Ponedjeljak, 11. Studeni 2019.

Završetak aktivnosti vezano za obilazak laboratorija za kontrolu hrane sa ekspertom EC: IPA program EC „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini“

Tokom perioda 16.02.-18.02.2010. godine izvršen je obilazak još tri laboratorije za kontrolu hrane u BiH koje provode analize hrane i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom u BiH koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje u skladu sa Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija („Službeni glasnik BiH“ br. 37/09): Regionalnog zavoda Trebinje i Foča, te laboratorije Veterinarskog zavoda Mostar u okviru IPA programa EC Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini.

Time je završen stručni obilazak 31 laboratorije za kontrolu hrane u BiH koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje od strane gosp. Salvatore Milonea eksperta za laboratorije Evropske komisije zajedno sa timom Agencije za sigurnost hrane BiH koju su činili šef odsjeka doc.dr.sci. Nihada Ahmetović i stručni suradnik Maida Mujkić. Neovisno ekspertno mišljenje vezano za trenutne kapacitete laboratorija i njihove mogućnosti u oblasti laboratorijske kontrole hrane daće smjernice za dalje aktivnosti u procesu ovlašćivanja laboratorija.

Kalendar priopćenja

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba