Subota, 21. Rujan 2019.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uputila je 5. svibnja 2017. godine zastupniku proizvoda ''Novalac'' za Bosnu i Hercegovinu zahtjev za žurno dostavljanje povratne informacije vezano uz distribuciju spornih serija mliječne hrane za dojenčad ''Novalac'' i o eventualno poduzetim mjerama s njihove strane.

 

Naime, određeni proizvodi ''Novalac'' predmetom su povlačenja i opoziva s tržišta više zemalja EU zbog neprikladnog sadržaja estera masnih kiselina, glicidil estera (glicidol) i 3- monoklorpropan-1,2-diola (3-MCPD). Povlačenje se provodi iz preventivnih razloga, obzirom na to da utjecaj navedenih spojeva na zdravlje djece još uvijek nije dovoljno znanstveno ispitan.

''Medis International'' d.o.o., Sarajevo, zastupnik za distribuciju proizvoda ''Novalac'' za Bosnu i Hercegovinu dostavio je povratnu informaciju Agenciji za sigurnost hrane BiH, prema kojoj je na tržište BiH stavljen proizvod Novalac CC 400, serija 45405, rok uporabe do 23. 9. 2018., te da će provesti slijedeće mjere:

  • povrat proizvoda Novalac CC, 400 g, serija 45405, rok uporabe do 23. 9. 2018.,
  •  obavještavanje svih veledrogerija i ljekarni o povratu s tržišta BiH,
  • obavještavanje krajnjih kupaca o povratu s tržišta putem medija.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je povratnu informaciju, zaprimljenu od distributera, mjerodavnim inspekcijskim tijelima, zajedno s listom distribucije i rezultatima analize provedene od strane austrijske Agencije za zdravlje i sigurnost hrane (AGES).

 

Sukladno članku 27. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), ako subjekt u poslovanju s hranom zna ili opravdano sumnja da hrana koju je uvezao, proizveo, preradio, stavio na tržište ili distribuirao, ne udovoljava zahtjevima zdravstvene ispravnosti, dužan je odmah spriječiti stavljanje hrane na tržište, odnosno u slučajevima kada proizvod nije više pod njegovom neposrednom kontrolom o tome odmah obavijestiti mjerodavne organe. Ako je hrana već stigla do potrošača, subjekt u poslovanju s hranom mora učinkovito i točno obavijestiti potrošače o razlozima za njezino povlačenje, i ako je potrebno, od potrošača tražiti povrat hrane kojom su već opskrbljeni, kada ostale mjere nisu dovoljne za postizanje visoke razine zaštite zdravlja.

 

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 103. sjednici, održanoj 30. svibnja 2017. godine, donijelo Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole. Navedenim Rješenjem imenovani su ocjenjivači službenog panela pri Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja.

Panel za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja je skupina odabranih i osposobljenih ocjenjivača senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela, sukladno Pravilniku o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14), mogu podnijeti sve pravne osobe koje imaju laboratoriju akreditiranu prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinovog ulja u skladu s odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i senzorskim ocjenjivačima koji ispunjavaju uvjete Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 103. sjednici, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, usvojilo Izvješće o stanju u području sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, te donijelo sljedeće zaključke:

  • zadužuje se Agencija za sigurnost hrane BiH da nastavi suradnju s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kantona, laboratorijima za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz područja javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora, u vezi s prikupljanjem i obradom podataka o laboratorijskim analizama hrane u Bosni i Hercegovini, epidemioloških podataka o bolestima čiji je put prijenosa hrana, podataka o prijavljenim slučajevima zoonoza i u 2017. godini;
  • preporučuje se mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantona, laboratorijima za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora da nastave dostavu podataka o laboratorijskim analizama hrane u Bosni i Hercegovini, epidemioloških podataka o bolestima čiji je put prijenosa hrana, podataka o prijavljenim slučajevima zoonoza, Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i u 2017. godini;
  • preporučuje se mjerodavnim inspekcijskim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantona da prigodom izrade kontrolnih planova i planiranja službenih kontrola koriste podatke dostavljene u Izvješću o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, kako bi bili utemeljeni na procjeni rizika.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je javni poziv namijenjen znanstvenicima s iskustvom u području sigurnosti hrane koji su zainteresirani za rad u znanstvenim odborima i Znanstvenom vijeću EFSA-e.

Na poziv se mogu prijaviti iskusni i neovisni znanstvenici koji, pored ostalog, imaju sedam godina profesionalnog iskustva u znanstvenom području bliskom sigurnosti hrane.

Svake tri godine obnavlja se članstvo u 10 znanstvenih odbora i Znanstvenom vijeću EFSA-e, a novi sazivi ovih tijela počet će s radom u srpnju 2018. godine. Procedura prijave službeno počinje 1. lipnja, a završava 8. rujna 2017. godine.

Detaljnije informacije možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane BiH, sudjelovao je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u ime Bosne i Hercegovine, na Međunarodnoj ministarskoj konferenciji “Poljoprivreda bez GMO-a: Prigoda za ruralni razvoj u srednjoj i jugoistočnoj Europi”, koja je održana 10. svibnja 2017. godine u Beču, Austrija. Konferenciju je organiziralo Savezno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo, okoliš i vodoprivredu Republike Austrije u suradnji sa Stalnom radnom skupinom za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Europi (Regional Rural Development Standing Working Group in South East Europe, SWG) i Dunav Soja inicijativom.

Cilj konferencije bio je poticaj održivom ruralnom razvoju i poljoprivredi bez GMO-a, koja je veoma značajna za sigurnost hrane, socio-ekonomske prilike u regiji, održivost obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i za sveukupnu populaciju u regiji.

 

Bec

 

Ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upoznao je sudionike konferencije s nedavnim donošenjem “Smjernica za utvrđivanje procesa proizvodnje i označavanja hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama (GMO)” i “Smjernica za kontrolu proizvodnje bez genetski modificiranih organizama (GMO) temeljene na riziku”. Ovim dokumentima utvrđena su pravila za proizvodnju bez GMO-a za sve faze u prehrambenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentiranja i oglašavanja. Donesene su kako bi se osigurala sljedivost, transparentnost i kontrola proizvodnih procesa, te zaštita interesa potrošača.

Na marginama konferencije razgovarano je i o prevazilaženju necarinskih barijera pri trgovini hranom s kojima se suočavaju članice Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (Central European Free Trade Association, CEFTA), među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i dr. Miodrag Marjanović, ravnatelj Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske potpisali su danas u Mostaru Ugovor za laboratorijske usluge analiza kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz financijsku podršku UNICEF-a, u sljedeća dva mjeseca provest će istraživanje kvalitete soli na tržištu BiH za 2017. godinu, kojim će se utvrditi usklađenost soli na tržištu Bosne i Hercegovine s važećim zakonodavstvom.

U okviru istraživanja, na području 17 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, bit će uzeto 260 uzoraka dostupnih komercijalnih pakiranja soli za ljudsku prehranu, koja će biti podvrgnuta laboratorijskim analizama na fizičko-kemijske parametre (sadržaj joda, NaCl, vode, arsena i bakra, reakcija na 20% vodenog rastvora lakmus papira, sredstva jodiranja i deklariranje roka uporabe).

Cilj ovog istraživanja je zaštita zdravlja potrošača kroz procjenu rizika izloženosti potrošača od nedostatka joda, podizanje svijesti potrošača o značaju kvalitete soli za ljudsku prehranu, te poduzimanje odgovarajućih administrativnih mjera. Istraživanje kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine doprinijet će informiranju potrošača o kvaliteti soli na tržištu Bosne i Hercegovine, te značaju odgovarajućeg unosa joda kao veoma značajnog mikroelementa za ljudski organizam.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nedovoljan unos joda predstavlja jedan od globalnih zdravstvenih problema. Manjak joda u organizmu uzrokuje povećanje štitnjače, odnosno oboljenje koje je u široj javnosti poznato kao guša ili struma.

Prikupljeni podaci o kvaliteti soli će biti temelj za izradu strateških dokumenata, znanstvenih i stručnih studija, te davanje odgovarajućih preporuka mjerodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je na 98. sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine, razmotrilo i usvojilo Izvješće o radu Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Sve prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se stavljaju na tržište Bosne i Hercegovine moraju biti priznate od Povjerenstva i imati Rješenje Agencije da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet sukladno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, broj 26/10).

U 2016. godini Povjerenstvo je razmatralo 28 zahtjeva za postupak priznavanja voda i stavljanja istih na tržište Bosne i Hercegovine, te donijelo 24 Mišljenja o priznavanju, a za još 4 predmeta nastavljeno je rješavanje u 2017. godini.

U izvještajnom razdoblju u „Službenom glasniku BiH, broj 74/16” objavljena je ažurirana Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Popis stolnih voda u Bosni i Hercegovini. Lista i Popis objavljeni su pravovremeno i na web stranici Agencije, a o svemu su obavještavana mjerodavna inspekcijska tijela u cilju osiguravanja provedbe propisa u ovom području.

U Bosni i Hercegovini su dosad priznate ukupno 62 vode, od čega 29 prirodnih mineralnih voda, 24 prirodne izvorskih vode i 9 stolnih voda. Sve priznate vode upisane su u Registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Nakon razmatranja Izvješća o radu Vijeća za GMO za 2016. godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zaključkom zadužilo Vijeće za GMO da pruži svu potrebnu znanstvenu i stručnu pomoć mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa i daljeg jačanja službenih kontrola u oblasti genetski modificiranih organizama. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obvezuje se da u svojstvu središnjeg nadležnog tijela za genetski modificirane organizme, nastavi aktivnu koordinaciju s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Vijećem za GMO s ciljem daljeg jačanja sustava u području genetski modificiranih organizama.

Od samog početka pretpristupnog programa predstavnicima nadležnih institucija za sigurnost hrane iz Bosne i Hercegovine omogućeno je sudjelovanje na sastancima različitih znanstvenih radnih skupina Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), a rukovodstvo Agencije za sigurnost hrane BiH, otkako je imenovana kao službena kontakt točka, sudjeluje na redovitim sastancima Savjetodavnog foruma EFSA-e u svojstvu promatrača. Agencija za sigurnost hrane BiH imenovana je EFSA-inom kontakt točkom za BiH s temeljnom zadaćom jačanja znanstvene suradnje, institucionalnog povezivanja i razmjene znanstvenih podataka.

EFSA zemljama korisnicama pretpristupnog programa pruža mogućnost razvijanja suradnje s EFSA-om, a jedna od tih mogućnosti odnosi se na upućene nacionalne stručnjake (Seconded National Experts).

Ovi stručnjaci imaju dvostruku ulogu: svojom stručnošću doprinose EFSA-i, a tijelima svoje matične države kasnije će moći ponuditi znanje stečeno tijekom razdoblja upućivanja, te će na taj način poticati međusobnu razmjenu i jačati suradnju između EFSA-e i njezinih partnera.

Poziv za upućene nacionalne stručnjake (Seconded National Experts Call) dostupan je na sljedećoj poveznici:

http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37

Predstavnice Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske dr.sc. Jelena Đugum, pomoćnica ministra i Patricija Hegedušić, te Krunoslav Dugalić, ravnatelj Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo posjetili su danas Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, te održali radno-konzultativni sastanak s mr.sc. Džemilom Hajrićem, ravnateljem Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mr.sc. Draganom Brenjom, zamjenikom ravnatelja.

Sudionici sastanka razmijenili su informacije o organizaciji i funkcioniranju sustava sigurnosti hrane u dvjema državama, te razgovarali o trenutačnim aktivnostima i mogućnostima suradnje institucija nadležnih za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Obzirom da Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju izuzetno razvijenu trgovinsku razmjenu prehrambenih proizvoda, naglašena je potreba intenzivne komunikacije, osobito glede pravovremene razmjene informacija o rizicima podrijetlom iz hrane.

Također je razgovarano o iskustvima u procesu registracije oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane, te je ocijenjeno da u ovom segmentu postoji mogućnost značajnijeg unaprjeđenja suradnje u predstojećem razdoblju.  

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanske županije obavijestilo je 28. ožujka 2017. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da je županijska veterinarska inspekcija, na temelju zahtjeva Agencije od 24.3.2017. godine, provela inspekcijski nadzor u poduzeću Ledo d.o.o. Čitluk.

Kako se navodi u dostavljenoj informaciji,  uvidom u dokumentaciju u okviru inspekcijskog nadzora utvrđeno je da ovo poduzeće nije uvezlo u Bosnu i Hercegovinu proizvod „Oslić bez glave“, 500 g, LOT: 25011711, datum zamrzavanja: 8.4.2016., rok trajanja 03/2018, podrijetlom iz Španjolske u kojemu je u Republici Hrvatskoj utvrđeno prisustvo endoparazita Anisakis sp.

Kalendar priopćenja

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba