Petak, 19. Travanj 2019.

EFSA: Održan 67. sastanak Savjetodavnog foruma i 34. sastanak Mreže kontakt točaka

67. sastanak Savjetodavnog foruma Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 7. veljače 2018. godine u Utrechtu, Nizozemska, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je sudjelovao mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj.

U povodu održavanja Prve konferencije o istraživanjima u području procjene rizika (Risk Assessment Research Assembly – RARA) Savjetodavni forum je usvojio „Zajedničku izjavu EFSA-e i Savjetodavnog foruma EFSA-e“ u kojoj je naglašen značaj unaprjeđenja suradnje između ulagača, agencija Europske unije i njihovih nacionalnih partnera u istraživanjima u području sigurnosti hrane. Savjetodavni forum i EFSA navedenom Izjavom traže povećanje javnih ulaganja u istraživanja u području sigurnosti hrane i obvezuju se na pružanje potpore istraživanjima kroz jačanje partnerstva i obuke te ostale mjere. Izjavu možete pročitati ovdje.

Savjetodavni forum je, pored ostaloga, razmatrao aktivnosti znanstvenih odbora EFSA-e te sporazume s kontakt točkama za razdoblje 2019.-2022. godine.

Nakon sastanka Savjetodavnog foruma, 8. veljače 2018. godine održan je i 34. sastanak Mreže kontakt tačaka EFSA-e na kojem je u ime Agencije sudjelovala Nađa Ustamujić, asistent nacionalnog koordinatora BiH za EFSA-u.

34. fp

U povodu održavanja Prve konferencije o istraživanjima u oblasti procjene rizika (Risk Assessment Research Assembly – RARA) Savjetodavni forum je usvojio „Zajedničku izjavu EFSA-e i Savjetodavnog foruma EFSA-e“ u kojoj je naglašen značaj unaprjeđenja saradnje između investitora, agencija Evropske unije i njihovih nacionalnih partnera u istraživanjima u oblasti sigurnosti hrane. Savjetodavni forum i EFSA navedenom Izjavom traže povećanje javnih investicija u istraživanja u oblasti sigurnosti hrane i obavezujuse na pružanje podrške istraživanjima kroz jačanje partnerstva i obuke te ostale mjere. Izjavu možete pročitati ovdje.

Savjetodavni forum je, između ostalog, razmatrao aktivnosti naučnih odbora EFSA-e te sporazume s kontakt tačkama za period 2019.-2022. godine.

Nakon sastanka Savjetodavnog foruma, 8. februara 2018. godine održan je i 34. sastanak Mreže kontakt tačaka EFSA-e na kojem je u ime Agencije učestvovala Nađa Ustamujić, asistent nacionalnog koordinatora BiH za EFSA-u.

34. fp

Kalendar priopćenja

« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba