Utorak, 15. Listopad 2019.

U nazočnosti visokih uzvanika, predstavnika Vijeća za GMO, Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, mjerodavnih institucija Republike Srpske i akademske zajednice, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci je 4. srpnja 2019. godine održana promocija monografije „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“.

O doprinosu monografije široj društvenoj raspravi o ključnim znanstvenim i etičkim pitanjima korištenja biotehnologije govorili su recenzenti akademik prof.dr. Novo Pržulj i prof.dr. Faruk Čaklovica. Akademik Pržulj istaknuo je da su autori monografije čitatelju, bio on pristalica ili protivnik korištenja dostignuća biotehnologije i GMO, na sveobuhvatan, informativan i razumljiv način ukazali na trenutačno stanje u biotehnologiji i GMO, metode procjene rizika i biosigurnosti koje se provode prije stavljanja na tržište GMO i hrane koja je proizvedena od njih, zakonodavstvo koje prati uvođenje GMO te su informirali čitatelja o budućim trendovima razvoja GMO.

promocija bl2

U ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao izdavača monografije, nazočnima se obratio mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja, koji je govorio o nizu zajedničkih aktivnosti Agencije, Vijeća za GMO i mjerodavnih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH čiji je cilj osiguranje visoke razine zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača s obzirom na GMO i proizvode od GMO uz istovremeno funkcioniranje tržišta Bosne i Hercegovine.

U svojstvu koautora monografije, prigodno obraćanje imao je prof. dr. Vojislav Trkulja, koji je upoznao nazočne sa strukturom i sadržajem monografije te predstavio autore monografije.

Monografija „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“ objavljena je 2018. godine u nakladi Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a njezini autori su:

 • Prof.dr.sc. Vojislav Trkulja – JU Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka;
 • Prof. dr.sc. Dalibor Ballian – Šumarski fakultet, Univerziteta u Sarajevu;
 • Prof. dr.sc. Stojko Vidović – Medicinski fakultet, Univerziteta u Banja Luci;
 • Prof. dr.sc. Rifet Terzić – Prirodno- matematički fakultet, Univerziteta u Tuzli;
 • Prof. dr.sc. Ivan Ostojić – Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet, Sveučilišta u Mostaru;
 • Prof. dr.sc. Faruk Čaklovica –Veterinarski fakultet, Univerziteta u Sarajevu;
 • Prof. dr.sc. Ahmed Džubur – Agromediteranski fakultet, Univerziteta „Džemal Bijedić“, Mostar;
 • Dr. sci. Džemil Hajrić – Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine;
 • Prof. dr.sc. Goran Perković – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja;
 • Mr.sc. Dragan Brenjo – Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine;
 • Armin Čolaković dr. vet. med.– Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Published in Novosti

72. sastanak Savjetodavnog foruma Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 3. i 4. srpnja 2019. godine u Reykjaviku, Island, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je sudjelovao dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije.

Na sastanku su razmatrane pripremne aktivnosti za provedbu nove Uredbe o transparentnosti i održivosti procjene rizika u prehrambenom lancu kojom je dopunjena Uredba (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća. Cilj ovih dopuna regulatornog okvira EU je povećavanje transparentnosti procjene rizika u prehrambenom lancu, unaprjeđenje objektivnosti i neovisnosti studija koje koristi EFSA te revizija načina upravljanja EFSA-om s ciljem osiguranja održivosti ove institucije.

Sudionici sastanka Savjetodavnog foruma upoznati su s predstojećim aktivnostima na provedbi istraživanja prehrambenih navika stanovništva EU (EU MENU).U okviru ove točke dnevnog reda, ravnatelj Hajrić informirao je nazočne o aktivnostima koje se provode na realizaciji istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Bosni i Hercegovini sukladno EU MENU metodologiji. Ovom prigodom zahvalio je predstavnicima EFSA-e na potpori provedbi navedenog istraživanja u sklopu projekta „Potpora nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji“.

Na sastanku su predstavljene nove informacije o harmonizaciji prikupljanja podataka o kemijskim kontaminantima, suradnji s Europskom agencijom za kemikalije (ECHA) i novom ciklusu programa EU FORA za razdoblje od 2019. - 2021. godine.

Savjetodavni forum EFSA-e sastoji se od rukovoditelja agencija i institucija za sigurnost hrane svih zemalja članica EU i zemalja članica EFTA-e, a na sastancima sudjeluju i predstavnici nadležnih institucija pretpristupnih zemalja.

72AF2

Published in Novosti

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Bernard Uhrl, izvršni ravnatelj Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) razgovarali su, u okviru 72. sastanka Savjetodavnog foruma EFSA-e koji je održan u Reykjaviku, Island, o ključnim aspektima realizacije Ugovora u pripremnim mjerama za sudjelovanje korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u aktivnostima EFSA-e u razdoblju od 2019.-2021. godine.

Cilj aktivnosti predviđenih ugovorom je priprema zemalja korisnica pretpristupne pomoći Europske komisije, među kojima je Bosna i Hercegovina, za unaprjeđenje razumijevanja politika EU u području sigurnosti hrane. Uvid u način na koji EFSA funkcionira, uključujući razmjenu znanstvenih i stručnih informacija, pomoći će zemljama korisnicama u provedbi modela analize rizika, koji je definiran Uredbom (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti predviđeno je postupno povećavanje sudjelovanja zemalja korisnica pretpristupne pomoći EK u aktivnostima EFSA-e i njezinih znanstvenih mreža, kao i u procesu izvještavanje EFSA-e, što bi u konačnici trebalo doprinijeti izgradnji kapaciteta za procjenu rizika u pretpristupnim zemljama.

Published in Novosti

Kalendar priopćenja

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba