Utorak, 23. Listopad 2018.

Javna licitacija za prodaju motornog vozila

Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila Agencije za sigurnost hrane BiH broj: 01-1-16-3-250-1/18 od 09.02.2018. godine, a u svezi s člankom 12. stavak (3) Pravilnika o uslovima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17 i 62/17) i Instrukcije o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila trezorskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Komisija za provođenje procedure prodaje službenog vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine broj: 01-1-16-3-250-2/18 od 09.02.2018. godine objavljuje: Javnu licitacija za prodaju motornog vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji možete preuzeti na ovoj poveznici.

Obrazac za cijenu ponude možete preuzeti na ovoj poveznici.

Kalendar priopćenja

« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba