Ponedjeljak, 18. Studeni 2019.

Suglasnost za provedbu istraživanja o prehrambenim navikama djece u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine dalo suglasnost Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, da sukladno metodologiji Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), organizira i provede istraživanje o prehrambenim navikama djece u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 2018.-2023. godine.

Suglasnost Vijeća ministara BiH bila je preduvjet da Agencija za sigurnost hrane BiH pripremi potrebnu dokumentaciju i prijavi se na natječaj EFSA-e do 13. listopada 2017. godine.

Istraživanje bi obuhvatilo tri dobne skupine djece uzrasta od tri mjeseca do devet godina i provodilo bi se u skladu s metodologijom EFSA-e o načinu prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama djece. Uniformnost prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva općenito, a osobito djece, ključna je za razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje sudjeluju u istraživanju i EFSA-e.

Prehrambene navike stanovništva daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim skupinama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Bosna i Hercegovina dosad nije provodila istraživanja prehrambenih navika djece, te ovi podaci nedostaju u bazi podataka za procjenu rizika.

Agencija je početkom 2017. godine, u suradnji s partnerskim institucijama u Bosni i Hercegovini, započela provedbu istraživanja prehrambenih navika odrasle populacije, koje EFSA financira sredstvima u iznosu od 100.000 eura.

Kalendar priopćenja

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba