Nedjelja, 08. Prosinac 2019.

U organizaciji grupacije fakulteta medicinskih, prirodno-matematičkih, biotehničkih i humanističkih znanosti Univerziteta u Sarajevu, u razdoblju od 20.-22. studenoga 2019. godine održan je IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim učešćem. Više od 500 sudionika nazočilo je kongresu čiji je cilj promoviranje univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvaliteti, različitim načinima prehrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka.

Dr. sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, obratio se sudionicima na svečanom otvaranju kongresa i bio jedan od izlagača na okruglom stolu na temu „Bh. zakonodavsto u području sigurnosti hrane“. Ravnatelj Hajrić upoznao je nazočne s aktivnostima Agencije na usklađivanju propisa o hrani s pravnom stečevinom Europske unije s posebnim naglaskom na utjecaj propisa na zaštitu zdravlja potrošača i interese proizvođača hrane.

Kroz oralne i poster prezentacije predstavljeno je 87 radova iz sljedećih područja:

  1. Primarna proizvodnja i prerada hrane,
  2. Toksikologija i sigurnost hrane,
  3. Suvremena dijagnostika i analitika hrane,
  4. Prehrana tijekom životnog ciklusa,
  5. Dijetoterapija.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od početka svog rada opredijeljena je za suradnju sa svim znanstveno-istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini te ih, primarno kroz Mrežu organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini, nastoji uključiti u svoje aktivnosti i informirati ih o najnovijim znanstvenim i stručnim dostignućima u području sigurnosti hrane.

 

HIZ 12

 

U okviru programa obilježavanja 70. godišnjice Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 21. studenoga 2019. godine održana je promocija monografije „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“, čiji je izdavač Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Genetski modificirani organizmi i tehnologija kojom oni nastaju već su postali ili će sve više postajati dio našeg života, zbog čega je njihovo poznavanje veoma važno, ne samo znanstvenicima nego i najširim skupinama proizvođača, potrošača i stanovništva općenito. Kako bi javnost zauzela pravilan stav i formirala mišljenje o GMO-u i tehnologiji kojom se oni proizvode, kao i svim potencijalima i prednostima, ali i mogućim rizicima i negativnim posljedicama ove tehnologije te o zakonskim propisima kojima je u BiH uređena ova problematika usuglašenim sa zakonodavstvom EU, potrebno je imati pravovremenu, lako razumljivu i objektivnu informaciju, što je ujedno i osnovni cilj ove monografije.

U recenziji prof.dr. Kasima Bajrovića, znanstvenog savjetnika Instituta za genetsko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu i jednog od promotora monografije naglašeno je, između ostalog, da „autori pitanje GMO na vrlo jasan i pregledan način stavljaju u društveni kontekst u kojem su GMO kao neznanac opterećeni različitim (ne)naučnim, bioetičkim, društvenim, ekonomskim, političkim i religijskim kontroverzama.“

O monografiji su, također, govorili dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, akademik prof.dr. Novo Pržulj, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i prof.dr. Vojislav Trkulja, ravnatelj Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, a riječi dobrodošlice nazočnima je uputio prof.dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Autori monografije su prof.dr Vojislav Trkulja, prof.dr.sc. Dalibor Ballian, prof.dr.Stojko Vidović, prof.dr. Rifet Terzić, prof.dr.sc. Ivan Ostojić, prof.dr. Faruk Čaklovica, prof.dr. Ahmed Džubur, dr.sci. Džemil Hajrić, prof.dr. Goran Perković, mr.sci Dragan Brenjo i Armin Čolaković, doktor veterinarske medicine. Monografija je tiskana na četiri jezika – bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom.

promocija direktor

promocija fejzic

monografija2

promocija3

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 12. studenoga 2019. godine donijelo Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Program rada Agencije za 2020. godinu koncipiran je kao nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja s ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini te omogućavanja nesmetanog funkcioniranja trgovine hranom.

Programom rada za 2020. godinu definirani su programi, projekti i aktivnosti potrebni za unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane. To je specifični cilj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i jedan od preduvjeta za brži i učinkovitiji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine postavilo kao jedan od svojih strateških ciljeva.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 12. studenoga 2019. godine donijelo Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi, Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Pravilnikom o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi propisuju se opći zahtjevi i uvjeti za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklariranje voćnih sokova i određenih sličnih proizvoda namjenjenih za prehranu ljudi. Pored zaštite interesa potrošača, donošenjem ovog propisa proizvođačima voćnih sokova omogućavaju se pravni uvjeti za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklariranje voćnih sokova, voćnih nektara i sličnih proizvoda kakve imaju proizvođači iz zemalja regije i Europske unije. Pravilnikom su preuzete uredbe i direktive Europske unije koje se odnose na voćne sokove i određene slične proizvode namijenjene za prehranu ljudi.

Pravilnikom o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda uređuje se izgled i način korištenja zaštićenog znaka oznake u Bosni i Hercegovini te način izdavanja znaka.

Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda predstavlja nastavak aktivnosti Agencije na unaprjeđenju kakvoće meda na tržištu Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj 37/09) propisani su uvjeti i procedure za određivanje šećera metodom HPLC (High Performance Liquid Chromatography), što je u skladu s prijedlozima subjekata u poslovanju s hranom i laboratorija koji provode kontrolu kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda. Praćenje kakvoće meda važan je alat za zaštitu i uređivanje tržišta meda u Bosni i Hercegovini, a klasifikacija kakvoće meda putem fizikalno-kemijske analize je od izuzetnog značaja. Pored kontinuiranog unaprjeđenja pravnog okvira u ovom području, Agencija je prethodno, u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima, provela Monitoring kakvoće meda na tržištu BiH za 2017. godinu te, uz potporu projekta USAID/Sweden FARMA II, izradila Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kakvoće meda. Med je jedan od proizvoda iz Bosne i Hercegovine koji ima odobrenje Europske komisije za izvoz na tržište zemalja EU.

Svi propisi će, nakon objave u „Službenom glasniku BiH“ biti javno dostupni putem službene web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Prvi sastanak Mreže organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje koja je formirana s ciljem promoviranja aktivne znanstvene, stručne i tehničke suradnje u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini održan je 5. studenoga 2019. godine u Mostaru.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici 13 instituta, zavoda i fakulteta iz Bosne i Hercegovine koji su razmijenili mišljenja i prijedloge o mogućnostima suradnje u okviru Mreže organizacija. Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine predstavili su model razmjene informacija u okviru Mreže, kao i mogućnost posredovanja Agencije u povezivanju s institucijama iz zemalja Europske unije.

Članice Mreže također su upoznate s mogućnošću iskazivanja interesa za projekte dostupne u okviru „EU Risk assessment agende/EU RAA“ Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), kao i s drugim mogućnostima suradnje s EFSA-om posredstvom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kao kontakt točke EFSA-e.

Mreža organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini formirana je na temelju prijava na javnI poziv Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 17. lipnja 2019. godine, a dosad joj je pristupilo 16 instituta, zavoda i fakulteta.

mreza sastanak2

 

m.o3

 

Uslovi koje određena organizacija treba ispunjavati kako bi bila uvrštena u Mrežu organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje, kao i odgovarajući obrasci za prijavu dostupni su na sljedećem linku.

Savezni institut za procjenu rizika SR Njemačke (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) obavijestio je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da je raspisan javni poziv za gostujuće znanstvenike na koji se mogu prijaviti i kandidati iz Bosne i Hercegovine. S ciljem promocije znanosti i međunarodne suradnje, tijekom 2020. godine, za 10 odabranih kandidata iz „novih“ članica EU i zemalja izvan EU, bit će omogućen tromjesečni boravak u BfR-u, gdje će biti u prigodi steći uvid u rad i rezultate ove institucije u području zaštite zdravlje potrošača.

Kandidati trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

  • sveučilišna diploma iz biologije, kemije, medicine, veterinarske medicine, toksikologije, prehrambene tehnologije, statistike ili srodne znanstvene discipline,
  • zanimanje za teme iz područja zaštite zdravlja potrošača,
  • Odgovornost i predanost radu,
  • Dobro poznavanje engleskog jezika ili njemačkog jezika.

Radno mjesto je u Berlinu, a sredstvima iz Fonda Werner Baltes (Werner Baltes Fellowship), odabranim kandidatima bit će plaćeni troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica. Rok za prijavu je 1. prosinca 2019. godine, a odabir kandidata provest će se na temelju online prijave koja je dostupna na sljedećoj poveznici.

Agencija za sigurnost hrane BiH će za potrebe prijave na javni poziv pružiti tehničku potporu i potrebne informacije svim zainteresiranim kandidatima. Kontaktirati nas možete putem telefona 036 336 950 ili e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

*Savezni institut za procjenu rizika je neovisna znanstvena institucija koja djeluje pod okriljem Saveznog ministarstva hrane i poljoprivrede SR Njemačke. Detaljnije informacije o radu i nadležnostima BfR-a možete pronaći na službenooj mrežnoj stranici Instituta (www.bfr.bund.de).

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine bio je jedan od sudionika i panelista 4. Regionalnog foruma inovacije, tehnologije i poduzetništva koji je održan od 22.-24. listopada 2019. godine u Sarajevu.

U okviru panela čija je tema bila rasipanje hrane, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane BiH govorio je o ovom globalnom problemu koji veoma negativno utječe na postizanje gospodarskih, socijalnih i ekoloških ciljeva razvoja. Istaknuo je da velika količina hrane koja se gubi duž proizvodnog lanca ili u fazi gotovog proizvoda umanjuje vrijednost poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane, stvara velike ekonomske gubitke te dovodi do značajnog gubitka ograničenih prirodnih resursa, kao što su svjetske zalihe vode.

Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), na globalnoj razini, samo u različitim fazama proizvodnje godišnje se izgubi oko trećina hrane.

Obzirom da se velike količine hrane nepotrebno rasipaju i u domaćinstvima, govorilo se i o načinima na koje potrošači mogu utjecati na smanjenje rasipanja hrane. Preporučeno je da se hranu uvijek nastoji kupovati planski te čuvati na odgovarajućim temperaturama kako bi se produžila njezina svježina i trajnost, a ukazano je i na značaj pravilnog tumačenja i razumijevanja oznaka minimalnog roka trajnosti na deklaracijama hrane.

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

Petak, 18 Listopad 2019 12:42

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda „Corny BIG Dark Choc-Cookies“, broj artikla 57250 – svi proizvodi s rokom trajanja do 25.8.2020., čiji je proizvođač Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA, Bad Schwartau, Njemačka.

Kako se navodi u obavijesti proizvođača dostavljenoj Agenciji za sigurnost hrane BiH, proizvod se povlači zbog pogreške u prijevodu navedene na pakiranju gdje je umjesto „prženi kikiriki“ na popisu sastojaka navedeno „prženi lješnjak“, što ne odgovara sastavu proizvoda. Obavijest proizvođača možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Distributer proizvoda u Bosni i Hercegovini također je obavijestio Agenciju o mjerama povlačenja proizvoda s tržišta.

Imajući u vidu da navedeni proizvod predstavlja potencijalni rizik po zdravlje potrošača koji imaju razvijenu alergiju na kikiriki, Agencija je sve raspoložive informacije dostavila na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Sukladno Pravilniku o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13), na deklaraciji hrane obvezno je navođenje svakog sastojka ili pomoćnog tehnološkog sredstva u proizvodnji koje može prouzročiti alergijske reakcije ili intolerancije, a koje se koristi u proizvodnji ili preradi hrane i koje je prisutno u gotovome proizvodu, čak i u promijenjenom obliku. Kikiriki se nalazi na popisu tvari ili proizvoda koji uzrokuju alergije ili intolerancije u Aneksu II Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima!

Svjetski dan hrane 2019.

Srijeda, 16 Listopad 2019 07:26

U spomen na dan utemeljenja Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), 16. listopada obilježava se Svjetski dan hrane. Na taj način promovira se globalni značaj hrane te potreba za osiguranjem dovoljne količine nutritivne hrane za sve.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane je zdrava prehrana, a povezana je sa sve većom stopom pretilosti u svijetu, ne samo u razvijenim zemljama, nego i u zemljama s niskim dohotkom.

Prema podacima FAO-a, oko 670 milijuna odraslih i 120 milijuna djece u svijetu je pretilo, a 40 milijuna djece mlađe od 5 godina ima prekomjernu tjelesnu težinu. Stoga FAO poziva na veću globalnu predanost i zajedničko djelovanje vlasti, proizvođača, distributera hrane i potrošača kako bi se osigurala zdrava i održiva prehrana dostupna svima.

Iskorjenjivanje gladi do 2030. godine jedan je od globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Više o Svjetskom danu hrane možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Izaslanstvo Agencije za sigurnost hrane Republike Azerbejdžan boravilo je 9. i 10. listopada 2019. godine u službenom posjetu Bosni i Hercegovini kako bi se upoznalo s organizacijom i radom mjerodavnih institucija u sustavu sigurnosti hrane u našoj zemlji.

Pod predsjedavanjem dr.sci. Džemila Hajrića, ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je održan plenarni sastanak kojem su, uz predstavnika izaslanstva iz Azerbejdžana, nazočili i predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnose Bosne i Hercegovine, Ureda za veterinarstvo BiH i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja.

Na sastanku su razmijenjene informacije o nadležnostima i trenutačnim aktivnostima u sustavu sigurnosti hrane u obje zemlje te o procedurama kontrole uvoza i izvoza hrane. S ciljem razmjene iskustava i najboljih praksi razgovarano je o unaprjeđenju suradnje dviju zemalja u području poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarstva i zaštite zdravlja bilja.

U okviru posjeta Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, predstavnici Agencije za sigurnost hrane Republike Azerbejdžan upoznati su s nadležnostima i aktivnostima ove institucije, osobito u dijelu koji se odnosi na usklađivanje propisa u Bosni i Hercegovini sa zakonodavstvom EU, procjenu rizika i jačanje kapaciteta nadležnih institucija i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu propisa o hrani.

posjeta AFSA2

posjeta AFSA3

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Republike Azerbejdžan posjetili su, također, Zavod za higijenski nadzor namirnica i zaštitu životne sredine koji djeluje pri Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Federalni agromediteranski zavod u Mostaru, gdje su upoznati s organizacijom i radom laboratorija za analizu hrane koji djeluju u okviru ovih institucija.

Kalendar priopćenja

« December 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba