Nedjelja, 16. Lipanj 2019.

Održan sastanak s predstavnicima projekta USAID/Sweden FARMA II

Dr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održao je 17. listopada 2018. godine u Mostaru radni sastanak s predstavnicima projekta USAID/Sweden FARMA II na čelu s Billom Maysom, voditeljem projekta.

Na sastanku je razgovarano o međusobnoj suradnji koja je u proteklom razdoblju rezultirala značajnom podrškom navedenog projekta mjerodavnim institucijama u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini i subjektima u poslovanju s hranom. U okviru projekta USAID/ Sweden FARMA II, kroz ciklus specijaliziranih treninga, omogućena je stručna podrška jačanju kapaciteta za nadzor i kontrolu ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini.

Projekt USAID/Sweden FARMA II podržao je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mjerodavne institucije entiteta i Brčko distrikta BiH u izradi Programa praćenja za Campylobacter na razini proizvodnog procesa (klaonice) i Vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter koji će doprinijeti provedbi Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Agencija je, također u suradnji s ovim projektom, pružila pomoć subjektima u poslovanju s hranom u sektoru peradarstva te se uskoro očekuje službena objava Vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP pri klanju i rasijecanju peradi koji je izrađen u okviru tehničke pomoći.

Kalendar priopćenja

« June 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba