Ponedjeljak, 11. Studeni 2019.

Obilazak laboratorija u okviru IPA projekta

Na temelju odredbi Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija, a sukladno nastavku aktivnosti Agencije za sigurnost hrane BiH u procesu pripreme za proces ovlašćivanja ispitnih laboratorija koje provode analize hrane i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom, zajednički tim koji su činili Salvatore Milone, ekspert za laboratorije IPA projekta i predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, šef odsjeka doc.dr.sci. Nihada Ahmetović i stručni saradnik Maida Mujkić, izvršili su stručni obilazak još četiri laboratorija za kontrolu hrane.

Cilj posjeta je sagledavanje i procjena trenutačnih kapaciteta, kao i mogućnosti u oblasti laboratorijske kontrole hrane.
U razdoblju 24. -25.05.2010. godine izvršen je obilazak laboratorija: Veterinarskog zavoda „Dr.Vaso Butozan" Bijeljina, Veterinarskog zavoda „Teolab" Bijeljina, Veterinarskog instituta „Dr.Vaso Butozan" Banja Luka i Veterinarskog zavoda „Slaven" Banja Luka. Zajednički tim za obilaske primljen je od strane rukovodstava ovih laboratorija i omogućen je uvid u kapacitete laboratorija.

Tijekom sastanaka sa rukovodstvima laboratorija istaknuta je važnost IPA projekta „Podrška u pripremi i provedbi EU legislative iz oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini" u pogledu jačanja kapaciteta laboratorija, kao i značajna uloga Agencije za sigurnost hrane BiH u ovom projektu. Naime, Agencija za sigurnost hrane BiH je na temelju Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i važećih propisa iz oblasti laboratorija ušla u ovaj projekat, koji je od velike važnosti u oblasti laboratorijske kontrole hrane i zaštite života i zdravlja potrošača.

Kalendar priopćenja

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba