Nedjelja, 19. Svibanj 2019.

Sastanak na kojem je razmatran napredak u realizaciji projekta istraživanja prehrambenih navika stanovništva sukladno EU MENU metodologiji održan je 23. siječnja 2018. godine u sjedištu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi. U ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, jednog od korisnika projekta „Podrška nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji“, o napretku u realizaciji projekta i ključnim aktivnostima predstavnike EFSA-e izvijestili su mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja i prof.dr. Katica Arar, koordinator projekta.

Istraživanje prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji koje se financira sredstvima EFSA-e provodi se u 15 zemalja članica EU i četiri zemlje u pretpristupnom procesu, među kojima je Bosna i Hercegovina.

EU Menu EFSA 2

Podaci o prehrambenim navikama stanovništva i konzumaciji hrane su veoma značajni za procjenu izloženosti potrošača rizicima podrijelom iz hrane. Omogućavaju precizniju procjenu izloženosti i pomažu upraviteljima rizika pri donošenju odluka o sigurnosti hrane.

Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BIH (BiH MENU) bit će provedeno na individualnoj razini metodom 24-satnog prisjećanja (24-hour recall) te ponovnim posjetom ili telefonskim kontaktom (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) ovisno o dogovoru s ispitanikom. Obuhvatit će ukupno 1188 stanovnika BiH (758 stanovnika Federacije BIH, 400 stanovnika RS i 30 stanovnika Brčko Distrikta BiH) u dvije skupine – adolescenti i odrasli. U svrhu istraživanja bit će korišten specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e koji omogućava sveobuhvatnu evaluaciju prehrane i planiranje utemeljeno na procjeni unosa hrane.

Published in EFSA

Predstavnici Ekonomskog odjela i Odjela za poljoprivredu Veleposlanstva Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini dr. Marissa Smith, Paul Frick i Sanela Stanojčić Eminagić posjetili su 17. siječnja 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i održali radni sastanak sa mr.sci Džemilom Hajrićem, ravnateljem i mr.sci Draganom Brenjom, zamjenikom ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano o podršci koju Vlada SAD-a putem projekata Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pruža institucijama u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH zahvalili su službenicima Veleposlanstva SAD na dosadašnjoj podršci te predstavili nove mogućnosti projektne suradnje koje bi doprinijele jačanju kapaciteta Agencije i subjekata u poslovanju s hranom u Bosni i Hercegovini.

SAD vel

Published in Novosti

Kalendar priopćenja

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba