Petak, 19. Travanj 2019.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 21/19 od 21.3.2019. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnom nivou ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla. Pravilnik je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja na 164. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 22.1.2019. godine.

Pravilnik propisuje maksimalno dozvoljene količine ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla koje se usklađuju s maksimalnim vrijednostima propisanim u Evropskoj uniji. Cilj ovog propisa je osigurati visok nivo zaštite potrošača u skladu s općim principima propisanim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) te omogućiti subjektima u poslovanju s hranom jednake uvjete na tržištu.

Pravilnik je dostupan na sljedećem linku.

 

*Tekst je dostupan samo na bosanskom jeziku.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je poziv mladim naučnicima da prijave učešće na „Ljetnoj školi 2019: Rizik-benefit u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma“ koja će biti održana u periodu od 11-13. juna 2019. godine u Parmi, Italija. Ljetna škola će pružiti priliku mladim naučnicima da uče o rizik-benefit pristupu u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma od najistaknutijih svjetskih eksperata, što obuhvata teoriju, praktične primjere i komunikaciju rezultata rizik-benefit studija. Učešće je besplatno i ograničeno na 150 učesnika, a prijave se mogu podnijeti do 30. maja 2019. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku.

Različiti efekti na zdravlje koji se povezuju s konzumacijom hrane, zajedno sa sve većim brojem zahtjeva za savjetima o zdravoj i sigurnoj ishrani, doveli su do razvoja mnoštva naučnih disciplina u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma. Tako se pojavila i potreba za holističkim pristupom koji će obuhvatiti i usporediti sve relevantne zdravstvene rizike i benefite. Rizik-benefit procjena hrane predstavlja dragocjen pristup ocjenjivanju sveukupnog utjecaja hrane na zdravlje. Ovim pristupom nastoji se procijeniti kombinacija pozitivnih i negativnih efekata na zdravlje koji se povezuju sa hranom kroz integraciju procjene hemijskih i mikrobioloških opasnosti sa procjenom rizika i benefita u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma.

 

*Tekst je dostupan samo na bosanskom jeziku.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 169. sjednici održanoj 21. marta 2019. godine donijelo Odluku o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda. Odlukom su preuzete odredbe člana 47. Uredbe Komisije (EU) broj 1151/2012 od 21. 11. 2012. o sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Na ovaj način ostvaren je jedan od veoma značajnih preduslova za vođenje postupka zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u skladu s Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/18).

Postupak za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda pokreće se zahtjevom koji se podnosi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Postupak provodi Komisija koju imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Visina naknade kreće se od 30 KM za podnošenje zahtjeva za registraciju, upis ili brisanje iz registra do 500 KM koliko iznosi naknada za provođenje postupka registracije.   

Pri donošenju Odluke sagledan je značaj procesa zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini, posebno s aspekta potencijala bh. prehrambenih proizvoda koji imaju poseban kvalitet, ugled ili drugu karakteristiku koja se pripisuje geografskom porijeklu. Također je uzeta u obzir činjenica da su podnositelji zahtjeva za zaštitu oznaka udruženja odnosno grupe sačinjene udruživanjem proizvođača ili prerađivača istog prehrambenog proizvoda.

Donošenjem ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade za postupak registracije oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 86/16).

Nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, Odluka o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda bit će dostupna putem zvanične web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

 

*Tekst je dostupan samo na bosanskom jeziku.

Bakterija Salmonella Poona uzročnik je 32 potvrđena slučaja oboljenja djece u Francuskoj, Belgiji i Luksemburgu koja su prijavljena u razdoblju od kolovoza 2018. do veljače 2019. godine. U zajedničkom izvješću koje su tim povodom objavili Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pojava oboljenja povezuje se s konzumacijom formule za dojenčad na bazi riže koja je proizvedena u Španjolskoj, a na tržište stavljena od strane tvrtke iz Francuske.

Prema podacima EFSA-e i ECDC-a, ovi proizvodi distribuirani su kroz veleprodajni lanac i putem interneta u zemlje EU, EFTA-e i druge zemlje. U zemljama u koje su distribuirani proizvodi koji se povezuju s oboljenjima izdana su javna upozorenja i proveden je opoziv proizvoda, što bi, prema mišljenju stručnjaka, trebalo smanjiti rizik od novih infekcija.

Sve dosad provedene analize uzoraka koji pripadaju spornim šaržama proizvoda iz tvornice u Španjolskoj bile su negativne na prisutnost bakterije Salmonella Poona. Prema procjeni EFSA-e i ECDC-a, razlog može biti činjenica da se Salmonella u suhim proizvodima u pravilu teško detektira, a što zahtijeva primjenu metoda uzorkovanja i analiza s visokim stupnjem osjetljivosti.

Izvješće EFSA-e i ECDC-a dostupno je na sljedećem linku:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1594

Smjernice namijenjene mjerodavnim institucijama u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini i subjektima u poslovanju s hranom predstavljene su 22. veljače 2019. godine u Sarajevu. Smjernice je pripremila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz potporu projekta USAID/Sweden FARMA II i Češke razvojne agencije.

„Ovi dokumenti predstavljaju jedan vid podrške Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine subjektima u poslovanju s hranom i mjerodavnim institucijama u provedbi propisa o hrani čime se štiti zdravlje i interes potrošača u Bosni i Hercegovini i podržava poslovanje i razvoj prehrambenog sektora u našoj zemlji“, naglasio je u svom obraćanju sudionicima predstavljanja smjernica dr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Pored direktora Agencije, nazočnima su se obratili Andrew Boegel, direktor Odjela za ekonomski razvoj USAID BiH, Jana Zelingerova, konzul i šef Odjela za razvoj u Veleposlanstvu Republike Češke u Bosni i Hercegovini, Tijana Muhamedagić, tajnik Asocijacije za prehrambenu industriju u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine te mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja Agencije za sigurnost hrane BiH koji je predstavio smjernice.

 DSC 0308

DSC 0312

DSC 0314

DSC 0320

DSC 0322

Među pet predstavljenih dokumenata dva su namijenjena za primjenu u sektoru peradarstva u Bosni i Hercegovini koji se priprema za izvoz pilećeg mesa na tržište Europske unije. „Tehničke smjernice i upute za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima pilića“ pružaju subjektima u poslovanju s hranom u ovom sektoru praktične upute o načinu i učestalosti uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja pilećeg mesa na Campylobacter spp. Također su predstavljene „Smjernice za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP-a u peradarskim klaonicama i rasjekaonicama“ koje olakšavaju razvoj sustava upravljanja sigurnošću hrane (FSMS) kroz primjenu procedura utemeljenih na HACCP-u.

„Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kvalitete meda“ predstavljaju nastavak aktivnosti Agencije na unaprjeđenju kvalitete meda u Bosni i Hercegovini, a za široku uporabu u prehrambenoj industriji namijenjene su „Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima“. Kako bi se uspostavio standardni postupak i olakšalo provođenje Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u Bosni i Hercegovini pripremljene su „Smjernice za uzorkovanje hrane u svrhu provođenja Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla“ koje su namijenjene mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini.

DSC 0329

Sudionicima prezentacije uručene su smjernice u tiskanoj formi, a ovi dokumenti dostupni su i u elektronskoj formi na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 165. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sirovom mlijeku i Pravilnik o dopuni Pravilnika o proizvodima od mlijeka i starter kulturama.

Izmjene i dopune navedenih propisa bile su potrebne kako bi se otklonile poteškoće s kojima su se, uslijed različitog tumačenja propisa, suočavali pojedini subjekti u poslovanju s hranom pri izvozu mlijeka iz Bosne i Hercegovine.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sirovom mlijeku usklađen je s odredbom Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine u dijelu koji propisuje da konzumno mlijeko ima točku smrzavanja približno jednaku prosječnoj točki smrzavanja sirovog mlijeka zabilježenu u području podrijetla prikupljenog konzumnog mlijeka. Ovom izmjenom Pravilnika o sirovom mlijeku propisano je da točka smrzavanja sirovog mlijeka nije viša od -0,517 oC.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o proizvodima od mlijeka i starter kulturama usklađen je s Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o sirovom mlijeku u dijelu koji propisuje da „prilikom stavljanja na tržište konzumnog mlijeka proizvedenog od sirovog mlijeka otkupljenog na području Bosne i Hercegovine, točka smrzavanja ne smije biti viša od 2% od točke smrzavanja sirovog mlijeka koja iznosi -0,517 °C.“

Navedeni propisi će, nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, biti dostupni putem službene web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

164. sjednica VM BiH: Donesena dva propisa o hrani

Četvrtak, 24 Siječanj 2019 15:04

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 164. sjednici održanoj 22. siječnja 2019. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla propisuju se maksimalno dopuštene količine pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i usklađuju s maksimalnim vrijednostima propisanim u Europskoj uniji.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 164. sjednici donijelo i Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda, čime su prihvaćene inicijative subjekata u poslovanju s hranom i nadležnih tijela. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda je nacionalni propis te kao takav nije bio predmet usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

Navedeni propisi će, nakon objave u “Službenom glasniku BiH”, biti dostupni i na web stranici Agencije.

Uz potporu projekta USAID/Sweden FARMA II pripremljene su „Tehničke smjernice i upute za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima pilića“ koje su namijenjene za primjenu u objektima za klanje peradi odobrenim od nadležnih tijela u skladu s člankom 7. Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13).

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je nakon donošenja niza znanstvenih mišljenja koja tretiraju ovu tematiku predložila uvođenje kriterija higijene procesa za Campylobacter u trupovima pilića.

Europska komisija analizirala je troškove i koristi u pogledu utvrđivanja određenih kontrolnih mjera za smanjenje učestalosti Campylobactera u mesu pilića u različitim dijelovima prehrambenog lanca. Glavni zaključak analize je da bi se utvrđivanjem kriterija higijene procesa osigurala vrlo dobra ravnoteža između smanjenja kampilobakterioze kod ljudi uzrokovane konzumiranjem mesa peradi i ekonomskih posljedica primjene tog kriterija.

U svrhu kontrole Campylobacter u prehrambenom lancu u Bosni i Hercegovini, svi podaci vezani uz ispitivanje pilića na ovu bakteriju, dobiveni iz kriterija higijene procesa, trebaju biti dostavljeni Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Podaci prikupljeni na mjesečnoj razini, zajedno s odgovarajućim informacijama o prehrambenom lancu, doprinijeli bi učinkovitom praćenju i procjeni rizika, te formiranju baze podataka na razini Bosne i Hercegovine za Campylobacter u mesu pilića.

Ovi podaci omogućili bi analizu trendova i ocjenu uspjeha interventnih mjera, te bi olakšali nadzor nad ispitivanjima u privatnim laboratorijima i nad pouzdanošću podataka. Podaci bi bili dostupni drugim nadležnim tijelima, sukladno zahtjevima iz njihove nadležnosti.

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici.

UN: Proglašen Svjetski dan sigurnosti hrane

Srijeda, 16 Siječanj 2019 14:47

Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je na 73. zasjedanju održanom 20. prosinca 2018. godine rezoluciju kojom se proglašava Svjetski dan sigurnosti hrane. Počevši od 2019. godine, 7. lipnja će svake godine biti dan posvećen promociji značaja sigurnosti hrane.

Uspostavljanjem Svjetskog dana sigurnosti hrane Ujedinjeni narodi žele usmjeriti globalnu pozornost na utjecaj nesigurne hrane na zdravlje ljudi potkrepljujući to sljedećim podacima:

  • više od 200 različitih bolesti prenosi se putem hrane,
  • jedan od 10 ljudi obolijeva od nesigurne hrane svake godine, a oko 420.000 ljudi umire, od čega je 125.000 djece mlađe od pet godina;
  • Širenje prijetnji kao što je antimikrobna otpornost.

Nesigurna hrana predstavlja prijetnju ljudskom zdravlju i gospodarstvu te pogađa osjetljive i marginalizirane skupine stanovništva, osobito žene i djecu, stanovnike područja zahvaćenih sukobima i migrante. Također nanosi štetu trgovini i dovodi do bacanja hrane što se ne može tolerirati obzirom da veliki broj ljudi istovremeno pati od gladi.

Svjetski dan sigurnosti hrane trebao bi potaknuti na zaustavljanje bolesti koje se prenose putem hrane od kojih na godišnjoj razini obolijeva oko 600 milijuna ljudi u svijetu.

TAIEX Radionica o provedbi „higijenskog paketa“ na kojoj su sudjelovali službenici nadležnih institucija u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini održana je 18. i 19. prosinca 2018. godine u Mostaru.

Eksperti iz Austrije i Španjolske upoznali su predstavnike nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini s odredbama „higijenskog paketa“ i najboljim praksama EU koje se odnose na zahtjeve za primjenu Sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points) i prilagodljivost njegove primjene u subjektima s malim opsegom proizvodnje.

Pravilnikom o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13) subjektima u poslovanju s hranom propisana je obveza uspostavljanja, provedbe i održavanja stalnog postupka ili postupaka utemeljenih na načelima HACCP. Ovaj koncept omogućava da se postupak baziran na načelima HACCP primjeni s prilagodljivošću kako bi se osigurala primjena u svim situacijama, uključujući i subjekte s malim opsegom proizvodnje.

Na Radionici su također predstavljeni zahtjevi za implementaciju Sustava upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Management System, FSMS) čiji je cilj osigurati sigurnost hrane sukladno važećem zakonodavstvu.

Rad.hp2

Rad.hp3

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je ovu radionicu uz podršku Europske komisije u okviru TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) Instrumenta koji služi za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja EU u područjima preuzimanja zakonodavstva EU i njegove provedbe.

Dnevni red radionice i održane prezentacije možete pogledati i preuzeti na poveznici:

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/67766

Kalendar priopćenja

« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba