uporabi prehrambenih aditiva u hrani, osim boja i sladila („Službeni glasnik RS“, broj 118/14) od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, koji je spomenuto područje regulirao na drukčiji način u odnosu na važeći Pravilnik o uporabi prehrambenih aditiva, osim boja i sladila u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08).

Naime, Pravilnik o uporabi prehrambenih aditiva, osim boja i sladila u hrani koji je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH na snazi je od 2008. godine, te je ekvivalentan odgovarajućim propisima Europske unije, koji su u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača i proizvođača, a u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Bosne i Hercegovine, transponirani u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Navedeni pravilnik, pored ostalog, propisao je maksimalne količine fosforne kiseline i fosfata E 338 - 452 koje se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji (izraženi kao P2O5). Za kategoriju hrane „proizvodi od mesa“, maksimalno dozvoljena količina dodanih fosfata koji se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji (izraženi kao P2O5) je 5 g/kg, što je istovjetno odredbama zakonodavstva EU.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je još 2013. godine dostavila stručno tumačenje propisa o prehrambenim aditivima u pogledu uporabe fosfata u proizvodima od mesa institucijama koje su zatražile isto, gdje je navedena obveza laboratorija da pri kontroli proizvoda od mesa na prisustvo fosfata, u izvješću o rezultatima ispitivanja razdvoje prisustvo dodanih od ukupnih fosfata, odnosno odrede dodane fosfate (izražene kao P2O5). 

Na temelju članka 56. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09) i članka 4., stavak (1) Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14), direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine doc.dr.sc. Sejad Mačkić donio je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja na mandat od četiri godine. Povjerenstvo sačinjavaju tri člana, i to po jedan predstavnik Agencije, stručnjak iz oblasti maslinovog ulja i stručnjak za organoleptičko ocjenjivanje ulja, kao i tehnički tajnik Povjerenstva u ime Agencije:

 • mr.sc. Mirsad Čindrak, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine - predsjednik,
 • prof.dr. Ahmet Džubur, Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar - član,
 • Marija Prlić, dipl. ing. agr., Federalni agromediteranski zavod Mostar – član i
 • Biljana Nikolić, dipl.iur., Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine – tehnički tajnik Povjerenstva.

Povjerenstvo u postupku donošenja Rješenja predlaže direktoru Agencije panele koji ispunjavaju uvjete za ovlašćivanje, prati aktivnosti ovlaštenih panela i razmatra izvješća o njihovom radu, daje mišljenje o programima edukacije organoleptičkih ocjenjivača, prati provedbu programa ujednačavanja rada ovlaštenih panela i razmatra rezultate provedenih testova (ring testova).

Prvi sastanak Povjerenstva za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja na kojem su članovima uručena rješenja o imenovanju održan je 19. ožujka 2015. godine u Mostaru, a o svim budućim aktivnostima Agencija će pravovremeno izvještavati javnost.

Na temelju članka 16., stavak (4) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12) obavještavamo javnost da je dana 25.02.2015. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila zahtjev poduzeća „Žitoprerada AD“ d.o.o. Cazin, Ćoralići 462, 77220 Cazin za stavljanje genetski modificirane hrane za životinje na tržište Bosne i Hercegovine. Predmet zahtjeva su sljedeće vrste hrane za životinje, koje sadrže genetski modificiranu soju:

 1. DOC Star u pakiranju od 25 kg- sadrži sljedeće vrste GM soje: (MON40-3-2), (A2704-12), (MON89788), (MON87701), (A5547-127), (356043), (MON87701 x MON89788) i
 2. MervoBest u pakiranju od cca 900 kg.

Sukladno članku 16. stavak (3) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO  kopiju kompletnog zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, u skladu s člankom 56. Zakona o genetski modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i člankom 18. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Agencija će pravovremeno izvijestiti javnost o daljim mjerama vezano za rješavanje navedenog zahtjeva.

Na temelju članka 16., stavak (4) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12) obavještavamo javnost da je u razdoblju od 19. – 26.01.2015. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila sljedeće zahtjeve za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje:

 • 19.01.2015. godine - Rakić komerc d.o.o., Batković bb, Bijeljina,
 • 19.01.2015. godine - Mileks d.o.o, Cara Dušana 8A, Milići,
 • 26.01.2015. godine - Poljoprom d.o.o., Druge sarajevske brigade 4, Istočna Ilidža, Istočno Sarajevo.

Sukladno članku 16. stavak (3) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO  kopiju kompletnih zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, u skladu sa člankom 56. Zakona o genetski modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i člankom 18. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Agencija će pravovremeno izvijestiti javnost o daljim mjerama vezano za rješavanje navedenog zahtjeva.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je posredstvom Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) primila hitnu obavijest o sadržaju mikotoksina deoksinivalenola (DON) u žitaricama za doručak podrijetlom iz Njemačke. Naime, proizvođač ''C. Hahnemühle Werke GmbH'' je utvrdio  kontaminirane lotove  sirovog kukuruza i od njega proizvedenih kukuruznih pahuljica, koji su, pored ostalih zemalja, isporučeni u Bosnu i Hercegovinu.

 

U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, Agencija je 20. veljače 2015. godine sve raspoložive podatke dostavila nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, te od istih zatražila hitnu provjeru eventualnog prisustva žitarica za doručak s nedozvoljenim količinama deoksinivalenola na tržištu Bosne i Hercegovine, kao i povratno informiranje Agencije o rezultatima inspekcijske kontrole. Istoga dana, Agencija je od strane poduzeća Konzum d.o.o. Sarajevo, u svojstvu uvoznika, obaviještena da je započeo opoziv sljedećih proizvoda s tržišta Bosne i Hercegovine:

 • „K plus Cornflakes“, pakiranje od 250 g, LOT: L14-05281, rok upotrebe: 25.12.2015.;
 • „K plus Cornflakes“, pakiranje od 1000 g, LOT: L14-05290, rok upotrebe: 25.12.2015.;
 • „Rial Cornflakes“, pakiranje od 1000 g, LOT: L14-05289, rok upotrebe: 25.12.2015.

Deoksinivalenol se smatra jednim od manje toksičnih trihotecena. Kod ljudi izloženih kontaminiranim žitaricama uzrokuje akutnu mučninu, povraćanje, proljev, bol u trbuhu, glavobolju, vrtoglavicu i groznicu. U cilju zaštite zdravlja, potrošačima koji su eventualno kupili navedeni proizvod preporučujemo da isti ne konzumiraju.

 

Subjekti u poslovanju s hranom su, sukladno članku 25. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije dužni osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadzirati poštivanje propisa.

U cilju što učinkovitije primjene Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13), predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine su danas u Sarajevu održali sastanak s predstavnicima Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - Ured za veterinarstvo, Federalne uprave za inspekcijske poslove Federacije BiH, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS i Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH- Inspektorat.

Sastanak je otvorio doc.dr.sc. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je u uvodnom obraćanju naglasio značaj usuglašavanja propisa o hrani u Bosni i Hercegovini sa zakonodavstvom Europske unije, kako za osiguranje visoke razine zaštite zdravlja i interesa potrošača, tako i za neometanu trgovinu hranom.

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja je usklađen s Uredbom EC 882/04, te je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donesen na 25. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je održana 29. listopada 2012. godine. Pravilnik je stupio na snagu 30.01.2013. godine sa prijelaznim razdobljem za primjenu od 24 mjeseca, tako da je njegova primjena obvezujuća.

Navedeni pravilnik propisuje opća pravila o provedbi službenih kontrola kako bi se potvrdila usklađenost s propisima čiji je cilj spriječiti, eliminirati ili smanjiti rizik po ljude i životinje na prihvatljivu razinu, bilo izravno, bilo putem okoliša, te osigurati poštivanje dobrih trgovinskih odnosa u području hrane i hrane za životinje i zaštite interese potrošača, uključujući i deklariranje hrane i hrane za životinje, kao i druge vrste obavijesti za potrošače.

Završna konferencija Twinning light projekta ˝Podrška jačanju izvoznog potencijala u oblasti poljoprivrednih proizvoda i hrane u Europsku uniju˝ održana je 09. veljače 2015. godine u Sarajevu. 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao jedna od dvije vodeće korisničke institucije u Bosni i Hercegovini, je u suradnji s Upravom za hranu i veterinarstvo Republike Litvanije, u okviru projekta realizirala praktične obuke subjekata u poslovanju s hranom i nadležnih institucija entiteta i Brčko distrikta BiH. Temeljni cilj projekta bilo je unaprjeđenje kapaciteta subjekata u poslovanju s hranom i nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini za ispunjavanje standarda i zahtjeva EU, koji su potrebni za izvoz hrane iz Bosne i Hercegovine na tržište Europske unije, te doprinos daljem napretku zemlje na putu kao EU.

U obraćanju sudionicima konferencije, doc.dr.sc. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahvalio je predstavnicima Delegacije Europske unije na podršci u pripremi i realizaciji ovog izuzetno značajnog projekta, kako za nadležne institucije svih razina u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, tako i za subjekte u poslovanju s hranom, koji su u sklopu ekspertskih misija dobili konkretne primjedbe i preporuke, koje bi trebali ispoštovati da bi mogli izvoziti hranu životinjskog porijekla na tržište Europske unije.

Naglasio je da je ovaj projekt dao veliki doprinos u kontinuiranom procesu doedukacije predstavnika nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i subjekata u poslovanju s hranom, koji Agencija provodi od svog utemeljenja, a sve u cilju što bolje primjene važećih propisa o hrani u Bosni i Hercegovini.

Direktor Agencije je upoznao sudionike konferencije da je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u proteklom razdoblju donijelo 135 propisa o hrani, koji su usklađeni sa zakonodavstvom Europske unije, što je obveza naše zemlje prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Također je istaknuo zadovoljstvo ocjenom da je u Bosni i Hercegovini uspostavljen solidan zakonski temelj za proizvodnju i izvoz mlijeka na tržište Europske unije, koja je navedena u izvješću inspekcije Ureda za hranu i veterinarstvo Europske unije nakon misije provedene u siječnju 2014. godine.

Međutim, naveo je da je pred subjektima u poslovanju s hranom i nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini još mnogo zajedničkih izazova koje je neophodno svladati kako bi se unaprijedila razina zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, a potencijalnim izvoznicima omogućili preduvjeti za izvoz hrane na tržište Europske unije. U tematskom dijelu konferencije, direktor Agencije je održao prezentaciju u kojoj je iznio prijedloge i preporuke Agencije u cilju jačanja sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je danas na 121. sjednici usvojilo „Izvješće o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima BiH u 2014. godini”.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je,  zaključkom Vijeća ministara, zadužena da, u suradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, nastavi kontinuirano planiranje, pripremu i provođenje Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u BiH u predstojećem razdoblju.

Također je preporučeno nadležnim institucijama u području sigurnosti hrane, veterinarstva i javnog zdravstva da, u skladu s važećim zakonskim propisima, dugoročno planiraju sredstva u proračunima svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, kako bi se osigurala realizacija planova praćenja i kontrolnih planova u području sigurnosti hrane.

Obzirom da nakon poplava može doći do kontaminacije vode za piće i hrane/hrane za životinje, Agencija je u razdoblju od 28. studenoga – 05. prosinca 2014. godine u suradnji s nadležnim inspekcijskim tijelima i laboratorijama provela Plan praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima. U 18 gradova i općina u BiH koje su u svibnju 2014. godine bile zahvaćene poplavama uzeto je ukupno 352 uzoraka vode za piće, hrane (sirovo, mlijeko, voće, povrće) i hrane za životinje, te su isti upućeni na laboratorijske analize.

Na uzetim uzorcima urađeno je ukupno 4378 analiza, od čega 3884 analize na prisustvo ostataka pesticida i 494 analize na prisustvo kontaminanata. Od ukupnog broja analiza, neodgovarajućih je bilo osam, odnosno 0,18%, i to u svi u skupini vode za piće iz sustava javne vodoopskrbe.

U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača Agencija je odmah po prijemu laboratorijskih izvješća o neodgovarajućim analizama vode za piće dana 11. prosinca 2014. godine dostavila iste na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima, te preporučila poduzimanje propisanih mjera i obavijestila potrošače priopćenjem za javnost. 

Priopćenje za javnost

Četvrtak, 22 Siječanj 2015 11:31

Ekspertska misija na temu "Kontrolni planovi i službene kontrole u području genetski modificiranih organizama" završena je danas u Sarajevu radionicom na kojoj su stručnjaci Europske komisije predstavili sudionicima zakonodavstvo EU u navedenom području, nacionalne kontrolne planove, te načela za upravljanje rizikom u slučaju pronalaska neodobrenih GMO na tržištu Europske unije.

Radionicu je otvorio doc.dr.sc. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koji je upoznao nazočne da je zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u području GMO usklađena sa zakonodavstvom EU, te da je u našoj zemlji uspostavljen institucionalni okvir za kontrolu hrane na eventualno prisustvo GMO  u hrani i hrani za životinje.

"U cilju uspostavljanja sustava kontrole hrane i hrane za životinje na prisustvo genetski modificiranih organizama Agencija za sigurnost hrane BiH je u suradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u proteklom razdoblju usuglasila zakonodavstvo u području GMO i omogućila ovlašćivanje laboratorija od strane Vijeća ministara BiH. Isto tako, korištenjem međunarodnih projekata, Agencija je osigurala značajna financijska sredstva za opremanje ispitnih laboratorija za analize na eventualno prisustvo GMO u hrani i hrani za životinje i edukaciju predstavnika nadležnih inspekcijskih organa i laboratorija, te potpisala Sporazum s referentnom laboratorijom za GMO iz Rima,“ naglasio je u svom izlaganju doc.dr.sc. Sejad Mačkić.

Cilj ekspertske misije, koja je uz podršku TAIEX-a održana u razdoblju 20.-22.01.2015. godine je unaprjeđenje znanja u području službenih kontrola genetski modificiranih organizama s naglaskom na planiranje i provedbu kontrolnih planova, tehnike uzorkovanja i interpretaciju rezultata ispitivanja, te pružanje informacija nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini za provedbu Zakona o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09). U ekspertskoj misiji sudjelovali su predstavnici nadležnih tijela BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH,  ispitnih laboratorija ovlaštenih za analize GMO u hrani i hrani za životinje, te drugih zainteresiranih strana.

Kalendar priopćenja

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba