Srijeda, 17. Srpanj 2019.

Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima

Kako bi se unaprijedila provedba Pravilnika o prehrambenim aditivima („Službeni glasnik BiH“, broj 33/18), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane Bosne i Hercegovine“ pripremila „Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima“. Smjernice su primarno namijenjene subjektima u poslovanju s hranom, ali mogu biti od pomoći i nadležnim institucijama u tumačenju Pravilnika o prehrambenim aditivima.

Smjernice sadrže popis prehrambenih aditiva dopuštenih za uporabu u hrani i uvjete njihove uporabe sukladno Aneksu II. Pravilnika. Aditivi za hranu navedeni su na temelju kategorija hrane u koju se mogu dodavati (npr. riba i riblji proizvodi, voće i povrće, mliječni proizvodi, konditorski proizvodi ...).

Popis omogućuje jednostavno identificiranje aditiva dopuštenih za uporabu u određenim prehrambenim proizvodima, čime se osigurava veća transparentnost, pravilnija i, samim time, sigurnija uporaba prehrambenih aditiva.

Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima dostupne su na sljedećoj poveznici.

Kalendar priopćenja

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba