Subota, 21. Rujan 2019.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, posredstvom Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena je da je u Bosnu i Hercegovinu isporučen proizvod u kojem je utvrđena nedozvoljena količina ostataka pesticida.

Podaci o proizvodu:

Naziv proizvoda: Basmati riža; 1121 Basmati Wunderreis vom Himalaya; 7080 Scheherazade Red

Naziv brenda: Atry

Zemlja podrijetla: Indija

Uvoznik u BiH: Investor d.o.o. (8323), Donja Bioča bb, 71380 Ilijaš

Lot: 07-05-18/21-03-18

Rok uporabe: 20.12.2019.

Utvrđena opasnost: visoka razina ostataka pesticida

Rizik: ozbiljan

Utjecaj: na ljudsko zdravlje

 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je procjenom rizika utvrdila da, u slučaju akutne izloženosti unosu ostataka klorpirifosa u utvrđenim koncentracijama, navedeni proizvod predstavlja visok rizik po zdravlje djece.

U cilju zaštite zdravlja, potrošačima koji su kupili navedeni proizvod preporučujemo da isti ne konzumiraju.

Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo da provedu mjere kontrole, utvrde sljedivost proizvoda i dostave Agenciji povratnu informaciju o poduzetim mjerama i rezultatima kontrole.

Detaljnije informacije bit će poznate nakon prijema povratne informacije od mjerodavnih inspekcijskih tijela.

BH MENU: Provedeno pilot istraživanje

Srijeda, 16 Svibanj 2018 11:56

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s partnerskim institucijama, provela je pilot projekt u okviru „Istraživanja prehrambenih navika stanovništva BiH u skladu s EU MENU metodologijom“ koje je podržano financijskim sredstvima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

U okviru pilot istraživanja, kroz kućni posjet, anketiran je 121 ispitanik. Ponovljeno ispitivanje ispitanika provođeno je nakon sedam dana ponovnim posjetom ili telefonskim kontaktom (Computer Assisted Telefon Interview, CATI) ovisno o dogovoru s ispitanikom.

Na terenu su se popunjavale printane forme anketnih upitnika. Uz nadzor mentora prikupljeni podaci uneseni su u specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) koji je razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e.

Terensko istraživanje provodili su predstavnici šest fakulteta koji su partneri Agencije u ovom istraživanju (Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Zvorniku, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli).

Cilj pilot projekta je testiranje upitnika i protokola anketiranja kao i unosa podataka u softver. Podaci prikupljeni u Bosni i Hercegovini bit će harmonizirani s podacima zemalja članica EU te tako postati dio opće europske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Europe.

Pored fakulteta, partneri Agencije za sigurnost hrane BiH kao vodeće institucije u ovom istraživanju su Institut za javno zdravlje RS i Zavod za javno zdravstvo FBiH. Sudjelovanje predstavnika navedenih institucija u istraživanju je od velikog značaja, osobito u procesu pripreme nacionalnih protokola, obuka istraživača, izradi receptura, kontrole unosa podataka u softver kao i izradi izvješća i procedura zajedno s drugim članovima Tima za istraživanje prehrambenih navika stanovništva BiH.

Na sastanku koji je održan 10. svibnja 2018. godine u Sarajevu partnerske institucije upoznate su s dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekta. Predstavljeni su podaci iz pilot istraživanja koji su uneseni u DAP. DAP platforma je internet aplikacija, kojoj se pristupa putem interneta i koja omogućava korisnicima standardizirano i harmonizirano prikupljanje podataka o konzumaciji hrane i kompleksno procjenjivanje dijetarnog unosa. Trenutačno se ova baza puni jelima koja su specifična u BiH. Za svaku namirnicu određuje se i konzumirana količina, onako kako je to procijenjeno tijekom intervjua.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II i u suradnji s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, provodi aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, te Vodiča za mikrobiološke kriterije za hranu.

Prvi dio projektnih aktivnosti proveden je u razdoblju od 16. – 20. travnja 2018. godine uz stručnu podršku eksperta iz Austrije koji je zajedno s predstavnicima mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini analizirao trenutačno stanje usklađenosti važećih propisa o mikrobiološkim kriterijima za hranu u Bosni i Hercegovini s propisima EU. Također je predstavio najbolje prakse EU u pogledu provedbe propisa. Projektne aktivnosti provedene su u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci, a u iste su, pored predstavnika Agencije, bili uključeni predstavnici mjerodavnih entitetskih ministarstava, republički, federalni, županijski, gradski, općinski i inspektori Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici veterinarskih komora i laboratorija.

usaid mo

Usaid Sa

usaid bl

Nastavak aktivnosti planiran je za razdoblje od 7. – 11. svibnja 2018. godine, kada će se u iste uključiti i subjekti u poslovanju s hranom kojima će biti predstavljeni novi zahtjevi za mikrobiološke kriterije.

USAID i Vlada Švedske osigurali su financijska sredstva za provedbu projekta FARMA II u Bosni i Hercegovini. Projekt se sastoji od dvije komponente od kojih se jedna odnosi na omogućavanje poslovnih prigoda za poljodjelce i poljoprivredne poduzetnike, a druga na jačanje kapaciteta u javnom sektoru za preuzimanje i provedbu zakonodavstva i standarda EU u različitim specifičnim područjima, među kojima je i sigurnost hrane.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da je na tržište više zemalja EU stavljen proizvod podrijetlom iz Bosne i Hercegovine koji sadrži nedeklariranu soju te nije u skladu s važećim zakonodavstvom EU.

Detalji o proizvodu:

Naziv proizvoda na oznaci: TIMA Oblatne vafel listovi – Waffelblätter

Ostale oznake/pošiljka/lot: svi proizvodi s rokom uporabe od 17.04.2018. do 30.06.2020. godine

Pakiranje: 200.0 g

Proizvođač: Voćar d.o.o., Gornji Rahić 112, 76207 Gornji Rahić, BiH

Utvrđena opasnost: nedeklarirana soja

Ozbiljan rizik: DA – nedeklarirani alergen soja

Utjecaj: ljudsko zdravlje

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, kao i Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13), na deklaraciji hrane obvezno je navođenje svakog sastojka ili pomoćnog tehnološkog sredstva u proizvodnji koje može prouzročiti alergijske reakcije ili intolerancije, a koje se koristi u proizvodnji ili preradi hrane i koje je prisutno u gotovome proizvodu, čak i u promijenjenom obliku.

Agencija je raspoložive informacije potrebne za identifikaciju proizvoda i utvrđivanje sljedivosti dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Studenti dodiplomskog studija Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, smjer „Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi“ u pratnji profesora, posjetili su 25. travnja 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Posjet Agenciji nastavak je suradnje Agencije i Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“, a realiziran je u okviru praktične nastave.

Uvodnim obraćanjem studentima je dobrodošlicu poželio mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a nakon toga su održane sljedeće prezentacije službenika Agencije:

  •  „Zakonodavstvo iz područja GMO u Bosni i Hercegovini“ – Armin Čolaković, šef Odsjela za razvoj i suradnju s laboratorijima i
  • „ Uloga i suradnja s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA)“ - Nadža Ustamujić– viši stručni suradnik.

DSC 0097

DSC 0096

DSC 0095

Agencija je 27. travnja 2011. godine potpisala Sporazum o znanstveno-istraživačkoj i stručnoj suradnji s Agromediteranskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić, koji omogućava edukaciju znanstvenog i stručnog kadra obje institucije u području sigurnosti hrane, zajedničke znanstveno-istraživačke projekte i istraživanja, organiziranje aktualnih tematskih predavanja, radionica, seminara, okruglih stolova i simpozija.

Inspektorat Brčko distrikta BiH obavijestio je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da se zbog utvrđene prisutnosti genetski modificiranih organizama s tržišta povlači sljedeći proizvod:

Naziv proizvoda: Palenta kukuruzna krupica

Proizvođač: Briž d.o.o. Brčko, Bosna i Hercegovina

Broj lota: L050 (rok trajanja: 10.7.2018.); L052 (rok trajanja: 10.11.2018.); L051 i L053.

 

Laboratorijskim analizama provedenim u ovlaštenom laboratoriju za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a utvrđeno je prisustvo GMO u lotu L052, a obzirom da je sirovina nabavljena od istog dobavljača, Briž d.o.o dobrovoljno povlači i ostala tri prethodno navedena lota.

Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na daljnje postupanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove F BiH i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS.

Nijedan genetski modificirani organizam nema Rješenje o odobrenju za uporabu u hrani za prehranu ljudi na tržištu Bosne i Hercegovine. To znači da se na tržište Bosne i Hercegovine trenutačno ne može stavljati hrana namijenjena za prehranu ljudi koja se sastoji, sadrži ili vodi podrijetlo od GMO-a.

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

Ponedjeljak, 16 Travanj 2018 14:28

Poduzeće „dm drogerie markt d.o.o.“ obavijestilo je 16. travnja 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine o dobrovoljnom povlačenju s tržišta i opozivu sljedećeg proizvoda:

Naziv proizvoda: dmBio napitak od soje s kalcijem

pakiranje: 1 l

rok trajanja: 18.1.2019.

Razlog povlačenja proizvoda s tržišta i opoziva od potrošača je utvrđeno mikrobiološko odstupanje koje može dovesti do promjene u konzistenciji proizvoda.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je sve raspoložive informacije dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima. Detaljnije informacije bit će dostupne po završetku inspekcijske kontrole i prijemu povratne informacije.

Na temelju rezultata Monitoringa kvalitete meda na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini, koji je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provela u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima, nastavljene su aktivnosti na zaštiti interesa potrošača kroz službene kontrole kvalitete meda.

Kako je priopćila Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalni veterinarski inspektorat kontrolirao je skladišta i punionice meda gospodarskih društava za čije je proizvode monitoringom utvrđeno da ne ispunjavaju propisane uvjete kvalitete.

Dva gospodarska društva kod kojih su provedene inspekcijske kontrole, u skladu s vlastitim procedurama, zaustavila su daljnju prodaju i poduzela aktivnosti u vezi povlačenja s tržišta proizvoda koji ne odgovaraju propisanim uvjetima kvalitete.

Detaljnije informacije dostupne su u priopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove od 12. travnja 2018. godine.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, na temelju preporuka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine nakon provedenog Istraživanja kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini, u okviru službenih kontrola pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu, naložila povrat 24.000 kg himalajske soli podrijetlom iz Pakistana, nabavne vrijednosti oko 17.000,00 KM, jer je laboratorijskim analizama parametara kvalitete utvrđeno da ista ne udovoljava kriterijima za stavljanje u promet na tržištu BiH.

S tržišta Bosne i Hercegovine povlače se sljedeći proizvodi proizvođača DIM Komerc, Valandovo, Makedonija, svih rokova trajanja:

  • K PLUS FEFERONI BLAGI, staklenka, 370 ml (160 g) i
  • K PLUS FEFERONI LJUTI, staklenka, 370 ml (160 g).

Na unutarnjoj strani metalnih zatvarača staklenki ovih proizvoda uočena je korozija te isti ne udovoljavaju propisanim uvjetima za materijale i predmete u kontaktu s hranom.

Prema informaciji koju je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila Županijska uprava za inspekcijske poslove Županije Sarajevo, generalni distributer navedenih proizvoda za Bosnu i Hercegovinu obavijestio je sve kupce i započeo povlačenje proizvoda s tržišta.

Obavijest za potrošače

Petak, 30 Ožujak 2018 12:31

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zatražila je od mjerodavnih inspekcijskih tijela u Bosni i Hercegovini da utvrde nalazi li se na tržištu Bosne i Hercegovine proizvod „VINDON“ mljeveno pureće meso, 500g, LOT 300318, barkod 3850339413043, roka trajanja do 30.3.2018., proizvođača Vindon d.o.o., Bjeliš bb, Slavonski Brod.

Ovaj proizvod povlači se s tržišta Republike Hrvatske radi utvrđene prisutnosti bakterije iz roda Salmonella spp.

Uporedo s ovim aktivnostima, od uvoznika proizvoda Vindon za BiH zatraženo je očitovanje o eventualnom uvozu spornoga lota u Bosnu i Hercegovinu.

Po okončanju inspekcijske kontrole i prijemu povratnih informacija, Agencija će obavijestiti javnost o poduzetim mjerama i rezultatima inspekcijske kontrole.

*Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je od strane Vindije d.o.o. Sarajevo, uvoznika i distributera proizvoda Vindon, 2. travnja 2018. godine obaviještena da proizvod iz šarže koja je bila predmetom povlačenja i opoziva s tržišta Republike Hrvatske zbog utvrđene prisutnosti bakterije Salmonella spp., nije uvezen i stavljen na tržište Bosne i Hercegovine.

Ova informacija dostavljena je na znanje i dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima.

Kalendar priopćenja

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba