Subota, 23. Veljača 2019.

U posljednjem kvartalu 2017. godine na tržištu Bosne i Hercegovine su, akreditiranim laboratorijskim metodama, provedena ispitivanja meda kojima je obuhvaćeno određivanje hidroksimetilfurfurola-HMF, aktivnosti dijastaze, reduciranih šećera, saharoze, vode u medu, materija netopljivih u vodi, pepela, kiselosti i električne provodljivosti u medu.

Od 100 analiziranih uzoraka, po 45 uzoraka uzeto je na području Federacije BiH i Republike Srpske, a 10 na području Brčko distrikta BiH. Obuhvaćeno je ukupno 14 vrsta meda, a najčešće nepravilnosti utvrđene su za miješani med, med s komadima saća i med s dodacima.

Promatrano prema podrijetlu uzoraka, od 73 uzorka domaćeg meda nesukladnih je bilo 43 uzorka, a od 27 uzoraka iz uvoza nesukladnih je bilo 10.

Razlozi nesukladnosti su bili povećan sadržaj HMF-a, aktivnosti dijastaze, smanjen sadržaj reduciranih šećera, električna provodljivost, sadržaj saharoze, sadržaj mineralnih materija i sadržaj materija netopljivih u vodi.

Mjerodavna inspekcijska tijela raspolažu svim rezultatima fizičko-kemijskih analiza meda dobijenim kroz Monitoring kvalitete meda na tržištu BiH za 2017. godinu, što omogućuje poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju zaštite interesa potrošača u Bosni i Hercegovini.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na temelju detaljne analize rezultata utvrđenih Monitoringom kvalitete meda na tržištu BiH za 2017. godinu, provodi dodatne konzultacije s mjerodavnim tijelima i stručnjacima iz ovog područja kako bi se utvrdilo jesu li rezultati ovog monitoringa posljedica patvorenja i/ili nepravilnog postupanja subjekata u poslovanju s hranom te kako bi se ove nepravilnosti u predstojećem razdoblju značajno smanjile.

Published in Novosti

Oko 98% uzoraka hrane analiziranih u okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu ne sadrži ostatke pesticida ili ih sadrži u tragovima koji su u dopuštenim granicama.

Procjenom rizika utvrđeno je da je malo vjerojatno da dugotrajna i kratkotrajna izloženost utvrđenim koncentracijama pesticida predstavlja rizik za javno zdravlje te se rizik od izloženosti potrošača ostacima pesticida putem ispitivanih proizvoda može smatrati niskim.

U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini koji je proveden u tri faze tijekom 2017. godine uzeto je 105 uzoraka voća, 70 uzoraka povrća i 20 uzoraka ostalih kategorija hrane (voćne kaše za djecu na bazi povrća, pšenica u zrnu/brašno pšenično i kultivirane gljive). Obuhvaćeno je ukupno 20 vrsta proizvoda među kojima su i pet ključnih izvoznih proizvoda biljnog podrijetla iz Bosne i Hercegovine (kruška, jabuka, šljiva, kornišon, malina).

Od ukupno 195 analiziranih uzoraka, četiri su sadržavala ostatke pesticida u koncentraciji iznad propisane najveće dopuštene količine (Maximum Residue level, MRL), što ukupno čini 2,05%, a radi se o dva uzorka uvoznog stolnog grožđa, te po jednom uzorku domaćih kultiviranih gljiva i domaće šljive.

Kada je u pitanju podrijetlo uzoraka, 109 ili 56% analiziranih uzoraka je iz Bosne i Hercegovine, dok je 86 ili 44% analiziranih uzoraka iz uvoza.

Ne računajući uzorke koji su sadržavali ostatke pesticida u koncentraciji iznad propisane MRL vrijednosti, kod 60 uzoraka su pronađeni ostaci ispod MRL vrijednosti (u dopuštenim granicama), a kod 131 uzorka nisu utvrđeni ostaci pesticida.

MRL ne predstavlja sigurnosnu granicu iznad koje je hrana opasna po zdravlje potrošača, jer su MRL vrijednosti postavljene višestruko niže od stvarnih koncentracija pesticida opasnih po zdravlje potrošača (sigurnosni faktori iznose najčešće 1:100). Ipak, svako prekoračenje MRL vrijednosti ukazuje na potrebu:

  • procjene rizika za potrošače tog proizvoda,
  • upozorenja proizvođaču da primjenjuje pesticid sukladno dobroj poljoprivrednoj praksoi, odnosno naputcima za primjenu pesticida,
  • preporuke inspekcijskim službama da pojačaju kontrolu proizvoda kod kojih je analizom utvrđeno prekoračenje MRL kao i proizvođača koji tim proizvodima opskrbljuju tržište.

Sve ove mjere su pravovremeno poduzete, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 129. sjednici održanoj 11. siječnja 2018. godine usvojilo Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Published in Novosti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 129. sjednici održanoj 11. siječnja 2018. godine usvojilo Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Program rada Agencije za 2018. godinu koncipiran je kao nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja s ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, te omogućavanja neometanog funkcioniranja trgovine hranom.

Kako bi se unaprijedio sustav sigurnost hrane, što je Programom rada definirano kao specifični cilj Agencije, u ovoj godini će, pored ostaloga, biti nastavljene aktivnosti Agencije na procjeni rizika u području sigurnosti hrane, koordiniranju izrade propisa usuglašenih sa zakonodavstvom EU kako bi se zaštitilo zdravlje i interesi potrošača i osigurao izvoz hrane i hrane za životinje te aktivnosti na provedbi propisa iz područja sigurnosti hrane.

Published in Novosti

Kalendar priopćenja

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba