Subota, 21. Rujan 2019.

U okviru EFSA Pretpristupnog programa 2015-2017, koji financira Europska komisija, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 13. i 14. ožujka 2017. godine, održana ekspertska misija na temu prikupljanja podataka i izvještavanja o zoonozama, uzročnicima zoonoza, antimikrobnoj otpornosti i epidemijama uzrokovanim hranom, koju je vodila Anca Stoicescu (EFSA). Cilj ekspertske misije bio je podrška mjerodavnim institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e sukladno Direktivi 2003/99/EC o monitoringu zoonoza i uzročnika zoonoza, koja je u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzeta kroz Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza („Službeni glasnik BiH“, br. 46/10 i 90/13).

U okviru ekspertske misije, na kojoj su aktivno sudjelovali imenovani predstavnici Agencije, Ureda za veterinarstvo BiH, Instituta za javno zdravstvo RS, Federalnog zavoda za javno zdravstvo i Odjela za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH, u baze podataka EFSA-e (DWH, Data Warehouse) uneseni su podaci o broju i zdravstvenom statusu životinja, epidemijama uzrokovanim hranom i prevalenci.

em2

Ekspertskoj misiji prethodio je trening koji je EFSA organizirala u listopadu 2016. godine na kojem su pretpristupne zemlje upoznate sa zahtjevima za prikupljanje podataka, alatima i sustavu za izvještavanje o zoonozama, uzročnicima zoonoza, broju i zdravstvenom statusu životinja, antimikrobnoj otpornosti i epidemijama uzrokovanim hranom. Nakon toga je, u veljači 2017. godine ekspert iz Hrvatske agencije za hranu posjetio Bosnu i Hercegovinu, te tom prigodom podijelio s predstavnicima nadležnih institucija iskustva Republike Hrvatske o procesu prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e sukladno Direktivi 2003/99/EC o monitoringu zoonoza i uzročnika zoonoza i uspostavljanja nacionalnog sustava za prikupljanje podataka.

Obzirom da Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijima u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje („Službeni glasnik BiH“, broj 61/14) prestaje važiti 8. srpnja 2017. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je sastanak s predstavnicima ovlaštenih ispitnih laboratorija za kontrolu GMO-a u hrani i hrani za životinje. Predstavnici Agencije, Instituta za genetsko inženjerstvo i biotehnologiju, Poljoprivrednog instituta RS, Federalnog agromediteranskog zavoda i Federalnog zavoda za poljoprivredu su na sastanku održanom 10. marta 2017. godine u Mostaru razmatrali sve potencijalne modalitete za pravovremeno i odgovarajuće rješenje ovlašćivanja ispitnih laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Sudionici sastanka usuglasili su se da je potrebno usvajanje Pravilnika o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO, kojim će se regulirati ovlašćivanje ispitnih laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Na sastanku su razmatrana i druga aktualna pitanja sa ciljem unaprjeđenja područja kontrole prisustva genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini.

Primarni cilj svih aktivnosti koje provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, je zaštita zdravlja i interesa potrošača. Stoga povodom 15. ožujka, Svjetskog dana prava potrošača, želimo izvijestiti javnost o nekoliko najznačajnijih aktualnih projekata Agencije u čijem je fokusu sprječavanje nečestitih ili obmanjujućih postupaka, patvorenja prehrambenih proizvoda i svih drugih postupaka koji mogu dovesti potrošača u zabludu.

Agencija za sigurnost hrane BiH, u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini, u 2017. godini planira provesti ciljane monitoringe hrane kojima će se ispitati količina ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla, te kvaliteta meda i kave na tržištu BiH. Na temelju rezultata monitoringa bit će date odgovarajuće preporuke mjerodavnim tijelima, zakonodavstvu i politici BiH s ciljem unaprjeđenja sustava sigurnosti hrane u navedenim segmentima. Također, uz podršku  UNICEF-a planirano je istraživanje kvalitete soli na tržištu BiH za 2017. godinu, što će biti temelj za daljnje aktivnosti, osobito glede procjene rizika izloženosti potrošača od nedostatka joda, imajući u vidu podatke Svjetske zdravstvene organizacije koja nedovoljan unos joda smatra jedan od većih svjetskih zdravstvenih problema.

Također, kao kontakt točka međunarodnih sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini, pravovremeno ćemo poduzimati mjere otklanjanja ili minimiziranja rizika podrijetlom iz hrane u slučaju zaprimljenih informacija o zdravstveno neispravnoj hrani na tržištu Bosne i Hercegovine.

Obzirom da su standardi o hrani koji su na snazi u EU najpovoljniji za potrošače, a imajući u vidu i obveze u procesu europskih integracija, Agencija će i dalje raditi na usklađivanju propisa o hrani sa zakonodavstvom EU. S aspekta prava na informacije, pozornosti potrošača preporučujemo odredbe Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani koji je donesen kako bi se potrošačima osigurale ispravne i jasne informacije o hrani, osobito glede karakteristika, učinaka i svojstava hrane.

Svim potrošačima čestitamo Svjetski dan prava potrošača, te ih ovim putem pozivamo i ohrabrujemo da koriste mehanizme suradnje s Agencijom i drugim mjerodavnim tijelima u sustavu sigurnosti hrane, kao i sva prava koja im omogućuju pozitivni zakonski propisi u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 93. sjednici održanoj 8. ožujka 2017. godine, razmatralo je i usvojilo Informaciju o aktivnostima na uspostavi sustava kontrole genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini.

Zaključkom Vijeća ministara, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zadužena je da po žurnoj proceduri pripremi Pravilnik o dopunama pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, te da isti dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na donošenje.

Dopune pravilnika inicirane su zbog preciznijeg definiranja nadležnosti inspekcijskih tijela u dijelu koji se odnosi na službene kontrole genetski modificirane hrane i hrane za životinje u svim fazama, uključujući i službenu kontrolu pri uvozu.

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine nazočio je 63. sastanku Savjetodavnog foruma Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), koji je održan na Malti 7. i 8.3.2017. godine pod predsjedavanjem Bernharda Urla, izvršnog direktora EFSA-e, što je bilo prvo službeno učešće predstavnika Bosne i Hercegovine na sastanku Savjetodavnog foruma.

Na sastanku su, pored ostalog, razmatrane ključne trenutačne aktivnosti EFSA-e, poput suradnje s državama članicama EU u oblasti nove hrane i rezultatima nacionalnih prehrambenih studija (2012-2014).

Također je analiziran Nacrt plana međunarodne znanstvene suradnje EFSA-e 2017-2020, te je vođena rasprava o jačanju kapaciteta za procjenu rizika na međunarodnoj razini.

Savjetodavni forum je tijelo koje ima savjetodavnu funkciju prema izvršnom direktoru EFSA-e, a osobito u procesu izrade Prijedloga Programa rada EFSA-e. Sastoji se od predstavnika nacionalnih tijela nadležnih za procjenu rizika u državama članicama EU-a, dok Bosna i Hercegovina, predstavnici zemalja kandidata za članstvo u EU, Norveške, Islanda, Švicarske i Europske komisije sudjeluju na sastancima u svojstvu promatrača.

Na inicijativu Veleposlanstva Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, 3. ožujka 2017. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine posjetile su Catherine Palpant, savjetnica za znanstvenu suradnju u Veleposlanstvu Republike Francuske u Bosni i Hercegovini i Claire Bernard – Moning, predstavnica International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies.

Tom prigodom održan je radni sastanak u cilju pokretanja i razvoja regionalnih programa suradnje u području poljoprivrede i oznaka zemljopisnog podrijetla hrane.

Ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine mr.sc. Džemil Hajrić upoznao je gošće s nadležnostima i aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, dok je zamjenik ravnatelja mr.sc. Dragan Brenjo predstavio aktivnosti, kao i buduće planove kada je u pitanju zaštita oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda hrane u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je naglašeno da Republika Francuska pridaje veliki značaj zaštiti oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda hrane, a također je iskazana spremnost za uspostavljanje bilateralne ili multilateralne suradnje u predmetnom području, koja bi uključila sve zainteresirane strane.

Na temelju članka 16., stavak (4) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, br. 78/12 i 62/15) obavještavamo javnost da je 28. veljače 2017. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila zahtjev poduzeća WINGS d.o.o., I Krajiškog korpusa 140, 78000 Banja Luka za stavljanje hrane za životinje koja sadrži genetski modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6) pod trgovačkim nazivom „Sojina sačma 46%“ na tržište Bosne i Hercegovine.

Sukladno odredbama članka 16. stavak (3) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO preslik zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, sukladno članku 56. Zakona o genetski modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i članku 18. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Obavijest potrošačima

Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 14:15

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je svojim aktom dana 03.03.2017. godine, obavijestila mjerodavne inspekcijske organe da poduzmu mjere i radnje na utvrđivanju činjenica da li se na bh. tržište bilo uvoza spornog lota ''HIPP Bio Instant kašica-pirinčane pahuljice, 20g neto, lot 6001791, datum proizvodnje: 04.05.2016. godine, rok upotrabe: 30.11.2017. godine, HIPP GmbH & Co. Export KG Austrija".

Nakon obavljene inspekcijske kontrole, dana 06.03.2017. godine, od strane Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke u društvu Ataco d.o.o. Mostar - podružnica Široki Brijeg, nadležni inspektori su konstatovali, što je u svom izjašnjenju naveo i uvoznik, da se naprijed navedni proizvod ne nalazi u skladištu, niti je uvezen ispred Društva "Ataco" d.o.o. Mostar na tržište Bosne i Hercegovine, niti je distribuiran kupcima od strane Društva "Ataco" d.o.o. Mostar.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, će po pristizanju novih informacija sa terena od mjerodavnih inspekcijskih organa o istim informirati javnost.

U međuvremenu, potrošačima koji eventualno posjeduju navedeni sporni lot proizvoda (6001791) preporučamo da se isti ne konzumira, te da obavijeste mjerodavni inspekcijski organ prema mjestu prebivališta.

Na zahtjev Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 3. ožujka 2017. godine, uvoznik i distributer proizvoda HIPP za Bosnu i Hercegovinu, Ataco d.o.o. Mostar, dostavio je informaciju sljedećeg sadržaja:

''HIPP Bio Instant kašica-pirinčane pahuljice, 20g neto, lot 6001791, datum proizvodnje : 04.05.2016., rok upotrebe :  30.11.2017. godine, HIPP GmbH & Co. Export KG Austrija',  nije uvezen ispred Društva ATACO d.o.o. Mostar na tržište Bosne i Hercegovine, niti je distribuiran kupcima od strane Društva ATACO d.o.o. Mostar."

Konačnu informaciju o ovom slučaju Agencija će objaviti po okončanju inspekcijskog nadzora i prijemu povratne informacije od strane mjerodavnih inspekcijskih tijela.

Agencija za sigurnost hrane BiH je odmah po saznanju o zabrani uvoza u Srbiju jednog lota (br. lota: 6001791) proizvoda „HIP Bio Instant kašica – pirinčane pahuljice“, 20g neto, izvoznika HIPP GmbH&Co. Export KG Austrija, zbog utvrđene nedozvoljene količine arsena, dostavila mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH sve informacije kojima raspolaže, te zatražila od istih da provjere je li eventualno došlo do uvoza spornoga lota navedenog proizvoda u Bosnu i Hercegovinu, a od uvoznika proizvoda HIPP u Bosnu I Hercegovinu zatražila žurno očitovanje.

Obavijest potrošačima

Petak, 03 Ožujak 2017 15:18

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, odmah po saznanju o zabrani uvoza u Srbiju jednog lota (br. lota: 6001791) proizvoda „HIP Bio Instant kašica – pirinčane pahuljice“, 20g neto, izvoznika HIPP GmbH&Co. Export KG Austrija, zbog utvrđene nedozvoljene količine arsena, dostavila mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH sve informacije kojima raspolaže, te zatražila od istih da provjere je li eventualno došlo do uvoza spornoga lota navedenog proizvoda u Bosnu i Hercegovinu.

Obzirom da je riječ o hrani namijenjenoj osjetljivoj populaciji stanovništva, upućen je i zahtjev uvozniku proizvoda iz asortimana HIPP-a za područje Bosne i Hercegovine da obavi provjeru i žurno dostavi Agenciji informaciju o eventualnom uvozu i daljnjoj distribuciji spornoga lota proizvoda na tržište Bosne i Hercegovine.

Nakon izjašnjenja uvoznika, okončanja provjera koje trenutačno provode nadležni inspekcijski organi i prijema povratnih informacija izvijestit ćemo potrošače o tomu je li bilo uvoza spornoga lota navedenog proizvoda u Bosnu i Hercegovinu.

U međuvremenu, potrošačima koji eventualno posjeduju navedeni sporni lot proizvoda (6001791) preporučujemo da se isti ne konzumira, te da obavijeste mjerodavno inspekcijsko tijelo prema mjestu prebivališta. Molimo da isto poduzmete i u slučaju da na policama u trgovinama primijetite navedeni sporni lot proizvoda.

U skladu s Pravilnikom o najvećim dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 68/14 i 79/16), najveća dozvoljena količina arsena u dječjoj hrani na bazi voća, povrća i žitarica za dojenčad i malu djecu iznosi 0,1 mg/kg.

Kalendar priopćenja

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba