Nedjelja, 19. Svibanj 2019.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 157. sjednici održanoj 7. studenoga 2018. godine donijelo Pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode.

Pravilnikom o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode utvrđuje se sustav kvalitete za prehrambene proizvode, koji služi kao temelj za označavanje te prema potrebi, zaštitu naziva i izraza, koji se posebno navode ili opisuju proizvod s karakteristikama proizvoda s dodanom vrijednosti i/ili svojstvima s dodanom vrijednosti koje su posljedica metoda prerade koje se koriste prilikom njihove proizvodnje, ili mjesta njihove proizvodnje ili promidžbe.

Svrha ovog Pravilnika je osiguranje poštenog tržišnog natjecanja za proizvođače prehrambenih proizvoda s karakteristikama i obilježjima proizvoda s dodanom vrijednosti te omogućavanje dostupnosti pouzdanih informacija potrošačima vezanih za takve proizvode. Pored toga, ovaj propis daje pravne pretpostavke za poštivanje prava intelektualnog vlasništva za prehrambene proizvode koji su zaštićeni u skladu s istim.

Stupanjem na snagu Pravilnika o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode bit će stavljeni van snage Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10) i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10).

Published in Novosti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 156. sjednici održanoj 5. studenoga 2018. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, koji je u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH pripremila i predložila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Kroz izmjene i dopune navedenog propisa u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su odredbe iz sljedećih Uredbi Europske komisije:

  • Uredba Komisije (EU) 2017/1237 оd 7. srpnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine cijanovodične kiseline u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljenima na tržište za krajnjeg potrošača;
  • Uredba Komisije (EU) 2015/1137 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine okratoksina A u začinima Capsicum spp.

Cilj Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani je osiguranje visokog stupnja zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Donošenju Uredbe Komisije (EU) 2017/1237 od strane Europske komisije prethodilo je Znanstveno mišljenje o akutnim zdravstvenim rizicima povezanima s prisutnošću cijanogeničnih glikozida u sirovim jezgrama marelice i proizvodima dobivenim od sirovih jezgri marelice (EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424) koje je donio Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U ovom Znanstvenom mišljenju utvrđeno je da se amigdalin, kao važan cijanogeni glikozid koji se nalazi u neprerađenim jezgrama marelica žvakanjem razgrađuje na cijanovodičnu kiselinu (cijanid) koja može biti štetna po zdravlje potrošača. Stoga je Europska komisija Uredbom definirala najveću dopuštenu količinu cijanovodične kiseline (cijanida) u navedenim proizvodima koja je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani preuzeta u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine te iznosi 20.0 mg/kg.

Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati da sve neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice stavljene na tržište za krajnjeg potrošača budu u skladu s propisanom najvećom dopuštenom količinom.

Published in Novosti

U okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji financira Češka razvojna agencija u razdoblju od 17.-19. listopada 2018. godine provedene su aktivnosti na analizi potreba za tehničkim opremanjem laboratorija koje sudjeluju u projektu, a koje djeluju u sastavu Instituta za javno zdravstvo FBiH i Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Veterinarskog instituta „Dr. Vaso Butozan“ i Instituta za javno zdravstvo RS u Banja Luci te Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru. Prilikom službenog obilaska i radnih sastanaka, predstavnici pojedinih laboratorija iskazali su i potrebe za stručnom edukacijom osoblja koje će provoditi laboratorijske analize aditiva u hrani.

Nakon toga, u razdoblju od 22.-26. listopada 2018. godine, u Sarajevu i Laktašima održane su obuke predstavnika mjerodavnih entitetskih, županijskih te inspekcijskih tijela Brčko distrikta koji provode službene kontrole aditiva u hrani. Na obukama je predstavljeno zakonodavstvo EU o aditivima u hrani, te praktični aspekti provedbe spomenutog zakonodavstva u segmentu službenih kontrola, analiza aditiva i hranjivih vrijednosti hrane i deklariranja aditiva.

CRAg2

Projekt „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji realizira Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, odnosi se na podršku uspostavljanju pilot sustava za kontrolu aditiva u hrani. To obuhvaća više projektnih aktivnosti kao što su revizija propisa u ovoj oblasti, uvođenje novih metoda laboratorijskih analiza aditiva u hrani, odgovarajuće obuke predstavnika mjerodavnih inspekcijskih tijela i laboratorijskog osoblja te izradu kontrolnog programa za nadzor upotrebe aditiva u hrani.

Projekt je u potpunosti usklađen s preporukama Europske komisije u području sigurnosti hrane, a cilj je unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane i jačanje uloge mjerodavnih tijela za sigurnost hrane na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. U ime Češke razvojne agencije, projekt realiziraju Centralni institut za nadzor i kontrolu u poljoprivredi, Brno i Državni veterinarski institut, Prag.

Published in Novosti

Kalendar priopćenja

« November 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba