Srijeda, 20. Studeni 2019.

Održana obuka o prikupljanju podataka o konzumaciji hrane

Obuka o prikupljanju podataka o konzumaciji hrane, koju je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II, održana je u razdoblju od 6. – 8. lipnja 2017. godine u Mostaru.

Cilj obuke na kojoj je predavač bila dr.sc. Darja Sokolić, načelnica Odjela za upravljanje podacima i prehranu pri Hrvatskoj agenciji za hranu, bio je prenošenje iskustva institucija Republike Hrvatske u procesu unaprjeđenje sustava za prikupljanje podataka relevantnih za procjenu rizika.

Ekspertica iz Hrvatske predstavila je model za prikupljane, analizu i obradu podataka o prehrambenim navikama. Naglašeno je da su podaci o konzumaciji hrane i prehrambenim navikama stanovništva važni za precizniju procjenu izloženosti potrošača rizicima podrijetlom iz hrane. U sklopu obuke obavljene su i dodatne konzultacije o načinu dostavljanja podataka o prehrambenim navikama Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).

Sukladno odredbama Zakona o hrani, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dužna je prikupljati i analizirati podatke kako bi se omogućilo karakteriziranje i praćenje rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje.

Kalendar priopćenja

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba