Srijeda, 20. Studeni 2019.

Održan 72. sastanak Savjetodavnog foruma EFSA-e

72. sastanak Savjetodavnog foruma Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 3. i 4. srpnja 2019. godine u Reykjaviku, Island, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je sudjelovao dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije.

Na sastanku su razmatrane pripremne aktivnosti za provedbu nove Uredbe o transparentnosti i održivosti procjene rizika u prehrambenom lancu kojom je dopunjena Uredba (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća. Cilj ovih dopuna regulatornog okvira EU je povećavanje transparentnosti procjene rizika u prehrambenom lancu, unaprjeđenje objektivnosti i neovisnosti studija koje koristi EFSA te revizija načina upravljanja EFSA-om s ciljem osiguranja održivosti ove institucije.

Sudionici sastanka Savjetodavnog foruma upoznati su s predstojećim aktivnostima na provedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva EU (EU MENU).U okviru ove točke dnevnog reda, ravnatelj Hajrić informirao je nazočne o aktivnostima koje se provode na realizaciji istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Bosni i Hercegovini sukladno EU MENU metodologiji. Ovom prigodom zahvalio je predstavnicima EFSA-e na potpori provedbi navedenog istraživanja u sklopu projekta „Potpora nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji“.

Na sastanku su predstavljene nove informacije o harmonizaciji prikupljanja podataka o kemijskim kontaminantima, suradnji s Europskom agencijom za kemikalije (ECHA) i novom ciklusu programa EU FORA za razdoblje od 2019. - 2021. godine.

Savjetodavni forum EFSA-e sastoji se od rukovoditelja agencija i institucija za sigurnost hrane svih zemalja članica EU i zemalja članica EFTA-e, a na sastancima sudjeluju i predstavnici nadležnih institucija pretpristupnih zemalja.

72AF2

Kalendar priopćenja

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba