Nedjelja, 25. Kolovoz 2019.

Javni poziv: EFSA GUEST program 2019

Petak, 26 Srpanj 2019 08:24

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je javni poziv kandidatima zainteresiranim za privremeni radni angažman u ovoj instituciji u okviru EFSA Guest programa 2019. Javni poziv namijenjen je znanstvenicima, doktorandima i profesionalcima koji žele podijeliti svoje stručno znanje u područjima rada EFSA-e i onima koji su zainteresirani za specifične projekte u znanstvenim područjima u djelokrugu rada EFSA-e. Riječ je o besplatnom programu za koji EFSA ne snosi financijske troškove, osim onih koji se odnose na obavljanje poslova za vrijeme privremenog rada.

Trajanje privremenog rada određuje se nakon provedene procedure javnog poziva, ovisno o tomu realizira li se radni angažman u kontinuitetu ili sa stankama, ali ne može biti duže od:

 • 12 mjeseci za kandidate iz javnog sektora i međunarodnih organizacija,
 • šest mjeseci za doktorande.

Kandidati iz zemalja izvan EU moraju dobiti odgovarajuću vizu. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 31. prosinca 2019. godine, a detaljne informacije o uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati i načinu prijave možete pogledati na sljedećoj poveznici.

EFSA: Znanstveno mišljenje o fosfatima

Ponedjeljak, 22 Srpanj 2019 11:16

Prema navodima iz Znanstvenog mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) objavljenog povodom reevaluacije fosforne kiseline, fosfata, -di, -tri i polifosfata (E 338–341, E 343, E 450–452) kao prehrambenih aditiva, procijenjeni ukupni unos fosfata putem hrane može preći sigurnu razinu. EFSA preporučuje uvođenje maksimalno dopuštene razine kako bi se reducirao sadržaj fosfata kao aditiva u dodacima prehrani, obzirom da osobe koje ih redovito koriste mogu biti izložene riziku.

Fosfati su esencijalni nutrijenti koji su prirodno prisutni u ljudskom organizmu i važan su dio naše prehrane. Skupina tvari koje se zajednički nazivaju fosfatima odobreni su za korištenje kao prehrambeni aditivi u Europskoj uniji. Dodaju se velikom broju namirnica zbog njihove tehnološke funkcije (npr. emulgatori, antioksidansi). Neki od njih mogu se koristiti i u hrani za dojenčad i malu djecu.

Dr Ursula Gundert-Remy, predsjedavajuća Radne grupe za fosfate pri EFSA-i izjavila je kako je obavljena ponovna procjena sigurnosti fosfata te je po prvi put za ovu skupinu aditiva određen prihvatljivi dnevni unos (Acceptable Daily Intake, ADI) od 40 miligrama po kilogramu tjelesne težine (mg/kg bw) dnevno. Objasnila je da su fosfati kao nutrijenti veoma značajni za našu prehranu te je stoga pri određivanju ADI uzet u obzir vjerojatni unos fosfora iz različitih izvora, uključujući prirodne izvore i prehrambene aditive.

Ovaj ADI korespondira unosu 2,8 grama fosfora dnevno za prosječnu odraslu osobu tjelesne težine 70 kg.

Dr Maged Younes, predsjedavajući EFSA Panela za aditive i arome naglasio je da navedeni ADI nije primjenjiv za osobe s umjereno i ozbiljno smanjenom funkcijom bubrega, koje se smatraju ranjivom grupom populacije. Ovaj zaključak utemeljen je na prepoznatom učinku visokog unosa fosfata na bubrege.

Izloženost je izračunata za ukupan unos fosfora iz svih izvora prehrane i nije ograničena na razine u prehrambenim aditivima koje su prijavili proizvođači. Prema procjenama stručnjaka, prehrambeni aditivi sudjeluju s 6-30% u ukupnom prosjeku unosa fosfora.

Znanstveno mišljenje o reevaluaciji fosforne kiseline, -di, -tri i polifosfata (E 338–341, E 343, E 450–452) kao prehrambenih aditiva i sigurnosti predloženog produženja njihove uporabe dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5674

U skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila na službenoj web stranici Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.

Registar trenutačno sadrži osnovne podatke o 63 proizvoda koji se nalaze na tržištu Bosne i Hercegovine, a spadaju u jednu od kategorija hrane za posebne prehrambene potrebe.

Hrana za posebne prehrambene potrebe je hrana koja se, zahvaljujući svome posebnom sastavu ili posebnom načinu proizvodnje, jasno razlikuje od prehrambenih proizvoda namijenjenih za uobičajenu uporabu koji su prikladni za njihove prehrambene svrhe i koji su reklamirani na takav način da ukažu na takvu prikladnost.

U hranu za posebne prehrambene potrebe, u skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe, spadaju:

 • formule za dojenčad i formule nakon dojenja,
 • prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana za dojenčad i malu djecu,
 • hrana namijenjena za uporabu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine,
 • hrana namijenjena osobama sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes),
 • hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše,
 • dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe,
 • hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama.

U skladu s člankom 15. Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe, ako se nakon detaljne procjene utvrdi da hrana za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada niti jednoj skupini navedenoj u članku 4. ovoga pravilnika ili da ugrožava zdravlje ljudi, a nalazi se u slobodnom prometu u Bosni i Hercegovini, Agencija u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište takve hrane na području Bosne i Hercegovine.

U nazočnosti visokih uzvanika, predstavnika Vijeća za GMO, Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, mjerodavnih institucija Republike Srpske i akademske zajednice, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci je 4. srpnja 2019. godine održana promocija monografije „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“.

O doprinosu monografije široj društvenoj raspravi o ključnim znanstvenim i etičkim pitanjima korištenja biotehnologije govorili su recenzenti akademik prof.dr. Novo Pržulj i prof.dr. Faruk Čaklovica. Akademik Pržulj istaknuo je da su autori monografije čitatelju, bio on pristalica ili protivnik korištenja dostignuća biotehnologije i GMO, na sveobuhvatan, informativan i razumljiv način ukazali na trenutačno stanje u biotehnologiji i GMO, metode procjene rizika i biosigurnosti koje se provode prije stavljanja na tržište GMO i hrane koja je proizvedena od njih, zakonodavstvo koje prati uvođenje GMO te su informirali čitatelja o budućim trendovima razvoja GMO.

promocija bl2

U ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao izdavača monografije, nazočnima se obratio mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja, koji je govorio o nizu zajedničkih aktivnosti Agencije, Vijeća za GMO i mjerodavnih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH čiji je cilj osiguranje visoke razine zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača s obzirom na GMO i proizvode od GMO uz istovremeno funkcioniranje tržišta Bosne i Hercegovine.

U svojstvu koautora monografije, prigodno obraćanje imao je prof. dr. Vojislav Trkulja, koji je upoznao nazočne sa strukturom i sadržajem monografije te predstavio autore monografije.

Monografija „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“ objavljena je 2018. godine u nakladi Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a njezini autori su:

 • Prof.dr.sc. Vojislav Trkulja – JU Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka;
 • Prof. dr.sc. Dalibor Ballian – Šumarski fakultet, Univerziteta u Sarajevu;
 • Prof. dr.sc. Stojko Vidović – Medicinski fakultet, Univerziteta u Banja Luci;
 • Prof. dr.sc. Rifet Terzić – Prirodno- matematički fakultet, Univerziteta u Tuzli;
 • Prof. dr.sc. Ivan Ostojić – Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet, Sveučilišta u Mostaru;
 • Prof. dr.sc. Faruk Čaklovica –Veterinarski fakultet, Univerziteta u Sarajevu;
 • Prof. dr.sc. Ahmed Džubur – Agromediteranski fakultet, Univerziteta „Džemal Bijedić“, Mostar;
 • Dr. sci. Džemil Hajrić – Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine;
 • Prof. dr.sc. Goran Perković – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja;
 • Mr.sc. Dragan Brenjo – Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine;
 • Armin Čolaković dr. vet. med.– Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

72. sastanak Savjetodavnog foruma Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 3. i 4. srpnja 2019. godine u Reykjaviku, Island, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je sudjelovao dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije.

Na sastanku su razmatrane pripremne aktivnosti za provedbu nove Uredbe o transparentnosti i održivosti procjene rizika u prehrambenom lancu kojom je dopunjena Uredba (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća. Cilj ovih dopuna regulatornog okvira EU je povećavanje transparentnosti procjene rizika u prehrambenom lancu, unaprjeđenje objektivnosti i neovisnosti studija koje koristi EFSA te revizija načina upravljanja EFSA-om s ciljem osiguranja održivosti ove institucije.

Sudionici sastanka Savjetodavnog foruma upoznati su s predstojećim aktivnostima na provedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva EU (EU MENU).U okviru ove točke dnevnog reda, ravnatelj Hajrić informirao je nazočne o aktivnostima koje se provode na realizaciji istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Bosni i Hercegovini sukladno EU MENU metodologiji. Ovom prigodom zahvalio je predstavnicima EFSA-e na potpori provedbi navedenog istraživanja u sklopu projekta „Potpora nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji“.

Na sastanku su predstavljene nove informacije o harmonizaciji prikupljanja podataka o kemijskim kontaminantima, suradnji s Europskom agencijom za kemikalije (ECHA) i novom ciklusu programa EU FORA za razdoblje od 2019. - 2021. godine.

Savjetodavni forum EFSA-e sastoji se od rukovoditelja agencija i institucija za sigurnost hrane svih zemalja članica EU i zemalja članica EFTA-e, a na sastancima sudjeluju i predstavnici nadležnih institucija pretpristupnih zemalja.

72AF2

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Bernard Uhrl, izvršni ravnatelj Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) razgovarali su, u okviru 72. sastanka Savjetodavnog foruma EFSA-e koji je održan u Reykjaviku, Island, o ključnim aspektima realizacije Ugovora u pripremnim mjerama za sudjelovanje korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u aktivnostima EFSA-e u razdoblju od 2019.-2021. godine.

Cilj aktivnosti predviđenih ugovorom je priprema zemalja korisnica pretpristupne pomoći Europske komisije, među kojima je Bosna i Hercegovina, za unaprjeđenje razumijevanja politika EU u području sigurnosti hrane. Uvid u način na koji EFSA funkcionira, uključujući razmjenu znanstvenih i stručnih informacija, pomoći će zemljama korisnicama u provedbi modela analize rizika, koji je definiran Uredbom (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti predviđeno je postupno povećavanje sudjelovanja zemalja korisnica pretpristupne pomoći EK u aktivnostima EFSA-e i njezinih znanstvenih mreža, kao i u procesu izvještavanje EFSA-e, što bi u konačnici trebalo doprinijeti izgradnji kapaciteta za procjenu rizika u pretpristupnim zemljama.

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Jan Rosmus, tim lider projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u BiH“ održali su 18. lipnja 2019. godine u Sarajevu radno-konzultativni sastanak na kojem su analizirane ključne aktivnosti koje se provode u okviru navedenog projekta.

Projekt „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji realizira Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, odnosi se na potporu uspostavljanju pilot sustava za kontrolu aditiva u hrani. To obuhvaća više projektnih aktivnosti kao što su revizija propisa u ovom području, uvođenje novih metoda laboratorijskih analiza aditiva u hrani, odgovarajuće obuke predstavnika mjerodavnih inspekcijskih tijela i laboratorijskog osoblja te izrada kontrolnog programa za nadzor uporabe aditiva u hrani.

Projekt je u potpunosti usklađen s preporukama Europske komisije u području sigurnosti hrane, a cilj je unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane i jačanje uloge mjerodavnih tijela za sigurnost hrane na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Projekt financira Češka razvojna agencija, a za provedbu su zaduženi Centralni institut za nadzor i kontrolu u poljoprivredi, Brno i Državni veterinarski institut, Prag.

U okviru projekta provedena je analiza potreba za tehničkim opremanjem laboratorija koje sudjeluju u projektu te su održane obuke predstavnika mjerodavnih entitetskih, županijskih i inspekcijskih tijela Brčko distrikta BiH koja provode službene kontrole aditiva u hrani.

Ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine ocijenio je da su aktivnosti koje se provode u okviru navedenog projekta od izuzetnog značaja te je tim lideru projekta uručio zahvalnicu za podršku sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Obavijest o povlačenju proizvoda s tržišta

Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 11:49

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) obaviještena da se Bosna i Hercegovina nalazi među zemljama u koje je distribuiran sljedeći proizvod koji ne odgovara propisima o prehrambenim aditivima i pružanju obavijesti potrošačima o hrani:

Naziv proizvoda: Kiss me - obojeni topivi bomboni s okusom limuna, maline i crne ribizle

Zemlja podrijetla: Poljska

Proizvođač: Z.P.C. „NORD” Sp. z o .o., Gościsława 1, 71-706 Szczecin, Poland

Rok trajanja: do 30.3.2020.

Identifikacija proizvoda: Kiss me - topivi bomboni, 300g, bar kod: 5900987002361

Utvrđena opasnost: Previsok sadržaj boje E 104 (Kvinolin žuta) i nedeklarirana boja E 102 (Tartrazin)

Analitički rezultat: 44,6 mg/kg - ppm

Najveća dopuštena količina: 30 mg/kg - ppm

Rizik: Nije ozbiljan

Utjecaj: na ljudsko zdravlje

Sve raspoložive informacije potrebne za utvrđivanje sljedivosti proizvoda Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je dostavila na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima!

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pokrenula je proceduru uspostave Mreže organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. Cilj mreže je uspostavljanje okvira za znanstvenu, stručnu i tehničku suradnju kroz koordinaciju aktivnosti, razmjenu informacija, razvoj i provedbu zajedničkih projekata, razmjenu iskustava i najbolje prakse. Mreža se formira za potrebe realizacije zadataka i projekata delegiranih i/ili financiranih od strane međunarodnih organizacija među kojima su Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) te druge međunarodne organizacije iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Kako bi određena organizacija bila uvrštena na popis organizacija koje čine Mrežu organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da obavlja znanstvene, stručne i tehničke zadatke u okviru djelatnosti Agencije, osobito one koji se odnose na izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane ili hrane za životinje;

b) da je pravna osoba, odnosno da ima posebne procedure i pravila kojima će osigurati da se suradnja s Agencijom obavlja i temelji na visokoj razini neovisnosti i integriteta;

c) da ima dostatne resurse za rad u mreži organizacija vezano za znanstvene, stručne i tehničke aktivnosti i/ili da je sposobna za učinkovito ispunjavanje zadataka u suradnji s Agencijom.

U slučaju da je predložena organizacija uključena u rad neke druge mreže organizacija, potrebno je opisati i uvjete rada te mreže. Za uvrštavanje na popis mreže organizacija može biti predložena i određena organizacijska jedinica organizacije koja ima mogućnost i sposobnost rada u mreži organizacija na znanstvenim, stručnim i tehničkim aktivnostima.

Ovaj poziv otvoren je za sve organizacije koje ispunjavaju navedene kriterije. Agencija je pismenim putem obavijestila o formiranju mreže organizacija znanstveno-istraživačke institucije s kojima je u proteklom razdoblju ostvarila suradnju te ih pozvala da se priključe navedenoj mreži kroz popunjavanje odgovarajućeg “Obrasca za prijavu za uvrštavanje na popis organizacija koje čine mrežu organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje” i “Izjave o točnosti i istinitosti podataka”.

Popunjen Obrazac i Izjavu o točnosti podataka, potrebno je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i poštom na adresu Agencije (Ulica kneza Višeslava bb, 88000 Mostar), a dostupni su na sljedećim poveznicama:

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je poziv za pripravnički staž na koji se mogu prijaviti kandidati sa završenim preddiplomskim studijem koji su zainteresirani za stjecanje radnog iskustva i znanja u različitim područjima rada ove institucije. Poziv je otvoren i za kandidate iz zemalja u procesu pristupanja EU, među kojima je Bosna i Hercegovina. Pripravnički staž obavlja se u sjedištu EFSA-e u Parmi, Italija.

Postupak prijave na natječaj obavlja se elektronskim putem, a rok za prijavu je 1. srpnja 2019. godine.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:

 • Završen studij u trajanju od najmanje tri godine do datuma krajnjeg roka prijave na natječaj;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika (minimalno B2 prema CEFR);
 • Da kandidat do sada nije obavljao stručnu praksu u EFSA-i, bio u radnom odnosu s EFSA-om na bilo koji način ili primao bilo kakvu vrste naknade od EFSA-e;
 • Da kandidat karakternim osobinama udovoljava zahtjevima poslova u koje će biti uključen (npr. potpisana izjava o nekažnjavanju).

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Detaljnije informacije i obrazac za prijavu dostupni su na sljedećoj poveznici.


Kalendar priopćenja

« August 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba