Subota, 21. Rujan 2019.

Bakterije izolirane kod ljudi i životinja nastavljaju pokazivati otpornost prema antibioticima, zaključak je izvješća Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavljenog 27. veljače 2018. godine. Antimikrobna otpornost je ovim izvješćem potvrđena kao jedna od glavnih prijetnji u području javnog zdravstva obzirom da umanjuje učinkovitost pojedinih opcija liječenja.

Vytenis Andriukaitis, povjerenik Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane potvrdio je svoju opredijeljenost za suočavanje s izazovima koje nosi antimikrobna otpornost. „Razine antimikrobne otpornosti još uvijek se razlikuju od jedne do druge zemlje EU. Važno je da svi zajedno obnovimo našu opredijeljenost za suočavanje s antimikrobnom otpornošću kroz fokusiranje na ključne dijelove Akcijskog plana EU za borbu protiv antimikrobne otpornosti „One Health“.

Prema podacima iz 2016. godine zabilježena je otpornost kod peradi na karbapeneme, koji nisu odobreni za uporabu u liječenju životinja te visoka razina otpornosti ESBL- producirajuće Salmonella Kentucky na ciprofloksacin kod ljudi koja je po prvi put prijavljena u četiri zemlje.

Marta Hugas, šefica Odjela za biološke opasnosti i kontaminante pri EFSA-i upozorila je da je alarmantno otkriće otpornosti na karbapeneme kod peradi te meticilin rezistentne Staphylococcus aureus na linezolid kod svinja obzirom da se ovi antibiotici koriste za liječenje ozbiljnih infekcija kod ljudi. Stoga je naglasila da je veoma značajno da upravitelji rizika uzmu u razmatranje ove podatke.

Predstavnici ECDC-a izrazili su zabrinutost što bakterije Salmonella i Campylobacter kod ljudi pokazuju visoku razinu antimikrobne otpornosti. Pozvali su na nastavak istraživanja kako bi se utvrdio uzrok i preveniralo širenje visoko rezistentnih sojeva kao što je ESBL- producirajuća Salmonella Kentucky.

Zbirno izvješće EU o antimikrobnoj otpornosti u zoonotskim bakterijama i bakterijama indikatorima kod ljudi, životinja i u hrani u EU za 2016. godinu možete pročitati ovdje.

U okviru projekta USAID/Sweden FARMA II raspisani su javni pozivi za angažman eksperta za tehničku potporu u izradi Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za hranu i tehničku potporu za jačanje sustava analize i monitoringa meda na tržištu Bosne i Hercegovine.

Javni pozivi su otvoreni do 25. veljače 2018. godine, a mogu se preuzeti na službenoj web stranici projekta USAID/Sweden FARMA II ili na sljedećim poeznicama:

USAID i Vlada Švedske osigurali su 16.2 milijuna USD za provedbu projekta FARMA II u Bosni i Hercegovini. Projekt se sastoji od dvije komponente od kojih se jedna odnosi na omogućavanje poslovnih prigoda za poljodjelce i poljoprivredne poduzetnike, a druga na jačanje kapaciteta u javnom sektoru za preuzimanje i provedbu zakonodavstva i standarda EU u različitim specifičnim područjima, među kojima je i sigurnost hrane.

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz tehničku podršku Europske komisije u Banja Luci je u razdoblju od 12.-16. veljače 2018. godine održana „Ekspertska misija o procjeni rizika i upravljanju rizikom u području sigurnosti hrane.“

Cilj ekspertske misije bio je obuka o zakonodavstvu i praksi Europske unije u području sigurnosti hrane s naglaskom na uspostavljanje i funkcioniranje procjene rizika, upravljanja rizikom i komunikacije rizika, uključujući razmjenu informacija putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

Nadja Škrk, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane Republike Slovenije prenijela je iskustva nadležnih institucija u ovoj zemlji vezano za usklađivanje zakonodavstva i funkcioniranje sustava analize rizika u području sigurnosti hrane predstavnicima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH.

EMBL2

Dnevni red ekspertske misije možete pogledati i preuzeti ovdje.

Ekspertska misija je realizirana u okviru Instrumenta za tehničku podršku i razmjenu informacija (Technical Assistance and Information Exchange instrument, TAIEX) Europske komisije.

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj i mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održali su 15. veljače 2018. godine u Mostaru radni sastanak s voditeljem Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO) u Bosni i Hercegovini. Dr. Viktor Olsavszky je s rukovodstvom Agencije prigodom svog prvog službenog posjeta našoj instituciji razgovarao o mogućnostima potpore WHO jačanju kapaciteta Agencije s ciljem unaprjeđenja zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini.

Razmijenjene su informacije o trenutačnim aktivnostima Agencije i Ureda WHO u Bosni i Hercegovini te su identificirane konkretne aktivnosti koje bi se u predstojećem razdoblju mogle realizirati u suradnji s ostalim mjerodavnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Dogovoreno je da će se intenzivirati komunikacija i suradnja dviju institucija s posebnim naglaskom na realizaciju Međunarodne zdravstvene regulative, u dijelu koji se odnosi na mjerodavnosti Agencije.

Veoma značajnim je ocijenjeno sudjelovanje Agencije, kao kontakt točke za Bosnu i Hercegovinu, u razmjeni informacija u žurnim slučajevima vezanim uz sigurnost hrane u okviru Međunarodne mreže autoriteta za sigurnost hrane (International Food Safety Authorities Network, INFOSAN) koja djeluje pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Sastanak WHO

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 133. sjednici održanoj 14. veljače 2018. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Pravilnik o prehrambenim aditivima kojim se utvrđuju:

  • liste odobrenih prehrambenih aditiva utvrđenih u Aneksima II i III ovoga Pravilnika,
  • uvjeti korištenja prehrambenih aditiva u hrani, uključujući u prehrambenim aditivima, u prehrambenim enzimima u skladu s posebnim propisom i u prehrambenim aromama u skladu s posebnim propisom,
  • način označavanja prehrambenih aditiva koji se stavljaju na tržište kao takvi,
  • specifikacije prehrambenih aditiva.

Cilj Pravilnika je osiguravanje učinkovitog funkcioniranja tržišta te visoke razine zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Prehrambeni aditiv je svaka supstanca koja se sama po sebi ne konzumira kao hrana, niti je prepoznatljiv sastojak određene hrane bez obzira na hranjivu vrijednost, a čije je dodavanje hrani namjerno zbog tehnoloških razloga u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakiranju, prijevozu ili skladištenju i ima za posljedicu, ili se može očekivati da će imati za posljedicu, da će aditiv ili njegovi nusproizvodi postati izravno ili neizravno sastojak hrane.

Pravilnik o prehrambenim aditivima objedinjuje cjelokupnu oblast prehrambenih aditiva u jednom propisu, a njegovim donošenjem prestaju važiti četiri propisa koja normiraju oblast aditiva, aditiva u hrani namijenjenoj za ishranu ljudi, zaslađivača u hrani i boja u hrani. Pravilnik o prehrambenim aditivima usklađen je s relevantnim zakonodavstvom Europske unije te je njime preuzeto 89 Uredbi kojima je ova oblast propisana na razini EU.

67. sastanak Savjetodavnog foruma Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 7. veljače 2018. godine u Utrechtu, Nizozemska, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je sudjelovao mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj.

Memorandum o razumijevanju Agencije za sigurnost hrane BiH i Češke razvojne agencije potpisan je 31. siječnja 2018. godine u Mostaru.

Sastanak na kojem je razmatran napredak u realizaciji projekta istraživanja prehrambenih navika stanovništva sukladno EU MENU metodologiji održan je 23. siječnja 2018. godine u sjedištu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi. U ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, jednog od korisnika projekta „Podrška nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji“, o napretku u realizaciji projekta i ključnim aktivnostima predstavnike EFSA-e izvijestili su mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja i prof.dr. Katica Arar, koordinator projekta.

Predstavnici Ekonomskog odjela i Odjela za poljoprivredu Veleposlanstva Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini dr. Marissa Smith, Paul Frick i Sanela Stanojčić Eminagić posjetili su 17. siječnja 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i održali radni sastanak sa mr.sci Džemilom Hajrićem, ravnateljem i mr.sci Draganom Brenjom, zamjenikom ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano o podršci koju Vlada SAD-a putem projekata Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pruža institucijama u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH zahvalili su službenicima Veleposlanstva SAD na dosadašnjoj podršci te predstavili nove mogućnosti projektne suradnje koje bi doprinijele jačanju kapaciteta Agencije i subjekata u poslovanju s hranom u Bosni i Hercegovini.

SAD vel

Povlačenje i/ili opoziv formula za dojenčad jednog francuskog proizvođača značajno će smanjiti rizik od dodatnog obolijevanja djece koji uzrokuje infekcija bakterijom Salmonella Agona. To je zaključak Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA ) i Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) naveden u Zajedničkoj brzoj procjeni pojave bolesti na području više država, uzrokovane bakterijom Salmonella Agona u formulama za dojenčad.

Pojava Salmonella Agona povezana s konzumacijom formula za dojenčad u Francuskoj u tijeku je od kolovoza 2017. godine. Dosad je u Francuskoj oboljelo 37 djece do jedne godine starosti. Metodom sekvenciranja ukupnog genoma (Whole genome sequencing, WGS) potvrđeno je da je jedan slučaj oboljenja u Španjolskoj blisko povezan sa slučajevima u Francuskoj, a jedan mogući slučaj prijavljen je u Grčkoj. Posljednji slučaj oboljenja prijavljen je 2. prosinca 2017. godine.

Na temelju dostupnih podataka dobivenih nakon provedenih epidemioloških istraživanja te utvrđivanjem sljedivosti hrane, sedam različitih robnih marki formula za dojenčad iz jednog proizvodnog pogona u Francuskoj identificirano je kao prijenosnik (vehikulum) infekcije. Rezultati provedenih istraživanja od 15. siječnja 2018. godine, pokazali su kako su  povučeni proizvodi distribuirani u 13 zemalja Europske unije (Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Francuska, Grčka, Irska, Nizozemska, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) i 54 treće zemlje.

Nakon prve obavijesti o pojavi neuobičajenog broja slučajeva infekcije sa Salmonella Agona u Francuskoj od 2. prosinca 2017. godine, mjerodavna tijela ove zemlje provela su istragu u proizvodnom pogonu implicirane tvrtke.

Nakon što je potvrđeno kako su neki od spornih proizvoda distribuirani drugim zemljama, 4. prosinca 2017. godine obaviješten je Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF). Nakon istrage u proizvodnom pogonu, svi proizvodi koji su proizvedeni do 15. veljače 2017. godine, uključujući formule za dojenčad te druge proizvode, u okviru mjera predostrožnosti povučeni su i/ili opozvani s tržišta. Mjerodavna tijela u Francuskoj provjeravaju jesu li mjere koje je proizvođač poduzeo dovoljne i prikladne.

Kako bi se spriječila moguća infekcija, kako kod same dojenčadi tako i kod osoba koje rukuju formulama za dojenčad, EFSA i ECDC preporučuju mjerodavnim tijelima u zemljama članicama davanje sljedećih savjeta javnosti:

• ne koristiti bilo koju od formula za dojenčad uključenih u ove slučajeve pojave oboljenja;
• prati ruke prije i nakon pripreme obroka;
• koristiti kipuću vodu koja nije ohlađena ispod 70 °C prije dodavanja formuli za dojenčad;
• sadržaj bočice koji nije konzumiran unutar dva sata od pripreme treba baciti.

Tehničko izvješće EFSA-e i ECDC-a o pojavi infekcije sa Salmonella Agona u više država povezane s formulama za dojenčad dostupno je na sljedećoj poveznici:

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/1365e.pdf

Kalendar priopćenja

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba