Subota, 21. Rujan 2019.

EFSA

Petak, 09 Siječanj 2015 23:10

EVROPSKI AUTORITET ZA SIGURNOST HRANE (EFSA)

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanima s hranom, odnosno o postojećim i novim rizicima povezanima s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja evropskih propisa, pravila i politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu.
U nadležnosti Evropskog autoriteta za sigurnost hrane spadaju:

 • sigurnost hrane i hrane za životinje,
 • prehrana,
 • zdravlje i dobrobit životinja,
 • zaštita biljaka,
 • zdravlje biljaka.

Aktivnosti EFSA uključuju:

 • prikupljanje znanstvenih podataka i stručnih znanja,
 • pružanje nezavisnih, najnovijih znanstvenih savjeta o pitanjima sigurnosti hrane,
 • informisanje javnosti o njenom znanstvenom radu,
 • saradnju s državama članicama EU-a, međunarodnim tijelima i ostalim odgovornim tijelima,
 • jačanje povjerenja u sistem sigurnosti hrane EU pružanjem pouzdanih savjeta.

Struktura EFSA

EFSA-om upravlja upravljački odbor koji se sastoji od 15 članova. Članovi odbora djeluju u javnom interesu. Ne zastupaju vlade, organizacije ili industrijski sektor.

Odbor određuje proračun EFSA-e i odobrava njezin godišnji program rada.

Izvršni direktor EFSA-e nadležan je za operativna pitanja i pitanja povezana s osobljem. EFSA izrađuje godišnje i višegodišnje programe rada zajedno s Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom i državama članicama EU-a. Znanstveni forum savjetuje izvršnog direktora. Posebno ga savjetuje u vezi sa izradom prijedloga programa rada. Forum je sastavljen od predstavnika nacionalnih tijela mjerodavnih za procjenu rizika u državama članicama EU-a. Njegovi članovi su i posmatrači iz Norveške, Islanda, Švicarske i Evropske komisije.

Znanstveni rad EFSA-e vodi znanstveni odbor i njegovih 10 komisija, čiji su članovi istaknuti znanstvenici. Ako je potrebno dodatno stručno znanje, komisija može osnovati radnu grupu. Grupe se sastoje od znanstvenika iz EFSA-e i vanjskih stručnjaka. Osim toga, EFSA usko sarađuje s drugim agencijama EU-a koje djeluju u području zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja i okoliša:

 • Evropskom agencijom za lijekove (EMA)
 • Evropskom agencijom za hemikalije (ECHA)
 • Evropskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
 • Evropskom agencijom za okoliš (EEA)

Princip rada EFSA

EFSA prima zahtjeve koji se većinom odnose na dostavu znanstvenih savjeta ili mišljenja, koji su upućeni uglavnom od strane Evropske komisije, ali i iz Evropskog parlamenta ili država članica. U Zahtjevu se navodi ono što se traži od EFSA: (pitanje, projektni zadatak, vremenski okvir i tako dalje).

Po prijemu zahtjeva, EFSA razmatra njegov sadržaj sa Evropskom komisijom i bavi se sa svim pitanjima koja treba pojasniti, između ostalog posebno poštivanja vremenskog roka. Nakon toga, EFSA i Evropska Komisija se dogovore o mandatu, što također uključuje konačni projektni zadatak i međusobno dogovoreni rok.

Za aplikacije koje su vezane za tržište, EFSA vrši validaciju, odnosno provjeru potpunosti zahtjeva i može zatražiti više naučnih informacija od podnosioca prijave.

Nakon toga zahtjev se upućuje na dalje postupanje nekom od znanstvenih panela EFSA-ili znanstvenom odboru te se objavljuje u Registru pitanja.

Nakon toga EFSA obično formira radnu grupu za procjenu rizika koja je obično sastavljena od članova vijeća i dodatnih naučnika iz specijalističkih područja, ocjenjuje dostupne znanstvene informacije što može uključivati podatke sa kojima raspolažu države članice, ili istraživački instituti ili kompanije.

Kada se radi o zahtjevima dostavljenim od strane kompanija, u tom slučaju EFSA ima mogućnost da od podnosioca zahtjeva traži više detaljnijih informacija. Tada radna grupa razvija draft koji nakon toga upućuje Komisiji za diskusiju.

Često se može vršiti i javna publikacija dokumenta u cilju pružanja komentara na isti, kako bi se dostavljeni komentari mogli uzeti u razmatranje i eventualno uvrstiti u revidirani dokument. Nakon toga konsenzusom se vrši usvajanje procjene na plenarnoj sjednici relevantnih panela. Ukoliko dokument ne bude usvojen od strane panela, u tom slučaju isti se vraća radnoj grupi na doradu i pripremu novog nacrta za usvajanje na sljedećoj sjednici panela.

Nakon toga izlazni dokument je obično znanstveno mišljenje, izjava ili vodič ili neka druga vrsta EFSA dokumenta koja se nakon svih navedenih procedura objavljuje u EFSA Journalu.

U nastavku je dat pregled EFSA Znanstvene mreže sa poveznicama na iste:

EFSA Znanstvene mreže Link 
Znanstvena mreža za procjenu rizika na zdravlje i dobrobit životinja http://www.efsa.europa.eu/en/animal-health-and-welfare/networks
Znanstvena mreža za mikrobiološku procjenu rizika http://www.efsa.europa.eu/en/biological-hazards/networks
Znanstvena mreža za BSE/TSE (goveđa spongiformna encefalopatija/kravlje ludilo) http://www.efsa.europa.eu/en/biological-hazards/networks
Znanstvena mreža za prikupljanje podataka o zoonozama http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Znanstvena mreža o prikupljanju hemijskih podataka http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Znanstvena mreža za prehrambene navike i podatke o izloženosti http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Znanstvena mreža za izmjene hitnih mjera http://www.efsa.europa.eu/en/cross-cutting-issues/networks

Znanstvena mreža za procjenu rizika vezano za GMO (hrana i hrana za životinje)

Znanstvena mreža za procjenu rizika vezano za GMO (okoliš)

http://www.efsa.europa.eu/en/gmo/networks
Znanstvena mreža za procjenu rizika na zdravlje biljaka http://www.efsa.europa.eu/en/plant-health/networks
Znanstvena mreža za procjenu rizika vezano za nanotehnologiju u hrani i hrani za životinje http://www.efsa.europa.eu/en/cross-cutting-issues/networks
Znanstvena mreža za sastojke u hrani i pakovanja http://www.efsa.europa.eu/en/food-ingredients-and-packaging/networks
Znanstvena mreža o ostacima (reziduama) veterinarskih lijekova http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Znanstvena mreža Upravnog odbora za pesticide http://www.efsa.europa.eu/en/pesticides/networks
Znanstvena mreža za praćenje/monitoring pesticida http://www.efsa.europa.eu/en/pesticides/networks

Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine doc.dr.sc. Sejad Mačkić potpisao je danas u Mostaru ugovore sa predstavnicima institucija kojima je na ovaj način službeno dodijeljena sofisticirana laboratorijska oprema u vrijednosti 200 000 eura. Agencija je osigurala nabavku opreme kroz Projekt Svjetske banke “Poljoprivreda i ruralni razvoj” (ARDP), te istu dodijelila sljedećim institucijama:

 • Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka;
 • Federalni agromediteranski zavod Mostar;
 • Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka;
 • Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

 

Na temelju članka 16., stavak (4) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH", broj 78/12) ovim putem obavještavamo javnost da je dana 15.12.2014. godine poduzeće Poljo – sementi d.o.o., Slatinski put bb, 77220 Cazin, u svojstvu generalnog uvoznika stočne hrane (koncentrata ) slovenskog proizvođača "Panvita d.o.o." za Bosnu i Hercegovinu, podnijelo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahtjev za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje na tržište Bosne i Hercegovine. Predmet zahtjeva su sljedeće vrste hrane, koje sadrže genetski modificiranu sojinu sačmu (MON40-3-2), proizvođača Panvita Kmetijstvo d.o.o. Rakičan, Lendavska 5,9000 Murska Sobota:

Priopćenje za javnost, 11.12.2014. godine

Srijeda, 24 Prosinac 2014 22:00

Imajući u vidu da nakon poplava može doći do kontaminacije vode za piće i hrane/hrane za životinje, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim inspekcijskim organima i laboratorijama provodi Plan praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima.

U sklopu realizacije Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini u sjedištu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru su 28. studenoga 2014. godine potpisani ugovori za laboratorijske usluge analiza hrane i hrane za životinje na prisustvo pesticida i kontaminanata.

Studenti Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, koji slušaju kolegij „Sigurnost hrane" zajedno s mr.sc. Aidom Šukalić posjetili su 27. studenoga 2014. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, gdje su upoznati s organizacijom, djelatnostima, zadacima, projektima i aktivnostima Agencije u području međunarodne suradnje.

Priopćenje za javnost, 13.11.2014.

Srijeda, 24 Prosinac 2014 21:43

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je dana 12.11.2014. godine zaprimila informaciju nadležnih inspekcijskih organa Brčko distrikta BiH o obavljenom inspekcijskom nadzoru i laboratorijskim analizama mandarina na prisustvo aktivne tvari imazalil, koja se koristi kao zaštitno sredstvo protiv procesa truljenja.

Informacija o uporabi aktivne tvari imazalil

Srijeda, 24 Prosinac 2014 21:42

Povodom informacija u vezi s uporabom i utjecajem na zdravlje aktivne tvari imazalil, koja je već desetljećima dozvoljena u sredstvima za zaštitu bilja, a koje su izazvale povećanu pozornost javnosti u Bosni i Hercegovini i zemljama regije, u cilju istinitog i profesionalnog izvještavanja javnosti obavještavamo Vas o sljedećem:

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je povodom 16. listopada, Svjetskog dana hrane, u suradnji s Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, održala prezentacije kojima su nastavno osoblje i studenti upoznati s trenutačnim aktivnostima Agencije, te sa aktualnim stanjem i suvremenim trendovima u području sigurnosti hrane na nacionalnoj i globalnoj razini.

Prema rezultatima posljednjeg opsežnog istraživanja pesticida u hrani provedenog u 27 članica Europske unije, te u Islandu i Norveškoj, koje je 12.03.2013. godine objavio Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA), 97 % uzoraka bilo je unutar propisanih maksimalno dozvoljenih razina ostataka pesticida.

Kalendar priopćenja

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba