Nedjelja, 16. Lipanj 2019.

EFSA-i prezentiran napredak u realizaciji EU MENU projekta

Sastanak na kojem je razmatran napredak u realizaciji projekta istraživanja prehrambenih navika stanovništva sukladno EU MENU metodologiji održan je 23. siječnja 2018. godine u sjedištu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi. U ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, jednog od korisnika projekta „Podrška nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji“, o napretku u realizaciji projekta i ključnim aktivnostima predstavnike EFSA-e izvijestili su mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja i prof.dr. Katica Arar, koordinator projekta.

Istraživanje prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji koje se finansira sredstvima EFSA-e sprovodi se u 15 zemalja članica EU i četiri zemlje u pretpristupnom procesu, među kojima je Bosna i Hercegovina.

EU Menu EFSA 2

Podaci o prehrambenim navikama stanovništva i konzumaciji hrane su veoma značajni za procjenu izloženosti potrošača rizicima porijeklom iz hrane. Omogućavaju precizniju procjenu izloženosti i pomažu upraviteljima rizika pri donošenju odluka o sigurnosti hrane.

Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BIH bit će sprovedeno na individualnom nivou metodom 24-satnog prisjećanja (24-hour recall) te ponovnom posjetom ili telefonskim kontaktom (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) zavisno od dogovora sa ispitanikom. Obuhvatit će ukupno 1188 stanovnika BiH (758 stanovnika Federacije BIH, 400 stanovnika RS i 30 stanovnika Brčko Distrikta BiH) u dvije grupe – adolescenti i odrasli. U svrhu istraživanja bit će korišten specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e koji omogućava sveobuhvatnu evaluaciju ishrane i planiranje zasnovano na procjeni unosa hrane.

Kalendar priopćenja

« June 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba