Utorak, 16. Srpanj 2019.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je javni poziv namijenjen znanstvenicima s iskustvom u području sigurnosti hrane koji su zainteresirani za rad u znanstvenim odborima i Znanstvenom vijeću EFSA-e.

Na poziv se mogu prijaviti iskusni i neovisni znanstvenici koji, pored ostalog, imaju sedam godina profesionalnog iskustva u znanstvenom području bliskom sigurnosti hrane.

Svake tri godine obnavlja se članstvo u 10 znanstvenih odbora i Znanstvenom vijeću EFSA-e, a novi sazivi ovih tijela počet će s radom u srpnju 2018. godine. Procedura prijave službeno počinje 1. lipnja, a završava 8. rujna 2017. godine.

Detaljnije informacije možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane BiH, sudjelovao je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u ime Bosne i Hercegovine, na Međunarodnoj ministarskoj konferenciji “Poljoprivreda bez GMO-a: Prigoda za ruralni razvoj u srednjoj i jugoistočnoj Europi”, koja je održana 10. svibnja 2017. godine u Beču, Austrija. Konferenciju je organiziralo Savezno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo, okoliš i vodoprivredu Republike Austrije u suradnji sa Stalnom radnom skupinom za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Europi (Regional Rural Development Standing Working Group in South East Europe, SWG) i Dunav Soja inicijativom.

Cilj konferencije bio je poticaj održivom ruralnom razvoju i poljoprivredi bez GMO-a, koja je veoma značajna za sigurnost hrane, socio-ekonomske prilike u regiji, održivost obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i za sveukupnu populaciju u regiji.

 

Bec

 

Ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upoznao je sudionike konferencije s nedavnim donošenjem “Smjernica za utvrđivanje procesa proizvodnje i označavanja hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama (GMO)” i “Smjernica za kontrolu proizvodnje bez genetski modificiranih organizama (GMO) temeljene na riziku”. Ovim dokumentima utvrđena su pravila za proizvodnju bez GMO-a za sve faze u prehrambenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentiranja i oglašavanja. Donesene su kako bi se osigurala sljedivost, transparentnost i kontrola proizvodnih procesa, te zaštita interesa potrošača.

Na marginama konferencije razgovarano je i o prevazilaženju necarinskih barijera pri trgovini hranom s kojima se suočavaju članice Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (Central European Free Trade Association, CEFTA), među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i dr. Miodrag Marjanović, ravnatelj Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske potpisali su danas u Mostaru Ugovor za laboratorijske usluge analiza kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz financijsku podršku UNICEF-a, u sljedeća dva mjeseca provest će istraživanje kvalitete soli na tržištu BiH za 2017. godinu, kojim će se utvrditi usklađenost soli na tržištu Bosne i Hercegovine s važećim zakonodavstvom.

U okviru istraživanja, na području 17 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, bit će uzeto 260 uzoraka dostupnih komercijalnih pakiranja soli za ljudsku prehranu, koja će biti podvrgnuta laboratorijskim analizama na fizičko-kemijske parametre (sadržaj joda, NaCl, vode, arsena i bakra, reakcija na 20% vodenog rastvora lakmus papira, sredstva jodiranja i deklariranje roka uporabe).

Cilj ovog istraživanja je zaštita zdravlja potrošača kroz procjenu rizika izloženosti potrošača od nedostatka joda, podizanje svijesti potrošača o značaju kvalitete soli za ljudsku prehranu, te poduzimanje odgovarajućih administrativnih mjera. Istraživanje kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine doprinijet će informiranju potrošača o kvaliteti soli na tržištu Bosne i Hercegovine, te značaju odgovarajućeg unosa joda kao veoma značajnog mikroelementa za ljudski organizam.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nedovoljan unos joda predstavlja jedan od globalnih zdravstvenih problema. Manjak joda u organizmu uzrokuje povećanje štitnjače, odnosno oboljenje koje je u široj javnosti poznato kao guša ili struma.

Prikupljeni podaci o kvaliteti soli će biti temelj za izradu strateških dokumenata, znanstvenih i stručnih studija, te davanje odgovarajućih preporuka mjerodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je na 98. sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine, razmotrilo i usvojilo Izvješće o radu Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Sve prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se stavljaju na tržište Bosne i Hercegovine moraju biti priznate od Povjerenstva i imati Rješenje Agencije da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet sukladno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, broj 26/10).

U 2016. godini Povjerenstvo je razmatralo 28 zahtjeva za postupak priznavanja voda i stavljanja istih na tržište Bosne i Hercegovine, te donijelo 24 Mišljenja o priznavanju, a za još 4 predmeta nastavljeno je rješavanje u 2017. godini.

U izvještajnom razdoblju u „Službenom glasniku BiH, broj 74/16” objavljena je ažurirana Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Popis stolnih voda u Bosni i Hercegovini. Lista i Popis objavljeni su pravovremeno i na web stranici Agencije, a o svemu su obavještavana mjerodavna inspekcijska tijela u cilju osiguravanja provedbe propisa u ovom području.

U Bosni i Hercegovini su dosad priznate ukupno 62 vode, od čega 29 prirodnih mineralnih voda, 24 prirodne izvorskih vode i 9 stolnih voda. Sve priznate vode upisane su u Registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Nakon razmatranja Izvješća o radu Vijeća za GMO za 2016. godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zaključkom zadužilo Vijeće za GMO da pruži svu potrebnu znanstvenu i stručnu pomoć mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa i daljeg jačanja službenih kontrola u oblasti genetski modificiranih organizama. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obvezuje se da u svojstvu središnjeg nadležnog tijela za genetski modificirane organizme, nastavi aktivnu koordinaciju s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Vijećem za GMO s ciljem daljeg jačanja sustava u području genetski modificiranih organizama.

Od samog početka pretpristupnog programa predstavnicima nadležnih institucija za sigurnost hrane iz Bosne i Hercegovine omogućeno je sudjelovanje na sastancima različitih znanstvenih radnih skupina Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), a rukovodstvo Agencije za sigurnost hrane BiH, otkako je imenovana kao službena kontakt točka, sudjeluje na redovitim sastancima Savjetodavnog foruma EFSA-e u svojstvu promatrača. Agencija za sigurnost hrane BiH imenovana je EFSA-inom kontakt točkom za BiH s temeljnom zadaćom jačanja znanstvene suradnje, institucionalnog povezivanja i razmjene znanstvenih podataka.

EFSA zemljama korisnicama pretpristupnog programa pruža mogućnost razvijanja suradnje s EFSA-om, a jedna od tih mogućnosti odnosi se na upućene nacionalne stručnjake (Seconded National Experts).

Ovi stručnjaci imaju dvostruku ulogu: svojom stručnošću doprinose EFSA-i, a tijelima svoje matične države kasnije će moći ponuditi znanje stečeno tijekom razdoblja upućivanja, te će na taj način poticati međusobnu razmjenu i jačati suradnju između EFSA-e i njezinih partnera.

Poziv za upućene nacionalne stručnjake (Seconded National Experts Call) dostupan je na sljedećoj poveznici:

http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37

Predstavnice Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske dr.sc. Jelena Đugum, pomoćnica ministra i Patricija Hegedušić, te Krunoslav Dugalić, ravnatelj Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo posjetili su danas Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, te održali radno-konzultativni sastanak s mr.sc. Džemilom Hajrićem, ravnateljem Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mr.sc. Draganom Brenjom, zamjenikom ravnatelja.

Sudionici sastanka razmijenili su informacije o organizaciji i funkcioniranju sustava sigurnosti hrane u dvjema državama, te razgovarali o trenutačnim aktivnostima i mogućnostima suradnje institucija nadležnih za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Obzirom da Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju izuzetno razvijenu trgovinsku razmjenu prehrambenih proizvoda, naglašena je potreba intenzivne komunikacije, osobito glede pravovremene razmjene informacija o rizicima podrijetlom iz hrane.

Također je razgovarano o iskustvima u procesu registracije oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane, te je ocijenjeno da u ovom segmentu postoji mogućnost značajnijeg unaprjeđenja suradnje u predstojećem razdoblju.  

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanske županije obavijestilo je 28. ožujka 2017. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da je županijska veterinarska inspekcija, na temelju zahtjeva Agencije od 24.3.2017. godine, provela inspekcijski nadzor u poduzeću Ledo d.o.o. Čitluk.

Kako se navodi u dostavljenoj informaciji,  uvidom u dokumentaciju u okviru inspekcijskog nadzora utvrđeno je da ovo poduzeće nije uvezlo u Bosnu i Hercegovinu proizvod „Oslić bez glave“, 500 g, LOT: 25011711, datum zamrzavanja: 8.4.2016., rok trajanja 03/2018, podrijetlom iz Španjolske u kojemu je u Republici Hrvatskoj utvrđeno prisustvo endoparazita Anisakis sp.

Na temelju EU RASFF obavijesti dostavljene posredstvom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Županijska uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojske županije provela je inspekcijski nadzor u poduzeću Deltatrade d.o.o. Zenica. Tom prigodom potvrđeno je da je Deltatrade d.o.o. Zenica uvezao proizvod pod nazivom „Nasjeckani origano (mažuran)“, lot: 29/4315, dobavljač P. Visser&Zoon BV (NL), Einsteinstraat 30 G, Purmerend 1446 VG, Nizozemska u kojem je utvrđeno prisustvo komada metala.

Prema informaciji dostavljenoj Agenciji, uvoznik je obavijestio dva identificirana kupca navedenog proizvoda da obave povrat kako bi isti bio uništen pod nadzorom inspektora.

Podsjećamo, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je 22. ožujka 2017. godine, posredstvom EU RASFF-a obaviještena da je proizvod s gore navedenim brojem lota za koji je utvrđeno da sadrži komade metala, pored ostalih zemalja, isporučen i na tržište Bosne i Hercegovine, nakon čega su u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima provedene mjere u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Agencija za sigurnost hrane BiH predstavlja kontakt autoritet Bosne i Hercegovine, kao treće zemlje, za EU RASFF Europske komisije i koordinira bh. sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje. Agencija putem RASFF-a dobija informacije ukoliko se zna da je proizvod koji je predmet RASFF obavijesti izvezen u Bosnu i Hercegovinu ili je podrijetlom iz Bosne i Hercegovine.

Informacija za potrošače

Petak, 24 Ožujak 2017 10:45

Obzirom na povećan interes javnosti u vezi s povlačenjem s tržišta susjedne Republike Hrvatske proizvoda „Oslić bez glave“, 500 g, LOT: 25011711, datum zamrzavanja: 8.4.2016., rok trajanja 03/2018, podrijetlom iz Španjolske, ovim putem informiramo Vas o sljedećem:

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je dana 24.3.2017. godine od strane Ledo d.o.o. Čitluk da ovo poduzeće nije uvozilo niti distribuiralo na tržištu Bosne i Hercegovine proizvod „Oslić bez glave“, 500 g, LOT: 25011711, datum zamrzavanja: 8.4.2016., rok trajanja 03/2018, podrijetlom iz Španjolske u kojemu je u Republici Hrvatskoj utvrđeno prisustvo endoparazita Anisakis sp.

Konačnu informaciju o ovom slučaju Agencija će objaviti po okončanju inspekcijskog nadzora i prijemu povratne informacije od strane mjerodavnih inspekcijskih tijela od kojih je zatraženo provođenje odgovarajućih mjera i povratno informiranje Agencije.

Anisakidi, u čiju porodicu spada Anisakis sp., uključuju veliki broj različitih nematoda koji se nalaze u ribi i različitim morskim sisavcima koji se hrane ribom. U cilju smanjenja rizika, komercijalni proizvođači su obvezni promptno smrzavati ribu, što onemogućava migraciju larvi iz crijeva u mišićno tkivo. Rizik se može smanjiti ukoliko se konzumira temeljito kuhana riba.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, posredstvom Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena da je u Bosnu i Hercegovinu isporučen proizvod koji predstavlja potencijalni rizik po zdravlje potrošača zbog utvrđenog prisustva komada metala u istom.

PODACI O PROIZVODU:

Naziv proizvoda: Nasjeckani origano (mažuran),

Naziv proizvoda (kao na oznaci): Majoran, gerebelt

Opis lota: 29/4315

Pakiranje: 1 kg

Dobavljač: P. Visser&Zoon BV (NL), Einsteinstraat 30 G, Purmerend 1446 VG, Nizozemska

Uvoznik u BiH: Deltatrade d.o.o., Sarajevska 263A, 72 000 Zenica

U cilju poduzimanja mjera zaštite zdravlja i interesa potrošača, Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatražena povratna informacija o poduzetim mjerama i rezultatima kontrole. 

Kalendar priopćenja

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba