Ponedjeljak, 20. Kolovoz 2018.

U “Službenom glasniku BiH”, broj 24/16 od 5.4.2016. godine objavljena je Odluka o uspostavi Odbora za koordinaciju informacija u poljoprivredi, kojom je članom Odbora u ime Agencije za sigurnost hrane…
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poziva sve znanstvenike specijalizirane za oblast sigurnosti hrane da se prijave u bazu eksperata, koja će, pored ostalog, biti jedan od izvora podataka…
Zaštita zdravlja i interesa potrošača primarni je cilj svih aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Propisi o hrani koje Agencija kontinuirano priprema u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta…
Predstavnici  organizacije „Sustainable Food Systems Ireland“ (SFSI), direktor David Butler i projekt manager John Rae, posjetili su 10.3.2016. godine  Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, te su održali radni…
Na temelju članka 16., stavak (4) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i…
Na temelju točke 49. Akcijskog plana za realizaciju prioriteta iz Izvješća Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, na inicijativu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dana…
Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održana je 27. veljače 2016. godine u Mostaru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 35. sjednici održanoj 16.…
U cilju zaštitite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini kroz utvrđivanje razine ostataka pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog podrijetla, te provjere usklađenosti s propisima koji određuju najveće razine ostataka…

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

Srijeda, 24 Veljača 2016 16:53
Tijekom provjere eventualnog prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine proizvoda proizvođača „Mars Incorporated“, koji su predmet povlačenja u više zemalja EU i drugih zemalja, a koja je pokrenuta od strane…
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 44. sjednici održanoj 17.2.2016. godine, nakon razmatranja usvojilo Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2016. godinu. Program rada Agencije…

Javni poziv

Četvrtak, 18 Veljača 2016 09:17
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa…

Kalendar priopćenja

« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba