Ponedjeljak, 11. Studeni 2019.

Pripremne mjere za sudjelovanje korisnica IPA-e u aktivnostima EFSA u razdoblju od 2019-2021. godine

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Bernard Uhrl, izvršni ravnatelj Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) razgovarali su, u okviru 72. sastanka Savjetodavnog foruma EFSA-e koji je održan u Reykjaviku, Island, o ključnim aspektima realizacije Ugovora u pripremnim mjerama za sudjelovanje korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u aktivnostima EFSA-e u razdoblju od 2019.-2021. godine.

Cilj aktivnosti predviđenih ugovorom je priprema zemalja korisnica pretpristupne pomoći Europske komisije, među kojima je Bosna i Hercegovina, za unaprjeđenje razumijevanja politika EU u području sigurnosti hrane. Uvid u način na koji EFSA funkcionira, uključujući razmjenu znanstvenih i stručnih informacija, pomoći će zemljama korisnicama u provedbi modela analize rizika, koji je definiran Uredbom (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti predviđeno je postupno povećavanje sudjelovanja zemalja korisnica pretpristupne pomoći EK u aktivnostima EFSA-e i njezinih znanstvenih mreža, kao i u procesu izvještavanje EFSA-e, što bi u konačnici trebalo doprinijeti izgradnji kapaciteta za procjenu rizika u pretpristupnim zemljama.

Kalendar priopćenja

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba