Srijeda, 20. Studeni 2019.

Nastavak aktivnosti: IPA program EC “Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini”, posjeta laboratoriju za kontrolu hrane sa ekspertom EC u periodu 01.02.-05.02.2010

Prema daljnjim aktivnostima Agencije za sigurnost hrane BiH u procesu pripreme za proces ovlašćivanja ispitnih laboratorija koje provode analize hrane i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt s hranom, a na temelju zahtjeva za ovlašćivanje koji su dostavile laboratorije za kontrolu hrane u BiH na temelju odredbi Zakona o hrani ( “Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) i Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija ( “Službeni glasnik BiH” br. 37/09)…

Tijekom razdoblja 01.02.-05.02 .2010. godine, ekspert za laboratorije gosp. Salvatore Millone (u okviru IPA programa Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini) zajedno s timom Agencije za sigurnost hrane BiH koju čine šef odsjeka doc.dr.sci. Nihada Ahmetović, stručni suradnik Maida Mujkić i viši stručni suradnik Mladen Popić, nastavio je stručni obilazak laboratorija koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje u cilju sagledavanja i procjene trenutnih kapaciteta, kao i mogućnosti u oblasti laboratorijske kontrole hrane.

Tijekom razdoblja 01.02.-05.02.2010. godine izvršen je obilazak laboratorija Herkon Mostar, Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar, Regionalnog zavoda Istočno Sarajevo, Sistem Qualità S Pale, Euro Inspekt Sarajevo, Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona Travnik, Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona Zenica i Veterinarskog zavoda Zenica koje su također podnijele zahtjeve za ovlašćivanje. Ekipa je primljena od strane rukovodstava ovih laboratorija, i omogućen je uvid u kapacitete laboratorija. Tijekom sastanaka s rukovodstvima laboratorij istaknuta je važnost IPA projekta jačanja kapaciteta laboratorija, kao i značajna uloga Agencije za sigurnost hrane BiH u ovom projektu. Naime, Agencija za sigurnost hrane BiH je na temelju Zakona o hrani i važećih propisa iz oblasti laboratorij ušla u ovaj projekt od neizmjerne važnosti u oblasti laboratorijske kontrole hrane i zaštite života i zdravlja potrošača. Istaknut je značaj uspostavljene suradnje Agencije s laboratorijima za kontrolu hrane u BiH.

Posjeta eksperta Europske komisije Salvatore Millonea iz oblasti laboratorijske kontrole hrane zajedno s timom Agencije za sigurnost hrane BiH, ima za cilj dobivanje neovisnog stručnog mišljenja u procesu pripreme za proces ovlašćivanja laboratorija za kontrolu hrane sukladno važećim zakonskim propisima iz ove oblasti.

Tijekom razdoblja 08.-12.02.2010. godine nastavit će se aktivnosti obilaska ostalih laboratorija za kontrolu hrane u BiH koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje.

Kalendar priopćenja

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba